Stap 9: Diepgaand contact maken met de gevoelsziel

(Under construction)Al zoekend zijn we in deze zoektocht een eind gekomen op weg naar de ziel. Maar kan je ook bewust ervaren waar je ziel zit? Waar ergens in je buik of borst? Of toch nog ergens anders? Om meer te weten te komen over de plaats van de ziel kunnen we nog een andere weg gaan en dat is de meditatieve manier. Hieronder staat een meditatie waarmee je zelf kunt proberen de plaats van je gevoelsziel te vinden, je innerlijke zielenkern. Voor deze meditatie is het belangrijk dat je een ervaring in gedachten houdt van een moment waarop je diep in je ziel geraakt (of gekwetst) werd. Dat was een moment dat je bewust contact had met je gevoelsziel en dat is ook wat we in deze meditatie proberen te doen.

Oefenen met meditatie ‘Gevoelsziel’

De meditatie staat hier in gesproken vorm en in geschreven vorm, inclusief illustratieve tekeningen. Als je dit soort meditaties niet gewend bent, kan het best een grote stap zijn om dit in één keer succesvol te doen. In dat geval kun je oefenen met voorbereidende meditaties elders op deze website: zoals ‘Het activeren van je spirituele hart’, ‘Aarde- en kosmische energie laten stromen’ en ‘Zuivering’.

 Gesproken meditatie ‘Bewust contact maken met de gevoelsziel’

Stap 1: Gronding

Ga gemakkelijk zitten met je voeten plat op de grond. Laat denkbeeldige wortels uit het midden van je voeten en je stuitje groeien naar het centrum van de aarde (zie figuur 1). Als de wortels zijn aangekomen bij het bolvormige centrum van de aarde, maak die dan op je eigen manier vast. Zet je naam en de datum van vandaag op de aanhechtingsplekken van je wortels en ook in de wortels. En tot slot op de aanhechtingsplekken onder je voeten en bij je stuit. Daarna voel je je waarschijnlijk steviger op je stoel zitten: je bent dan goed gegrond!

Figuur 1: Gronden

Stap 2: Aarde en kosmische energie laten stromen

Om je te helpen in een meditatieve staat te komen en je energiesysteem te zuiveren kun je je energie activeren. Richt je op je voeten en stel je daar midden onder een rondje voor, je voetchakra wordt dat genoemd. Open dit rondje door het in gedachten wat open te draaien en laat de metafysische aarde-energie binnen stromen. Vul je daarmee op. Laat dan kosmische energie van boven uit je aura door je kruin naar binnen stromen (zie figuur 2). Zet eerst je naam en de datum van vandaag op je kruin zodat alleen energie binnenstroomt die helder is en bij jou past. Laat de kosmische energie via je rug naar je stuit stromen en meng die energie met de aarde-energie in een mengverhouding die je zelf mag bepalen.

Figuur 2: Aarde- en kosmische energie door je heen laten stromen

Laat de gemengde energie door je heen stromen en stel je voor dat die als fonteintjes uit je handpalmen komt (waar ook je handchakra’s zitten). Stel je een vlammetje voor op de rand van je aura, op armlengte afstand (zie figuur 3).

Figuur 3: Vlammetje

Stuur alle storingen die vrijkomen door de stromende energie naar het vlammetje en laat die daarin verbranden (neutraliseren). Het helpt om dat op de uitademing te doen. Laat de neutrale, vrijgekomen energie weer naar je aura terugstromen.

Stap 3: Je hoofd leegmaken

Stel je een klein kamertje voor in het centrum van je hoofd (zie figuur 3).

Figuur 4: Kamertje in het centrum van je hoofd voorstellen

Zeg innerlijk ‘hallo’ in dat kamertje en kijk of daar bezoek is. Misschien zie je gezichten, wolkjes of andere dingen. Vraag dat bezoek vriendelijk, maar dringend je kamertje te verlaten en ook je energielichaam en aura te verlaten. Zet je naam en de datum van vandaag in je kamertje. Misschien voelt het nu helderder en opgeruimder in je hoofd.

Stap 4: Je hartcentrum activeren

Door je hartcentrum te activeren gaat je spirituele energie gemakkelijker stromen en doe je dingen meer met liefde. Het hartchakra kun je je voorstellen als een rondje op je borstbeen zo’n 12 centimeter onder het kuiltje in je hals (zie figuur 5). Deze voorkant is circa 5 centimeter in doorsnede, maar kan in actieve staat groter worden. Activeren doe je door een stralend licht van liefde, mededogen en harmonie uit je hartcentrum te laten stralen.

Figuur 5: Man met geactiveerd hartchakra

Stel je voor dat dat stralende licht steeds dieper uit je hartchakra komt totdat je hele hartchakra van je borstbeen tot aan je rug lichtend is geworden. Voel hoe prettig dat is!

Stap 5: De weg naar binnen

Je bent door de voorgaande stappen van deze meditatie al op weg naar binnen, naar de innerlijke gebieden in je. Maar we kunnen nog verder op zoek naar de zetel van de ziel. Richt je op een herinnering dat je tot in je ziel geraakt werd. Probeer dat gevoel wat erbij hoort weer op te roepen. Stel je ter hoogte van je borstbeen, maar dan meer naar binnen in je lichaam een lift voor waarmee je nog dieper kan afdalen in jezelf. Houd het gevoel van geraakt zijn tot in het diepst van je ziel daarbij vast, dat is je leidraad. Ga deze lift binnen en laat je langzaam omlaag gaan. Misschien dat je eerst nog door wat nevels heen moet totdat je een ander gebied nadert: het gebied van de ziel!

Stap 6: Contact met de gevoelsziel maken

Stel je sensitief in, steek je voelhorens uit en gebruik je handen om daarmee iets gevoelsmatig waar te kunnen nemen. Laat langzaam een lichtende bol zichtbaar worden, je gevoelsziel (zie figuur 6). Het kan een bol zijn van circa 20 centimeter doorsnede. Als je geen bol ziet, visualiseer er dan een en laat die in gedachten samenvallen met het ronde energiegebied van de ziel.

Figuur 6: Situering van de gevoelsziel met een connectie naar de kernziel boven zijn aura

Merk hoe gevoelig die bol is. Misschien realiseer je je nu beter dat je daar gemakkelijk gekwetst kan worden. Zeg vanuit je hart ‘hallo’ tegen die bol. Laat je liefdeslicht uit je hartchakra naar die bol stralen en voel dat er dan iets in je gebeurt: je ziel ontvangt je liefde! Misschien gaat je ziel nu meer stralen. Probeer in gedachten met je vingers heel voorzichtig de bol aan te raken: misschien krijg je dan het gevoel dat je je kern geraakt hebt, een kern diep in je.

Stap 7: Bezieling ervaren

Verplaats je nu in gedachten in deze zielenbol en laat daarbij je hartchakra stralen. Voel hoe het is als je je bezielt voelt. Wat voor gevoel geeft je dat? Misschien krijg je ook een beeld van de lichtende energieën die dan door je ziel stromen en de krachten die daar werken. Mogelijk dat je een moment herinnert uit je leven waar die zielsenergieën ook zo door je heen stroomden.

Stap 8 Het licht van liefde in je gevoelsziel ervaren

Blijf in gedachten in je gevoelsziel. Stel dat je liefde ervaart. Wat gebeurt er dan met de uitstraling van het centrum van je gevoelsziel? Mogelijk zie je dat het centrum meer licht uitstraalt. Het geeft je waarschijnlijk een heel bijzonder gevoel van verrukking, vervoering of van opgaan in iets heel lichts en fijns.

Stap 9: Afronding

Neem afscheid door je ziel gedag te zeggen. Misschien wil je later wel weer terugkomen om meer te ontdekken over de ziel. Laat je met je ‘lift’ rustig weer terugvoeren naar boven. Visualiseer een vlammetje op de rand van je aura en stuur alle storingen die eventueel zijn vrijgekomen of geraakt naar dit vlammetje. Laat die storingen daarin verbranden. Het helpt om dit op de uitademing te doen.   Laat de geneutraliseerde energie terugvloeien naar je aura. Kom langzaam uit je meditatieve toestand. Leg je hand op je buik en druk zachtjes met je buik tegen je hand als je inademt. Herhaal dit een paar keer. Beweeg je tenen en je vingers wat en kom langzaam uit je meditatieve toestand. Schrijf hieronder wat indrukken op van je meditatie.

Evaluatievragen over je meditatie

1 Lukte het je te ‘gronden’?

Ja/nee/misschien

2 Lukte het aarde- en kosmische energie te laten stromen

Ja/nee/misschien

3 Lukte het je het kamertje in je hoofd  schoon te maken?

Ja/nee/misschien

4 Lukte het je hartchakra te activeren?

Ja/nee/misschien

5 Lukte het om diep in jezelf af te dalen?

Ja/nee/misschien

6 Lukte het een beeld te krijgen van je gevoelsziel?

Ja/nee/misschien

7 Lukte het om een indruk te krijgen van de gevoeligheid van je gevoelsziel?

Ja/nee/misschien

8 Lukte het een gevoelsindruk te krijgen van bezieling?

Ja/nee/misschien

9 Lukte het een indruk te krijgen van het licht van liefde in je ziel?

Ja/nee/misschien

Eventuele toelichting op je antwoorden op de evaluatievragen en je ervaring met het contact met je gevoelsziel kun je in je persoonlijk verslag van je ‘Zoektocht naar je Ziel’ opnemen. 

Naar feedback stap 9

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *