Nieuwsbrief december 2020

Hallo lezer(es) van deze nieuwsbrief

December kan gezien  worden als de maand van de inkeer. De metafysische energie van de zon is dan sterk gericht op het in jezelf terugtrekken en weer contact maken met je diepste bron. Ook de natuur is naar binnen gericht, de loofbomen zijn in een soort slaapstand en een aantal dieren is bezig met hun winterslaap. Kortom een goede tijd voor meditatie.
Op de website van het KoendalinieNetwerk zijn afgelopen maand enkele nieuwe meditaties verschenen die het ‘wonder van het etherische lichaam’ verder illustreren. Ten eerste twee meditaties die rechtstreeks gericht is op de gezondheid van je ogen. Verder zijn er nog enkele meditaties met behulp waarvan je de kundalini-energie bewust in je etherische lichaam kunt activeren. Onder andere de snelle-actie-kundalini en de kundalini gericht op vergeestelijking.   
 
Y5 Ooghealing met een vingerstand (mudra) en ademhalingsenergie (prana)
Hoe is het met je ogen? Zonder dat er echt een fysieke oorzaak is aan te wijzen, kun je last hebben van je ogen. Het zien is dan even minder helder, er zijn irritaties aan je ooglid of je eigen kijk op dingen is niet helder meer. Als dit of als er andere dingen aan de hand zijn met je ogen of als je gewoon je ogen wat wil opfrissen, kan de bijgaande meditatie een goede hulp zijn.


Er wordt daarbij gewerkt met een oogmudra. Dat is een vingerstand die zodanig je acupunctuurpunten en meridianen stimuleert dat het energiegebied bij je ogen in je etherische energielichaam geactiveerd wordt. De werking van die mudra wordt in deze meditatie verder versterkt met prana.
 
Y6 Energetische zuivering van de ogen
Deze oogmeditatie geeft je de mogelijkheid energetische storingen in je ogen op te sporen en op te lossen. Dat kan de conditie van je ogen aanzienlijk verbeteren. Er worden verschillende manieren van zelfhealing gebruikt. Eerst wordt de eigen metafysische energiestroom geactiveerd om in een meditatieve toestand te komen (stap 1), daarna wordt het hartchakra geactiveerd dat een grote harmoniserende kracht heeft die belangrijk is voor deze zuivering die nodig is voor deze oogzuivering. Vervolgens wordt eerst het rechteroog gezuiverd en geheald door middel van een symbool: een kamertje (3 – 5). Daarna volgt de healing van het linkeroog (6 – 8). Tot slot wordt de energie van beide ogen in balans gebracht en gestabiliseerd (9 – 12).
 
Y7 Hogere kundalini-activering in het etherische energielichaam
Bij de activering van de kundalini-energie in het etherische energielichaam zijn er vier activeringsmogelijkheden waarbij de kundalini-energie gericht is op actie van het etherische energielichaam die direct ervaarbaar is in het fysieke lichaam. Dat zijn de alertheidskundalini, de krachtkundalini, de warmtekundalini en de snelle-actie-kundalini. Maar er is nog een vijfde mogelijkheid waarbij het fysieke niveau overstegen wordt. Dan kan de activering leiden tot vergeestelijking. Het doet denken aan een piramide met een grondvlak van vier hoekpunten en een vijfde, de kwintessens, die het aardse overstijgt, de top van de piramide. En die top is niet voor niets onzichtbaar bij de Grote Piramide van Gizeh. De top representeert een niet-fysieke geestelijke staat.


Piramide van Gizeh (bron: Pixabay)

Al deze vijf activeringsvormen van de kundalini-energie kunnen naar voren komen in ons dagelijks leven. We hebben waarschijnlijk allemaal deze energietoestanden wel eens in meerdere of mindere mate meegemaakt. Maar dat was zonder te weten dat onze kundalini-energie daarbij een belangrijke rol speelde. Bewustwording en zuivering van deze energietoestanden, kan ons helpen ze in het dagelijks leven dat ze soepel in actie komen zodat deze energie niet gaat stokken of ons gedrag negatief gaat beïnvloeden. Aansluitend op vorige meditaties in deze Mijlpaal Y van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht komen de twee hogere activeringsniveaus aan bod. De mediatie bevat nog een bijzondere zelfhealingoefening, die hier speciaal op afgestemd is.
 
Ander nieuws
Een boek over de bijzondere energetische betekenis van hunebedden is bijna klaar. Hopelijk kan dit in de loop van 2021 uitgegeven worden. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.
 
Eigen ervaringen?
Mocht je zelf ervaringen hebben met een leuke en effectieve oefening voor healing van het etherische energielichaam, dan hoor ik dat graag! Mail dan naar contact

Hartelijke groet Pierjasi

Navigatie

► Naar de nieuwsbrief van januari 2021

► Terug naar Nieuwsbrief november 2020

► Naar Nieuwsbrievenarchief KoendalinieNetwerk