Wat is kundalini-energie?

Wat is kundalini-energie?

In ons mensen is er een belangrijke energie, de kundalini-energie, die onder andere in het stuitgebied gelokaliseerd is. Niet van ons fysieke lichaam maar van ons energielichaam. Deze energie werkt vaak op een zacht pitje en we merken er op een bewust niveau meestal maar weinig van. Deze energie kan echter ook sterker aanwezig zijn bij grote activiteit of belangrijke momenten in ons leven.

Wat doet deze energie? Naast andere energieën uit ons voedsel, de aarde, de zon, uit de lucht en uit ons zielengebied, is ze essentieel in ons leven. Zonder kundalini-energie geen leven! De theosofe Hélène Blavatsky noemt kundalini-energie zelfs een van de zes basiskrachten in de natuur. Deze energie helpt mee aan de vorming en ontwikkeling van ons lichaam tijdens ons gehele leven, van geboorte tot aan de dood. Zelfs voor de geboorte is ze bij het ongeboren kind al actief.

De kundalini kan ons emotie- en gedachteleven versterken maar soms ook verstoren! Ze kan op een spiritueel niveau tot piekervaringen leiden en kan helpen om momenten van éénwording te ervaren. Bij de harmonische ontwikkeling van kundalini-energie kunnen bijzondere, lichtende ervaringen optreden. Naarmate het kundalini-energiesysteem zich verder ontwikkelt blijkt deze vele deuren van spirituele ontwikkeling te kunnen openen en veel nieuwe mogelijkheden voor healing en bewustwording te bieden.

►Lees verder over het kundalinisysteem