Innerlijk licht

Vijftien jaar geleden startte een aantal aura-healers een healing- en meditatiegroep. Als ervaren healers en aurareaders werkten ze met meditaties en healingen en wisselden ze ervaringen uit. Essentieel daarbij was dat ze een methode hadden gevonden om hun spirituele oerkracht, ook wel kundalini genoemd, op een harmonische wijze in te zetten bij hun meditaties. Het belang van deze oerkracht moet niet onderschat worden. In Oosterse spirituele tradities wordt de activering van de kundalini-energie als een belangrijke weg naar spirituele verlichting gezien.

In de kundalinigroep leidde deze manier van werken tot een verrassend snelle ontwikkeling van hun spirituele mogelijkheden, waarbij iedere deelnemer een unieke ontwikkelingsweg bewandelde.

De oefeningen die ze de eerste jaren deden, leidden naar de boeken ‘Ontdekkingsreis Koendalinie-Energie’ en ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-Energie’. Het woord kundalini wordt hier nog gespeld zoals je het uitspreekt om de Nederlandse aanpak duidelijk te maken.

De oefeningen die ze gedurende de volgende jaren deden, waren heel verrassend. De intuïtief doorgekregen oefeningen bleken gaandeweg een ontdekkingstocht naar het innerlijk licht te zijn. Op weg daar naar toe leidden de oefeningen stap voor stap door alle zeven energielichamen die we als mens hebben. Ieder energielichaam belichaamt een deel van de menselijke ervarings- en belevingswereld. Het bewust worden van een energielichaam gaf iedere keer nieuwe inzichten en een gevoel van meer innerlijke ruimte en meer contact met het innerlijk zelf, degene die we in wezen zijn. Het hielp daarbij deze energielichamen te zuiveren, dat versterkte het bewustzijn daarvan en bracht meer innerlijke helderheid waardoor het ‘innerlijk kompas’ beter begon te werken. Bij het zuiveren werd gebruik gemaakt van de prana-energie uit de lucht, de kundalini-energie uit het stuitgebied en de genezende energieën vanuit de handen.

Ze merkten nog iets bijzonders: het was niet alleen mogelijk de eerste drie energielichamen meer bewust te worden maar ze ook te overstijgen, te ‘transcenderen’, zodat even een glimp opgevangen kon worden van de energie van onze goddelijke bron. In het eerste deel van ‘Ontdekkingstocht Innerlijk Licht, spirituele oefeningen met kundalini-energie’ wordt daarop ingegaan.

De kundalinigroep is zeker twee jaren bezig geweest met de bewustwording en zuivering van de zeven energielichamen. Aan het eind daarvan leek de spirituele reis voltooid. Totdat enkele jaren later, toen hun spirituele ontwikkeling weer verder gevorderd was, een doorbraak in het spirituele bewustwordingsproces kwam. Dat leidde tot bewustwording van het innerlijk licht. De oefeningen die de sleutel vormen voor het bewust worden hiervan staan in ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’ en ‘Tocht van de Ziel’.

Het boek ‘Ontdekkingsreis Innerlijk LIcht’ is juni 2015 bij Uitgeverij Gopher uitgekomen.

                                            Klik op boek voor de inhoudsopgave