Nieuwsbrief KoendalinieNetwerk februari 2020

 De afgelopen maand zijn er twee oefeningen bijgekomen op de website van het KoendalinieNetwerk: een meditatie om tot een constructieve, energetische gerichtheid op de toekomst te komen ‘de Innerlijke Lichtverbinding’ en een methode van zelfhealing ‘de Loving Touch’ die je bij lastige problemen kunt toepassen. Maar eerst iets anders, namelijk het schrijven van een recensie.
 
Recensie schrijven van het nieuwe boek ‘Innerlijk Licht gaat schijnen’?

                     
                                                    Recensie schrijven?

In november van het afgelopen jaar kwam een nieuw boek van Pierjasi uit, ‘Innerlijk licht gaat schijnen’. Het is een boek dat tal van oefeningen bevat om je spirituele ontwikkeling te stimuleren en je je energiesysteem te zuiveren. Intussen is er al een recensie verschenen, maar misschien vindt je het leuk het boek te lezen en een recensie te schrijven op basis van je eigen  ervaringen. Die kan dan op deze website worden opgenomen. Als je het boek niet hebt en toch een recensie wilt schrijven kun je een mail daarover aan mij sturen, dan kan ik kijken hoe ik je toch van een tekst kan voorzien.
 
Meditatie: De innerlijke lichtverbinding, lijnen naar de toekomst
De eerste meditatie ‘De lichtverbinding’ geeft een heel nieuwe manier om met goede voornemens om te gaan. Eigenlijk om helemaal geen voornemens te maken, maar de goede dingen die diep in je besloten liggen op een spirituele manier te versterken en tot bloei te laten komen.
https://kundalini-energie.nl/content/x4-de-innerlijke-lichtverbinding-maken
 
Zelfhealing methode: De Loving Touch
De tweede meditatie, de ‘Loving Touch’ is een unieke manier van zelfhealing om allerlei energetische problemen die diep in je zitten op een liefdevolle manier ‘aan te raken’. De ingesproken meditatie is gericht op aanhoudende hoofdpijn ten gevolge van een hersenschudding, maar dezelfde meditatie is ook toegepast op een aantal andere problematieken zoals gehoorproblemen (tinnitus) en oude schrik ten gevolge van angstige perioden in je leven. Door deze ‘Loving Touch’ meditatie toe te passen kun je ervaren hoe je geleidelijk een problematische energie kan afbouwen, meer kan ontspannen en een betere energiedoorstroming krijgt op de plek van de problematische energie.
https://kundalini-energie.nl/content/x5-de-loving-touch-hoofdhealing
 
Succes ermee en hartelijke groet, Pierre van Eijl 

 

                                                       
                                                    KoendalinieNetwerk
Deze nieuwsbrief van het KoendalinieNetwerk is een initiatief dat gestart is in 2019. Als je feedback of ideeën hebt voor toekomstige nieuwsbrieven, laat me dat dan weten: https://kundalini-energie.nl/contact
 
► Volgende nieuwsbrief: maart 2020 

► Vorige nieuwsbrief: januari 2020