Y9 Geheugenzuivering en -healing

Geheugen essentieel voor ons leven

Het geheugen is erg belangrijk voor ons. Bij een goed geheugen kunnen we goed dingen onthouden en ons weer herinneren. En dat is op tal van terreinen heel handig. We kunnen eigenlijk alleen goed functioneren in  deze maatschappij als ook ons geheugen goed functioneert. Anders kunnen we niet spreken, schrijven, begrijpen wat ons gezegd wordt of wat we anderszins waarnemen want daar hebben we allemaal ons geheugen voor nodig. Juist omdat het geheugen zo belangrijk is, is het goed daar een keer extra aandacht aan te besteden in de pelgrimstocht. Onderstaande meditatie is daarvoor bedoeld. We kunnen door een aantal oefeningen een beter zicht krijgen op de metafysische energetische kant van het geheugen. Dat kun je doen door je helderziend in te stellen op de metafysische energie van het geheugen. Als we dat hebben kunnen we ons energetische geheugen ook zuiveren en healen. De doorstroming in dat gebied kan zo bevorderd worden, de mate waarin we ons bewust zijn van het geheugen kan verbeteren en we kunnen storingen in het geheugen opsporen en opruimen. Dat kan  het algehele functioneren van het geheugen ten goede komen. Zo bleek bij het proefdraaien met deze meditatie dat bij een paar deelnemers nog oude storingen uit de jeugd naar voren kwamen. Storingen ten gevolge van heftige confrontatie met ouders. Oplossen van deze storingen die er al zo lang zitten, gaat niet zo snel. Het moet in fasen gebeuren. Dat betekent dat een zuiveringsmeditatie gedurende enkele weken een paar keer herhaald moet worden.

 

Opzet van deze meditatie

Deze meditatie bestaat uit een aantal delen die je los van elkaar kunt doen. De ‘meditatiestappen voor de start’ (stap 1 en 2) helpen je om in een meditatieve toestand te komen, vervolgens kan je een chakrazuivering doen (stap 3 en 4), je kundalini-energie harmonisch activeren (stap 5) en je hartchakra activeren (stap 6). Dat zijn allemaal voorbereidende stappen voor de meditatie die gericht is op zuivering en healing van je geheugen (stap 7 – 13). Tot slot is er een korte afrondende meditatie (stap 14). Kies je eigen route door deze meditatie!

 

Gesproken meditatie van een ‘live’ bijeenkomst

 

Meditatiestappen voor de start

 

 1. Gronden

Laat vanaf je voeten en je stuit wortels groeien naar het centrum van de aarde. Zet je naam in die wortels en de datum van vandaag. Misschien merk je dat wat steviger op je stoel zit. Laat aarde energie vanaf je voeten omhoog komen en kosmische energie vanaf je kruin omlaag. Meng beide energieën in je stuit en laat die door je heen stromen. Dat zuivert je energiesysteem en brengt je in een meditatieve staat. Visualiseer een vlammetje op de rand van je aura (armlengte voor je), en stuur storingen daar naartoe en verbrandt die op je uitademing.

 

 1. Kamertje voorstellen in centrum van je hoofd

Stel je een kamertje voor in het centrum van je hoofd en zeg daar ‘hallo’ in. En als daar gezichten van mensen opdoemen of dat je wolkjes ziet, stuur dat dan weg uit je energiesysteem. Zet je naam en de datum van vandaag in het kamertje. Stel je een gemakkelijke stoel voor in je kamertje en kijk naar buiten. Visualiseer daar een scherm met een wortel naar het centrum van de arde en een zonnetje daarboven. Zet er de datum van vandaag en je naam op. Was met de zonne-energie je scherm schoon.  Op die manier heb je je derde oog of geestesoog schoongemaakt en dat is prettig voor deze meditatie, zo kun je helder(der) beelden zien.

 

Gesproken meditatie

 

Meditatiestappen voor de chakrazuivering

 

 1. Chakrazuivering

Je kan vanuit je kleine kamertje via en trappetje naar boven gaan, naar het kamertje van je kruinchakra. Maak dat ook schoon, zet het in het ‘nu’ en zet er je naam in. Je kunt je voorstellen als je naar boeven kijkt in je aura dat daar een stralend zonnetje is. Als je het niet ziet kun je het je voorstelen. Zeg daar een paar keer ‘hallo’ tegen. Misschien voel je de hele lichte energie pp[ je nerdalen. Zuiver ook de ruimte tussen het zonnetje van je Hoger Zelf en je kruin.

Ga dan naar het keelchakra dat je je ook als een kamertje kunt voorstellen. Kijk weer of er bezoek is en zuiver dit kamertje. Eventueel kan je storingen naar je vlammetje sturen en die op je uitademing verbranden.

Nu kun je verder omlaag gaan naar het hartchakra voorop bij je borstbeen. Kijk of er bezoek is. Als er mensen zijn die je in je hart gesloten hebt, laat die dan zitten. Mar anderen wil je er liever uit hebben. Zet dit chakra in het ‘nu’ en zet er je naam in. Nu komt het derde chakra bij je middenrif, het chakra van de wilskracht maar ook het waarnemen van emoties. Zet ook dit kamertje in het ‘nu’ en zet er je naam op.

Ga nu naar het tweede chakra net onder je navel. Het chakra dat met emoties te maken heeft, seksualiteit maar ook je sociale radar. Daarmee voel je aan of het ergens veilig voor je is. Zet ook dit chakra in het ‘nu’ en zet er je naam in.

Nu komt het eerste chakra bij je stuit. Het chakra van je aardse connectie en ook je grondingskoord. Maak dit chakra schoon maar er zijn mogelijk mensen die in dit chakra die je steun nodig hebben. Die kun je gewoon laten zitten. De gronding gaat diep in de aarde, de geestelijke aarde.

Zeg ‘hallo’ tegen je linkervoetchakra. Maak ook dat schoon zodat je je eigen stappen in het leven kunt zetten. Doe dit ook met het rechterchakra. Zet mensen eruit die de stappen in je leven willen bepalen.

Zeg ‘hallo’ tegen je linkerhandchakra in de palm van je hand. Misschien zitten daar nog mensen die geprobeerd hebben jou naar hun hand te zetten! Zuiver ook je rechterhandchakra. Daar kan energie van mensen zitten die jou probeerden te sturen. Zet dit chakra in het ‘nu’ en zet er je naam in.

 

 1. Aurazuivering

Zeg even ‘hallo’ naar je aura, zowel de voor- als de achterkant. Laat de datum van vandaag door je aura gaan en zet je naam op je aura en je aurawand. Zet de datum en je nam op je energielichaam. Soms blijft emotioneel geladen energie van anderen kleven op je aurawand en dat kan je gevoelsleven wat verduisteren.

Gesproken meditatie

Meditatiestappen voor de activering van de kundalini-energie

 

 1. Kundalini activeren

We kunnen nu ook onze kundalini-energie activeren. Richt je op je stuit en misschien zie je daar een klein lichtpuntje. Als je dat niet ziet, kun je je dat voorstellen. Het is een lichtpuntje bij je stuit waar je kundalinicentrum zit. Een lichtpuntje in een driehoekje met de punt naar beneden. Boven komt er een energiekanaal uit naar je kruin. Links en rechts zijn er windende zijkanalen die omboog gaan. Uit de bovenkant van de stuitdriehoek ontspringen nog zijkanalen naar de benen. Boven bij je schouders zijn er nog zijkanalen naar je linker- en rechterarm. Je kunt je een regelknopje voorstellen aan de bovenkant van je stuitdriehoek. Draai het regelknopje wat open zodat de kundalini-energie meer door je heen stroomt. Er kunnen dan nog storingen vrijkomen. Stuur die naar het vlammetje op de rand van je aura en laat die op je uitademing verbranden. Het regelknopje bij je stuit kun je verder open draaien zodat de kundalini-energie als een fontein uit je kruin gaat spuiten. De kundalini-energie gaat vandaar omhoog en dan door en om je aura naar beneden en wordt beneden weer opgenomen.

 

Gesproken meditatie

 

Meditatiestappen voor de activering van het hartchakra

 

 1. Hartchakra activeren

Het goed om nu je hartchakra te activeren. Je kan je voorstellen dat de fontein energie van de kundalini naar je hartchakra laat gaan. Je kunt je voorstellend dat de kundalini-energie er wervelend doorheen gaat. Laat je hartchakra nu licht uitstralen van hartelijkheid, medegogen en harmonie. Het hartchakra heeft een groot harmoniserend  bermogen dat we straks gaan gebruiken. Het licht van het hartchakra komt van diep uit dat chakra. Halverwege de voor- en achterkant is een punt van innerlijk licht. Dat lichtpunt wordt gevoed door een lichtkanaal dat via je kruin naar boven doorloopt. Naar het zonnetje van je Hoger Zelf bovenin je aura. Zeg daar ‘hallo’ tegen. Ga in gedachten door dat kanaal omhoog als in een lift naar dat Hoger Zelf. Daar kom je in het stralende licht van het Hoger Zelf terecht. Ga dan nog iets hoger, zo’n 20 centimeter. Daar kom je in het zachte licht van je Godsvonk, je diepste innerlijke bron. Als je het niet ziet, kun je dat licht daar ook voorstellen. En hier stroomt de informatie die je nodig hebt voor de zuivering en healing van je geheugen je toe.  Op en bepaald moment kan je, weer gevuld met die informatie, langzaam maar zeker omlaag gaan. Via je kruinchakra, zesde en vijfde chakra naar het innerlijk lichtpunt in het hartchakra. Daar kun je voelen hoe dat licht gaat uitstromen in je energiesysteem.

 

Gesproken meditatie

Meditatiestappen voor de geheugenzuivering

 

 1. De geheugenmudra toepassen

Er is een speciale mudra voor het geheugen. Dat activeert een gebied in je hoofd dat met het geheugen te maken heeft. Houd daarvoor bij je rechterhand de top van je duim tegen de toppen van je wijs-, middel- en ringvinger tegen. Je pink steekt uit (zie figuur).

Figuur Geheugenmudra rechterhand

 

Houd bij je linkerhand de top van je duim tegen de toppen van je wijs- en ringvinger. Zet de pink tegen de duimmuis en de middelvinger blijft uitsteken (zie figuur).

Figuur: Geheugenmudra linkerhand

Soms moet je je pink wat helpen om goed tegen de duimmuis te komen.

 

 1. Geheugenkamertje creëren

Misschien dat je iets voelt van de energie bovenin je hoofd, dat die iets verandert. Dat is het gebied dat met je geheugen te maken heeft. Stel dat je daar een kamertje hebt dat met je geheugen te maken heeft. Je kunt je zelfs voorstellen dat op de deur naar het kamertje ‘geheugen’ staat (zie figuur).

Figuur: Deur naar geheugenkamertje (bron: Pixabay)

Dat is ongeveer tussen het zesde en zevende chakra. Je kunt op dat kamertje overal ‘geheugen’ zetten. Zeg ‘hallo’ in dat kamertje en misschien zitten daar mensen in die je geheugen beïnvloeden. Als die mensen zichtbaar worden vraag hen dan vriendelijk doch dringend je kamertje te verlaten. Hoe ziet je kamertje er verder uit? Zit er nog een wolk in of spinrag? Zet je kamertje in het ‘nu’. Misschien dat dat het beeld van je kamertje beïnvloedt. Het wordt helderder of de vorm van het kamertje verandert. Zet je naam in het kamertje.

 

 1. Prana-activering van je geheugenkamertje (2: 50)

Je geheugenkamertje kun je activeren met prana. Stel dat je omgeven bent door een oranjewaas van hele kleine druppeltjes. Adem de oranje waas in en houd je adem even in zodat de prana in je kan oplossen. Doe dit en paar keer. Adem opnieuw de prana in en stel je voor dat je dat naar je mudra stuurt.  Herhaal dat een paar keer.

 

 1. Storing oplossen in geheugenkamertje

Na kan het zijn dat er nog ergens een storing zit in je geheugen. Nu kan je dat in je kamertje naar voren laten komen. Dat kan en wolkje zijn, een uitstulping, een energiekoord of nog anders. Geef die storing een gronding en houd je hartchakra open. Misschien krijg je associaties met waar die storing mee te maken heeft. Je kunt die storing zelfs in gedachten aanraken, dat kan de associaties versterken. Nu kun je de stralende energie van je hartchakra richten op die storing en de storing in het ‘nu’ zetten. Vaak is zo’ n storing van een tijd geleden. Daar kan nog oude schrik zitten, miskenning of iets anders. Zet dat gebied goed in het ‘nu’ terwijl je hartchakra daarnaar straalt. De storing kan nu veranderen en zelfs helemaal oplossen. Soms kan er een energielijn lopen van de storing naar de persoon die ermee te maken heeft. Richt je op de plek waar de energielijn vastzit aan die storing. Dar zit nog emotionele energie van jou waaraan die energielijn blijft plakken. Zet er ook je naam in. Als de storing oplost, ontlast je daarmee je geheugen.

 

 1. Kleurenhealing geheugenkamertje (9: 18)

Je kunt je geheugen nog meer zuiveren door kleuren door je kamertje te laten lopen. Geef je kamertje een grondingskoord en laat kleuren er doorheen lopen. Transparant rood, warm oranje, helder geel, lentegroen, hemelsblauw, indigoblauw en transparant violet (zie figuur) en tot slot transparant, sprankelend roze.

Figuur: Kleuren voor de kleurenhealing (kleurencirkel van Newton)

Dat kan een helend effect hebben op de energie van je kamertje en daarmee op je geheugen.

 

 1. Healing van verbinding kamertje naar boven en beneden (10: 50)

Kijk nu of er van je geheugenkamertje nog een connectie naar boven is. Daar zit een soort harde schijf op metafysisch niveau die met je geheugen te maken heeft. Zet die schijf in het ‘nu’ zodat geladen plekken kunnen ontladen. Dit heeft ook te maken met intuïtieve niveaus van informatie kunnen raadplegen. Zet je naam op die schijf zodat energie van anderen kan wegstromen. Zeg er ‘hallo’ tegen vanuit je hartchakra. Ga dan terug naar je kamertje voor een connectie naar beneden. Je kunt je een energielijn voorstellen naar je solar plexus (zonnevlecht) bij de middenrif, een belangrijk energetisch gebied wat met voelen en denken te maken heeft. De solar plexus heeft ook te maken met het raadplegen van je geheugen en het ordenen van informatie en contact met je zielenniveau. Schijn met de uitstraling van je hartchakra op het gebied van de solar plexus en het energiekanaal van de solar plexus naar boven.

 

 1. Stabilisatie healing met aardeprana (15: 00)

We gaan weer terug naar de geheugenmudra (zie figuur).

Figuur: Geheugenmudra linker- en rechterhand

Dan gaan we de aardeprana gebruiken om het geheugen kamertje te stabiliseren na deze healing. Adem in en dan weer uit en houd je longen even leeg. Dan komt er groene stroom van bolletjes aardeprana vanaf je bekkenbodem omhoog naar je hoofd en verspreiden zich uit door je lichaam. Herhaal dit een paar keer. Misschien voel je hoe de energie in je lichaam iets gaat veranderen. Aardeprana is een rustige energie. Laat dan de aardeprana die omhoog komt vooral naar je handen in de mudrastand gaan. Vandaar werkt het door naar je geheugenkamertje.  Stel je nu voor dat de aardeprana door het kamertje heen stroomt, door de wanden heen. Laat tot slot de mudra weer gaan Misschien kan je het verschil voelen in je hoofd met het begin van deze meditatie.

 

Gesproken meditatie

Meditatiestappen voor de afronding

 

 1. Afronding

Kijk hoeverre je kundalini geactiveerd is, misschien moet je je regelknopje nog iets lager zetten. Beweeg je tenen en je vingers. En houd je hand tegen je buik en voel je buikademhaling. Voel nog even na: is er in je gevoel wat veranderd bij je hoofd of in je gemoedstoestand of energie? Breng je aandacht bij je oogleden zodat je langzaam maar zeker uit je meditatie kan komen. Dit is het einde van de meditatie.

 

Meer informatie

In het boek ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie’ van Pierjasi, hoofdstuk 6 ‘Loslaten van je verleden’ vindt je meer informatie over de metafysische geheugenschijf boven je kruin. In het boek ‘Ontdekkingsreis Kundalini-energie’ eveneens van Pierjasi, vindt je in hoofdstuk 18, ‘Denkactiviteiten in het mentale lichaam’ eveneens een stuk over de geheugenschijf. De geheugenmudra is afkomstig van het boek ‘Mudra’s, gezondheid in je handen’,  van Kim da Silva (uitgeverij Verba).

 

Andere tips voor zuivering en versterking van je geheugen

Op het internet zijn nog tal van tips te vinden om de werking van je geheugen te ondersteunen. Je kan tijdens bovenstaande meditatie ook zelf naar het energiebeeld van je h-geheugenkamertje kijken en je voorstellen dat je bepaalde tips toepast. Misschien geeft dat je een indruk van de waarde van zo’n tip voor jou. Daarna kan je altijd nagaan of het daadwerkelijk in de praktijk brengen van zo’n tip goed voelt voor je. Dat wil zeggen dat het je opfrist of stimuleert en dat het je niet suf maakt of verveelt. In de Kundalinigroep hebben we ook helderziend naar de werking van wat tips gekeken. Positieve effecten werden voor ons zichtbaar bij het langere tijd (één of enkele uren of langer) in de natuur zijn. Dat had een harmoniserende werking op het (energetische)  functioneren van de hersenen. Voedsel kan een behoorlijke invloed hebben. Maar we merkten dat dat per persoon nogal wisselde. Roken had een krampend effect, weinig alcohol (één à twee glazen wijn  of het equivalent daarvan) kon stimulerend werken, maar meer alcohol werkte versluierend op de hersenwerking alsof er een waas in het helderziende beeld kwam. Hier waren behoorlijke verschillen per persoon. Meditatie had een kalmerend en harmoniserend effect. Het eten van een beperkte hoeveelheid vlees was tot onze verbazing duidelijk positief. En bij een aantal dagen geen vlees eten verwaasde het hersenbeeld in onze waarneming. Veel suiker eten leidde tot een vertraagd functioneren van de randen van het hersengebied. Lichamelijke beweging was duidelijk stimulerend en positief. Mentale activiteit positief als dat met plezier gedaan werd anders kon het ook verkrampend werken. Plezierige sociale contacten zijn duidelijk stimulerend, het energiebeeld van de hersenen wordt daarbij levendig. Bij problematische sociale contacten zoals ruzies komen er plekken van energiestagnatie in het energiebeeld van de hersenen. Bij stress komen de hersenen onder druk te staan en kunnen er heftige energiestromen doorheen gaan. Bij weinig sociale contacten zakt de levendigheid van het energiebeeld van de hersenen in, maar hier zijn wel behoorlijke individuele verschillen. Bij gebrek aan vitaminen zakt het energiebeeld van de hersenen in, ze functioneren dan duidelijk minder. Een voedingssupplement zoals ginkgo versterkt de doorstroming in de hersenen. De effecten van sommige andere voedingssupplementen zijn minder duidelijk waar te nemen omdat ze pas op wat langere termijn merkbaar doorwerken op het functioneren van de hersenen.

 

Navigatie

Terug naar Y8 ‘Love multiplier mudra’

Terug naar Mijlpaal Y ‘Het wonder van het etherische energielichaam’

Terug naar de start van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *