Z2 Het ontdekken van de ziel

Boeken zijn er vol geschreven over de ziel, wat dat zou zijn en waar die zou moeten zitten. Het woord schijnt afgeleid te zijn van het Gotische saiwala dat zoveel betekent als ‘de van de zee afstammende, de zee toebehorende’. Deze betekenis komt voort uit de voorstelling dat de zee ‘de verblijfplaats is van de ongeborenen en de doden’. Onze huidige woorden zee en ziel stammen beiden af van het Gotische saiwala.

Ziel, lichaam en geest?

In veel religieuze, filosofische en mythologische tradities is de ziel de onstoffelijke essentie van een levend wezen. Maar ook werd lang gekeden door enkele anatomen en filosofen aangenomen dat de ziel zich bevond in de longen of in het hart, of in de pijnappelklier (Descartes) of in de hersenen. Sommige christenen zeggen dat de mens bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. Anderen wijzen erop dat de begrippen ‘geest’ en ‘ziel’ door elkaar worden gebruikt in veel Bijbelpassages, en houden daarom vast aan een tweedeling: de opvatting dat elk mens een lichaam en een ziel omvat.

Geraakt tot in je ziel

Iedereen die zich in de ziel verdiept zal merken dat er tal van meningen over dit onderwerp zijn en dat die elkaar soms tegenspreken of soms vaag blijven. En ook dat er in het fysieke lichaam geen duidelijk plaats is aan te wijzen  die je de ziel kunt noemen.  In het energielichaam (het geestelijk lichaam) van de mens zijn wel chakra’s helderziend of heldervoelend waar te nemen en tan tiëns, acupunctuurmeridianen en reflexzones. Maar eigenlijk is niet duidelijk een ziel aan te wijzen. Waar is de ziel dan? Sommigen zeggen dat ziel en geest hetzelfde zijn. Maar is dat zo? In het spraakgebruik hebben we het begrip ziel en dat wordt nog steeds veel gebruikt. Zo kun je geraakt, maar ook gekwetst worden tot in het diepst van je ziel. Dan is er iets gebeurd wat je diep van binnen iets deed. En niet zomaar iets, maar iets dat een diepe impact op je heeft gehad.
Toen ik aura-readingen ging geven, probeerde ik af en toe meer zicht op de energie van de ziel te krijgen, maar dat lukte niet. Het tweede chakra van de emoties leek wat in de buurt te komen maar had toch niet dezelfde gevoelsbetekenis als het woord ‘ziel’ voor me had. Wel las ik in een boek van Jozef Rulof een bijzonder trance-medium van halverwege de twintigste eeuw dat hij de ziel zag als onze diepste kern en dat het geestelijk lichaam die kern omhulde. Met de geest bedoelde hij wie we als persoon zijn, en dat we als geest een stoffelijk lichaam bewonen en dat het stoffelijk lichaam de geest omhult. En verder zegt hij dat de ziel het goddelijke deeltje is van de mens. Pas jaren later, toen ik me instelde op iets dat me diep en pijnlijk geraakt had, kreeg ik zicht op de gevoelsziel. Voor mijn geestesoog verscheen een transparante bol met een zacht lichtende kern. Die bol was gesitueerd in mijn buik en op een dieper en wezenlijker niveau dan de chakra’s. Later ontdekte ik daar nog veel meer over, maar eerst wil ik je laten delen in mijn ontdekking in de volgende meditatie. Die heeft als doel dat je zelf de plek van je ziel ontdekt. En heb je die eenmaal ontdekt, dan kun je je verder bewust worden van de wonderlijke diepte van je ziel en dat je je gevoelsziel een healing kunt geven.

Voorbeeld van een zielenhealing

In de onderstaande meditatieve oefening staat bij stap 11 een zielenhealing. Om je een indruk te geven wat er dan kan gebeuren staat hier het verslag van een zielenhealing. Een vriendin van mij was bereid om als testpersoon een healing te krijgen op zielsniveau ten behoeve van deze oefening op de website. Ze wordt hier vermeld als R (van ‘Readee’, dat wil zeggen degene die een aura-reading en -healing krijgt). Eerst stel ik me meditatief in als aura-reader. Als ik me als aura-reader heb ingesteld, begin ik beelden te krijgen via mijn zesde chakra (ook wel geestesoog of derde oog genaamd) en ga ik mijn readee vertellen wat ik zie. “Ik ga me rechtstreeks richten op je gevoelsziel. Ik zie je gevoelsziel verschijnen als een prachtige transparante bol van zo’n 20 cm doorsnee ter hoogte van je buik. Die bol is voor een deel helder en voor een deel zit er een wolkje in. Het algemene beeld van je gevoelsziel is levendigheid.” R: “Ik voel me van binnen ook levendig”.

“Als ik naar de kern van de bol kijk, zie ik het daar helemaal oplichten. Dat heeft veel met je godsvonk, je diepste innerlijk bron te maken die daar doorwerkt. Maar ik zie ook een crèmekleurige laag rondom die kern die met je levensmissie te maken heeft. Dat betekent in jouw geval verbinding met mensen. R: “Dat herken ik en ik ben er ook voor mensen”.

“Soms gebeurt er iets in je waardoor je plotseling ideeën krijgt over wat er bij die ander speelt. R: “Dat klopt, maar ik vul niet in en stel hele open vragen.“

“Je ben uitnodigend voor de ander. Die ander kan zich dan ook in zijn  ziel geraakt voelen en merken dat iets heel essentieels aan bod komt. En als die ander zich dan uitspreekt, kan dat opluchting geven Dat iets dat zo diep zit, eindelijk eens gezien mag worden. R: “Dat het gezien mag worden en er mag zijn, zonder oordeel”.

“Nu ga ik naar dat wolkje toe, dat heeft te maken met iets uit het verleden waarbij je je heel erg in de steek gelaten voelde. Het heeft te maken met je dochter die een tijd uit je leven was. R: “Ja, drie jaar.”

“Zo te zien heb je daar toen veel zielenpijn van gehad.” R: “Ik voelde toen een soort steen in mijn lijf, iets onder mijn maag.”

“Er zit nog energie van emotioneel beladen herinneringen vanuit die tijd in die wolk met de boodschap ‘dit wil ik niet’ en een gevoel van in de steek gelaten worden.” R: “Ik voel dat ik moet ademhalen om het te laten oplossen.”

“Je kunt het oplosproces stimuleren  door je hartchakra te activeren. Stel je voor dat dat chakra een prachtig licht uitstraalt van liefde en mededogen. Laat dat licht steeds iets dieper uit je hartchakra komen, zodat je hele hartchakra van voor bij je borstbeen tot aan je rug begint op te lichten. Het hartchakra heeft een enorm harmoniserend vermogen en dat heb je nu nodig om wat van die oude zielenpijn te laten oplossen” R: “De energie van mijn hartchakra verwarmt me ook.”

“Als ik het heb over dat wolkje kun je de beelden die bij je omhoog komen, laten harmoniseren door de uitstraling van je hartchakra. Ik zie gedachten opkomen van ‘Hoe kan het gebeuren dat ik daar zo alleen mee ben gelaten?’ Je wilde je kinderen om  je heen. Maar je dochter zag je drie jaar niet meer. Ik zie nu dat de beelden van de zielenpijn in de kern van de wolk steeds meer beginnen op te lossen. (Na enige tijd) Nu is voor dit moment alles opgelost wat mogelijk is.” R: “Het oplossen heb ik heel duidelijk gevoeld, ik kreeg een diepere ademhaling en ik voelde warmte vanuit mijn hart.”

Opbouw meditatie

De nu volgende meditatie begint met een voorbereidende meditatie. Daarmee kun je je  energielichaam activeren en zuiveren. Op die manier ben je beter in staat bewust, energetisch contact te maken met je ziel. Daarna volgt een meditatie die je in staat stelt je af te stemmen op de energie van je ziel.

Gesproken meditatie

Stappen voorbereidende meditatie

1. Start
Grond jezelf door wortels te visualiseren vanaf je voeten en je stuit tot aan het centrum van de aarde. Als die wortels dar zijn aangekomen kun je die wortels in gedachten vastmaken aan het bolvormige centrum van de aarde. Zet je nam in die aanhechtingsplek en de datum, of gewoon ’nu’. Zet ook je naam en de datum in je wortels tot aan de aanhechtingsplekken bij je voeten en je stuit. Als je dat gedaan hebt, kun je voelen dat je wat steviger op je stoel zit en wat meer gegrond bent. Laat dan aarde-energie door je voeten omhoog komen je lichaam in. Laat daarna kosmische energie via je kruin door je rug omlaag stromen. Meng de aarde- en kosmische energie bij je stuit en laat de gemengde energie door je heen stromen.
Visualiseer een vlammetje op de rand van je aura. Als er wolkjes in je aura zijn of als er storingen vrijkomen, laat die dan naar dat vlammetje gaan. Verbrand die op je uitademing.
Richt dan je aandacht op het centrum van je hoofd en stel je daar een klein kamertje voor. Zeg in gedachten ‘hallo’ in dat kamertje en misschien dat er nog bezoek opdoemt. Verzoek alle bezoek vriendelijke maar dringend je kamertje en je hele energiesysteem te verlaten. Dat kan meer helderheid in je hoofd brengen. Zet je kamertje in het nu en zet er je naam op. Stel je een gemakkelijke stoel voor in dat kamertje en kijk naar buiten. Stel je dar en scherm voor met en grondingskoord en een zonnetje boven je scherm. Maak je scherm up-to-date en zet er je naam op. Dat frist je vermogen om innerlijk te zien op.

2. Zuiveren van het woord ‘ziel’
Laat het woordje ziel op je scherm verschijnen. En laat daar alle associaties die je met dat woord hebt naar toe gaan. Misschien zie je het woord veranderen.
Zeg er ‘hallo’ tegen en zet dat woord in het ‘nu’. Alle oude geladen beelden kunnen zo ontladen. Lat je nam over dat woord gaan, zodat de energie van anderen die daaraan gekleefd is, ook weg kan stromen. Lat alle storingen nar je vlammetje gaan en dar verbranden op de uitademing. Het kan zijn dat er ook koorden, energielijntjes aan het woord vastzitten. Als je ergens een lijntje ziet, zeg er ‘hallo’ tegen en zeg ook ‘hallo’ naar die aanhechtingsplek. Daar zit mogelijk een herinneringsbeeld van jezelf waar nog lading in zit. Zet die aanhechtingsplek in het ’nu’ zodat het koord kan loslaten en er meer ruimte voor jouw energie komt.
Laat wat van de zonne-energie over je scherm lopen zodat het helemaal schoon wordt en laat het woord ‘ziel’ oplossen en zet het scherm in de stand-by stand.

3. Zuivering kruin en relatie met het Hogere Zelf.
Ga dan naar je kamertje in het centrum van je hoofd. Stel je daar een trapje voor naar je kruin. Stel je daar ook een kamertje voor en maak dat schoon. Kijk vanaf je kruinkamertje omhoog naar een zonnetje in de bovenrand van je aura, op een armlengte afstand. Dat zonnetje is het energiecentrum van het Hogere Zelf.  Zeg ‘hallo’ tegen dat zonnetje en als antwoord kan je voelen hoe de zachte en heel prettige energie van het Hogere Zelf op je neerdaalt. Zet het gebied tussen je kruin en je zonnetje in het ‘nu’ en zet er je naam in zodat dat gezuiverd wordt.

4. Activering van je hartchakra
Ga dan weer terug via het kamertje in je hoofd en nog verder naar je hartgebied. De voorkant van je hartchakra zit bij je borstbeen 12 – 14 cm onder het kuiltje in je hals. Dat hartchakra kun je activeren door je voor te stellen dat het licht uitstraalt. Een licht van liefde, hartelijkheid, vriendelijkheid, mededogen en harmonie. Je kunt het zelfs wat warmer voelen worden bij je hartchakra. Zet je hartchakra in het ‘nu’ en zet er je naam op.

5. Activeren van je kundalini-energie
Richt dan de stralingsbundel van je hartchakra op je stuit, waar het kundalinicentrum zit. Dat kun je je voorstelen als een lichtpuntje. Zeg daar enkele keren vanuit je hartchakra ‘hallo’ tegen, zodat het kundalinicentrum harmonisch geactiveerd wordt. Stel je voor dat het lichtpuntje in een driehoek zit met de punt naar beneden. Stel je verder voor dat er bovenuit energiekanalen komen waarvan één naar je kruin. Stel je aan de bovenkant van dit driehoekje een regelknopje voor en zet dat wat open zodat er meer kundalini-energie door je hen gaat stromen naar je je kruin, je handen en je voeten. Storingen die vrijkomen kun je naar je vlammetje laten gaan en verbranden. Zet het regelknopje nog verder open zodat fonteintjes van kundalini-energie uit je kruin en handpalmen komen. Het tweede activiteitenniveau van de kundalini. Op die manier wordt je energielichaam geactiveerd.

Gesproken meditatie voor het ontdekken van de energie van de ziel

Meditatiestappen (vervolg)

6. Meer bewust worden van ons lichaam
Voel je handen, je vingers en je huid. Stel je dan voor dat je inademt door je huid en uitademt door je huid. Dit helpt om nog gemakkelijker je lichaam te voelen. Misschien voel je dat wel tintelen. Dit versterkt het bewustzijn van je lichaam.

7. Tweede chakra
Richt je dan op je tweede chakra, een rondje vlak onder je navel, zo’n 2 centimeter. Stel je voor dat dat rondje een oranje licht geeft. Een oranje licht van warmte, een warm gevoel. Stel je dan voor dat het oranje licht steeds dieper uit dat chakra komt, zodat het van voor naar achter helemaal oranje is. Je kan bewust worden van de werking van dat chakra als je bij andere mensen bent. Misschien kan je voelen dat dat chakra ook met een gevoel van genegenheid te maken heeft, je prettig kunnen voelen.
Je kunt zelfs voorstellen dat je in een ruimte met andere mensen bent waar je je op je gemak voelt. Of een ruimte waar je je helemaal niet op je gemak voelt, dat kan ook. Kies dan een ruimte waar je je als persoon (als geest in een lichaam) prettig voelt met anderen.

8. Contact maken met het zielenniveau
We kunnen nog een stap maken naar een dieper gevoelsniveau. Dat niveau waarbij je je, ooit in je leven, tot in je ziel geraakt voelde of misschien wel gekwetst voelde, want dat kan ook. Misschien kan er dan in je buik een beeld opdoemt van een gebied dat daarmee te maken heeft.
Het kan zijn dat er dan, voor je geestesogen, een bolvormig gebied in je buik verschijnt. Dat gebied wordt hier de ‘gevoelsziel’ genoemd. Zeg in gedachten ‘hallo’ naar dat bolvormige gebied. Je kan ook je hartchakra laten stralen naar dat gebied en zo kun je je ziel verwarmen. Als je doet kun je een gevoel krijgen voor wat die ziel is: een diepe wezenlijke kern in je.  En dan is er nog iets wonderlijks. Je kunt een stroom kundalini-energie vanuit je stuit naar die bol sturen in je buik en dan kan die bol langzamerhand in een schijf overgaan die wel 50 – 60 centimeter aan alle kanten van je buik uitsteekt. Zeg vanuit je hartchakra ‘hallo’ naar die schijf zodat je er goed contact mee maakt. Vervolgens kan je met je handen proberen de randen van die schijf te voelen. Dat maakt de ervaring van de gevoelsziel reëler.

9. Het aanraken van de buitenkant van de gevoelsziel
We kunnen ons scherm uit de stand-by stand halen en daar de bol van de gevoelsziel op laten verschijnen. Zeg weer ‘hallo’ vanuit je hart. En dan kun je proberen in gedachten die bol aan te raken en die heel zachtjes aaien. Hoe vreemd dat ook klinkt maar dan raak je energetisch je ziel aan. Dat kan heel fijn voelen. Zeg opnieuw ‘hallo’ tegen de buitenkant van de bol van de gevoelsziel. Die heeft veel te maken met je actuele ervaringen in dit leven.

10. Contact maken met de binnenkant van de bol van de gevoelsziel
Richt je nu op de binnenkant van je gevoelsziel, met daarin je zielenroerselen in dit leven. Je bent nu aan het mediteren en waarschijnlijk heb je dat eerder gedaan in je leven. Zeg vanuit je hart ‘hallo’ naar die bol en laat plekken oplichten die te maken hebben met dat mediteren. Dat kan dan te maken hebben met dit leven maar ook met vorige levens. Het kan zijn  dat niet één plek oplicht maar dat er verschillende plekken oplichten waarbij je meditatie-ervaringen had. Als er plekken waren die te maken hebben met vorige levens waarbij meditatie en spiritualiteit belangrijk waren, kan het zijn dat je aanleg hebt om in dit leven weer nieuwe stappen in je spirituele ontwikkeling te maken en dat het bezig zijn met spirituele ontwikkeling vertrouwd voelt en dat je er blij van wordt.

11. Zielenhealing
We kunnen een kleine zielenhealing doen. Misschien zitten er nog plekken in je gevoelsziel met een oude emotionele lading die wel mag oplossen. Zeg weer ’hallo’ tegen je gevoelsziel, laat die plekken naar voren komen en zet daar de datum van vandaag op. Dat helpt om oude emotionele ladingen die niet meer bij te passen op te laten lossen. Als dat gebeurt geeft dat meer ruimte in je gevoel.
Je kunt ook nog ‘hallo’ zeggen tegen het centrum van die bol. Daar is het licht van je godsvonk aanwezig. Je kunt je dan voorstellen dat het licht van je godsvonk meer door je heen straalt en overal, waar dat nodig is, meer balans brengt.
Tot slot kun je die bol, je gevoelsziel, een kus geven en voelen wat het je doet. Misschien voel je je daardoor verwarmd en blij worden, en besef je nog meer dat je ziel uniek is. Dan gaan we langzamerhand afronden. Laat de energie van de bol van je gevoelsziel op je scherm weer naar je terugstromen. Als er nog storingen zijn vrijgekomen zoals bijvoorbeeld donkere wolkjes, stuur die naar je vlammetje en verbrand die op de uitademing.

12. Mock-up maken
We hebben nu intensief kennis gemaakt met de gevoelsziel. Die kennismaking kunnen we voortzetten en versterken naar de toekomst toe. Richt je weer op je kleine kamertje in het centrum van je hoofd. Kijk naar buiten en stel je een tijdslijn voor van nu naar de toekomst. Laat één plek op die tijdslijn oplichten die te maken heeft met je helemaal op een stralende manier bewust worden van je ziel. Laat die plek extra stralen en laat het dan los als een ballonnetje. Die ‘lichtwens’ (een mock-up) zweeft door je aura omhoog naar boven. Boven aangekomen gaat het door een kanaaltje naar de Akasha. Daar nestelt het zich in de tijd-ruimte structuur van de Akasha. Op dat moment beginnen er pastelkleurige energiebanen van bovenaf om je heen door je aura te stromen. Het duurt even voordat deze energiebanen beneden in je aura zijn aangekomen (ca. 20 seconden). Daar maken ze contact met je gronding. Zo wordt je lichtwens verankerd in de aarde en blijft het geen luchtkasteel. De komende dagen is je energie erop gericht om die lichtwens tot realisatie te brengen. Zo kan je je jezelf ook een superhealing geven!

13. Afronding
Voel je vingers en beweeg die lichtjes. Richt je even op het regelknopje van je kundalini bij je stuit en zet dat knopje weer in de ruststand. Laat eventueel wat koele, blauwe energie door je stuitgebied stromen om dat centrum tot rust te brengen. Dan kun je in je eigen tempo deze meditatie afsluiten. Als je je ervaringen van deze meditatie meteen opschrijft, zul je je beeld van een  bewuste kennismaking met je gevoelsziel versterken.

Terugblik

Misschien heb je tijdens deze meditatie iets ervaren van je gevoelsziel. Dan heb je een tipje van de sluier van de ziel opgelicht! Heb je eenmaal bewust contact met de energie van je ziel gekregen, dan kun je je daar steeds beter op afstemmen en meer van de betekenis van de ziel in je leven gaan ontdekken.

Navigatie

►Verder naar: Z3 Healing van een zielenband

► Terug naar Z1 Godsvonkmeditatie
► Terug naar Mijlpaal Z De tocht van de ziel
►Terug naar de start van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht
 Verklarende woordenlijst

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *