15 De Grote Galerij: Pelgrimstocht naar het licht

Innerlijke ontwikkeling gaat vaak moeizaam. Iedere keer als we een nieuw inzicht krijgen of een nieuw voornemen hebben en dat enthousiast willen toepassen, kan de praktijk tegenvallen en krijgen we lastige dingen die ons veel meer tijd kosten dan we verwacht hadden. Of we zijn toch weer te zwak gebleken om een hoog ideaal in de praktijk te brengen en vallen terug in oud gedrag en oude gewoontes. Toch, met vallen en opstaan kunnen we geleidelijk vorderen, stapje voor stapje. Dat wordt wel de weg van de pelgrim genoemd: drie stappen vooruit en dan weer twee terug. En wat voor een individu geldt, kan ook voor (delen van) de mensheid gelden. Op een bijzondere manier komt dat in de Grote Galerij (zie figuur 15.1) tot uiting.  
 
Een lange weg omhoog
De Grote Galerij ligt in het verlengde van de dalende gang (zie figuur 15.2) maar is bijna twee keer zo breed en zeven keer zo hoog (Bron: Heraldmag). De hoogte is 8,6 meter (28 ft) en de lengte 46,68 meter (153,1 ft). Het wordt door sommigen wel het meest imposante gedeelte van de Grote Piramide genoemd.
Aan de onderkant is de Grote Galerij 2,06 meter (6,8 ft) breed, maar na 2,29 meter (7,5 ft) omhoog langs de muur zijn de granieten blokken in de muren aan elke zijde 7,6 centimeter (3,0 inch) naar binnen gekeerd. Er zijn zeven van deze blokken die elkaar overlappen, dus aan de bovenkant is de Grote Galerij maar 1,04 meter breed.


Figuur 15.1: Grote Galerij met zeven lagen van blokken in de wanden. (Bron: Wikimedia Commons) De beugels in de muur en de reling zijn van latere datum.
 
De Grote Galerij ligt tussen de 30ste laag en de 50ste laag van stenen in de piramide (zie figuur 15.2)

 
Figuur 15.2: Situering Grote Galerij in het verlengde van de dalende gang

Aan de zijkanten van gang zijn oplopende randen 51 centimeter (20 in) breed met gaten erin. Aan elke kant zijn er 27 van deze gaten gekoppeld aan verticale en horizontale sleuven in de wanden van de galerij (zie figuur 15.3). Deze vormen een kruisvorm die uit de sleuf in de rand omhoog komt (zie figuur 15.4). Het doel van deze gaten is niet bekend.

 
Figuur 15.3: Gaten aan de zijkanten van de randen van de Grote Galerij met sleuven in de zijwanden (Bron: Guardians Net)
 

Figuur 15.4: De Grote Galerij met de randen links en rechts waarin gaten te zien zijn (Bron: Wikipedia)

Bovenaan de Grote Galerij is  een drempelsteen die uitkomt op een horizontale gang van enkele meters lang. Deze gang leidt links naar de Koningskamer en het voorportaal daarvan die allemaal op dezelfde hoogte in de Grote Piramide liggen.

De Grote Galerij

Langzaam komt er weer beweging in het lichaam van Jezus onderaan de Grote Galerij. Die Galerij baadt nu in een transparant zacht roze licht, dat ik herken als de Christ-Force energie. Jezus oriënteert zich op de Grote Galerij die bedekt is met stenen balken (die er nu niet meer liggen). Een stem komt tot hem: “het Goddelijke is op aarde neergedaald en zal nu de mensen inspireren, steunen en troosten. Al wie het licht van Jezus tot het hunne proberen te maken zullen worden gesteund. Maar de weg is zwaar. Iedere stap omhoog zal door de krachten van het duister worden tegengewerkt. Na iedere vooruitgang zijn er weer tegenslagen. Alleen zij die volhouden komen verder. Stapje voor stapje. Heb je, Jezus, de kracht om velen te inspireren en te steunen, hoe moeilijk die het ook hebben om de weg van het licht te gaan?” Jezus: “Mijn inspirerende kracht is er klaar voor. Een ieder zal ik steunen en inspireren die de weg van het licht gaat.”

 

Jezus en de Christ-force energie

Iets heel wonderlijks gebeurt nu. Jezus stapt op de eerste stenen balk die schuin over de Grote Galerij ligt. Maar eigenlijk lijkt het of hij met velen is. Dat er vele mensen zijn elders op de wereld die in de eeuwen na hem symbolisch deze weg gaan, geïnspireerd zijn voorbeeld en de Christ-force energie die na zijn dood beschikbaar komt.

Nog een stap zet hij op de volgende balk en nog één, maar de balken liggen niet vast maar kunnen schuiven. Als hij zijn rechterbeen bijtrekt, zakt hij bij de derde stap omlaag waarbij met het nodige lawaai de balken terugglijden. Hij is maar een klein beetje opgeschoten. Dan volgt een moment van bezinning op zijn weg om na te gaan waar hij naar op weg is, wat zijn doel is. Hij krijgt een lichtend gevoel in zich waarbij hij innerlijk contact maakt met de lichtsferen. Gesterkt door de inspiratieve kracht van dat licht gaat hij weer verder. En steeds opnieuw bij het voortgaan in de Grote Galerij waarbij de balken iedere keer onder hem wegschuiven, maakt hij opnieuw contact met de lichtsferen voor inspiratie en steun.

 

Christ-force: Moment van bezinning voor velen

Ook voor de mensen (de geesten van velen) die na zijn fysieke dood zijn voorbeeld proberen te volgen, is het een moeizame weg. Iedere keer na een paar stappen vooruit op deze weg is er weer een terugval. Dan is het tijd voor een moment van bezinning waarin ze zich afvragen waar het in essentie om draait bij deze opwaartse weg. Ze stellen zich in op hun hogere idealen waarbij ieder van de zeven steenlagen in de zijwanden van de Grote Galerij een hoger niveau van bezinning weerspiegelt.

1.Elkaar binnen een gemeenschap steunen in de realisatie van hogere idealen

Samen sterk worden in een gemeenschap of groep en elkaar daarbij steunen en inspireren.

2.Verbinden met andere gemeenschappen bij de realisatie van hogere idealen

Samen werken door banden aan te gaan met andere gemeenschappen en zo samen sterker te staan.

Het lijkt alsof de mensen waar ook ter wereld zich geestelijk nog hoger kunnen afstemmen gesymboliseerd door de hogere rijen ( rij 3- 7) van de stenen blokken in de wand van de Grote Galerij.

3.Zich afstemmen op het hogere in relatie met de liefde in hun spirituele hart

Het doen van de juiste dingen, dat wil zeggen de dingen die innerlijk goed voelen en vervuld zijn van liefde.

4.Innerlijk afstemmen samen met andere mensen die hierin ver genoeg gevorderd zijn.

Afstemming in spirituele centra of kringen waar het lichtend perspectief van de deelnemers zich kan verbreden en verdiepen.

5.Hoge afstemming op het innerlijk licht dat door mensen heen gaat stromen.

Deze mensen voelen zich opgenomen in een zacht lichtschijnsel. Ze gaan heel subtiel de lichtende uitstraling in zichzelf voelen. Ze zetten zich in om te handelen vanuit dit. 

6.Leven vanuit een diep innerlijk lichtend besef van wijsheid en medemenselijkheid

De lichtende uitstraling verdicht zich bij deze mensen in de bovenkant van het hoofd tot een fel goudstralend licht. Velen komen tot geestelijk inzicht en begrip. ‘Heilige’ teksten die ze lezen doorzien en begrijpen ze en ze kunnen de werkelijke bedoeling ervan ook toelichten voor anderen.

7.De mensen op deze afstemming lopen en leven in het innerlijke licht, de heiligen.

Het intense licht van de kruin heeft hen nu helemaal vervuld. Ze leven in het licht, hoe moeilijk dat ook is in deze aardse wereld waar vele donkere krachten aanwezig zijn. Dit energieniveau heeft afstemming op de eerste lichtsfeer van de geestelijke wereld.

Overal ter wereld kunnen mensen zich opnieuw bezinnen op hun weg en doel in hun leven zoals gesymboliseerd door de zeven steenlagen van de wanden van de Grote Galerij. De eerste twee à drie  niveaus zullen door velen bereikt kunnen worden, de hogere niveaus maar door enkelingen. Voor iemand die niveau 1 of 2 bereikt heeft kan in een volgend leven dat beeld veranderen en kan voortgebouwd worden op eerder verworven vermogens waarbij een hoger niveau van innerlijke afstemming bereikt wordt.

 

De tocht omhoog in de Grote Galerij van Jezus

Jezus loopt moeizaam omhoog over de schuivende balken van de Grote Galerij met het besef dat hij de inspiratiebron zal zijn voor velen. Allerlei beelden trekken langs zijn geestesoog voorbij: van mensen in wie het innerlijk licht langzaam tot stralen komt tot oorlogen die gevoerd worden. De inwijdingsweg van Jezus loopt hier parallel met de inwijdingsweg van grote delen van de mensheid.

 

Christ-force: Eeuwen en eeuwen ontwikkelen de mensen zich

De bezinning op hun hogere idealen kan de mensen nieuwe moed geven en voor velen tot volgende stappen omhoog leiden zoals gesymboliseerd door de Grote Galerij, wel zal er af en toe een terugval zijn. Gaandeweg groeit de beweging van de mens naar het licht toe, ondanks alle tegenslagen, onderdrukking en vervolging. De inspirerende kracht van Jezus en de Christ-force-energie werken onverminderd door. Eeuwen zal het duren voordat grote delen van de mensheid deze weg omhoog gerealiseerd hebben. Allerlei tijdvakken komen bij de beklimming van de Grote Galerij langs vanaf de Romeinse tijd, de feodale tijd, enzovoort tot meer recente tijden. Iedere nieuwe generatie moet zich weer bezinnen, hun idealen ontdekken en zich daarop afstemmen. Dan pas komt het besef van ‘omhooggaan naar het licht’ van binnenuit tot leven.

 

De Drempelsteen

Eindelijk is Jezus bij de hoge drempelsteen (Great Step) aan het einde van de Grote Galerij. Hij stapt met enige moeite daarop en komt terecht in een horizontaal stuk gang. Links van hem is een gesloten stenen paneel en voor hem zijn stenen wanden. Hoe moet hij vanaf hier verder?

 

Christ-force: de Drempelsteen

De mensheid is nu zover gevorderd dat niet alleen koningen en keizers het voor het zeggen hebben en de toekomst van een volk of land bepalen, maar dat iedereen mee gaat tellen. De democratie begint op te komen in de Westerse wereld.

 

Reflectie: Inwijding voor velen?

In dit stuk van de inwijdingsweg is iets ongelooflijks gebeurd wat ik bij geen enkele andere inwijdingsweg ooit gezien heb. Het voorspel van de kruisdood zoals in  het vorige hoofdstuk beschreven gaat nu over in de ontwikkeling van grote delen van de mensheid waarbij de Christ-force-energie een belangrijke stimulerende en inspirerende kracht is die ongezien door mensen heen werkt.   

 

Reflectie: Christ-Force energie

De energie die Jezus na zijn fysieke dood op aarde achterliet wordt wel de Christ-Force-energie genoemd. Hij trok toen zijn aura om de aarde heen en verankerde die energie tot in het diepst van de energetische aarde. Voor aurareaders die daarop getraind zijn is deze energie waar te nemen als een prettige, zachtroze energie. Het is een energie die voor iedereen beschikbaar is en kan helpen om iemand te vergeven of om heling te brengen. Deze energie maakt het ook voor de geesten van het licht uit de geestelijke wereld (die ook wel engelen, meesters of hoge intelligenties worden genoemd) gemakkelijker om mensen te steunen en te inspireren. Dat kan op alle gebieden van het leven plaatsvinden.

 

Reflectie: Verschuivende balken

Zover ik dat helderziend en heldervoelend waar kan nemen lijkt het of er oorspronkelijk een speciale constructie van stenen balken in de Grote Galerij lag. Balken die op de randen links en rechts steunden en die zo vastgemaakt waren aan de gaten die in de zijkanten zitten dat er een systeem van schuivende balken was. De drie stappen vooruit en twee achteruit weerspiegelen mijns inziens ook een beetje een leerproces: de eerste stap op de eerste balk is zeker, de tweede gedeeltelijk zeker en de derde een beetje een gok. Als de kandidaat terugvalt op de eerste balk is dat het stuk waarover hij of zij zekerheid heeft. Door de opgedane ervaring is bij een volgende stap vanaf de tweede balk ook zeker geworden maar de derde en vierde nog niet en weer zakt de kandidaat terug, tot aan de tweede balk want de eerste twee zijn dan zeker gesteld. En dat zo verder.

Drie passen vooruit en twee passen achteruit wordt wel de pelgrimspas genoemd. En voor wie daarmee wil oefenen is er zelfs bijpassende muziek Johann Pachelbel (Canon in D) om deze pelgrimspas te lopen van. Als je dit doet, kan het in het begin frustrerend zijn om telkens na drie passen vooruit, twee passen achteruit te doen. Maar na verloop van tijd merk je dat je toch opschiet. Zeker als je dit in een rij doet met de hand op de schouder van degene die voor je loopt, zoals ik ooit gedaan heb, is dit een bijzondere ervaring.

 

Reflectie: eerste lichtsfeer

Bij de meditatie in de paragraaf ’Moment van bezinning’ wordt bij punt 7 de eerste lichtsfeer genoemd. Dat heeft betrekking op de sferen van de geestelijke wereld oftewel de wereld waar degenen die hun incarnatiecyclus hebben afgerond op aarde naar toe gaan. Afhankelijk van de mate van innerlijk licht en gevoel in hen, gaan ze naar een bijpassende sfeer waarop ze afstemming hebben, dat kan een donkere of een lichte sfeer zijn. Van daaruit gaat hun ontwikkelingsproces verder. Degenen die voldoende innerlijk licht in zichzelf hebben ontwikkeld, komen in de eerste lichtende sfeer terecht. Elders is hier uitgebreid over gepubliceerd. 

Iets heel wonderlijks gebeurt nu. Jezus stapt op de eerste stenen balk die schuin over de Grote Galerij ligt. Maar eigenlijk lijkt het of hij met velen is. Of nog beter, dat er vele mensen zijn elders op de wereld die in de eeuwen na hem symbolisch deze weg gaan, geïnspireerd zijn voorbeeld. Nog een stap zet hij op de volgende balk en nog één, maar de balken liggen niet vast maar kunnen schuiven. Als hij zijn rechterbeen bijtrekt, zakt hij bij de derde stap omlaag waarbij met het nodige lawaai de balken terugglijden. Hij is maar een klein beetje opgeschoten. Dan volgt een moment van bezinning op zijn weg.

► Verder naar hoofdstuk 16: Bijzondere uitvindingen op weg naar eenheid 

► Terug naar 14: Dalende gang, de zwaarte van de levensmissie en het dragen en volbrengen daarvan

Vergelijkbare berichten

5 reacties

 1. Wow, wat een stimulans!
  Wow, wat een stimulans om door te gaan en te realiseren dat tegenslag geen achteruitgang is. Mooie tekst Pierre.

 2. Vraag over de Drempelsteen
  Hoofdstuk 15. Vraag: wat zou er gebeuren als je een reading geeft op de Hoge Drempelsteen. (in contact komen met de wijsheid van de steen en hier vragen aan stellen; bv over wat is de inhoud van democratie) Als alles energie is en we met alles kunnen communiceren, kunnen stenen ook spreken. dit zijn mijn overdenkingen en misschien is het super Niks, gooi het dan gewoon weg… groet van Jellie
   

  1. Reactie op vraag over drempelsteen
   Leuke vraag Jelie over de Drempelsteen. Bij de aurareading die ik hierover gaf kwam de Drempelsteen naar voren als het verspreiden van de democratie in de wereld. Het achterliggende principe is dat ieder mens telt en belangrijk is, en niet alleen enkele koningen, keizers of andere heersers de beslissingen nemen. Hoe dat principe dan vorm krijgt is aan de mensen, daar zit ook ontwikkeling in. De oorsprong van het idee komt uit het oude Griekenland

 3. Opmerkingen over Jezus in relatie met Boeddha en Krishna
  Dank je, Pierre. Heel erg  boeiende en inspirerende informatie over Jezus. Laatst kwam ik een boek tegen van Deepak Chopra,” De derde Jezus” genaamd, met als ondertitel: Jezus, de grootste spirituele  leider van de mensheid. Dat is nogal wat!!!!. Prachtig zoals hij hindoeisme, boedhisme en Christendom samen brengt. Alleen, ik heb nog nooit gehoord/gelezen over verschijningen van Boedha over Krishna bij gewone stervelingen. Wel van een verschijnende Jezus. Hans Stolp, vroeger een ziekenhuispastoor hoorde aan het bed van vele zieken verhalen over Jezus die hen was verschenen. Hij (Jezus) vertelde dat Hij ’s nachts rondgaat door het ziekenhuis om mensen te helpen. Hij (Hans) besloot er een boek over te gaan schrijven en ontdekte dat er een paar decennia eerder al over geschreven was. Hij constateerde dat er een toename leek te zijn van verhalen over een troostende en kracht gevende Jezus. Zelf was ik laatst in de boekhandel de Wijze Kater en daar was weer een ander, nieuw boek met dat soort verhalen…..Het komt overeen met wat jij schrijft over de enorme inspirerende kracht van Jezus. Hartelijke groet, S.

  Dank voor je reactie S., interessant wat je zegt over het ontbreken van verschijningen van Boeddha en Krishna. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten of dat echt zo is want ik weet te weinig over de cultuur daarover in Azië, maar het is wel opmerkelijk. Zoals ik het zie gaat de inspirerend kracht van Jezus onverminderd door tot op de dag van vandaag! Hartelijke groet, Pierre

  Hoi Pierre, Ik wil geenszins zeggen dat Jezus beter is dan Boeddha of Krishna. Begrijp me goed. Of dat het christendom beter is dan alle andere religies. Maar het valt me op. Het christendom heeft heel veel te leren van andere religies. Hart. groet, S.

  Hallo S. Vergelijken van godsdiensten of de oorspronkelijke inspiratoren van godsdiensten is een lastige zaak. Godsdiensten zijn daarbij ook het product van degenen die na een inspirator kwamen. Zeker als instituties ontstaan komen er nog allerlei zaken bij zoals het uitoefenen van een regelende invloed op de volgelingen van een godsdienst en het uitbreiden of het behoud van die institutie. De regels lijken het soms van de mens te winnen.  
  Wat betreft de inspiratoren zelf, daar zitten nogal wat verschillen tussen. Ze kunnen elkaar op bepaalde vlakken zelfs aanvullen, maar er zijn ook grote verschillen in hun levensloop op aarde en wat ze voor boodschap brachten. Als ik me op de energie van Jezus afstem (en met wat ik er dankzij spirituele hulp vanuit de geestelijke wereld van heb kunnen zien,) is dat heel lichtend en het is voor mij wel erg indrukwekkend hoever zijn energie en bewustzijn reikt. Dat heb ik bij geen ander tot nu toe gezien. (Van Krishna heb ik trouwens geen beelden gezien, daar zou ik me eerst op moeten inwerken.) Iedere inspirator is uniek, maar als mens hebben we, zeker in het westen, gelukkig de vrijheid om ons zelf een mening daarover te vormen en, misschien nog wel belangrijker, onze eigen ontwikkeling vorm ter geven. Tot zover mijn reactie op de interessante kwestie in je mail, hartelijke groet, Pierre

 4. Foto- en filmimpressie van het Gizeh-plateau!
  Hoi Pierre, erg interessant ; toen ik zelf in de koningskamer zat (9 jaar geleden) voelde ik ineens wat Jezus voelde toen hij daar was en dat vond ik erg indrukwekkend. Ik ben bezig om mijn reizen in YouTube filmpjes om te zetten; onlangs ook de piramides van Gizeh en de Sfinx gedaan; met ook foto’s van de binnenkant van de piramides. hier is de link:  https://youtu.be/ICA7KJDjFMQ groeten, Stijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *