Y2 Zuiveren van de krachtkundalini in het etherische energielichaam

Met de meditatie van Y1 ‘Healing etherische energielichaam met een kundalinikolom’ is het mogelijk de kundalini-energie in het etherische energielichaam te activeren zodat een brede kolom van energie van de stuit naar de kruin ontstaat. Een kolom van zeker 15 centimeter doorsnede. Door de kundalini in het etherische energielichaam verder te activeren, kan in de eerste kolom een tweede , wat smallere kolom ontstaan. Een kolom met een breedte van circa 8 – 9 centimeter. Figuur 1 geeft een indruk van de kolom van krachtkundalini. Vaag is nog de kolom van alertheidskundalini te zien. Die verdwijnt uit zicht bij het activeren van de krachtkundalini.

Figuur 1: Kolom van krachtkundalini

Dit is de kolom die te maken heeft met krachtkundalini. Dit is de kundalini-energie die we in het dagelijks leven kunnen activeren als we ons erg moeten inspannen, bijvoorbeeld een zwaar voorwerp moeten optillen of een  sportieve prestatie willen leveren. Deze krachtkolom kan dan in ons actief worden als we bijvoorbeeld ‘alles op alles willen zetten’. Bij sommige mensen worden op die manier niet alleen bijzondere fysieke prestaties geleverd. Maar ook bijzondere mentale prestaties als je je sterk concentreert en je inzet een lastig mentaal probleem aan te pakken.

In het verleden kunnen er momenten zijn geweest waarop die kundalinikracht werd afgeremd. Of misschien ben je belachelijk  gemaakt op momenten dat je in je kracht kwam. Soms zijn die vervelende ervaringen ergens in je blijven hangen en remmen die je krachtkundalini op een onbewuste manier af. Misschien is het tijd om die obstakels op te ruimen nu je ouder bent en meer bewust bent van je kracht en de beheersing daarvan. Door activatie van de krachtkolom kunnen deze obstakels zichtbaar worden en opgeruimd.

Met de onderstaande meditatie kun je zelf bewust deze krachtkolom van de kundalini activeren. Dan kun je tevens nagaan of er blokkerende energieën in je zijn waardoor die kracht niet soepel stroomt. Door je hartchakra te activeren en eenvoudige healingtechnieken toe te passen kun je die blokkerende energieën afbouwen en soms helemaal opruimen.

Gesproken meditatie

1. Start
Ga lekker zitten op een gemakkelijke stoel met je voeten plat op de grond. Laat ‘wortels’ groeien vanaf je voeten en je stuit naar het bolvormige centrum van de aarde en maak ze daar vast. Je kan dan het gevoel krijgen steviger op je stoel te zitten. Zet je naam en de datum van vandaag in je wortels. Laat vervolgens aarde-energie binnen komen door je voeten en kosmische energie door je kruin. Meng beide energieën in je stuit en laat de gemengde energie door je heen stromen. Stel je een vlammetje voor op de rand van je aura, dat is op een armlengte afstand. Laat storingen uit je aura naar dat vlammetje gaan en op je uitademing knetterend daarin verbranden. Stel je een klein kamertje voor in het centrum van je hoofd. Zeg innerlijk ‘hallo’ in dat kamertje en als daar bezoek is of als er wolkjes hangen, stuur die vriendelijk maar dringend weg uit je hele energiesysteem. Zet je naam en de datum van vandaag in je kamertje zodat de energie ervan echt van jou is en in het ‘nu’ staat.  Activeer tenslotte je hartchakra door je voor te stellen dat het straalt met een licht van liefde, vriendelijkheid, harmonie, hartelijkheid en mededogen (zie figuur 2).

Figuur 2: Activering hartchakra

Stel je voor dat dat licht diep uit je hartchakra komt, vanuit een prachtig stralend lichtpunt. Dit lichtpunt wordt gevoed door een lichtkanaaltje vanaf een zonnetje (het Hoger Zelf) bovenin je aurawand, naar het lichtpunt in je hartchakra toe. Zeg ‘hallo’ tegen dat zonnetje en voel de prettige lichte energie ervan op je neerdalen. Misschien merk je dat je hartchakra meer gaat stralen.

2. Activeren van de kundalini tot kolommen in het etherische energielichaam
Stel je een klein lichtpuntje voor in het uiteinde van je stuit of neem het waar. Dit heeft te maken met actieve kundalini-energie. Richt de bundel lichtende hart-energie op dit lichtpuntje en zeg daar een aantal keren innerlijk ‘hallo’ tegen. Dat activeert dit kundalinicentrum op een harmonische manier. Stel je voor dat het lichtpuntje in een vrij platte driehoek zit wat typisch is voor het kundalinicentrum in het etherische energielichaam. De bovenkant daarvan is vlak. Op die bovenkant kun je je een draaischijf voorstellen waarmee je dit kundalinicentrum in je etherische lichaam kunt regelen. Draai in gedachten de schijf een eindje waardoor de alertheidskolom van oefening Y1 ontstaat. De kolom bestaat uit spiraliserende energie vanaf je stuit tot aan je kruin. Het stromen van deze energie kan je lijf een gevuld gevoel geven. Laat de kundalini-energie ook door aftakkingen vlak onder je nek naar je armen en handen stromen. En laat die energie ook vanaf de bovenkant van de driehoek in je stuit door je beenkanalen stromen. Als storingen zijn vrijgekomen laat die dan naar je vlammetje gaan en daarin knetterend verbranden. Dat werkt zuiverend. Draai de schijf nog een eindje verder waardoor er in de alertheidskolom de smallere en iets donkerder kolom ontstaat van de krachtkundalini. Deze kolom loopt ook van stuit tot kruin met zijkolommen naar armen en benen (zie figuur 3.

Figuur 3: Geactiveerde krachtkundalini

3. Werken met de krachtkolom
Voel eens wat deze krachtkolom die je geactiveerd hebt, in je doet. Voel je je krachtiger en tot meer dingen in staat? Wat voor dingen zijn dat?  Ga voor jezelf na wat voor herinneringen je met deze krachtkolom hebt op momenten dat je deze energie gebruikt hebt. Stel je bijvoorbeeld voor dat je ergens liep en ineens hard moest gaan lopen (zie figuur 4) of je leven ervan afhing. Misschien krijg je een indruk van hoe je krachtkolom actiever werd.  Die herinneringen kunnen je bewust maken van de werking van deze krachtkundalini.

Figuur 4: Hardlopen activeert de krachtkundalini (Bron: Pixabay)

4. Zuiveren van de krachtkolom
Laat nu de energie van de krachtkolom helemaal door je lichaam en ook door je aura stromen. Zet een beeld van jezelf inclusief je aura in gedachten voor je neer. Laat plekken oplichten waar die energie wordt afgeremd (zie figuur 5). Daar zitten mogelijk emotioneel geladen beelden die allang niet meer relevant zijn.  Richt je dan op zo’n plek en zeg daar ‘hallo’ tegen, richt de energie van je hartchakra daarop en zeg opnieuw enkele keren ‘hallo’. Misschien krijg je associaties waar die plek mee te maken heeft en wat er ooit in je leven gebeurd is dat er nog zo’n blokkade zit.  Het daarvan bewust worden helpt om die storing op te lossen. Je realiseert dan waarschijnlijk dat het iets is van lang geleden, dat allang geen betekenis meer heeft voor wie je nu bent. Zet die plek in het ‘nu’ door de datum van vandaag erop te projecteren en er je aandacht even bij te houden.

Figuur 5: Storing met energiekoord in de krachtkundalini

Waarschijnlijk lost die plek op, anders moet je het een andere keer herhalen. Zet ook je naam in die plek zodat energie van anderen die daar mogelijk nog zit, gemakkelijk kan wegstromen. Zo kun je ook andere plekken oplossen die je krachtkundalini belemmeren. Soms zitten er ook nog energetische verbindingen met anderen, ‘energiekoorden’ (zie figuur 5), die je op dezelfde manier kunt oplossen. Zeg daar ook ‘hallo’ tegen zodat dat koord op gaat lossen. Doe dat ook met de aanhechtingsplek van zo’n koord dat helpt om het koord los te maken van je energiesysteem. Straal je hartenergie naar die plek, dat helpt enorm bij het helen ervan. Vaak lost dan zo’n koord op of wordt het dunner.

5. Inschakelen en zuiveren van de geestelijke krachtkundalini
Zet je hartchakra open, en richt je op je kruin. Daar zit net zo’n kundalinicentrum als in je stuit, alleen zit de driehoek daar met de punt naar boven. Door je daar op te richten, maak je contact met je geestelijke kundalini-energie.

Figuur 6: Geactiveerde aardse én geestelijke krachtkundalini in the etherische energielichaam

Zeg daar ‘hallo’ tegen vanuit je hart zodat het wordt geactiveerd. Je kunt je hier ook een draaischijf voorstellen, nu aan de onderkant van de driehoek. Draai de schijf een beetje zodat een lichtende kolom geestelijke krachtkundalini-energie naar beneden komt die de aardse kolom omvat (zie figuur 6). De lichtende kolom bestaat ook uit een spiraliserende energie net als de omhooggaande kolom, maar de spiraal draait de andere kant uit. Als je innerlijk naar boven kijkt dan draait de aardse kolom naar rechts en de geestelijke naar links. Het is een lichtere energie dan uit je stuit kwam. Die helpt om de kundalinikracht bewuster en met meer liefde te gebruiken. Laat de geestelijke en aardse krachtkundalini zich verder verspreiden in je lichaam en je aura. Zo kun je je hele energiesysteem opvullen met beide polen van je  kundalinikracht. Ook je aurawand kun je zo opvullen met deze energie. Dat helpt om de afdichting van je aura te versterken. Zet op de hele aurawand de datum van vandaag en je naam. Laat de krachtkundalini ook door je grondingskoorden gaan zodat je een heel sterke gronding krijgt. Kijk of je nog andere associaties hebt met deze energie.

6. Afronden
Je kunt nu je kundalini weer tot rust brengen. Draai de schijven bij de kundalinicentra in je kruin en je stuit rustig terug naar de beginstand en voel hoe de kundalini meer tot rust komt. Stel je boven je kruin een bol voor met koele blauwe energie. Laat daaruit wat blauwe energie door je kruin, rug en stuitgebied lopen en vul de beide kundalinidriehoeken hiermee op. Ga ermee door totdat het prettig rustig voelt.

Stel je dan een zonnetje voor boven je hoofd met een magneetje waarop jouw naam staat. Stel je voor dat er nog energie van jou elders rondzweeft en laat dat terugkomen, aangetrokken door het magneetje. Zet dan de energie in je zonnetje in het ‘nu’ en laat je hartchakra daar naar toe schijnen. Ga daarmee door totdat het zonnetje gaat stralen. Vul je dan op met de energie uit dit zonnetje. Misschien geeft je dat een meer compleet gevoel. Voel na wat deze activering en zuivering van je kundalini-energie je gedaan heeft. Voelt het wat anders in je lijf, is je gemoedstoestand veranderd? Is er nog iets wat anders is?

Druk dan met je hand zachtjes tegen je buik en voel je buikademhaling. Dat is een manier om prettig uit je meditatieve toestand te komen. Beweeg je vingers en je tenen wat en kom dan weer terug in het hier en nu. Einde van de meditatie.

Later

Als je deze krachtkundalini eenmaal bewust bent geworden, kun je ook in het dagelijks leven momenten herkennen waarop deze krachtkundalini in actie komt. Bijvoorbeeld bij het tillen van een zwaar voorwerp. Of misschien doe je een krachtsport en merk je bij bijvoorbeeld het slaan tegen een boksbal dat je krachtkundalini wakker wordt. Mogelijk stroomt deze krachtenergie soepeler dan je gewend was. Dat is één van de manieren waarop je kan merken dat bovenstaande zuiveringsmeditatie effect heeft gehad!

Als je deze meditatie vaker doet zul je merken dat het je steeds gemakkelijker afgaat. Binnen een minuut kun je de krachtkundalini activeren en door je heen laten stromen en voel je weer de vitaliserende energie ervan. Zo nodig kun je met bovenstaande meditatie je krachtkundalini energetisch up-to-date maken en zuiveren.

Navigatie

► Naar Y3: Oorhealing
► Terug naar Y1 ‘Healing etherische energielichaam met een kundalinikolom’
► Terug naar Mijlpaal Y ‘Het wonder van het etherische energielichaam’
► Terug naar start van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *