Stap 3: Een energielichaam als ziel?

[Under construction!]


10 min. leestijd inclusief feedbacklinks


Bij de vorige stap hadden we het over onze chakra’s, energiecentra die in ons energielichaam zitten. Maar als je het energielichaam nader onderzoekt, blijkt het energielichaam van de mens zevenvoudig te zijn. Dat wil zeggen dat we zeven energielichamen hebben én ook nog een fysiek lichaam. Ieder energielichaam heeft een eigen aura om zich heen en bevat chakra’s. Degenen die gevoelig zijn voor energie kunnen die verschillende aura’s als energieovergangen om iemand heen voelen. Het voelt aan als auralagen. Hieronder staat in figuur 3.1 een impressie van de auralagen die corresponderen met de zeven energielichamen (alleen bovenste deel getekend).

Figuur 3.1 Zeven auralagen rondom het lichaam

Als iemand stevig op aarde staat, goed ‘gegrond’ is, dan zullen de verschillende energielichamen praktisch samenvallen met het fysieke lichaam. Maar meestal steken een aantal energielichamen wat uit boven het fysieke lichaam zoals in figuur 3.2 is aangegeven.

Figuur 3.2 Impressie van de energielichamen. De kleuren zijn gebruikt om de energielichamen te kunnen onderscheiden.

Namen en functies energielichamen

Al die energielichamen hebben een eigen naam. In figuur 3.3 staat daarvan een overzicht.

Figuur 3.3: Energielichamen en een indicatie van hun functies

 1 Etherische energielichaam

Heeft veel te maken met ons fysieke functioneren en met de acupuntuurpunten, meridianen en reflexzones.  De chakra’s in dit energielichaam zijn weinig flexibel, alsof ze bijna de traagheid hebben van de fysieke materie.

2 Emotionele energielichaam

Heeft veel te maken met onze persoonlijkheid, onze emoties en vader/moederschap. De chakra’s in dit energielichaam maken een levendiger indruk dan die van het etherische energielichaam. In iemands chakras’s kunnen helderziend tal van kleuren zichtbaar zijn die iets zeggen over die persoon.

3 Mentale energielichaam

Heeft veel te maken met onze gedachtewereld, logisch redeneren en analyseren. In de chakra’s van dit energielichaam  zijn vooral denkenergieën actief.

4 Spirituele energielichaam

Heeft veel te  maken met ons gevoel van wie we in wezen zijn en met zingeving. De chakra’s in dit energielichaam, indien ontwikkeld, zijn stralend en heel levendig.

5 Eerste causale (manas, hogere mentale) energielichaam

Heeft veel te maken met ons hogere denken en intuïtief weten. Het geeft diepte en betekenis  aan de inspiratie van de impuls van ons ware ik, het helpt om die impuls nader vorm te geven.  De werking van de chakra’s is heel subtiel.

6 Tweede causale (boeddhisch, hogere gevoelsmatige) energielichaam

Heeft veel te maken met ons hogere voelen, met subtiele gevoelens. Het maakt het mogelijk innerlijk, gevoelsmatig te ervaren wat de realisatie van een innerlijke impuls teweeg brengt. Het draagt bij aan een dieper besef van onze innerlijke wereld én de uiterlijke wereld. De werking van de chakra’s is heel subtiel, ze maken als je er helderziend naar kijkt, een bijna vloeiende indruk.

7 Derde causale energielichaam (atmisch, voleinding)

Heeft te maken met de ervaring van voleinding, het bewustzijn van dat wat er ‘achter de dingen’ om ons heen is. Met dit energielichaam kunnen we ons ervan bewust worden wat onze activiteit heeft toegevoegd aan de ontwikkeling van het grotere geheel: is het als totaal de moeite waard geweest? De werking van de chakra’s overstijgt het energielichaam. Ze zitten dan ook buiten dit energielichaam, maar wel vlakbij de plekken waar de chakra’s van de andere energielichamen zitten.

 

Bovenstaande indicatie van functies komt grotendeels uit helderziende waarneming, maar met de naam van de energielichamen is aansluiting gezocht bij de esoterische literatuur. We ervaren de energielichamen meestal niet bewust als apart en onderscheidbaar. Gelukkig maar, anders zou dat veel ‘gedoe’ kunnen geven als je iedere keer bewust moest schakelen tussen de energielichamen. Wel heeft ieder energielichaam zijn eigen kwaliteiten en geeft daarmee toegang tot een innerlijke wereld, én een uiterlijke wereld van ervaring en bewustwording. Afhankelijk van hoe we ons ontwikkelen op allerlei gebieden, ontwikkelen zich ook de chakra’s.

Energielichamen en de wereld

De eerste drie energielichamen vormen de basis van het energiesysteem van onze aardse persoonlijkheid. Het zijn de energielichamen die het meest op de aarde gericht zijn. Toch is het mogelijk ieder van deze drie energielichamen te overstijgen en een glimp van onze goddelijke kern te ervaren. De oefeningen hiervoor zijn elders beschreven, maar ook de oefeningen in de tussenstappen van deze ‘Zoektocht naar de Ziel’ dragen daaraan bij. Die bewustwordings- en zuiveringsoefeningen helpen om de energie in je energielichamen en aura’s te laten stromen en te zuiveren, zodat ze transparanter worden voor hogere spirituele energieën. Het laten stromen van je energie maakt je ook meer gevoelig voor momenten van ‘flow’ in je dagelijks leven, als je dingen doet die je aanspreken en waar je plezier in hebt.  Bewustwording van de volgende vier energielichamen leidt naar een dieper besef van je kern, je ware ik. Dit zijn het spirituele lichaam, drager van het ware ik, en de drie hogere causale energielichamen. In het dagelijks leven weerspiegelen al deze energielichamen aspecten van je leven en hoe je die ervaart.

Aura’s rondom de energielichamen

De aura’s om ons heen hebben verschillende diktes, zoals in figuur 3.1 is aangegeven. Helderziend kunnen ook kleuren in die aura’s worden waargenomen. De kleuren die worden waargenomen verschillen per persoon en kunnen ook per moment veranderen. De aura van het etherische energielichaam zit vlak om het fysieke lichaam op circa 5 centimeter afstand. De andere aura’s zijn groter en zitten dus verder om ons heen. Figuur 3.3 geeft een impressie van mogelijke kleuren in deze aura’s waarvan de randen als lagen om ons heen zitten.

Figuur 3.3: Impressie van iemands auralagen

Toelichting: Vlak om het lichaam is een blauwe auralaag van het etherische energielichaam zichtbaar, dan volgt een laag met verschillende kleuren (rood meer vitale energie, groen harmoniserende energie)  van het emotionele energielichaam, vervolgens het mentale energielichaam (veel gele denkenergie), daarna het spirituele lichaam (boven violet, groenblauw voor subtiele balans in gevoel), het energielichaam van het hogere denken (met geel voor een intuïtief en heel snel denkvermogen), het energielichaam van het hogere voelen violet  voor het aanvoelen van heel subtiele energieën) en het energielichaam van voleinding (groen voor aanvoelen harmonieuze eenheid, blauw voor een eeuwigheidsbesef in onze basis, rood voor de subtiele levensuitstraling). Hoe beter we gegrond zijn hoe beter deze lagen om ons heen zitten.

In de volgende tussenstap (van 3 naar 4) staat een meditatie waarmee je een zoektocht door je energielichamen kunt doen om contact te maken met het zielsniveau.

Vraag

Denk je dat één van onze energielichamen te beschouwen is als je ziel, je diepste kern? Ook als je van sommige energielichamen weinig weet, kun je een gokje wagen!

’ Ja, zo ja welk energielichaam?    Feedback

’ Nee, waarom niet?                      Feedback

’ Misschien, verklaar je nader!      Feedback

Ruimte voor uitleg en commentaar:

Ga naar je verslag van je ‘Zoektocht naar de Ziel’ die je in stap 1 hebt kunnen downloaden.

Via de feedbacklinks kom je op het vervolg van deze ‘Zoektocht naar de Ziel’ terecht.

Reacties plaatsen

Ervaringen en vragen over deze stap 3  kun je hieronder plaatsen bij ‘Reactie’! Daar kun je dan weer respons op krijgen van anderen.

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Ik vond de meditatieoefening heel mooi. De kleuren die je beschrijft: lichtblauw, lila, roze ”zie” ik altijd als ik mijn aura heb schoongemaakt en goddelijke energie laat binnenstromen die mijn hele aura vult.

    De meditatie over de kernziel vind ik ook heel mooi. Daar werd ik sterk door geraakt. Ik weet nog niet precies wat je met kernziel bedoelt, maar ik had het gevoel dat de Godsvonk zich daarin bevindt.

    1. Bedankt Carine voor je feedback, heel mooi wat je beschrijft. Op de kernziel wordt in volgende meditaties teruggekomen. Want inderdaad, in de kernziel bevindt zich de Godsvonk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *