17 Voorkamer van de Koningskamer: de confrontatie

Op de weg van spirituele ontwikkeling kunnen zich bijzondere ervaringen voordoen en nieuwe vergezichten in beeld komen. Maar niet altijd zit het mee, soms stagneert de ontwikkeling en lijkt alles tegen te zitten.
 
 
Figuur 17.1: Dwarsdoorsnede Voorkamer van de Koningskamer met rechts de bovenkant van de Grote Galerij en Links de toegang tot de Koningskamer. (Bron: abovetopsecret)
 
Je gaat door moeilijke perioden in je leven en tegelijkertijd is het spiritueel ook moeilijk tot iets nieuws te komen. Toch kun je verder komen, als is het maar in kleine stapjes en zit er nog steeds veel tegen. Maar dan, na verloop van tijd kunnen de dingen veranderen en ben je blijkbaar door iets heel moeilijks heen gekomen. Je ontdekt misschien wel dat je juist door het worstelen met al die dingen die tegen zitten, verder bent gekomen met je spirituele ontwikkeling en je weer nieuwe mogelijkheden ziet in je leven. De Voorkamer van de Koningskamer weerspiegelt de confrontatie met de blokkades in je leven. Blokkades waarvan de oorzaak in vorige levens kunnen liggen en die opgelost moeten worden,  wil je echt verder komen met je ontwikkeling. Daar gaat dit deel van de inwijdingsweg door de Voorkamer (zie figuur 17.1) van de Koningskamer over.    
 
 
Het raadsel van de Voorkamer van de Koningskamer
Als de bezoeker van de Grote Piramide de Grote Galerij heeft beklommen kan hij rechtdoor een ruimte inlopen die bekend staat als de Voorkamer (Antechamber) van de Koningskamer. het is een kamer met een aparte constructie van grote sleuven in de muren links en rechts (zie figuur 17.2).
 
 


Figuur 17.2: Voorkamer van de Koningskamer met sleuven in de wanden
 
Als een bezoeker bij het binnengaan van deze Voorkamer omhoog kijkt, ziet hij een embleem in een granieten plaat boven de ingang (zie figuur 17.3). Het wordt wel de ‘Boss’ of ‘Boss seal’ genoemd. Waarvoor geen duidelijke verklaring is. Het embleem steekt een beetje uit de plaat (‘granite leaf’ in figuur 17.1) en dat betekent dat de hele granieten plaat afgeschaafd is op de het stuk van de Boss na. Blijkbaar is dit met een duidelijk doel gedaan.
 
 
Figuur 17.3 Embleem boven de ingang van de voorkamer van de Koningskamer met afmetingen in inches
 
Anders ligt het met de sleuven in de Voorkamer. Na het nodige reconstructiewerk is duidelijk geworden dat hier drie valdeuren (valhekken, gliding doors of portecullis) gezeten hebben die mogelijk met behulp van katrollen open of dicht gedaan konden worden. Figuur 17.1 en 17.4 geven een beeld van die constructie. Op het eind van dit hoofdstuk komen we terug op de juistheid daarvan. Een valdeur of -hek was in de middeleeuwen een versterking van de toegang tot vele middeleeuwse kastelen. Een valdeur werd gemonteerd in verticale sleuven in kasteelmuren en kon snel worden omhooggehaald of neergelaten door middel van kettingen of touwen die aan een interne lier waren bevestigd.
 Figuur 17.4: Beeld van de valdeuren in de Voorkamer van de Koningskamer (Bron abovetopsecret
 
Maar waarvoor diende deze constructie? De Grote Piramide heeft een aantal aparte constructies die ieder op zich een uitdaging vormden voor de inwijdingskandidaat, maar deze constructie met valdeuren springt wel heel erg in het oog als van belang voor de inwijding. Temeer daar deze de toegang tot de Koningskamer verspert. De kamer die het eindpunt is van dit deel van de inwijdingstocht in de grote Piramide. Het verslag van de inwijdingstocht dat hierna volgt, verbindt deze Voorkamer met grote ingrijpende gebeurtenissen van de twintigste eeuw. 
 
 
Het zien van het embleem boven de ingang
Jezus staat nu voor de Voorkamer van de Koningskamer en ziet het embleem boven de ingang. Hij voelt hoe dit zijn tweede chakra, centrum van gevoel, op een bijzondere manier activeert. Het moment is gekomen dat Jezus in zijn gevoel de gehele mensheid omvat. Een gevoel dat geactiveerd wordt bij het openen van de Voorkamer.
Het hoofd van de hoofdpriester verschijnt voor zijn geestesoog: “Het licht en de vermogens van de bovenste kamers heb je kunnen ervaren, de wijsheid die ze mogelijk maken, heb je kunnen meenemen. Misschien is dat toch niet genoeg voor de volgende stap. Verschrikkelijke krachten zullen proberen je kapot te maken. Alles wat je hebt opgebouwd kan hier teniet worden gedaan. Deze krachten kunnen je volledig uitputten. Je hebt een sterke gerichtheid op je doel nodig, uithoudingsvermogen en bovenal een levendig contact met je innerlijk licht om de weg te vinden in deze duisternis. Kun je dit aan? Beslis nu of je deze zware uitdaging wilt aangaan, waarbij alles vernietigd kan worden wat je hebt opgebouwd.”
Jezus: “Ik voel al de zwaarte van de opdracht die daar voor mij ligt, maar toch zal ik deze weg gaan want er is voor mij maar één weg naar het licht en die leidt hier naartoe. Ik ga ondanks alles toch verder. Mijn Hemelse Vader zal me daarbij de weg wijzen.”
 
De uitdaging aangaan van de Voorkamer van de Koningskamer
“Richt je op de rechterkant van de deur” hoort hij nog. Jezus pakt een richel aan de rechterkant vast en probeert die omlaag te duwen. Eerst lukt het niet maar dan komt met daverend geluid een valdeur in beweging en gaat omhoog.
Hij gaat nu naar links in de deuropening en gaat onder de valdeur door naar binnen. Met een klap komt die valdeur achter hem weer omlaag.
 

Werking Christ-force energie voor het betreden van de Voorkamer
Ik krijg een stortvloed van levendige beelden van een à anderhalve eeuw geleden van de Frans-Duitse oorlog (1870) en enkele andere oorlogen die toen geweest zijn. Het geeft me het gevoel van sterke, stuwende krachten die op weg waren naar een confrontatie. In de periode vanaf circa 1905 lijken overal in Europa de krachten van de verschillende staten te verschuiven om stelling te nemen. Dat draagt bij aan een toenemende nternationale spanning. Zo tegen 1913 staat alles op het punt om los te barsten. Het beeld van het embleem boven de ingang van de Voorkamer verschijnt voor mijn geestesoog, alsof nu een alomvattende confrontatie gaat plaatsvinden, de Eerste Wereldoorlog. Maar het lijkt er ook op dat als de mensheid zich verder wil ontwikkelen ze eerst de confrontatie aan moet gaan met de krachten die haar willen tegenhouden, krachten gericht op strijd, onderdrukking en geweld.

 
 
In de Voorkamer van de Koningskamer
Donkere nevelachtige figuren komen op Jezus af: “We zullen je vermoorden!”, hoort hij, “We zullen je verbranden in de heetste oven!” en “we zullen je lijf uit elkaar trekken!”
Hij richt zich op zijn spirituele hart en het licht daarvan doorstraalt hem wat. De haat en agressie zijn bijna vloeibaar aanwezig en neigen ertoe hem de adem te benemen. Zijn hartcentrum begint sterker te stralen als hij zich innerlijk verbindt met de lichtende energieën van zijn Hogere Zelf en Godsvonk. “Wij zullen een speer dwars door je heen steken!” hoort hij en “Wij zullen je wurgen!”
Hij staat daar en verdraagt de vreselijke woede en agressie die op hem afkomen. Hij doet een klein stapje vooruit en onmiddellijk vliegen donkere kogels van agressie zijn kant op. Woedende stemmen vol haat klinken om hem heen. Hij probeert zijn hartchakra zoveel als mogelijk is te laten stralen maar het lijkt nauwelijks te helpen. De duisternis vol haat en gemeenheid blijft dominant aanwezig. Hij doet een kleine stap naar de rechterkant van deze ruimte en opnieuw vliegen haat en agressie op hem af.
Toch gaat hij steeds verder, stapje voor stapje, hoe zwaar het ook is.
Bij de rechterkant van de Voorkamer aangekomen wordt het wat rustiger, de geluiden van agressie zijn wat naar de achtergrond, maar het lijkt alsof iets nieuws zich aan het opbouwen is.
 

Werking Christ-force energie in het eerste deel van de Voorkamer van de Koningskamer
Er hoeft maar iets te gebeuren en het zal werken als een brandende lont in een kruitvat. Dat gebeurt dan ook in 1914 in Sarajevo waarna een groot deel van Midden-Europa een oorlog begint tegen andere staten: het begin van de Eerste Wereldoorlog. Een verschrikkelijke strijd ontbrandt. Het lijkt alsof er een donkere waas over de slagvelden komt te liggen, een waas van verschrikking. Jaren duurt deze diepe ellende waardoor zoveel mensen op een gruwelijke manier werden gedood of gewond raakten. Dan trekken de legers van Duitsland en zijn bondgenoten zich terug.
Een periode van vrede breekt aan, maar een breekbare vrede waar Duitsland zich zwaar vernederd voelt. Het duurt niet lang voordat woede en haat daar de kop weer opsteken. In gedachten hoor ik de valdeuren van de Voorkamer verschuiven.   

 
De volgende valdeur
Hij keert zich om richting linkerkant van de kamer naar de volgende valdeur. Opnieuw lijkt het geweld los te breken. Eerst hoort hij “Wij zullen je kapot maken”, en daarna: “Alles zullen we verpletteren, niets zal overblijven, dit is het totale einde van alles.”
Als hij een volgend stapjeHogere Zelf en Godsvonk. “Wij zullen een speer dwars door je heen steken” hoort hij Hogere Zelf en Godsvonk. “Wij zullen een speer dwars door je heen steken” hoort hij
 zet, lijken er zware bommen van agressie voor hem meer te dreunen in een poging hem te vernietigen. Bij een volgend stapje lijken hele hordes met wraak vervulde agressievelingen op hem af te komen om hem in stukken te scheuren. Nog een stap verder hoort hij niet alleen de agressievelingen schreeuwen maar hoort hij ook gekerm: “dood ons niet, laat ons leven, we hebben niets misdaan” Daarop lijkt er weer een golf van agressie te komen. Zijn stralende hart is nauwelijks te zien in de duisternis. Bij een volgend stapje is het gekerm nog harder en door merg en been gaand “dood ons niet!”
Als hij weer een stapje doet denderen de doodsdrift, haat  en agressie als een stoomwals op hem af. Hij blijft overeind en is nauwelijks in staat om normaal te ademen door de verstikkende golven van haat. Stapje voor stapje gaat hij verder en verdraagt de vreselijke agressie.
Weer wordt het rustiger maar toch..  een schokgolf van ellende en nog een schokgolf komen op hem af. Maar nu wordt het rustiger. Het lijkt of de verschrikkingen op een eind zijn gekomen.
 

Werking Christ-force energie voor het tweede gedeelte van de Voorkamer
De beelden die ik krijg over deze periode veranderen weer. Iets groots ven donker begint te groeien in Duitsland. Een ongelooflijk donkere kracht van haat en agressie bouwt zich daar op. Een kracht die alles wil vernietigen, ieder land in zijn nabijheid wil onderdrukken en met verschrikkelijk geweld wil overheersen. Een kracht die zich nog uitbreidt naar Zuid-Europa (Italië, Spanje). Een kracht die ook in andere landen wat weerklank vindt of zelfs onder de Duitse invloed komt. De andere landen hier omheen zijn meer op vrede gericht maar allengs wordt men daar onrustiger en vooral Engeland begint zijn militaire kracht te vergroten.
Dan, als ik een valdeur hoor neerkomen, begint in Midden-Europa de strijd van Duitsland tegen Polen. De strijd gaat in een aantal fasen verder  en in 1940 worden ook Nederland, België en Frankrijk onder de voet gelopen. In alle gebieden komen er restrictieve maatregelen die de vrijheid van de bevolking inperken. De oorlog breidt zich verder uit naar het Oosten en Zuidoosten van Europa. Ondertussen komt de moordmachine van het ‘Derde Rijk’ in actie die uiteindelijk aan miljoenen joden, Roma, geesteszieken en allerlei minderheidsgroepen het leven zalm kosten. Even flitst een eigen vorig leven in Polen voorbij waarbij een toenmalige incarnatie in een concentratiekamp vermoord wordt.
De oorlog verbreedt zich nu ook naar Japan dat China en Zuidoost Azië, waaronder Indonesië, binnenvalt en daar een vreselijke terreur start. Japan valt ook Amerika aan (Pearl Harbour). De oorlogsverklaring van Hitler aan Amerika maakt de oorlog werkelijk wereldomspannend. De krachten tegen het Derde Rijk bouwen zich op in zowel Amerika als Rusland. Toch wordt het nog een lange strijd om het Duitse leger terug te drijven tot uiteindelijk geheel Duitsland onderworpen is door de geallieerde strijdkrachten.
Maar dat is nog niet het einde. Een flits van een atoomexplosie boven Japan en nog een flits betekenen ook daar het einde van de strijd en daarmee van de Tweede Wereldoorlog.

 
 

De derde valdeur en het scherm van vernietiging

Jezus komt nu voor de volgende valdeur. Hij stelt zich daarop in en duwt tegen de linkerkant en trekt die aan een richel wat omhoog. Met een fors geluid gaat de valdeur een eind omhoog. Hij loopt naar de rechterkant en gaat onder de valdeur door die weer dreunend achter hem omlaag valt.
Hij staat nu voor een ruimte waar hij niet zomaar binnen kan. Een astraal scherm belet hem dat, een scherm geladen met energie van vernietiging. Door het scherm lopen zou vernietiging betekenen.
Hij stelt zich meditatief in en hij hoort de hoofdpriester: ”De zwaarte van de kamer der verschrikking heb je verdragen en je bent verder gekomen. Nu wacht de kamer van het licht op je. Dit is het licht waarnaar de wijzen gezocht hebben en maar weinigen het gevonden hebben. Dit is het begin en het eind van de mens in zijn ontwikkeling. Hier is het beloofde land, hier is het paradijs op aarde wat de mens wacht, ooit als de tijd daarvoor gekomen is.
Het betreden van deze ruimte kan, ze ligt voor je maar toch is ze niet zonder meer te betreden. Een scherm van vernietiging hangt voor je zodat de kamer niet zomaar te betreden is.  De uitdaging van het scherm is aan jou.”
Jezus richt zich op het scherm en ziet de vernietigende uitwerking die het aanraken ervan kan hebben. Vernietigende kracht met daaronder angst. Hij bukt zich en voelt aan de onderkant van het scherm wat ruimte. Zijn stralende hart-energie doet nu zelfs een deel van het scherm links onder oplossen. Hij schuift onder het scherm door de volgende ruimte in en ziet hoe achter hem het scherm van vernietiging aan intensiteit verliest
 

Werking Christ-force energie voor het scherm van vernietiging
De confrontatie met de negatieve krachten in de mensheid is beslist en een nieuw tijdpark kan beginnen. Een tijdperk van bijkomen van de oorlog en wederopbouw, maar ook van angst en spanning voor een volgende oorlog. De periode van de Koude Oorlog.
Geleidelijk verandert na jaren de situatie als de vrede en nieuwe technologische vindingen en veel geïnspireerde acties leiden naar nieuwe perspectieven en initiatieven. Door succesvolle onderhandelingen over beperking van atoomwapens, handelsovereenkomsten en de wil tot blijvende vrede wordt de situatie van afschrikking van atoomwapens wat ingeperkt. Het scherm van verschrikking tussen de Voorkamer en de Koningskamer lost wat op.  

 
 
Terugblik
De levendige beelden die kwamen bij de afstemming op de Christ-Force energie waren verrassend voor mij en tegelijkertijd heel herkenbaar. Beelden van het Parijs van het begin van de twintigste eeuw, van de beide wereldoorlogen enz. Zoveel dat ik me erg moest beperken tot enkele grote lijnen om niet te verdrinken in de veelheid van informatie die op me afkwam.
 
De beelden die meekwamen met deze tocht waren gerelateerd aan de verschrikkingen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Inclusief de twee atoombommen (de ‘schokgolven’) die een einde daaraan maakten. Jozef Rulof zegt in een van zijn boeken dat deze Wereldoorlogen een einde maakte aan het karma van de mensheid. Op die manier kon een nieuwe start gemaakt worden voor een periode van relatieve vrede. Een derde wereldoorlog zou niet meer nodig zijn. Wel was er nog de afschrikking van de atoomwapens (het scherm van vernietiging) waar Jezus en dus hier ook de mensheid met moeite langs kon komen. Mogelijk verwijst dit naar de verdragen die eind vorige eeuw gesloten zijn om de atoomarsenalen te beteugelen.  
 
Terugblik op de valdeuren
Uit het verslag van de reading komt voren dat de valdeuren met elkaar verbonden waren. Als de een open ging, viel een andere weer omlaag. Mogelijk werkte de ene valdeur als een soort contragewicht voor een andere valdeur. Dat is voor mij niet goed zichtbaar in de tekeningen van de figuren 17.1 en 17.4. Mogelijk dat de constructie van de valdeuren toch wat anders in elkaar zat dan geschetst.  

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. mooi
    Pierre, zo treffend dat jouw verhaal immer samenvalt met de ontwikkeling die ik zelf ervaar en om ons heen zie. Bijzonder hoe je dit weet te gieten in een prachtig symbolisch verhaal met Jezus als hoofdpersoon. Ik ben je dankbaar.

  2. Mooi
    Wat goed Marlies dat je het piramideverhaal herkent in de ontwikkelingen om je heen. De beelden van de wereldoorlogen van de afgelopen eeuw waren heel levendig en indrukwekkend toen ik me instelde op de betekenis van de voorkamer van de Koningskamer. Voor mij was het in eerste instantie zelfs een overrompelend verhaal omdat het zo dicht kwam bij ons huidige tijd. Het volgende hoofdstuk en het laatste over dit stuk van de inwijdingsweg gaat het sluitstuk daarvan vormen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *