Y6 Energetische zuivering van de ogen

Inleiding

Soms zijn er problemen met de ogen waarbij niet direct een fysieke oorzaak is aan te wijzen.

Figuur 1: Ogen

Bijvoorbeeld een bepaalde vorm van oogirritatie, minder soepel functioneren van het oog, het gevoel dat er iets is wat je zicht is gaan storen, maar ook irritatie bij een ooglid. Dan kan het gewenst zijn een energetische zuivering en healing van je ogen (figuur 1) uit te voeren. Daarop is deze oefening gericht.

De ogen in detail

Maar waar hebben we het bij de ogen over? In figuur 2 staat een schematische voorstelling van de anatomie van onze ogen.


Figuur 2: Schematische weergave menselijk oog (Bron: http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl89.html)

Binnenvallend licht in het oog wordt gebundeld door het hoornvlies en de lens en vormt een beeld op het netvlies met name bij de gele vlek. De gele vlek (macula lutea) is een gebied aan de achterkant van het netvlies waar zich een lichtgevoelige laag met grotendeels kegeltjes bevindt. Kegeltjes zijn de zintuigcellen waarmee het mogelijk is kleuren waar te nemen. Daarnaast zijn er staafjes die donker en licht kunnen onderscheiden. Met de gele vlek neem je het centrale gedeelte van het gezichtsveld waar, dat deel waar men de blik op richt. De gele vlek – als brandpunt van de ooglens – is het gebied waarmee men de kleinste details kan waarnemen. De gezichtsscherpte is het grootst in het midden hiervan – de fovea centralis: het punt bijna recht achter de ooglens – een gebied van slechts één vierkante millimeter in oppervlakte. De kegeltjes functioneren echter alleen als het niet te donker is. (Zie voor meer specifieke informatie over onderdelen van je ogen en hun functie bijvoorbeeld: https://www.oogartsen.nl/oogartsen/het_oog/bouw_functie/)

Beide ogen zijn  vaak niet helemaal gelijk. Eén van beide ogen is dan ‘dominant’ over het andere. Energetisch gezien wordt het rechteroog wel geassocieerd met uitgaande kracht (zonkant) en het linkeroog met sensitieve waarneming (maankant). Met ‘energetisch’ wordt hier niet de fysieke energetische kant bedoeld maar de meer gevoelsmatige, metafysische kant van de ogen.

Overzicht meditatie

Onderstaande oogmeditatie geeft je de mogelijkheid energetische storingen in je ogen op te sporen en op te lossen. Dat kan de conditie van je ogen aanzienlijk verbeteren. Er worden verschillende manieren van zelfhealing gebruikt. Eerst wordt de eigen metafysische energiestroom geactiveerd om in een meditatieve toestand te komen (stap 1), daarna wordt het hartchakra geactiveerd dat een grote harmoniserende kracht heeft die nodig is voor deze oogzuivering. Vervolgens wordt eerst het rechteroog gezuiverd en geheald door middel van een symbool: een kamertje (3 – 5). Daarna volgt de healing van het linkeroog (6 – 8). Tot slot wordt de energie van beide ogen in balans gebracht en gestabiliseerd (9 – 12).

Gesproken meditatie

1. Gronden en eerste zuivering
Ga je eerst goed gronden met je voeten plat op de grond met grondingskoorden vanaf je voeten en je stuit tot aan het centrum van de aarde. Daar kun je ze vastmaken aan het bolvormige centrum van de aarde. Zet je wortels in het ‘nu’ en zet er je naam op zodat het duidelijk jouw energie is. Laat aarde-energie door je voeten omhoog komen en kosmische energie door je kruin omlaag. Meng dan beide energieën in je stuit. Laat die gemengde energieën door je heen stromen. Dat werkt zuiverend en brengt je in een meditatieve toestand. Stel je een vlammetje voor aan de rand van je aura, een armlengte voor je. Laat eventuele storingen naar dat vlammetje gaan en verbranden op je uitademing. Dit helpt om je aura te zuiveren zodat deze er lichter uit gaat zien. Stel je een klein kamertje voor in het centrum van je hoofd. Zeg daar innerlijk ‘hallo’ en als er bezoek is vraag dat dan vriendelijke en dringend je kamertje te verlaten en je hele energiesysteem. Zet het kamertje in het ‘nu’ en zet er je naam in. Zo zorg je dat dat kamertje jouw energie heeft en up-to-date is en het helder wordt in je hoofd.

2. Activering van je hartchakra
Richt je op je hartchakra. De voorkant is een rondje op je borstbeen ca. 12 – 14 cm onder het kuiltje in je hals. Ga dit chakra activeren zodat je dat bij deze healing kunt gebruiken. Laat daartoe een stralend licht van liefde, mededogen, hartelijkheid, vriendelijkheid en harmonie uit je hartchakra stralen. Zet dit hele chakra in het ‘nu’ en zet er je naam in. Laat dit licht van diep uit je hartchakra komen. Stel je voor dat deze lichtbundel voor een deel uit een lichtpunt komt halverwege de voor- en achterkant van dit chakra: het punt van innerlijk licht. Dit punt wordt gevoed door een lichtend kanaaltje vanuit een zonnetje bovenin je aura, het energiecentrum van het Hoger zelf. Zeg daar in gedachten ‘hallo’ tegen. Als antwoord kan je een heel lichte prettige energie voelen die op je neerdaalt.

3. Rechteroog als kamertje voorstellen
Richt je nu op je rechteroog. Stel je dat voor als een kamertje met muren die je oogleden representeren. Zeg innerlijk even ‘hallo’ in dat kamertje. Misschien dat er bezoek zichtbaar wordt en vraag dit bezoek je kamertje en je hele energiesysteem te verlaten. Misschien zit er energie van iemand in die het niet eens is met jouw kijk op de dingen. Als het niet lukt die persoon weg te sturen, gebruik dan je hartenergie. Laat een lichtende straal van je hartenergie naar die persoon gaan en zeg daar ‘hallo’ tegen en verzoek die om weg te gaan. Als dat niet goed lukt zet de plek waar de energie van die persoon vastzit in je kamertje in het ‘nu’. Vaak helpt dat enorm om vreemde energie uit je kamertje te krijgen.

4. Storing oplossen
Het kan zijn dat er nog een andere storing in je kamertje zit. Dat kan zichtbaar worden als een donkere wolk, een uitstulping of nog iets heel anders. kijk maar wat er naar voren komt als je je daarop richt. Je kunt daar ‘hallo’ tegen zeggen en zelfs mee praten om te ontdekken waar die storing vandaan komt. Misschien hoor of voel je iets terug als antwoord. Geef die storing een grondingskoord en zet die storing in het ‘nu’. Het kan zijn dat het iets van lang geleden is dat allang niet meer bij je past. Zet de storing in het nu, straal er je hartenergie naar toe. Vaak gaat zo’n storing dan geheel of gedeeltelijk oplossen. Soms zit er nog een energiekoord aan vast, een energieverbinding met degene van wie de storing afkomstig is. Zeg daar ook ‘hallo’ tegen. Het kan zijn dat het iemand was die kwaad op je was of er heel anders over dacht dan jij en dat ook uitte. Misschien kan je een beeld krijgen van aan welke oude herinneringen het koord vastzit. Door daarmee contact te maken kan het zijn dat je je ineens dingen herinnert waardoor de lading in de herinnering loslaat en het koord loslaat. Misschien zie je in je beeld iets veranderen. Zet die plek nogmaals in het ‘nu’ met je naam erin. Zodat die plek echt jouw energie wordt en de vreemde energie verdwijnt. Daardoor kan de energiedoorstroming in je ogen beter worden en daarmee de conditie van je oog.

5. Kleurenhealing
Geef je oogkamertje grondingskoorden in de hoekpunten. Je kan nu met kleuren je oogkamertje zuiveren en helen. Laat helder transparant rode energie door je kamertje lopen. Als er nog storingen zijn stuur dat dan naar je vlammetje en verbrand die. Doe hetzelfde met oranje, geel, hemelsblauw, indigoblauw, transparant violet en helder, sprankelend roze. Dit wordt wel de Christ-force energie genoemd en heeft een verzachtende helende werking.

Misschien kun je een verschil voelen tussen je linker- en je rechteroog. Bijvoorbeeld een subtiel gevoel van tintelende energie bij je oog dat je net energetisch gezuiverd hebt.

6. Healing van het linkeroog
Richt je dan nu op je linkeroog en stel je ook daar een kamertje voor en zet er je naam in en de datum van vandaag. Kijk of er bezoek is in je kamertje en stuur dat dan vriendelijk maar dringend weg uit je hele energiesysteem. Misschien zat die energie vastgeplakt op een bepaalde plek in je kamertje. Zet die plek in het nu, en straal er je hartenergie naar toe zodat die plek weer in harmonie komt.

7. Storing oplossen in het linkeroog
Stel je voor dat er nog een storing is in je linkeroog en laat dat naar voren komen in je kamertje. Zeg daar ‘hallo’ tegen en misschien krijg je een indruk waar die storing mee te maken heeft. Je kunt zelfs met je fysieke vingers in je beeld gaan en de storing aanraken. Misschien geeft dat een apart gevoel dat je waarschijnlijk wel herkent. Zet de storing in het nu en zeg ‘hallo’ tegen het aanhechtingspunt van de storing in je kamertje. Misschien lost nu de storing grotendeels op. Kijk of daar ook nog een energiekoord aan vastzit van iemand anders. Misschien is dat op een moment van heftige interactie in je oog terechtgekomen. Richt je op de aanhechtingsplek en ga daar mee praten. Misschien krijg je herinneringen aan het moment dat de storing ontstond. Zet de datum van vandaag in het koord zodat dit dunner wordt. Als er nog en restje over is os het goed deze oefening nog een keer te doen.

8. Kleurenhealing linkeroog
Stel je voor dat je linkeroogkamer grondingskoorden heeft in de hoekpunten. We gaan nu een kleurenhealing doen waarbij je linkeroog verder gezuiverd wordt. Laat heldere rode energie door je kamertje stromen en stuur alle storing naar je vlammetje en verbrandt die op je uitademing. Doe dit ook met oranje, geel lentegroen. Hemelsblauw, indigoblauw, violet en sprankelend, transparant roze. Laat het transparant roze je hele kamertje goed opvullen, dit is een prettig genezende energie.

9. In balans brengen linker- met rechteroog
Voel, opnieuw het verschil tussen je linker- en rechteroog. Probeer in gedachten de energie van je linker- en rechteroog in balans te brengen. De ogen zijn met zenuwen verbonden met je hersenen. Zenuwbanen die zich midden in je hersenen kruisen. Misschien zit er nog oude energie in deze zenuwbanen en laat dat dan oplichten. Zet die plekken in het ‘nu’ zodat ze gezuiverd worden.

10. Navoelen
Voel eens hoe het is nu je met beide ogen deze healing gedaan hebt.  Door deze healing af en toe te doen, zuiver je iedere keer je ogen uit.

11. Energie verzamelen en je ermee opvullen
Laat de beelden van je kamertjes oplossen. Stel je vlak boven je hoofd een zonnetje voor met in het centrum een magneetje met je naam erop. Stel je voor dat energie van jou die nog elders rondzweeft door het magneetje wordt aangetrokken. Zet de teruggekomen energie in het ‘nu’ en houd je aandacht er even bij zodat de energie daarin echt up-to-date wordt. Je merkt nu dat het zonnetje steeds meer gaat stralen. Laat dan de energie uit het zonnetje in je energie systeem stromen zodat je weer helemaal opgevuld wordt.

12. Afronding
Richt je nog even op je grondingskoorden, dat stabiliseert je energie, wat wel prettig is na zuivering en healing. Laat alle beelden oplossen, beweeg je tenen en je vingers. Druk dan met je hand, bij de inademing tegen je buik. Dat versterkt je buikademhaling en helpt om prettig uit deze meditatieve toestand te komen. Bedank in gedachten je ogen voor het vele werk wat ze voor je doen en kom rustig uit je meditatie.

Extra: zuivering oogchakra’s

Elders op deze website staan nog oefeningen voor de zuivering van je oor- en oogchakra’s. De oogchakra’s zijn kleine energiecentra op je netvlies van je etherische energielichaam. Die kunnen geblokkeerd zijn door energiekoordjes van anderen.

Vervolg

Bovenstaande meditatie kun je goed combineren met de oogmudra van Y5.
Andere manieren om aan je ogen te werken en ze goed in conditie te houden zijn bijvoorbeeld:

  • W. H. Bates methode met tal van oefeningen om de conditie van je ogen te verbeteren zoals palmeren met je handen, zonnen met gesloten ogen en zwaaien met je lichaam
  • Tips om vermoeide ogen weer te ontspannen. (zie voor computerogen: http://www.computerogen.nl/klachten.html)

Verder zijn er allerlei oogtrainingen die kunnen bijdragen aan een betere conditie van je ogen. Mijn ervaring met twee cursussen is dat bij praktisch iedere deelnemer de oogconditie verbeterde, bij een aantal deelnemers het zicht wat verbeterde en bij enkele delnemers het zicht heel veel verbeterde. Die laatsten moesten nieuwe brillen aanschaffen of konden soms een bril afschaffen.
Maar als je duidelijke fysieke problemen met je oog hebt, kan het goed zijn om een afspraak te maken met je huisarts/oogarts.

Navigatie

► Naar Y7: Hogere kundalini-activering in het etherische energielichaam
► Terug naar Y5 Ooghealing met een vingerstand Imudra) en ademhalingsenergie (prana)
► Terug naar Mijlpaal Y: Het wonder van het etherische energielichaam
► Terug naar de start van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *