Kundalinisysteem

De 3 ½ winding van de kundalini
Het woord kundalini betekent in het Sanskriet, de oude taal van India waar dit woord vandaan komt, de ‘opgerolde’. Helderziende waarneming laat in de stuit van ons energielichaam, een opgerold energiekanaaltje van 31/2 winding zien. In onze stuit zit overigens niet het enige kundalinicentrum. Ook in de kruin van ons energielichaam zit nog een kundalinicentrum. Verder zitten er boven ons hoofd nog drie centra en beneden onze stuit drie centra in de aura. In onderstaande figuur kun je ze, na uitvergroten, zien zitten.
 

                                              

                                                                    

Naast de naar boven gerichte energiestroom, ‘de aardse of stoffelijke kundalini’, is er ook nog een naar beneden gerichte stroom van ‘geestelijke kundalini-energie’. Ze zijn te vergelijken met de shakti en de shiva die in de Indiase yogafilosofie worden onderscheiden. Bij het werken met kundalini-energie is het heel belangrijk een balans te vinden tussen deze beide vormen van kundalini-energie. Dat helpt om je emotioneel, mentaal en spiritueel harmonisch te ontwikkelen.
 
Zeven ontwakingsniveaus
Op een aantal verschillende manieren kan de 31/2 winding gericht geactiveerd worden: door meditatieve oefeningen, door op een bepaalde manier met ‘prana’ te werken, de niet-fysieke energie in de lucht, door fysieke oefeningen, door bepaalde stoffen en nog veel meer andere methoden. Als gevolg van deze activering kan de kundalini-energie tijdens meditaties op hogere niveaus van vibratie gaan stromen. Degene die in staat is door gerichte oefening en meditatie hieraan te werken en de spirituele groei door te maken die hieraan verbonden is, kan zeven activiteitenniveaus realiseren.

               

                                  Zeven activiteitenniveaus van de kundalini-energie

Ieder energieniveau stimuleert nieuwe vormen van spirituele ontwikkeling. Het is belangrijk dat degene die deze weg gaat, kan werken met technieken van aura-healing en zichzelf en anderen healingen kan geven om de spirituele ontwikkeling in goede banen te leiden. In ieder activiteitenniveau heeft de kundalini een eigen energiepatroon:
 

  • In het eerste activiteitenniveau bijvoorbeeld stroomt de kundalini in het energielichaam als een enigszins tintelende, warme en (mits niet verstoord) prettige energie.
  • In het tweede activiteitenniveau kan de kundalini als een energiefontein bij de kruin uit ons energielichaam spuiten. De fontein kan koepels van kundalini-energie om ons heen vormen. Piekervaringen waarin we het gevoel hebben dat ‘alles stroomt’ gaan vaak met dergelijke kundalinifonteinen gepaard. Ze kunnen een heerlijk gevoel geven. Een tekening van de kundalinifontein bij dit energieniveau kun je in de auratentoonstelling 1 van deze website vinden.
  • In het derde activiteitenniveau ontwikkelt zich een goudkleurige energiestroom van enkele centimeters breed. Deze loopt van stuit tot kruin en ook door energiekanalen van armen en benen heen. Bij dit activiteitenniveau kunnen we iets van de goddelijke essentie in de wereld om ons heen ervaren.
  • In het vierde activiteitenniveau vindt een energetische omkering plaats binnen de kundalinicentra. Het geestelijke aspect van de kundalini krijgt nu de overhand op het aardse aspect.
  • Bij nog hogere activiteitenniveaus krijgt de kundalini-energie een steeds hoger vibratieniveau en verandert het energiepatroon eveneens.

Boven deze zeven activiteitenniveaus zijn er nog drie ‘extra’ energieniveaus die ons als het ware, boven onszelf uittillen.
 
Versmelting van shakti en shiva
Als we ons de bovengenoemde activering eigen hebben gemaakt kan nog gewerkt worden aan een volgende stap van ontwikkeling van kundalini-energie. Door middel van gerichte meditatie kan de 31/2 winding, de ‘shakti’ in het kundalinistuitcentrum, zodanig geactiveerd worden dat deze uitrolt door het middenkanaal, in het Sanskriet de ‘sushumna’ geheten, naar de kruin toe. Dit kan op verschillende niveaus van intensiteit. Deze activering is een andere vorm van ‘activering’ of ‘ontwaking’ van de kundalini. Komt de kundalini bij deze activering omhoog tot en met het derde chakra dan maakt ze de indruk van een vlam en wordt wel de ‘vuur’-kundalini genoemd. Ter hoogte van het hartchakra verschijnt ze als een prachtig stralend licht: de ‘zonne’-kundalini. Vanaf het keelchakra tot de kruin verschijnt ze als een koelere stroom: de ‘maan’-kundalini. Deze shakti kan worden aangetrokken door de geestelijke kundalini-energie vlak boven onze kruin, die daar als een wittige wolk van ‘shiva’-energie aanwezig is. Versmelting van beide energieën geeft een vorm van eenheidsbeleving. De samengesmolten energieën kunnen daarna, door de sushumna, teruggebracht worden het energielichaam in en voor healing worden gebruikt.
Binnen het middenkanaal zitten nog drie kanalen die geleidelijk tot ontwaking kunnen worden gebracht. Daarna blijft in de stuit de ‘shiva-lingam’ over die met een energielijn verbonden is met de scheppende goddelijke energie boven het hoofd. Door hier gevoelsmatig een mee te worden kan een eenheidservaring plaatsvinden dat wel een vorm van samadhi genoemd kan worden.
 
Nieuwe mogelijkheden van spirituele ontwikkeling
Door meditatieve energie-oefeningen is het mogelijk het kundalinisysteem geleidelijk aan te ontwikkelen waarbij steeds hogere stadia van kundalini-ontwaking ter beschikking komen. Eén van de fascinerende dingen is dan dat tegelijkertijd nieuwe delen van ons spirituele ‘zijn’ ontsloten worden. Voorbeelden van dat laatste zijn: zicht op bepaalde vitale levenskrachten, opslagplaatsen van ons geheugen (niet alleen van dit leven), zicht op wat er energetisch in onze slaap gebeurt, de oorsprong en werking van subpersoonlijkheden, rol van kundalini bij de conceptie en de ontwikkeling van het embryo, het krachtveld dat iemand met kundalini uit kan uitstralen, de causale energielichamen, onze zielenniveaus enz. Wanneer iemand in staat is tijdens deze meditaties en ook in het dagelijks leven afstemming te hebben op het hartchakra kan zelfs bewust contact met het Hoger Zelf en uiteindelijk met de Godsvonk en de Albron gemaakt worden. Dit is de bron van al het zijnde in het universum.

► Lees verder over het boek  ‘Ontdekkingsreis Koendalinie-Energie’