Z3 Healing van een zielenband

Bewust worden van zielenbanden

Bij de ‘Pelgrimstocht Innerlijk Licht’ staat meditatie Z2 over het ontdekken van de gevoelsziel. Daarmee kun je contact maken met het bolvormige gebied van de gevoelsziel. Die is gesitueerd in je buik, maar op een dieper niveau dan de chakra’s en je energielichamen.  Als vervolg op deze meditatie staat hier een zelfhealingsoefening voor het zuiveren van een zielenband die je met een ander kan hebben. Zielenbanden zijn energetische connecties die zich tussen jouw zielengebied en dat van een ander hebben gevormd. Die ander is doorgaans iemand  waarmee je een vertrouwd contact hebt. Bij helderziende waarneming laten deze zielenbanden zich zien als tamelijk brede, transparante connecties tussen de gevoelszielen van twee mensen waardoor de energie gemakkelijk stroomt. Degene waarmee je een zielenband hebt kan een geliefde zijn, je kind, een ouder, vriend of vriendin of misschien een collega waarmee je een prettig contact hebt. Toch kan die band verstoord zijn omdat er in het verleden dingen gebeurd zijn die je niet lekker zitten. Door middel van een zielenband healing kun je die storingen meer bewust worden en er vaak wat aan doen zodat ze minder last geven. Als voorbeeld volgt nu het verslag van een healing van een zielenband. Het is het vervolg van de zielenhealing die bij oefening Z2 ‘Het ontdekken van de ziel’ vermeld is. Een vriendin van mij was bereid om als testpersoon een healing te krijgen van een zielenband ten behoeve van deze oefening. Ze wordt hier vermeld als R van ‘Readee’, dat wil zeggen degene die een aura-reading en -healing krijgt.

 

Verslag van de healing van een zielenband

“Ik richt me nu op connecties van jouw ziel met die van anderen. Vanuit de bol van je gevoelsziel zie ik  een brede transparante band naar de gevoelsziel van je dochter lopen. Je vindt het fijn als moeder en dochter contact met elkaar hebben. En je leeft met haar mee nu ze ook moeder is geworden. In die band zit ook nog een wolkje. Daarin zit pijn dat die band een tijdlang niet goed is geweest.” R: “Bij mij borrelt op dat we er nooit meer over hebben kunnen praten. Ik heb wel vertrouwen dat dat nog komt. In dat wolkje zit ook nog samengeperste energie van emotie. Alsof het nog niet helemaal goed is afgerond:

“Het blijft onbesproken waarom je dochter je drie jaar lang niet meer wilde zien. Laat je hartchakra stralen naar de beelden van je zielenpijn. Nu zie ik laagjes vastzittende emotie oplossen.” R: “Tegelijkertijd voel ik ook weer het meeleven en de bezorgdheid van mijn  dochter naar mij toe, nu ik geopereerd ben. Ze wil me niet missen.”

“Ik zie dat ze je ervaart als een warme steun.” R: ”Er komt in me op, het hoeft niet met woorden, die band tussen ons is er al.”

“De energie van die band is heel prettig lichtend, zeker nu een deel van die wolk is opgelost. En dat je het gevoel hebt dat het wel weer goed zit tussen jullie.” R: “We kunnen er zonder verwachtingen zijn  voor elkaar. Verwachtingen die ik vroeger wel had.”

“Het karakter van je zielenband met haar is dat het contact nu goed is en met een zekere vanzelfsprekendheid verloopt. (Enige tijd later.) Ik moet de healing van de zielenband afronden en laat daarbij hele zachte healing-energie langs die zielenband stromen zodat die beter kan helen. Ik zie dat de energie in de buurt van die wolk beter gaat stromen, al is die nog niet helemaal opgelost, want dat kan in dit geval niet in één keer. Nu ga ik de healing stabiliseren. Heb je nog  vragen?” R: “Ik heb heel veel herkenning in wat je gezegd hebt. Ik denk dat ik nu beter kan accepteren dat het is zoals het is. Ik merk dat de healing me wat meer ruimte geeft.”

“Ik rond de healing af en zie dat je vanuit de lichtsferen nog een prachtige lichtstroom krijgt met de energie van vergeving.” R: “Dat is mooi en dat geeft me ook heel veel ruimte. Er is voor mij wat veranderd, we hoeven niet meer zo nodig met elkaar hierover te praten.”

 

De opbouw van de oefening

Bij de volgende meditatieve oefening ga je eerst contact maken met je gevoelsziel. Daarna kun je je instellen op de zielenbanden die je met anderen hebt. Voorbereidende meditatieve oefeningen zijn te vinden in deze ‘Pelgrimstocht Innerlijk Licht’: een meditatie voor de activering van je spirituele hart, het laten stromen van aarde- en kosmische energie en het ontdekken van je gevoelsziel.

 

Gesproken meditatie: Start

  1. Gronden en contact met je gevoelsziel maken

Zorg dat je lekker zit. Grond jezelf door in gedachten wortels van je voeten en je stuit door te laten lopen naar het bolvormige centrum van de aarde. Maak ze daar op je eigen manier vast. Zet je naam en de datum van vandaag op die vastmaakplek en daarna in de wortels zelf en vervolgens op de aanhechtingsplekken bij je voeten en je stuit. Op die manier wordt je energiesysteem gestabiliseerd en zweef je minder gemakkelijk weg als we in deze meditatie contact proberen te maken met de hoge energieën van de ziel. Laat de aarde-energie via je voeten binnenkomen. Dat zuivert je energielichaam en versterkt je gronding. Schakel dan ook je kosmische energie in. Zet eerst je naam op je kruin en de datum van vandaag. Laat dan van bovenaf de kosmische energie via je kruin binnen stromen en helemaal tot aan je stuit. Meng je aarde- en je kosmische energie met elkaar zodat het prettig voelt. Daarna kun je de gemengde energie door je heen laten stromen. Laat ook fonteintjes van die energie uit je handchakra’s stromen en je kruin. Dan gaat de energie nog intenser door je heen stromen. Storingen kunnen als wolkjes vrijkomen. Visualiseer een vlammetje voor je op de rand van je aura, een armlengte voor je. Laat de vrijgekomen wolkjes (ook als je ze niet ziet kun je je dat voorstellen) in het vlammetje verbranden op je uitademing. Dat zuivert je aura, die dan lichter wordt.

 

  1. Je hoofd zuiveren

Richt je nu op het centrum van je hoofd en stel je daar een kamertje voor. Zeg daar innerlijk ‘hallo’ in en mogelijk zie je dat daar ‘bezoek’ is, kleine restjes energie van anderen waarmee je contact gehad hebt. Soms kun je de gezichten van anderen zien of wolkjes of ‘gekke’ plekken in je kamertje. Vraag het bezoek vriendelijk maar dringend je kamertje en je hele energiesysteem te verlaten. Zet daarna je naam in het kamertje en de datum. Misschien voelt het nu rustiger en helderder in je hoofd.

 

  1. Je hartchakra activeren

Richt je op je hartchakra, door je een rondje voor te stellen aan de voorkant van je borstbeen, ca. 12 centimeter onder het kuiltje in je hals. Activeer je hartchakra door je voor te stellen dat er een stralend licht uitkomt, een licht van liefde, mededogen, hartelijkheid en harmonie. Stel je voor dat dit licht steeds dieper vanuit je hartchakra gaat stralen. Ga hiermee door tot je aan de achterkant van dit chakra komt bij je rug tussen je schouderbladen. Je hele hartchakra is dan lichtend geworden en geactiveerd. Laat de energie van je hartchakra je doorstralen zodat je er helemaal door verwarmd  wordt. Deze activering stelt je in staat op een liefdevolle wijze contact te maken met subtiele hogere energieën in jezelf wat nodig is voor de zielenbandhealing

 

Gesproken meditatie:  Healing van een zielenband

  1. Je instellen op je gevoelsziel

We gaan ons richten op de gevoelsziel. Verplaats je in gedachten tot diep in je hartchakra, ongeveer halverwege de voor- en de achterkant van dit chakra. Stel je daar een lift voor waar je instapt om naar je gevoelsziel te gaan. Ga dan in je gedachten en in je gevoel(!) langzaam naar beneden met die lift. Je daalt dan diep af in je innerlijk gevoel, richting gevoelsziel. Dan kan het gebeuren dat je ter hoogte van je buik, iets onder je navel een transparante bol ziet verschijnen, dat is je gevoelsziel. Als je dat niet ziet kun je je die bol voorstellen. Een transparante bol met een middellijn van ca. 20 centimeter met in het midden een zacht licht van je godsvonk (zie figuur 1). Die gevoelsziel bevat ervaringen die je in je leven hebt opgedaan.

Figuur 1: Impressie van de gevoelsziel ter hoogte van je buik.

 

  1. Je zielenband in beeld brengen

In dit leven heb je meer of minder nauwe contacten met anderen (gehad), mensen die je nabij zijn. Daar gaan we nu naar kijken. Richt je weer op het beeld van je gevoelsziel. Zet dat beeld op je beeldscherm voor je neer. Je kunt je nu indenken dat je een transparante zielenband hebt met iemand anders (zie figuur 2). Dan kan een geliefde zijn, een kind of een ouder of iemand anders waarmee je een vertrouwd contact hebt (gehad). Ook oude zielenbanden kunnen naar voren komen. Laat één zielenband spontaan naar voren komen.

Figuur 2: Impressie van een zielenband

Laat er vanuit je hart je liefdeslicht naar toe stralen zodat je er gevoelsmatig contact maakt. Je kunt je voorstellen dat de zielenband verbonden is met de bol van de gevoelsziel van iemand anders. Zeg daar in de gedachten ‘hallo’ tegen. Mogelijk dat je een indruk krijgt van wie die bol is.

 

  1. Healing van een zielenband

Soms zijn er dingen gebeurd in het verleden die je zielenband blokkeren of minder helder maken. Als je je daar op richt kan het zijn dat iets donkers naar voren komt een wolkje of een energie koord met iemand anders. Het kan zijn dat dingen gebeurd zijn in het verleden die blokkerend werken. Dat is jammer maar daar kun je mogelijk nog wat aan doen. Zeg ‘hallo’ tegen dat wolkje. Je kunt er zelfs innerlijk tegen praten om te ontdekken wanneer dat wolkje is ontstaan. Dan kan je ineens iets te binnen schieten hierover.

Laat liefdeslicht vanuit je hartchakra naar dat wolkje schijnen. Geeft dat wolkje een energiekoord naar het centrum van de aarde. Zet de datum van vandaag in het wolkje. Er kunnen nog oude emoties zitten in de aanhechtingsplek van dat wolkje. Door er ‘hallo’ tegen te zeggen ontlaadt zich die aanhechting en wordt het wolkje kleiner of lost het zelfs helemaal op. Je liefdesenergie heeft daarbij een enorme harmoniserende werking!

 

  1. Terug naar het hartchakra

Zeg gedag tegen het beeld. Je hebt je zielenband nu een healing gegeven. Als je de persoon van de zielenband weer ontmoet, voelt het misschien net wat anders! Keer weer terug naar je eigen gevoelsziel. Daar staat jouw lift nog waar je in kan stappen; doe dat en ga dan heel langzaam omhoog. Ter hoogte van je hartchakra stap je weer uit de lift en laat die lift oplossen. Voel de wortels van je gronding zodat je energie weer wat gestabiliseerd wordt.

  1. Afronding

We gaan het nu afronden. Stel je een zon voor boven je kruin met een magneetje erin met jouw naam erop. Laat allerlei gedachtenwolkjes van je die ergens rondzweven terugkomen. Zet je zonnetje met alle teruggekeerde energie in het ‘nu’. Houd daarbij je aandacht enige tijd op je zonnetje gericht zodat die meer gaat stralen. Laat ook het licht van je hartchakra naar je zonnetje stralen zodat alle energie in resonantie komt met je hartchakra en je zonnetje nog meer gaat stralen. Laat de stralende energie uit je zonnetje stromen en vul je hiermee op, Laat tot slot je zonnetje oplossen. Kom langzaam uit je meditatieve toestand. Ga eens bij jezelf na of het anders voelt naar de persoon met wie je de zielenband geheald hebt: is er meer ruimte in je gevoel gekomen?  Minder spanning?

Einde meditatie

 

Navigatie

► Terug naar Z2 Het ontdekken van de gevoelsziel

Terug naar Mijlpaal Z De tocht van de ziel

Terug naar de start van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht

 Verklarende woordenlijst

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *