Blog Algemeen

Maria Magdalena

Mijn bezoek samen met een spirituele vriendin aan de tentoonstelling over Maria Magdalena in het Catharijneconvent te Utrecht in 2021, kon jammer genoeg niet doorgaan vanwege de coronalockdown. Ik had me daarvoor al wat ingelezen in de informatie over Maria Magdalena zoals die in de Bijbel staat vermeld. Op die manier zou ik voorbereid zijn op een bezoek aan de tentoonstelling. Eigenlijk stond er niet zo veel over haar in de Bijbel. Ze zou een zondares zijn waar Jezus in zijn tweede predikingsjaar zeven boze geesten had uitgedreven. Verder was ze aanwezig bij de kruisiging van Jezus en was ze ook de eerste die Jezus zag na zijn wederopstanding. De naam Magdalena verwijst naar het dorp Magdala in het toenmalige Palestina waar Maria gewoond zou hebben. Magdala zou een vissersdorp zijn geweest aan de westelijke oever van het Meer van Galilea, ongeveer halverwege tussen Kapernaüm, de woonplaats van Jezus, en Tiberias. Verder waren er op het internet allerlei verhalen te vinden als zou Jezus ‘iets gehad hebben’ met Maria Magdalena, dat het zijn tweelingziel zou zijn of dat ze een spirituele gids is die heden ten dage mensen inspireert. Er zijn zelfs tekstfragmenten van een ‘Evangelie van Maria Magdalena’ gevonden, een gnostisch geschrift, dat in een Koptische vertaling onderdeel was van de vondst van de Berlijnse Codex omstreeks 1896. Door het ontbreken van een aantal bladzijden is de inhoud wat onduidelijk. Het bevat onder andere gespreksaantekeningen van Maria met de apostelen en met Jezus.

Maria Magdalena (schilderij van Jan van Scorel, circa 1530. Collectie Rijksmuseum)

Toelichting: De vrouw op dit schilderij is Maria Magdalena. Zij is herkenbaar aan de zalfpot, waarmee ze de voeten van Jezus zou hebben verzorgd. Jan van Scorel schilderde haar als verleidelijke, luxe geklede courtisane, een verwijzing naar haar vermeende verleden als prostituee. In haar kleding straalt de invloed van de Italiaanse schilderkunst door, die Van Scorel op zijn reis naar Rome had leren kennen.

Talrijk zijn ook de katholieke kerken en kapellen die naar Maria Magdalena vernoemd zijn. De ‘Heilige Stoel‘ heeft op 10 juni 2016 een persbericht laten uitgaan, waarin Maria Magdalena tot ‘apostel van de apostelen’ werd uitgeroepen. In dit bericht wordt verklaard dat ze als een dertiende discipel van Jezus moest worden beschouwd. Maar ja, wie was ze nu eigenlijk? Een zondares of een heilige? Overigens is ook bij het bijzondere trance-medium Jozef Rulof interessante informatie te vinden over Maria Magdalena en haar contact met Jezus. Daar kom ik later op terug.

 

Instellen op aura-reading

Nu ik me toch had ingelezen in de figuur van Maria Magdalena besloot ik zelf op onderzoek te gaan via de weg van de aura-reading. Eerst richtte ik me op de Christ-Force energie, de energetische uitstraling die de Christus na zijn kruisdood op aarde achterliet. Voor mij hét middel om contact met het leven van Jezus te krijgen. Toen ik dat contact eenmaal had, focuste ik op de energie van Maria Magdalena. Ik voelde op een bepaald moment dat ik dankzij mijn spirituele gidsen contact kreeg met de energie van Maria Magdalena. Dan krijg ik beelden van Jezus waarbij Maria Magdalena is betrokken. Hieronder volgt het verslag van de aura-reading.

 

Afstemming op Maria Magdalena

Eerst hoor ik Jezus praten met mensen. Dan komt een moment van verwachting in hem. Alsof hij iets bijzonders verwacht dat op het punt staat zich te manifesteren, een bijzondere ontmoeting. Een vrouw spreekt hem aan en vraagt hem om haar te redden. Deze vrouw, Maria Magdalena, leidt een leven waarin ze af en toe seksueel contact heeft met mannen die haar hiervoor betalen. Ze had min of meer voor dit leven gekozen want een ‘gewoon’ leven van hard werken en weinig erkenning, zag ze als uitzichtloos. Nu kon ze tenminste een inkomen genereren en het was een spannend leven. Het seksuele contact vond ze niet fijn, ze onderging het meer maar zodoende kreeg ze wel een inkomen. Ze had het er dan ook moeilijk mee om steeds weer seksueel contact te hebben met mannen die haar gebruikten. Ze kreeg hiermee geen liefde. Ze begon ook steeds grover te worden in haar omgang met anderen. Kwaadwillende, agressieve geesten begonnen contact met haar te maken en bij haar (aura en energielichaam) binnen te dringen. Het maakt haar af en toe onverwacht agressief en ook wanhopig. Ze voelt hoe andere krachten haar af en toe overnemen. Krachten die zo sterk zijn dat ze zich maar met moeite staande kan houden. Haar leven wordt er niet leuker op want ze trekt daardoor ook grovere types mannen aan die haar proberen te misleiden. In wanhoop vraagt ze zich af hoe het verder moet in haar leven. De mensen om haar heen kijken haar vaak met de nek aan nu ze zich laat betalen voor seks en zich af en toe agressief gedraagt.

 

Op zoek

Dan hoort ze een verhaal van iemand die Jezus bezig heeft gezien als iemand die zegt de zoon van God te zijn en mensen kan genezen. Er komt een sprankje hoop in haar, maar dan gaat haar leven weer verder met mannen die haar tegen betaling seksueel gebruiken. Maar diep in haar blijft de gedachte aan Jezus levend. Ze begint nu navraag te doen naar Jezus: waar die woont en waar die op dit moment is. Mensen zeggen tegen haar dat hij haar vast niet wil ontvangen: iemand die zo in zonden leeft als zij. Ze wordt er wel door ontmoedigd, maar hoort ook waar hij woont en rondtrekt in het land. Weer krijgt ze nare ervaringen van mensen die haar vernederen om het werk wat ze doet. Ze voelt zich als een geslagen hond en afgewezen door die mensen.

 

Ze gaat op weg

Op een nacht voelt ze zich zo beroerd dat ze besluit op weg te gaan naar Jezus, het is haar laatste hoop. Het leven is zo moeilijk voor haar geworden dat ze zo niet verder wil. De volgende dag vertrekt ze samen met andere reizigers in de richting van waar Jezus zou zijn. Ook naar medereizigers kijken op haar neer, maar innerlijk is ze vastbesloten naar Jezus toe te gaan. ’s Avonds komen ze bij de plaats aan waar Jezus zou zijn. Onderweg heeft ze mensen gesproken die het over hem hadden als een bijzonder mens waar iedereen naar opkijkt en die wonderen doet en mensen geneest. En dat hij zegt de zoon van God te zijn en als je daarin gelooft je genezen kan worden.

 

De droom

Ze slaapt die nacht in een onderkomen in de stad waar ze aangekomen zijn. Gedachten malen door haar hoofd: zou hij echt de zoon van God Zijn? Zou hij haar kunnen genezen? Of zou hij haar wegsturen omdat ze een zondares is?

Die nacht droomt ze wonderlijk dat ze loopt op een plek waar ze mensen om zich heen voelt. Ze loopt naar een stralend licht toe en lijkt een stem te horen die resoneert in haar ziel. Dan lijkt het in haar ook licht te worden en voelt ze hoe ze in dat licht wegzweeft. Dan valt ze weer dieper in slaap.

De volgende morgen wordt ze hoopvol wakker. Ze herinnert zich de droom weer, een droom zoals ze nog nooit gehad heeft. Ze voelt ook de storende krachten in haar die haar proberen af te schrikken om verder te gaan. Maar haar wil om naar Jezus toe te gaan is sterk geworden, sterk genoeg om zich wat aan de storende krachten te ontworstelen. Ze eet en drinkt nog iets en vraagt waar ze Jezus kan vinden. Weer voelt ze minachtende blikken, maar mensen sturen haar toch de goede richting op.

Ze gaat zoeken en ziet op een bepaald moment verderop een groep mensen staan en ze hoort een stem. Iets in haar zegt dat ze daar naar toe moet. Ze loopt ernaar toe en ziet daar een figuur in hun midden staan die de mensen toespreekt. Ze voelt en ziet dat dat hem is, degene waar ze moet zijn.

Ze wacht tot hij uitgesproken is en dringt langzaamaan naar voren. Ze wacht op een moment dat ze hem kan aanspreken. Dan, vlakbij hem, zegt ze “Meester, red me!” Hij kijkt haar aan en ze ziet dat hij haar niet minacht of verwerpt. Hij kijkt alsof hij begrijpt wie ze is, wat ze heeft doorgemaakt en wat ze wil.

 

De heling

Ze knielt voor hem ‘Red me meester” roept ze en emoties komen in haar omhoog. “Geloof in mij als zoon van God” hoort ze hem zeggen. En met heel haar hart antwoordt ze, nee roept ze: “Ja ik geloof in U , helemaal!” Dan is het of haar hart vol licht stroomt. Ze voelt hoe de storende krachten uit haar gehaald worden. “Zeven slechte geesten zijn in u gevaren!” hoort ze zijn stem: “Ik zal ze wegsturen!” Huilend van vreugde bedankt ze Jezus terwijl ze voelt hoe het rustig in haar wordt nu de slechte geesten zijn weggestuurd. “Ik wil altijd bij u blijven” zegt Maria Magdalena, “Ik zal u altijd dienen”.

Jezus zegt: “Sta op, want we moeten verder” De mensen om hen heen die dit alles gevolgd hebben zijn perplex: zeven slechte geesten zijn uit de vrouw verdreven en ze zien hoe de vrouw in een oogwenk opgeknapt is nadat ze heeft gezegd dat ze in Jezus als de zoon van God gelooft.

 

Tussen verlangen en vervulling. De liefde tussen Jezus en Maria Magdalena - VOLZIN

Bekering van Maria Magdalena (Schilderij Paolo Veronese 1548)

Maria loopt even later mee met Jezus, zijn discipelen en andere mensen om hem heen. Het voelt voor haar alsof er een band van licht is gekomen tussen haar hart en het zijne. Jezus laat aan zijn discipelen duidelijk merken dat Maria Magdalena mee mag komen.

 

In het gevolg van Jezus

Maria Magdalena hoort die dag zijn prediking en ziet hoe hij mensen geneest. Ze ziet ook hoe hij en zijn discipelen uitgenodigd worden bij iemand om te komen eten. Zij mag ook in een aparte hoek van het huis mee-eten met nog enkele anderen. Ze vertelt aan hen hoe bijzonder de genezing van Jezus voor haar geweest is en dat ze zich zo gelukkig voelt zoals ze zich nog nooit gevoeld heeft. ’s Avonds is er voor haar een slaapplaats samen met enkele andere vrouwen.

Zo loopt ze enkele dagen mee met Jezus en steeds voelt ze dat warme stralende licht in haar hart. Iets wat ze nooit eerder gevoeld heeft. Jezus zegt dat ze haar bezittingen moet gaan ophalen in de stad waar ze woont. Ze krijgt een begeleider mee om haar te beschermen. Terug in haar stad merkt ze weer hoe neerbuigend de mensen haar aankijken. Ze gaat haar bezittingen ophalen: wat geld, kleding en nog wat spullen. Met haar begeleider doen ze alles in een paar plunjezakken en vertrekken weer. Ze neemt nog afscheid van een paar mensen en zegt dat ze bevrijd is door Jezus en dat ze nu haar leven voor hem inzet. De mensen begrijpen er weinig van, maar ze zien wel wat een enorme omslag in stemming ze heeft gemaakt. Ze is veel minder grof geworden en veel blijer. Zou die Jezus dan echt wonderen kunnen verrichten, vragen ze zich af.

Op de terugweg overnachten ze in een onderkomen onderweg. De volgende dag gaan ze weer terug naar de plaats waar Jezus is. Ze moeten even zoeken want hij is weer wat verder getrokken. Ze kan haar spullen in de plunjezakken ergens achterlaten zodat ze niet alle bagage mee hoeft te nemen.

Weer hoort ze Jezus en voelt zijn nabijheid. Met de lichtende band van haar hart met de zijne, voelt ze zich alsof ze in de hemel loopt. Weer eten ze ’s avonds ergens en kan ze weer mee-eten en in een apart vertrek slapen met een paar andere vrouwen. Hij vroeg onderweg ook hoe het met haar ging nu haar leven zo’n wending had genomen. Ze zegt dat ze heel blij is en van hem houdt met heel haar hart.

 

Liefdesgevoel

In de dagen die volgen wordt dat liefdesgevoel in haar sterker. Ze voelt het niet alleen in haar hart, maar in heel haar lijf. Ze krijgt gevoelens dat ze in hem op wil gaan, wil versmelten met dat prachtige licht dat in hem en om hem heen is en waarmee ze via haar hart verbinding heeft. Ze vertelt de mensen die ze tegenkomt ook over haar wonderbaarlijke genezing en dat Jezus de zoon is van God en een en al liefdeslicht is. Ze werkt net als de anderen mee met de huishoudelijke werkzaamheden die ook nodig zijn zoals wassen van kleren, schoonmaken en eten klaarmaken.

Het liefdesgevoel naar Jezus wordt steeds sterker, maar ook meer fysiek. Alsof haar lijf verlangt naar fysiek contact met Jezus. Ze ziet hem ook als de liefde in haar leven, iets wat ze nooit eerder gevoeld heeft. Af en toe laat Jezus merken dat ze voor hem ook bijzonder is: “We horen bij elkaar!” zegt hij en wat later ‘Wij zullen tot eenwording komen!” In gedachten voelt Maria Magdalena de eenwording al. Met al haar seksuele ervaring met mannen voelt dit volledig anders. Alsof nu hun harten kunnen versmelten. Op een bepaald moment vraagt Jezus haar of ze deze nacht met hem wil versmelten, wil eenworden in het licht. Ze kan alleen maar ‘ja’ fluisteren.

 

Eenwording

’s Avonds in zijn huis kussen ze elkaar en het hemelse gevoel wordt daarbij sterker in haar. Ze voelt zijn tederheid als hij haar streelt. Ze kust hem opnieuw en omarmt hem en drukt zich tegen hem aan. Geleidelijk kleden ze zich uit. Ze voelt hoe zijn handen haar huid aanraken en overal waar ze aangeraakt wordt, lijkt het op te lichten in haar. Zij streelt hem ook met alle tederheid die in haar is. Stromen licht voelt ze daarbij door zich heengaan. Ze knielt voor hem en zegt “heer, ik ben er helemaal voor u!”

Hij streelt haar en knielt naast haar. “Ik zal er ook helemaal voor jou zijn” zegt hij, “kom bij me “ zegt Maria terwijl ze gaat liggen. Ze gaan vol tederheid met elkaar vrijen. Stromen van licht gaan vanaf haar onderbuik door haar heen naar haar hoofd en heel haar lijf. Ze voelt zich met hem versmolten in licht. Het is al laat in de nacht als ze gaan slapen. Ze drijft op een lichtende wolk van energie en voelt zijn lijf tegen het hare.

 

De volgende dag

Als ze de volgende dag wakker wordt, is hij al op en maakt voor beiden een ontbijt klaar. Ze kussen elkaar en dan kleedt ze zich aan en gaan ze samen aan tafel eten. Ze is nog vol van de belevenis van eenwording met Jezus die nacht. Ze ervaart Jezus nog steeds als haar meester, maar ook als haar man en geliefde. Zij kan nog niet bevatten waarom dit geluk haar ten deel valt. Ze voelt zich volledig door Jezus geaccepteerd en heel haar hart gaat naar hem uit.

Later die dag helpt ze mee opruimen en het huis schoonmaken. Achter het huis staat ze even in de zon en dankt het goddelijke voor al wat ze vannacht mocht ervaren. Wat later komen de discipelen en voert Jezus gesprekken met hen. Einde van de aura-reading.

 

Informatie van Jozef Rulof over Maria Magdalena

Jozef Rulof een trance-medium halverwege de twintigste eeuw doet een aantal uitspraken over Maria Magdalena die het beeld wat uit bovenstaande aura-reading naar voren komt meer diepte geven. (Meer informatie op Rulof.nl)

Over zonden en Maria Magdalena

“Toen Christus voor een mens stond die een misdaad had begaan, zei hij: ‘U bent geen misdadiger’ en over Maria Magdalena zei Hij: ‘Zij is geen publieke vrouw. Zonden zijn er niet.’ En tegen haarzelf zei Hij: ‘Láát het en ge zijt genezen.’ Meer kon Hij in die tijd niet kwijt, zijn toehoorders waren nog niet toe aan een verklaring op zielsniveau. Zij wisten nog niets af van hun kosmische ziel. Zij konden nog niet bedenken dat er geen misdadigers of publieke vrouwen bestaan, omdat elke ziel onnoemelijk veel ruimer is dan die paar handelingen waar men dan iemand op beoordeelt. Christus richtte zich tot Maria Magdalena omdat zij door zijn hulp haar leven ten goede kon veranderen. Hij wist dat men hem dat later zou verwijten. Dat weerhield hem er echter niet van om zijn toehoorders op deze wijze duidelijk te maken dat ze geen enkele medemens mochten minachten.”

En uit Vraag en Antwoord deel V blz. 138 (11 april 1950) van Jozef Rulof door zijn geestelijke meester Zelanus:

“Maria was een slechte vrouw. Christus ging in zijn leven met slechte mensen om, wist u dat? Hij trok, wat ik zoeven zei, dat ‘h’ ’o’ en é’ en ‘r’ aan. Maria Magdalena heeft het bruin gebakken.”

“Maar de mens die nog niet is ontwaakt, het allerdiepste slechtste, dat schenkt u het hoogste gevoel van liefde. Wist u dat? Wist u dat niet? Moet u nog leren. Omdat dat leven, hoe diep ook gezonken is, juist door die diepe zinking, voelt, dit is het. Maar wanneer u tussen halfwakend en halfbewustzijn leeft, dan weet u dit nog niet. U kunt onmiddellijk de duisternis zien en het licht. Maria Magdalena zag het licht, Christus de duisternis, en als dat tot elkaar komt, dat ontwaakt, dat ontspant, dat inspireert. Duidelijk?“

En uit Vraag en Antwoord deel V blz. 167 (11 april 1950) van Jozef Rulof door zijn geestelijke meester Zelanus:

“Toen Maria overging, was zij in een sfeer van barmhartigheid. Het was een hele mooie ziel. Maria was een publieke vrouw, en heel erg. En Christus aanvaardde haar, juist haar, omdat hij de wereld wilde tarten. Hij wilde de wereld zeggen: buig u toch, want dit is een God, een goddelijk mens.”

“Nu was Maria Magdalena niet bewust moeder. En daarom is ze alweer op aarde geweest, weer terug, in die tweeduizend jaar. Ze heeft ook in Frankrijk gewoond en in Engeland geleefd en ze komt nog eens, misschien over vijfenzeventig jaar, en dan beleeft ze het moederschap.”

Reactie plaatsen