Nieuwsbrief KoendalinieNetwerk sept/december 2021

Hallo lezer(es) van deze nieuwsbrief

 

Deze nieuwsbrief is ter gelegenheid van een bijzonder moment: het uitkomen van een nieuw boek. Niet specifiek over kundalini-energie, maar wel over onze spirituele wortels in een diep verleden die te maken hebben met de hunebedden. Het heet: ‘Magische Stenen, korte verhalen uit de hunebedtijd’.

Over de ontdekking van de oorspronkelijke spirituele dimensie van hunebedden

Maar ja wat hebben hunebedden met spiritualiteit te maken? Hieronder zeg ik kort iets over mijn ontdekking van de spirituele functie van hunebedden van 5000 jaar geleden, zoals ik dat in het begin van het nieuwe boek beschrijf:

‘Tijdens mijn opleiding tot aura-reader en aura-healer gebeurde er iets bijzonders wat het begin van dit boek werd, hoewel ik dat toen nog niet wist. Op een zaterdag ging ik met medecursisten op excursie naar Drenthe voor een bezoek aan een hunebed. Ik ging mee uit nieuwsgierigheid en voor de gezelligheid. Daar aangekomen gingen we ons door middel van aura-reading instellen op de energie van het hunebed. Om een betere indruk van het hunebed te krijgen, liep ik naar de stenen toe en voelde toen iets bijzonders: de stenen straalden metafysische energie uit die ik met mijn handen kon voelen. Sterker nog, voor mijn geestesoog zag ik helderziend hoe er energie van beneden af door de dragende stenen omhoogkwam en vervolgens door de dekstenen heen stroomde. De energie lichtte roodachtig en violet op in de stenen. Op dat moment besefte ik nog niet hoe belangrijk deze ontdekking voor mij was.

Jaren later ging ik bij meer hunebedden de energie voelen en kreeg ik beelden van wat er ooit bij deze magische stenen gebeurd was. Maar toen was ik al een aura-reader met veel ervaring. Een volgende ervaring bij een ander hunebed enkele jaren later, in hoofdstuk 2, ‘Het hunebedmeisje’, was nog verdergaand. Mijn hele beeld van de betekenis van hunebedden kantelde toen ik zag hoe de toenmalige priesters en priesteressen van de Trechterbekercultuur deze hunebedden gebruikten. Ik zag dat ze oorspronkelijk niet als grafstenen voor de doden bedoeld waren, maar als stenen voor de levenden.

Weer enkele jaren later ging ik opnieuw naar de hunebedden in Drenthe toe om meer te ontdekken van de functie die ze circa vijfduizend jaar geleden hadden toen ze net gebouwd waren. In de volgende verhalen neem ik je mee op mijn ontdekkingstocht naar de bijzondere betekenis van hunebedden zoals die uit mijn aura-readings naar voren kwam. Ieder verhaal geeft een inkijkje in het spirituele leven uit de tijd van de hunebedbouwers. Een spiritueel leven dat verrassend diepgaand was en waar wij ook nog iets van kunnen leren in onze tijd! Mijn ontdekkingstocht ging niet alleen naar hunebedden in Drenthe, maar ook naar hunebedden in Duitsland, Denemarken en Frankrijk. In het laatste hoofdstuk ‘Waar of niet waar gebeurd?‘ wordt ingegaan op de mogelijkheden deze nieuwe visie op hunebedden wetenschappelijk te onderbouwen.

Meer informatie op de website van het KoendalinieNetwerk

Inhoud
1. Het ontdekken van stralende stenen
2. Het hunebedmeisje
3. Waarom trechterbekers in hunebedden?
4. Een aanval in het land van de hunebedden
5. Een hunebeddenkliniek
6. Mannen- en vrouwenhunebedden
7. Opleiding tot priesteres van een hunebed in de prehistorie

Jestri die tot priesteres wordt opgeleid (hoofdstuk 7) (Artistieke impressie van Thirza Kramer)

 1. Opleiding tot hunebedbouwer
  9. Acute hulpverlening in de steentijd
  10. Het visioen van het stamhoofd
  11. Huwelijksinzegening
  12. Het bouwplan van een hunebed
  13. Hunebed als adviesplaats
  14. Moeilijke bevalling in langdysse Toftebjerg
  15. Het koningshunebed Troldstuerne
  16. Het koninklijke priesteressenhunebed
  17. De trechterbeker van het Troldstuerne hunebed
  18. Birkehøj, het hunebed van het stammenverbond
  19. Inwijding van een hunebed
  20. Waar- of niet waargebeurd?
  Dankwoord
  De auteur

Meer informatie staat ook op de website van de uitgever:

 

 

Eigen ervaringen?

Mocht je zelf nog bijzondere ervaringen hebben gehad met hunebedden dan hoor ik dat graag. Mail dan naar contact

 

Hartelijke groet, Pierre van Eijl

KoendalinieNetwerk