14 Dalende gang: De zwaarte van de levensmissie en de kracht om die te dragen en te volbrengen

Heb je dat wel eens gehad, dat je als een berg tegen iets opzag? Dat je al je energie en moed bij elkaar moest rapen om eraan te beginnen? En hoe je je er uiteindelijk toch doorheen gewerkt hebt. Daar gaat deze fase van de inwijdingstocht over.

De dalende gang
In de gebruikelijke beschrijvingen van de Grote Piramide staat de gang van 38 meter lang vanaf de geforceerde ingang aan de noordzijde van de piramide (ín figuur 14.1: Al Mamoon’s Forced Hole) tot aan de Grote Galerij (figuur 14.1 ‘D’) bekend als de stijgende gang (zie figuur 14.1: ‘F’). Voor de inwijdingskandidaat die vanaf de horizontale gang (figuur 14.1 ‘G’) vanuit de Koninginnekamer (figuur 14.1 ‘H’) aankomt op het kruispunt van gangen, is het echter een dalende gang (met een hoek van 26 graden). De dalende gang is meer dan 38 meter lang (125 voet) vanaf het begin onderin tot aan wat de Grote Galerij wordt genoemd. De gang is niet hoog: ongeveer 1,34 meter (circa 4 voet) hoog (maar 1,20 loodrechte hoogte) en ongeveer 1,05 meter (circa 3 ½ voet) breed. De gang loopt naar beneden een beetje taps toe: 13 cm (5¾ inch) in hoogte en 8 cm (3½ inch) in breedte. Door het lage plafond moet de inwijdingskandidaat gebogen door de gang lopen. Een gang waarmee de kandidaat afdaalt in onderbewuste gebieden om zich op te laden met kracht om zijn of haar levensmissie te realiseren.
 

 
Figuur 14.1: Doorsnede gangenstelsel Grote Piramide met in het midden ‘F’ de dalende gang. Tekening van Charles Piazzi Smyth, 1877  (Bron: Mikedashhistory)
In de dalende gang zijn opvallende zaken aan te wijzen. In 1872 ontdekten onderzoekers die de gang zorgvuldig aan het opmeten waren, dat het grootste deel van de gang is gemaakt van afzonderlijke stenen die zorgvuldig naast elkaar waren geplaatst, maar dat er drie grote dwarse stenen platen waren, waar de gang precies doorheen ging. Op deze punten vormden de dwarse stenen platen de muren, het plafond en de vloer van de doorgang. Ze werden ‘girdle stones’ genoemd, gordelstenen (zie figuur 14.2). Aan het benedeneind van de dalende gang zijn er ook nog 3 “halve gordels”. Iedere halve gordel bestaat uit twee stenen gecombineerd tot één ‘girdle stone’.
 

Figuur 14.2: De ‘girdle stones’ (gordelstenen) in de dalende gang (Bron: Guardian’s Egypt)
 
De gang eindigt ergens aan de noordkant van de piramide, zo’n dertig meter van de noordwand af (zie figuur 14.1). Daar zitten drie grote granieten blokken (genaamd: de granieten pluggen) die de gang afsluiten. Bij het openbreken van de Grote Piramide door Al Mamoon’s mannen (832 na Christus) schoot op een bepaald moment door hun gehamer een kalkstenen plaat los die het uiteinde van de dalende gang met de drie granieten blokken aan het zicht had onttrokken.  Toen realiseerden Al Mamoon’s mannen zich dat ze een gang ontdekt hadden in de piramide. Ze hakten om de granieten blokken heen een tunnel die uitkwam in het uiteinde van de dalende gang. Dit is tot op de dag van vandaag de bezoekersingang van de Grote Piramide.
En nog wat. In de tekst verderop wordt gesproken over nissen in zijwanden van de gang. Mogelijk op de plaatsen waar de ‘girdle stones’ zitten. Ik kan me niet herinneren dat ik daar nissen gezien heb of iets wat daar op lijkt, toen ik daar zelf doorheen liep. Misschien dat het oorspronkelijk mogelijk was om door het verschuiven van een stenen blok een nis te creëren. In de aura-readingen van de inwijdingstocht kwamen de nissen steeds naar voren, zodat ik ze in de tekst heb laten staan.
 
Horizontale gang: Zwaarte van zijn missie
Jezus is weer terug bij de afstap in de horizontale gang (in figuur 14.1 als ‘O’ aangegeven) en wil verder. Hij voelt de onzichtbare energiemuur als een pijnlijke, destructieve energie die hij ook op de tocht naar de Koninginnekamer voelde (zie hoofdstuk 11). Hij bukt en gaat half liggend onder deze muur met agressieve energie door. Een muur die te maken heeft met macht en de straffen en sancties die gekoppeld zijn aan machtsuitoefening. Ongeschonden komt hij aan de andere kant van deze muur aan.
Hij stelt zich meditatief in en hoort de hoofdpriester en ziet hem met zijn geestesoog. “Je hebt vorderingen gemaakt op deze inwijdingstocht, die tevens een test is of je je levensmissie aankan en ook een manier is om je levensmissie tot een goed einde te brengen door voorbereid te zijn tot in het diepst van je ziel. Want je levensmissie weegt zwaar. Ze is een last die maar weinigen kunnen torsen. Bedenk of je deze last wilt torsen of dat je ervan afziet.” Jezus: “Ik ben bereid om deze last te dragen. Mijn Hemelse Vader zal mij bijstaan.” “Ga dan voort” hoort hij de hoofdpriester zeggen.
Gebogen loopt hij door de lage horizontale gang. Hij voelt al lopend dat een zekere last op zijn schouders drukt. Het lopen gaat daardoor moeizaam, maar hij vordert. Hij nadert het einde van de gang. Weer moet hij door een nauwe doorgang om bij het kruispunt van gangen aan te komen (figuur 14.1, ‘E’).
 
Terug bij het kruispunt van gangen: de zwaarte van zijn missie
Hij staat bij het kruispunt van gangen: links de gang naar de grote opgaande galerij en rechts de licht dalende gang naar de noordkant van de piramide. Hij stelt zich meditatief in voor het vervolg van de tocht. Weer verschijnt het gezicht van de hoofdpriester voor zijn geestesoog: “Je bent van ver gekomen, maar nog niet alle uitdagingen van het leven ben je gepasseerd. In je onbewuste schuilen nog tal van krachten die je moet bestrijden of waar je goed mee om moet  leren gaan. Je taak is zwaar, maar kun je daar mee omgaan? De last van je taak zul je op je moeten nemen. Maar weinigen kunnen deze last aan. Voel en beslis.”
“Bam!” met een daverende klap valt in zijn buurt een zware steen. Hij voelt de last tegelijk op zijn schouders drukken en hij realiseert zich dat de last die eraan komt echt zwaar is. Een paar stappen verder hoort hij met een slag, “Bam!”, weer een blok neer.komen. Het is alsof hij de last van zijn missie op aarde zwaarder voelt worden. Weer een paar stappen verder hoort hij voor de derde keer een steen vallen: “Bam!”
Hij voelt nu de zwaarte van zijn missie, hij wankelt bijna onder het gewicht ervan. Hoe moet hij zo’n last gaan dragen? Hij kan het net aan, maar net.
De hoofdpriester verschijnt voor zijn geestesoog: “Deze last is voor een mens niet goed te dragen. Ga nu krachten putten uit het onbewuste deel van je wezen, het diepst van je ziel, die heb je nodig voor je verdere tocht. Deze krachten zitten in je verborgen, je zult werkelijk diep moeten gaan en jezelf doorgronden om deze te bereiken en voor jezelf bewust te maken. Kies de weg die daarbij hoort.”
 
Verwerking en het opladen met kracht en energie
Hij voelt dat linksaf gaan niet de bedoeling is alsof daar de weg nog niet toegankelijk is voor hem. Rechtsaf voelt het wel aan of die weg toegankelijk is en hij gaat dan ook rechts de licht dalende gang in. Het voelt aan als het afdalen in de eigen onbewuste innerlijke gebieden. Het geeft hem een slaperig gevoel.
 

Figuur 14.3: Schema van een ‘girdle stone’ in de dalende gang (Bron: Guardian’s Egypt)
 
De eerste nis: de droomslaap
Dan voelt hij links in de gangwand een uitsparing (bij een girdle stone zie figuur 14.3) en klimt daarin. De nis is parallel met de gang. Hij voelt zich slaperig en legt zich hier te ruste. Als in een droom ervaart hij hoe de dingen die hij in zijn dagbewustzijn beleefd heeft, in de droomfase verwerkt worden, hij voelt hoe ze hun emotionele lading verliezen. Dat maakt het gemakkelijker deze gebeurtenissen achter zich te laten. De beelden worden na verloop van tijd rustiger en de slaperigheid verdwijnt. Hij laat zich uit de nis zakken en loopt verder de gang in.
 
De tweede nis: de energie in de slaap
Hij voelt slaperigheid, maar een zekere onrust in zijn lijf, alsof het proces van het slapen nog niet af is. Links in de wand van de gang vindt hij een tweede nis (bij de tweede girdle stone). Hier klimt hij in en gaat erin liggen om het proces van het slapen voort te zetten..
Nu krijgt hij beelden van een zacht lichtende bol boven hem. Een bol die bij de cyclus van slapen en dromen hoort en waardoor iedere mens met een normale slaap ’s nachts energetisch wordt opgeladen (In ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’ van Pierjasi, wordt in hoofdstuk 13 dieper op de slaap- en droomcyclus ingegaan.). Dat voelt hij ook als de zacht lichtende energie uit het gebied rondom zijn Hogere Zelf bij hem gaat binnenstromen. Hij voelt zich daardoor energetisch steeds meer opgevuld en gevitaliseerd. Als dit opladen met energie voltooid is, klimt hij uit de nis en gaat verder de gang in.
 
De derde nis: voorbereiding op de dag die gaat komen
Hij heeft het gevoel dat het proces van het opladen met nieuwe energie door de slaap nog steeds niet af is. Er ontbreekt nog iets. Hij loopt verder en vindt nu een derde nis iets verderop links in de gangwand (bij de derde girdle stone). Hij voelt nog een lichte slaperigheid, gaat in de nis liggen en krijgt na enige tijd beelden als in een droom. Het gaat nu over de dingen die gaan komen. Alsof hij door deze droombeelden te zien, zich beter voorbereid op de dag die komt. Als dat proces is afgerond, stapt hij uit de nis de gang weer in. Hij voelt zich nu meer ‘klaar’ voor dat wat er komen gaat.
 
 

Contact met zijn Hogere Zelf

Hij komt aan bij het einde van de gang, dat een afgesloten uiteinde heeft. Hier gaat hij in meditatie en iets wonderlijks gebeurt: hij gaat met zijn geestelijke lichaam omhoog uit zijn fysieke lichaam. Hij merkt even later dat hij half boven zijn fysieke lichaam hangt. Dan wordt hij aangetrokken door de centrale as van de piramide en met zijn energielichaam situeert hij zich er midden in, wat een krachtig gevoel geeft. Hij voelt vervolgens dat hij naar boven moet en richt zich op de top van de piramide. Daar aangekomen met zijn geestelijk lichaam, krijgt hij een indruk van schittering boven zijn hoofd, alsof de energie van zijn Hogere Zelf daar erg actief is. Hij gaat nu nog iets hoger boven de piramide en komt in een stralende lichtbol terecht die te maken heeft met het Hogere Zelf. De lichtbol helpt hem om weer helemaal te beseffen wat zijn missie is en wat hem te doen staat. Het wordt daardoor ook helderder in zijn hoofd en geeft hem het gevoel meer energie te hebben. Gevuld met deze lichtende Hogere Zelf energie gaat hij langzaam naar beneden, terug naar de top van de piramide. Na het opladen met deze hoge energie komt er een behoefte in hem om weer heerlijk op aarde te zijn.
 

Aarden

Terug bij de top van de piramide voelt hij de verbinding met de aarde via de vier hoekribben van de piramide die verbonden zijn met het grondvlak dat op de aarde staat. Hij voelt de aardende kracht ervan, maar door de gelijke zijden van de piramide ook de kracht om beter in balans te komen.
Dan gaat hij met zijn geestelijk lichaam omlaag langs de centrale as van de piramide. Onder de top stopt hij en voelt daar een zacht harmoniserende werking van de piramide op zijn energielichaam.
Hij gaat verder naar beneden tot vlak boven het grondvlak van de piramide. Hij begint daar zijn benen meer te voelen en krijgt de behoefte om zich nog sterker met de aarde te verbinden. Zijn energielichaam begint ook aardser en krachtiger aan te voelen.
 

Opladen van het etherische energielichaam

Hij zakt nu tot iets onder het grondvlak van de piramide en voelt de koesterende energie van de aarde. Hij voelt hoe zijn etherische energielichaam opgeladen wordt met de energie van de aarde. Het maakt zijn lichaam energetischer en zijn geest kordater.
(Ter illustratie staan in figuur 14.4  de zeven auralagen die bij de zeven energielichamen behoren. De etherische laag zit enkele centimeters om het lichaam. Daarna volgen de auralagen van het emotionele lichaam, het mentale lichaam, het spirituele lichaam en het eerste, tweede en derde causale lichaam. Tenslotte is er de aurawand)


 
Figuur 14.4 : Schematisch beeld van de zeven auralagen zoals die bij de zeven energielichamen van de mens behoren
 

Opladen van het emotionele energielichaam

Hij voelt dat het opladen met aarde-energie nog onvolledig is en zakt verder omlaag, tientallen meters de aarde in. Daar vult de aarde-energie zijn emotionele energielichaam op. Hij voelt hoe de energie van zijn persoonlijkheid aan kracht toeneemt, zijn aardse ‘ik’ waarmee hij zich manifesteert en op mensen afstapt, waardoor hij krachtig aanwezig kan zijn en zijn leven in eigen handen heeft.
 

Opladen van zijn mentale energielichaam

Weer zakt hij verder, dieper de energetische aarde in, kilometers diep. Hij komt op het niveau waarop zijn mentale energielichaam zich goed kan opladen. Terwijl dit lichaam zich oplaadt met aarde-energie krijgt hij een solider gevoel van zekerheid over de kracht en helderheid van zijn denken. Ook wordt het gevoel versterkt dat hij met zijn gedachten zijn lichaam goed beheerst.
 

Opladen van zijn spirituele energielichaam

Hij zakt verder tot ongeveer halverwege de afstand van het oppervlak naar het centrum van de aarde. Zijn spirituele energielichaam begint zich hier op te laden met een subtiele vorm van aarde-energie. Het geeft een impuls om geestelijke overwegingen meer bewust te worden evenals zijn bewustzijn over diepere beweegredenen, de betekenis van menselijke activiteiten en het innerlijk gevoel.
 

Opladen van zijn eerste causale energielichaam van het hogere weten (manas)

Nog lager richting aardkern, komt zijn eerste causale lichaam (manas) bij een energetische laag in de aarde die daarbij past. Heel subtiel wordt ook dit energielichaam verder opgeladen. Een lichaam dat helpt om beter te beseffen wat de waarde van iets is, wat diepere oorzaken van een gebeurtenis in iemands leven kunnen zijn. De aardingsenergie helpt om dit meer in het bewustzijn te brengen.
 

Opladen van zijn tweede causale energielichaam van het hogere voelen (buddhi)

Nog verder dalend komt de aardlaag in relatie met het tweede causale lichaam (buddhi) in beeld. Het opladen met de aarde-energie hier, versterkt het subtiele gevoel over wat de diepere betekenis van een menselijke activiteit kan zijn en over grotere achterliggende verbanden daarvan.
 

Opladen van zijn derde causale energielichaam van voleinding (atma)

Nog lager, bij de bolvormige kern van de geestelijke aarde, komt het contact met het goddelijke energielichaam (atma). De aarde-energie die hier opgenomen wordt door dit energielichaam versterkt het gevoel dat achter alle uiterlijke verschijnselen diepere verbanden zijn. Sterker nog, dat alles op de een of andere manier in relatie staat met alles en elkaar beïnvloedt.
 
 

Activering van het charisma-punt

Langzaam komt Jezus weer naar boven uit de diepte van het energielichaam van de aarde. Al zijn energielichamen zijn opgevuld en gesterkt door de aarde-energieën. Hij komt met zijn geestelijk lichaam terug in het einde van de dalende gang (in figuur 14.1 als ‘F’ aangegeven) in de piramide waar hij zich verenigt met zijn fysieke lichaam.
Zijn aandacht gaat nu uit naar het einde van de deze gang en verder naar de noordkant met een focus op een lichtend punt dat verderop in de piramide voor zijn geestelijke ogen zichtbaar is geworden. Zijn gedachten gaan uit naar wat hij naar de wereld wil uitstralen en waarop hij mensen wil attenderen, beroeren en aantrekken. Een plek in zijn buik, vlak boven zijn navel begint op te lichten en er komt vandaar een wolkige energiestroom op gang die uit hem gaat. Het lichtpunt verderop in de piramide lijkt sterker op te gaan gloeien voor zijn geestesogen! Als hij zich in gedachten richt op de mensen die hij wil bereiken, gaat de wolkige energiestroom een energielaag vormen in de ruimte rondom de Grote Piramide. Deze charisma-energie attendeert op een onbewust niveau mensen, zodat ze in de nabijheid van Jezus onwillekeurig de gedachte kunnen krijgen ‘dat is hem!’, ‘dat is het licht’ en ‘dit is degene naar wie wij zoeken’. Van binnenuit voelt Jezus deze energie als ‘ik ben degene die naar de aarde is gezonden om het licht te brengen en te verspreiden. Hoort mij aan en ik zal erover vertellen!’
 
Hij voelt dat de laag met zijn charismatische energie zich rondom de piramide als een aura-laag heeft ingesteld en voelt de bijzondere, bijna magnetische aantrekkingskracht ervan. Dan laat hij de energie weer naar zich terug vloeien. Hij voelt dat iets nieuws op hem wacht, draait zich om en gaat terug, omhoog de gang in.

 

Intermezzo: Wat is charisma?

In de Grote Piramide van Gizeh is een charismapunt te­rug te vinden (voor)bij het eind van de dalende gang. waar de inwijdingstocht naar toe gaat. Maar wat is charisma? Hier een verkenning.
Hoe komt het dat sommige mensen snel een kring van geïnteres­seerden kunnen aantrekken terwijl dat anderen in veel mindere mate lukt? Wat hebben deze mensen wat anderen blijkbaar niet, of in veel mindere mate hebben? Zijn het hun ideeën, is het hun gedrag, zijn het hun sociale vaardigheden, of is er toch nog iets an­ders? In Wikipedia is de volgende simpele definitie te vinden: Charisma is een sterke persoonlijke aantrekkingskracht die iemand uitoefent op andere mensen en die wordt ervaren als een bepaalde uitstraling.
Zo wordt bij verkiezingen wel onderscheid gemaakt tussen kandida­ten die een zekere ‘uitstraling’ hebben, charisma, en anderen die dat niet hebben. Wat is deze charismatische uitstraling? Waar hebben we die? Hoe werkt die uitstraling? Hoe werkt die energetisch gezien tussen mensen?
Een Duits filosoof en socioloog Max Weber (1864-1920) onder­scheidt in een van zijn boeken (Wirtschaft und Gesellschaft) charismatisch leiderschap als een aparte vorm naast lei­derschap gebaseerd op traditie of wettelijke regels. Een cha­rismatisch leider zag hij als iemand die door mensen wordt ge­volgd vanwege zijn persoonlijke kwaliteiten. Charisma is eigenlijk een term uit de theologie en betekent ‘gift’ of ‘goddelijke voorzienigheid’. Jezus van Nazareth, Fran­siscus van Assisië en Hitler zijn voorbeelden van cha­ris­matische leiders. De voorbeelden die gehanteerd worden zijn heel divers. Er wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen ‘dark side’ charismatische leiders, die de nadruk leggen op persoonlijke macht en ‘bright side’ charismatische leiders, die de nadruk leggen op institutionele macht, zoals Martin Luther King.
Misschien is charisma ook te leren. Door de Amerikaanse professor Joy Conger is een theorie ontwikkeld over de vaardig­heden die mensen moeten ontwikkelen willen ze door anderen wor­den gezien als charismatische leiders.
1. Het ontwikkelen van een visie voor een ideale situatie die de huidige overtreft.
2. Het naar voren brengen van deze visie en het motiveren van anderen ervoor.
3. Het opbouwen van vertrouwen door deskundigheid, succes, on­con­ventionele acties en het nemen van risico’s.
4. Manieren naar voren brengen om de visie te verwezenlijken door middel van empowerment, gedragsmodellering van volgelin­gen en dergelijke.
Een andere onderzoeker, Boas Shamir, wijst op het verschil in gedrag en karaktertrekken tussen leiders die afstandelijk cha­risma vertonen, en nauwelijks contact hebben met hun volgelin­gen, en leiders die ‘close up’ charisma hebben, en wel direct con­tact met hun volgelingen. In onderstaand lijstje heeft hij de verschillen bij elkaar gezet.

Afstandelijk charisma Close-up charisma
– volharding – gezelligheid
– retorische vaardigheden – deskundigheid
– moed – humor
– nadruk op sociale aanmoedi­ging – dynamische bedrijvigheid
– ideologische oriëntering – fysieke verschijning

 
In een moderne vorm zien we in managementtrainingen het begrip ‘charismatisch’ leider opnieuw opduiken. Een voorbeeld.
“Misschien kent u zelf wel zo iemand: een leider met een bijzondere gave om anderen te boeien en te inspireren door de kracht van zijn persoonlijkheid: een leider met charis­ma. Wat heeft deze persoon dat hem de kunst van het lei­dinggeven zo gemakkelijk afgaat? Heeft hij een natuurlijk ta­lent voor het ontwikkelen van een visie? Is het zo’n goede spreker dat hij zijn ideeën altijd wel weet te verkopen, of is het iets in zijn houding, zijn lichaamstaal, dat hem de­ze bijzondere uitstraling geeft? En is dit te leren, of is het een aangeboren eigenschap? Bestaat er dus zoiets als een geboren leider, of hebben we het allemaal in ons en hoeven we het alleen maar te ontwikkelen.”
Dit is een tekst uit een moderne managementtraining die zich richt op een aantal stelregels voor een charismatisch leider zoals:
– coach in plaats van baas
– stemt zich af op de ander
– goede presentatie
– echt en spontaan

Het lijkt erop dat charisma iets is wat iedereen in principe heeft, maar waarvan we ons meestal niet zo bewust zijn. Bij de inwijdingstocht van Jezus kwam charisma heel duidelijk naar voren.

[Einde intermezzo]
 

De drie nissen van de levensmissie

Omhoog lopend in de dalende gang komt Jezus aan bij een uitsparing, linksboven in de wand van de gang, ongeveer ter hoogte van de derde nis (en derde girdle stone) op de heenweg.
 
De eerste nis op de terugweg
Hij kruipt deze nis links in en gaat op zijn buik liggen met zijn hoofd naar voren in een actieve houding. Hij wordt zich weer meer bewust van de energie van zijn levensmissie die actiever door hem heen gaat stromen. Het geeft hem een gevoel van gerichtheid, er vol voor gaan, voor zijn missie om licht te brengen op aarde, licht dat in de mensen wakker wordt en gaat stralen. Hij krijgt beelden van gesprekken met mensen waarbij hij hen aanspreekt op hun dieper liggende hoop en verlangens en op datgene waar ze van binnen altijd al naar uitgekeken hebben, maar als niet reëel ter zijde hebben geschoven. Dan vervagen de beelden en hij klimt uit de nis en gaat weer verder.
 
De tweede nis op de terugweg
Hij komt aan bij een tweede nis links en gaat daarin liggen. Hij voelt dat hij hier ook op zijn buik moet liggen in een actieve houding. Opnieuw voelt hij de energie van zijn levensmissie door zich heen stromen, maar het is sterker dit keer, alsof hij de wereld wil omvatten en omhoog tillen in het licht. Hij ziet zichzelf met kracht een grote menigte toespreken, hij neemt hen gevoelsmatig mee in zijn betoog waarin hij appelleert aan hogere gevoelens en het goddelijke in relatie tot de mens. Zijn betoog is zo krachtig dat mensen zich opgetild voelen in een andere wereld, een andere lichtende en heerlijke werkelijkheid. De beelden vervagen en hij kruipt uit de tweede nis en gaat verder.
 
De derde nis op de terugweg
Hij komt aan bij een derde nis aan zijn linkerkant, kruipt hierin en gaat op zijn buik liggen. Nog sterker is nu de energie van zijn levensmissie voelbaar. De beelden zijn anders, alsof hij een enorme last moet dragen om te zorgen dat zijn  levensmissie tot realisatie kan komen. Hij ziet zichzelf lopen met een groot houten kruis en zijn gedachten zijn gericht op ‘Ik zal volbrengen’ in het schijnsel van zijn innerlijke licht. Een menigte staat schreeuwend om hem heen terwijl hij met het zware kruis verder loopt. De beelden vervagen en hij kruipt uit de nis.
 
Drie keer vallen en opstaan met zijn last
Geladen met al de energieën uit deze gang loopt hij verder tot vlak bij het kruispunt van gangen. Het lopen voelt zwaarder en zwaarder aan, hij voelt de last van zijn levensmissie steeds meer op hem drukken. Dan lijkt er iets op de grond te zijn waardoor hij struikelt en valt. Hij richt zich weer op met zijn loodzware last, maar iets verderop struikelt hij opnieuw en valt. En vlakbij het einde van de gang valt hij voor een derde keer.
 
Het kruispunt: de volbrenging
Wat er daarna gebeurt is onbeschrijfelijk. Hij staat rechtop bij het kruispunt van gangen. Hij voelt enorme pijnen en afschuwelijke energieën aan alle kanten door en uit hem gaan. Zijn aura is doortrokken van vreselijke pijnen, intense pijnen alsof de wereld vergaat. Zijn armen houdt hij naast zich uitgestrekt en iets naar boven gericht. ‘Ik zal volbrengen’ gaat het keer op keer door hem heen, ‘ik zal volbrengen’. Bij alle pijn en verschrikking blijft het licht in zijn spirituele hart onverminderd schijnen, innerlijk blijft hij volkomen met zijn goddelijke liefde verbonden. Dan, op een bepaald moment, is het afgelopen, en gaat zijn geest uit zijn fysieke lichaam. Het wordt ongewoon stil in de Grote Piramide, heel stil.
 
 
Reflectie op de volbrenging
Toen ik de laatste beelden kreeg van dit stuk van de inwijdingstocht, was ik verrast en sterk ontroerd. Ik had niet verwacht dat halverwege de inwijdingstocht in de Grote Piramide, beelden van de kruisiging van Jezus naar voren zouden komen. En niet zomaar beelden. Het was voor mij een hele intense gevoelsmatige ervaring om daar wat van mee te mogen maken. De verschrikkelijke pijnen die door Jezus heen gingen, hij die het licht van de wereld was en is. Daarna de stilte, de diepe stilte die daarop volgde. Ik vroeg me af hoe het nu verder moest met zijn inwijdingstocht.
 
Reflectie op de drie harde klappen
Ik vroeg me nog af hoe het mogelijk was dat er tot drie keer toe een zware steen met een grote klap neerkwam in de buurt van Jezus. Toen ik me daar op instelde kreeg ik de indruk dat de inwijdingspriesters via de zijgang achter de nis in de Koninginnekamer via een (onontdekte) smalle gang in de richting van het kruispunt waren gegaan en daar met een simpele installatie een steen hadden opgehesen om daarna dreunend te laten neerkomen. Waarschijnlijk drie keer dezelfde steen. We zullen later in de inwijdingsweg zien dat er in de nis van de Koninginnekamer nog een onontdekte gang is naar buiten toe.
 
Reflectie op de halve girdle stones en de drie granieten blokken.
In deze aura-reading heb ik me gericht op de drie eerder genoemde ‘girdle stones’ (gordelstenen). Door sommige onderzoekers worden aan het lage uiteinde van de dalende gang nog enkele halve ‘girdle stones’ onderscheiden. Mogelijk komen die plekken overeen met de meditaties waarin Jezus met zijn geestelijk lichaam afdaalt in de aarde en daarna zijn charisma-energie activeert.
Aan het eind van de dalende gang zitten ook de drie granieten blokken (de granieten pluggen) en ik vroeg me af wat die daar deden.
 

 
Figuur 14.5: Twee van de drie granieten pluggen aan het benedeneind van de dalende gang. (Bron: Bibliotecapleyades)
 
Ik deed een klein experiment bij deze reading en stelde me bij het charismapunt voor dat er geen blokken aan het einde van de gang zouden zitten. Het beeld dat ik vervolgens kreeg, was dat de charisma-energie niet krachtig genoeg zou zijn om een energielaag om de piramide te vormen. Mogelijk dat de granieten blokken hielpen de charisma-energie te versterken.
 
Reflectie op de energielichamen
In deze tekst komen de zeven energielichamen van de mens aan de orde: (1) het etherisch lichaam dat sterk verbonden is met het functioneren van het fysieke, (2) het emotionele lichaam dat veel te maken heeft met onze persoonlijkheid, emoties en vader- en moederschap, (3) het mentale lichaam dat met ons denken te maken heeft, (4) het spirituele lichaam dat ons geestelijk zelf representeert, (5) manas het lichaam van het hogere weten dat te maken heeft met een snelle intuïtieve manier van denken, maar ook met ons geweten, (6) buddhi het energielichaam dat te maken heeft met onze hogere subtielere gevoelens, en (7) atma, het goddelijk lichaam of lichaam van voleinding. Al deze energielichamen functioneren in ieder mens als één totaal, maar hoe meer we gevoel krijgen voor de subtiele energieën en dus gevoelens in het leven hoe meer dit de ontwikkeling van de hogere energielichamen stimuleert. In het boek ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’ van Pierjasi wordt dieper op deze lichamen ingegaan. In bepaalde spirituele tradities worden ook andere namen gebruikt voor een aantal van deze lichamen.  

► Verder naar 15: De Grote Galerij, Pelgrimstocht naar het licht

► Terug naar hoofdstuk 13: Afstap (links) in gang Koninginnekamer: confrontatie met de natuur

Vergelijkbare berichten

6 reacties

 1. Bijzondere tekst, zeker fijn
  Bijzondere tekst, zeker fijn dat je charisma erbij haalt. Het blijft een spannende reis die Jezus maakt en iedere keer haal ik er iets voor mezelf uit. Interessant te lezen

 2. feedback op hoofdstuk 14
  Hallo,

  Ik heb met aandacht hoofdstuk 14 gelezen en aantekeningen gemaakt. Misschien heb je er wat aan: Droomslaap, 1e nis = loskomen van je emoties. Slaapenergie,2e nis = voorbij slaap, openstaan om energetisch opgeladen te worden door je Hoger Zelf. Voorbij slaapenergie, 3e nis = openstaan voor de toekomst en die in eigendom nemen.

  contact met Hogere Zelf * loskomen van het fysieke lichaam. * de centrale as van de Pyramide is nu de ruggengraat om op te focussen. * de lichtbol geeft overzicht en inzicht in de levensmissie die vervuld wil worden. Vraag 1: Is er sprake van 2 piramides; een punt omhoog (en loskomen) en een punt omlaag (en incarneren). Zo boven zo beneden. De Pyramide boven is zichtbaar en de pyramide onder is onzichtbaar.

  Vraag 2: Wordt zijn emotionele energie lichaam door de “beneden pyramide” (de onzichtbare) opgeladen en worden de 7 energie lichamen hier geboren?

  Reflectie op volbrenging: aardse pijn, 1e chakra, door helse pijnen gaan, staat dit gelijk aan de pijn van de aarde? Daarna stilte en loslaten. Is het dan vol gebracht? komt hierna een volgende fase?

  Hoofdstuk 15. Vraag: wat zou er gebeuren als je een reading geeft op de Hoge Drempelsteen. (in contact komen met de wijsheid van de steen en hier vragen aan stellen; bv over wat is de inhoud van democratie) Als alles energie is en we met alles kunnen communiceren, kunnen stenen ook spreken. dit zijn mijn overdenkingen en misschien is het super Niks, gooi het dan gewoon weg… groet van Jellie

  1. Vraag over opladen energielichamen
   Jouw tweede vraag was: Wordt zijn emotionele energie lichaam door de “beneden pyramide” (de onzichtbare) opgeladen en worden de 7 energie lichamen hier geboren?
   Antwoord: Zover ik het kan zien worden zijn energeilichamen opgeladen door de aarde, steeds op een dieper niveau. De zeven energielichamen ontwikkelen zich voor de geboorte tijdens de eerste helft van d e zwangersdchap. Daarna ontwikkelen ze zich verder in het hele leven. 

  2. Vraag over de pijn van de aarde
   Je derde vraag ging over de helse pijnen die Jezus ervaart na terugkomen uit de dalende gang. 
   Wat ik zie dat dit het voorspel is van zijn geweldadige dood later in zijn leven. Hoe erg de pijn ook is, hij blijft in vol contact met zijn liefde. Daarna komt ook het voorspel van dat zijn taak volbracht is, hoewel die eigenlijk nog moet beginnen. Dat begin staat elders op deze website bij de doop in de Jordaan

 3. Is er een boven- en benedenpiramide?
  Hallo Jellie, dat is zeker een interessant punt of er behalve de zichtbare piramide ook nog een onzichtbare is. Tot nu toe heb ik vooral gefocused op de inwijdingstocht door het piramidecomplex. Daar zitten delen bij door het ondergrondse gangenstelsel en ook door de ruimte om de piramides heen. Bij die tocht ben ik nog geen onzichtbare piramide tegengekomen, maar ik sluit dat ook niet uit.

 4. Zal dit ooit bekend worden bij een groter publiek?
  Dankjewel Pierre, dit was weer heel bijzonder om te lezen. Vooral hoofdstuk 14. Bedankt dat je met jouw mogelijkheden dit mogelijk maakt voor anderen. Bedankt! Zal deze informatie en de functie van de Grote Piramide ooit bekend zijn bij een groter publiek? Hartelijke groet, P.

  Hallo P. Bedankt voor je reactie. Voor mezelf was het ook een heel bijzondere ervaring om me op dit deel van de inwijdingstocht af te stemmen. Verrassend dat ineens de kruisdood van Jezus en de ontwikkeling van grote delen van de mensheid naar voren kwam. Tja, of deze informatie bekend gaat worden bij een groter publiek? Ik denk het wel, bij de toenemende bewustzijnsontwikkeling in deze maatschappij zal vroeg of laat dit ook bekend worden. Hoofdstuk 16 van de inwijdingstocht werpt daar meer licht op. Hartelijke groet, Pierre

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *