Nieuwsbrief juli 2019

Zou je met een vingerhouding (mudra) rijk kunnen worden?
 
Verslag van een experiment
 
Bepaalde vingerhoudingen in de Indiase geneeskunst zouden genezende en andere effecten kunnen hebben. Ze zouden de stroom energie in het energielichaam (ons niet fysieke lichaam) kunnen beïnvloeden. Ze worden wel mudra’s (spreek uit: moedra’s) genoemd, een Sanskriet woord (Sanskriet is de oude taal van India) dat letterlijk vingerhoudingen of handgebaren betekent. Een bekend voorbeeld zie je bij die Boeddhabeelden waar de rechterhand naar beneden is gericht en de linkerhand met de palm naar boven in de schoot rust (zie figuur 1).
 

 
                                                     Figuur 1 Bhumisparsha (Bron: Catawiki.nl)

Deze mudra, de bhumisparsha mudra (ook wel Shakyamuni Mudra),  heeft een spirituele betekenis. ‘bhumisparsha’ betekent ‘de aarde aanraken’ of ‘de aarde als getuige oproepen’. Deze mudra staat voor het moment waarop de Boeddha verlicht werd onder de bodhiboom (zie figuur 2). Geestelijk ging hij op in het goddelijke maar hij bleef daarbij verbonden met het aardse leven.
 
 
 

Figuur 2: Bodhiboom (Bron: Wikipedia.org)
 
Over mudra’s zijn diverse boeken verschenen en ook op het internet is hier veel over te vinden. Maar werken deze vingerhoudingen nu wel echt of hebben ze alleen maar een rituele betekenis? Ze staan beschreven met effecten als eenheid met het goddelijke verkrijgen, maar ook voor rijkdom, om af te vallen, detox (ontgifting) en nog veel en veel meer (er zijn meer dan 100 mudra’s bekend!).
In dit blog staat een experiment met enkele mudra’s waarbij met behulp van aura-reading helderziend is gekeken naar de energetische effecten.
https://kundalini-energie.nl/blog/zou-je-met-een-vingerhouding-mudra-rijk-kunnen-worden
 
en een mudra om assertiever te worden
https://kundalini-energie.nl/blog/de-assertiviteitsmudra-ahamkara
 
Heb je zelf ervaringen met mudra’s? Schrijf ze op en stuur ze me toe. Misschien kan dat weer helpen meer zicht te krijgen op deze wonderlijke vingerstanden!
 
                                                      
                                                   KoendalinieNetwerk
 
 
Deze Nieuwsbrief van het KoendalinieNetwerk is een nieuw initiatief. Als je feedback of ideeën hebt voor toekomstige nieuwsbrieven, laat me dat dan weten: https://kundalini-energie.nl/contact

► Naar volgende nieuwsbrief augustus 2019

► Terug naar Archief Nieuwsbrieven