Kundalini-ontwaking

Naast geleidelijke ontwikkeling van het kundalinisysteem komen bij sommige mensen ook sterke energie-ervaringen voor waarbij het kundalinisysteem ineens heel erg actief wordt. Deze zogenaamde ‘spontane kundalini-ervaringen’ worden ook wel, ‘ontwakingen’ genoemd.

Deze ervaringen beslaan een breed spectrum van verschijnselen: sterke warmte-ervaringen in de stuit en de rug, golven van energie die omhoog komen langs de ruggengraat, de ervaringen van sterk tintelende energie in het lichaam, hele sterke energie-ervaringen in het lichaam en zelfs het uit balans raken hierdoor van lichaam en geest.
Deze verschijnselen kunnen zowel plezierig, onplezierig of afwisselend allebei zijn. De prettigste ervaringen geven een gevoel van vervoering, euforie of geestelijke verlichting. Onprettige ervaringen kunnen variëren van een sterk brandend gevoel in het lichaam, het gevoel niet goed meer in het eigen lichaam te kunnen zijn tot lichamelijke en geestelijke crisis.
Uit aura-readingen is gebleken dat in veel gevallen van spontane kundalini-ontwaking ervaringen uit een vorig leven met kundalini-energie een belangrijke rol spelen.
Soms heeft een vorige incarnatie de gedachte gehad dat het krachtig activeren van het kundalinisysteem zonder meer tot verlichting leidt in de zin van éénzijn met het goddelijke. Dat heeft dan tot irritatie en overactivering van het kundalinisysteem geleid en niet tot de bedoelde verlichting. Activeing van het kundalinisysteem door leermeesters in dat vorige leven speelt daarbij dan vaak een essentiële rol.

►Lees meer over tips bij een kundalini-ontwaking