Nieuwsbrief KoendalinieNetwerk maart 2022

Hallo lezer(es) van deze nieuwsbrief

 

Afgelopen week is er een nieuw boek uitgekomen bij uitgeverij Berlin Books: ‘Tocht van de Ziel, spirituele oefeningen met kundalini- en andere energieën’. Het is geschreven onder de auteursnaam ‘Pierjasi’. Het gaat over de ziel, maar wat is de ziel eigenlijk? In ons normale taalgebruik komt de ziel wel voor in allerlei uitdrukkingen, maar is deze ook helderziend waar te nemen? Lange tijd was de ziel voor mij iets ongrijpbaars. Ik merkte dat het geen chakra was, geen orgaan en geen energielichaam, maar wat was het dan wel? Jarenlang bleef het voor mij onduidelijk wat de ziel was. Totdat ik me in meditatie afvroeg wat er in me gebeurde als ik tot in mijn ziel geraakt werd. Toen begon ik een glimp op te vangen van de ziel als energetisch centrum, heel diep verborgen in mijn  energiesysteem. Toen ik eenmaal een glimp gezien had, ging ik in de weken en maanden daarna verder zoeken en waarnemen. Ook bij aura-readingen die ik anderen gaf, werd de ziel zichtbaar. De resultaten van deze zoektocht vormden weer de input voor de kundalinigroep, een groep aurahealers die maandelijks bij elkaar komt om meditaties en healingen te doen en ervaringen uit te wisselen. De oefeningen en ervaringen in deze groep staan centraal in dit boek. Zodat dit boek een uitnodiging is om zelf op ontdekkingstocht te gaan.

 

Boekpresentatie

Zaterdagmiddag 2 april is er de presentatie van dit nieuwe boek in Utrecht. Laat me weten als je wilt komen, dan stuur ik je een uitnodigingsmail met nadere gegevens. Mail naar contact

Uit het voorwoord:

Hebben we een ziel en waar zit die ziel dan? Veel mensen die bezig zijn met spirituele ontwikkeling vragen zich vroeg of laat af wat de ziel is en waar die dan ergens in  ons lichaam zit. De huidige wetenschap en met name de psychologie, die wonderlijk genoeg vroeger zielkunde heette, kan ons niet verder helpen. Ze ontkent de ziel want die is niet tastbaar en niet meetbaar. In religies en in de filosofie heeft de ziel nog wel een plaats als de ‘essentie’ of het ‘binnenste’ van de mens. En niet alleen van de mens maar volgens sommige religieuze stromingen hebben ook dieren en planten een ziel. Bij een aantal natuurreligies worden zelfs levenloze voorwerpen als bezield gezien. Die religies hebben wat je zou kunnen noemen, een bezield universum. Lezen over wat anderen over de ziel zeggen is interessant, en kan ons meer informatie geven. Maar waarschijnlijk geen duidelijkheid. Daarvoor lopen de ideeën over wat de ziel is, te ver uiteen.

Maar er is nog een andere weg om meer te weten te komen over de ziel en die wordt in dit boek gevolgd. Dat is geen weg van vaste standpunten en uitgaan van scherpe definities. Maar dat is het zelf op zoek durven gaan naar de ziel. Dat kan het begin zijn van een ontdekkingstocht naar wat er allemaal in je leeft, waardoor je een beter besef kunt krijgen van de diepere gevoelens en krachten in jezelf. Een tocht waarbij je je gaat afvragen wie je in wezen bent. Of je een universele kern in je hebt die je uittilt boven wat je ‘de wereld om je heen’ zou kunnen noemen of dat je alleen een lichaam bent. En misschien dat je op een dag iets bewust begint te worden van je ziel als een nieuw besef van wat ergens toch vertrouwd voelt. Langzaam, heel langzaam kun je je dan meer bewust worden van de eeuwigheid die in je is en je steeds weer voedt in je leven in het ‘hier en nu’.

Inhoudsopgave

Voorwoord. 8

1 Geluksbeleving in de zeven energielichamen.. 12

2 De diepte van de ziel. 54

3 Niveaus van de ziel. 78

4 Tweelingzielen en zielsverwanten.. 104

5 Bezieling. 113

6 Verlichting of ontwaken van de kundalini-energie?. 125

7 Naar het licht. 138

8 De brug naar het licht in zeven fasen.. 151

9 Stairway to heaven.. 168

10 Contact met de Godsvonk en de Albron.. 182

11 De zeven ringen van healing. 192

12 Healing met de zeven healingringen.. 201

13 Innerlijk licht is universeel. 218

14 Instincten bewust worden.. 231

15 Het onderbewuste ik. 248

16 Licht op aarde. 264

17 Tijdslijn naar de toekomst. 281

 

Oefeningen

Bij praktisch alle hoofdstukken staan oefeningen om je te stimuleren op je ontdekkingsreis naar de ziel. Op de website van het KoendalinieNetwerk tref je ook gesproken meditaties aan bij de ‘Pelgrimstocht Innerlijk Licht’ die je verder kunnen helpen

(https://www.kundalini-energie.nl/pelgrimstocht-innerlijk-licht) Je kunt ook met je mobiel de volgende query-code inlezen:

 

Boekgegevens

Titel: ‘Tocht van de Ziel, spirituele oefeningen met kundalini- en andere energieën’

ISBN: 9789493280014

318 bladzijden

Uitgeverij: BerlinBooks

Verkrijgbaar in de boekwinkel en online, bijvoorbeeld bij Bol.com, Bruna en anderen.

 

Eigen ervaringen?

Mocht je zelf nog bijzondere ervaringen hebben gehad die met de ziel te maken hebben, dan hoor ik dat graag. Mail dan naar contact

 

Hartelijke groet, Pierre van Eijl

KoendalinieNetwerk