Auratentoonstelling II

Tekeningen uit het boek ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-Energie’ in kleur

In het boek ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-Energie‘ komen onderwerpen aan de orde en metafysische energiecentra die nog maar weinig bekend zijn via boeken en tijdschriften. Om een betere indruk daarvan te geven staan een aantal zwartwit tekeningen uit het het boek in kleur op deze pagina. Het zijn net als de eerste auratentoonstelling op deze website persoonlijke inkleuringen van een aura-healer, die haar impressie geeft van de kleuren. Misschien, als je hierover mediteert of zelf tot helderziende waarneming komt, je door deze tekeningen geïnspireerd raakt.

De inkleuringen zijn gemaakt door Margriet Born. De nummers van de figuren corresponderen met de nummers in het boek.

 


Figuur 25: Kernstervoeding

Tussen onze middenrif en navel zit en wonderlijk centrum in ons energielichaam. Barbara Brennan noemt het de ‘core star’, hier noemen we het de ‘kernster’. Het heeft een regelende taak bij groei en genezing van ons lichaam. De energie van dit centrum komt van boven uit de aura uit de buurt van onze godsvonk.

 


Figuur 34: Godcontemplatie

Als we ons koendaliniesysteem meditatief activeren dan kunnen we dit op verschillende activiteitenniveaus brengen. Bij het begin van het derde activiteitenniveau groeit er vanuit de stuit een bol van wit licht die bijna net zo groot als de aura wordt. In deze staat krijgen we gemakkelijker toegang tot de ervaring van het goddelijke, het bewust iets ervaren van de eenheid van het zijnde.

 


Figuur 35: Geheugenschijf

Het is voor hersenwetenschappers nog steeds een raadsel waar het geheugen precies zit. En als we bedenken dat we ook nog ons geheugen van leven na leven meenemen is een materieel antwoord op deze vraag per definitie onvolledig. Helderziend is daar meer zicht op te krijgen. Bij activering van het kruinchakra met koendalinie-energie wordt een (metafysische)energieschijf vlak boven dit chakra helderziend zichtbaar dat de weerslag is van al onze ervaringen in dit leven. Een andere geheugen schijf met betrekking tot de lichamelijke gewaarwordingscomponent van ons geheugen wordt ter hoogte van de schenen zichtbaar. In actieve toestand zijn deze energieschijven ook goed heldervoelend waar te nemen.

 


Figuur 37: Godsvonk

In ieder nieuw leven worden onze chakra’s en aura en zelfs ons Hoger Zelf opnieuw ingesteld en gevormd. De vraag is dan wat onze eeuwige kern is? Bij voortgezette geestelijke ontwikkeling krijgen we steeds meer contact met die Goddelijke kern, de Godsvonk of de Goddelijke bron genaamd. Het is een energiegebied boven ons Hoger Zelf aan de bovenkant van onze aura. Aan de onderkant is de aardse verankering van de Godsvonk getekend.

 


Figuur 53: Krentenstruik

Een bloeiende plant kan een fantastische energie uitstralen. De koendalinie-energie is dan in zo’n periode extra actief en draagt bij aan de uitstraling ervan. In deze tekening van een bloeiende krentenstruik in het voorjaar zijn de koendaliniecentra zichtbaar en de uitstroom van koendalinie-energie vanuit de bloemen.

 


Figuur 52: Devische energie

Planten en bomen hebben niet alleen een energielichaam en een aura maar bij zonnig weer kan er een bijzondere energiemanifestatie plaatsvinden waarbij een deel van de energie van de plant (al dan niet samen met andere planten) een aparte energieconfiguratie vormt. Die configuratie helpt om metafysische delen van de energie van de zon te kanaliseren naar de plant. Door je helderziend op deze energie in te stellen en innerlijk je te richten op een symbolische weergave kunnen de prachtigste beelden van goden en godinnen zichtbaar worden. Sommige doen aan afbeeldingen van deva’s denken uit de Indiase cultuur. Per persoon zullen de beelden anders zijn. Probeer het maar!

 


Figuur 62: Tekening van vrouw met verlichtingservaring

Echte verlichting heeft met ons innerlijk licht te maken. Hoe meer we daar bewust contact mee maken hoe meer ons bewustzijn verruimd wordt en diepte krijgt. Dan kan een energieconnectie groeien vanuit het gebied van het Hoger Zelf, aan de bovenkant van de aura, naar onze kruin en zelfs dieper naar ons hartcentrum.

 


Figuur 63: Levensmissie

Wat kom je doen op aarde? Onze levensmissie is een dynamisch gegeven, afhankelijk van welke kant van ons leven we ons op richten kan een bepaald aspect van onze levensmissie naar voren komen. Wat naar voren komt verandert ook in de loop van de tijd. Het is onze innerlijke spirituele krachtbron, als we doen wat in onze levensmissie besloten ligt voelen we ons op de juiste plek in het leven. Zoniet dan kunnen we ons ongelukkig voelen en het gevoel te hebben niet de juiste dingen in het leven te doen. In de tekening is aangegeven waar het energiegebied met betrekking tot onze levenmissie ligt. De koendalinie-energie speelt een grote rol bij het realiseren van dat w at wij in het leven werkelijk belangrijk vinden. Het zoeken naar onze levensmissie kan een deel zijn van die missie!

 


Figuur 66: Koendalinieroos vorige levens

Aurareaders gebruiken vaak de roos als symbool van iemands persoonlijkheid en leven. In die roos kunnen zich verschillende kanten van iemands persoon weerspiegelen (de bloembladen), de levensweg (de stengel), kinderen (de groene blaadjes), het innerlijk doel (zon) en hoe iemand in de wereld verankerd is (de wortels). Door je daar op in stellen kunnen vorige levens symbolisch als ringen boven de roos zichtbaar worden.

 

►Naar de recensies

► Terug naar het boek Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie