Y12 Een innerlijk regelcentrum voor onze gezondheid zuiveren

Dit is een heel speciale meditatie. Die is gericht op een vrij onbekend regelcentrum voor onze gezondheid dat wij in ons hebben. Daarvan kwam ik op het spoor bij het lezen van het boek van Alfons Ven ‘Kies voor jezelf zijn’ over de middelen die hij ontwikkelde. Middelen waarmee iemand weer meer in balans kan worden gebracht en waardoor soms ziekten en kwalen oplossen. Zijn achterliggende idee is dat we intern een overkoepelend regelcentrum hebben dat zorgt dat alle organen en weefsels goed kunnen functioneren. Als dat systeem van slag is, geeft dat disbalans in het leven. Toen ik me met behulp van aura-reading afstemde op de werking van een middel van hem dat ik bij de hand had, ‘zag’ ik dat het na inname op het energielichaam begon in te werken. Eerst werd het hele energielichaam er door beïnvloed, maar daarna activeerde het middel een energiecentrum in het bekken ter hoogte van het perineum. Mogelijk was dit het innerlijke regelcentrum voor onze gezondheid (zie figuur 1). Bij gebruik van een 28-dagen strip van de Alfons Ven middelen wordt dit centrum steeds meer geactiveerd.

Figuur 1: Beneden- en bovencentrum gezondheidsregulatie

Dat was geen chakra  maar een apart centrum dat er uitzag als een bloem met heel veel smalle bloemblaadjes. Ik moest denken aan een prachtige paardenbloem met al zijn gele bloemblaadjes.

Figuur 1: Paardenbloem (bron website: Eet goed, voel je goed)

Uit ieder bloemblaadje kwam een stroom energie die door heel ons lichaam liep. Als ik me voorstelde dat een bloemblaadje geen energie gaf ten gevolge van een blokkade, zag ik dat dat gevolgen had voor het lichamelijk functioneren, dat ging haperen. Dan kon er ook een vervelende energieophoping in het lichaam komen.

Aan de bovenkant van ons hoofd was een tweede centrum, een bovencentrum met de bloemblaadjes naar beneden gericht. Uit die blaadjes stroomde energie die nu naar beneden ging in het energielichaam (zie figuur 1). Ik zag dat een blokkade in een bloemblaadje van het bovencentrum blokkerend werkte op het hoofd en daarmee op de mentale vermogens. Het benedencentrum was meer aards gericht op het lichamelijk functioneren en het bovencentrum meer op het mentale/geestelijke functioneren gericht.

Bij beide centra waren de buitenste blaadjes meer gericht op de randgebieden van het lichaam en de binnenste meer op het centrale gedeelte van het lichaam.

De kern van beide centra was lichtend en sterk energetisch. Daar kwam de energie vandaan die via de bloemblaadjes uitstroomde in het energielichaam. Met dit energielichaam was ook iets bijzonders. Dit was een sub-etherisch niveau van het etherisch energielichaam. Qua trillingsniveau zat het dichtbij het fysieke lichaam. Daardoor kan het aanvankelijk lastig zijn om dit centrum in beeld te krijgen. Onderstaande meditatie is bedoeld om daarbij te helpen.

 

Healing

Voor healing kan het belangrijk zijn dit centrum in beeld te krijgen en na te gaan of er nog blokkerende energieën zitten. Dit kunnen energieën zijn uit alle delen van je leven van conflicten met anderen bijvoorbeeld als kind geïntimideerd worden waarbij de energie van degene die intimideerde nog steeds vast zit op de schrik van het kind. Ook in andere delen van het sub-etherisch energielichaam kunnen energieophopingen zitten die de gezondheid bedreigen.

Bijvoorbeeld ophopingen bij de lever of de gal. Misschien heb je dingen ‘op je lever’ die je niet hebt uitgesproken en waarmee je rond bent blijven lopen. Of had je je gal willen spuwen maar hebt dat niet gedaan en had je daar ook goede redenen voor. Het kan dan tijd worden deze energieophopingen bewust te worden en te ontladen zodat de energie in je organen weer beter kan doorstromen.

 

Opbouw meditatie

De nu volgende meditatie biedt je de kans deze twee gezondheidscentra te ontdekken en daar een healing op te doen. De meditatie bestaat uit een inleidend gedeelte om je energielichaam, je hartchakra, andere chakra’s en je kundalinisysteem te activeren, de stappen 1 – 3. Daarna is er een gedeelte in deze meditatie dat specifiek gericht is op de twee centra voor regeling van de gezondheid, de stappen 4 – 8.

Duur geheel 28:40

Gesproken meditatie: inleiding voor zuivering en activering energielichaam

Meditatiestappen

  1. Gronden

Zet je voeten plat op de grond en visualiseer wortels van je voeten en je stuit naar het centrum van de aarde. Maak die daar vast en zet er je naam op en de datum van vandaag. Laat aarde energie via je voetchakra’s in je omhoog komen. En laat kosmische energie via je kruin omlaag stromen door je rugkanalen. Meng beide energieën in je stuit en laat de gemengde energie door je heen stromen. Stel je een vlammetje voor op de rand van je aura en stuur alle storingen die vrij komen naar dat vlammetje en verbrand die daar op de uitademing. Dat werkt zuiverend op je energiesysteem.

 

  1. Zuivering van de chakra’s

Richt je na deze kleine zuivering op het centrum van je hoofd en stel je daar een kamertje voor. Zeg daar ‘hallo’ in en als er bezoek is vraag je om je kamertje en je hele je energiesysteem te verlaten. Zet je naam in het kamertje en de datum van vandaag. Stel je voor dat er een gemakkelijke stoel staat in het midden van je kamertje en stel je buiten een scherm voor met een grondingskoord en een zonnetje erboven. Maak dat scherm schoon door de datum en je naam erop te zetten. Laat zonne-energie er overheen stromen zodat het scherm blinkend schoon wordt. Pas eventueel de grootte van je scherm aan zodat het prettig voelt.

Stel je voor dat er vanuit je kamertje een trappetje is naar je kruin. Stel je daar een kamertje voor als symbool voor je kruinchakra. Vraag bezoek daar weg te gaan en zet het kamertje in het ‘nu’ en zet er je naam in. Kijk naar boven en stel je een stralend zonnetje voor boven in je aura: het zonnetje van het Hoger Zelf. Zeg daar ‘hallo’ tegen en voel hoe een heel prettige, zachte energie van het Hoger Zelf op je neerdaalt. Zet het gebied tussen je kruin en je zonnetje in het ’nu’ en zet er je naam in.

Ga nu naar je keelchakra en stel dit voor als een kamertje en maak dit schoon. Ga verder naar het hartchakra. Stel je voor dat dit hartchakra licht uitstraalt aan de voorkant, licht van liefde, mededogen, harmonie en hartelijkheid.

 

Figuur 2: Activering van het hartchakra

Licht dat ook van diep uit dit chakra komt. Zet ook je naam en de datum in dit chakra.

Ga dan naar het derde chakra en zuiver dit ook. Dan het tweede chakra, net onder de navel.  En zuiver tot slot het eerste chakra onderaan bij je stuit.

 

  1. Kundalinicentrum activeren

Richt dan het licht van je hartchakra naar het uiteinde van je stuit en stel je daar een lichtpuntje voor. Dat is de plek waar het stuitkundalinicentrum zit. Stel je voor dat dit lichtpuntje in een vrij plat driehoekje zit (zie figuur 3).

 

Figuur 3: Driehoek van het stuitkundalinicentrum in etherische energielichaam

Zo krijg je afstemming op het etherisch energielichaam. Zet dat lichtpunt in het ‘nu’ en zet er je naam in. Stel je een regelschijf voor aan de bovenkant van je driehoek. Zet deze regelschijf wat hoger en voel een energiestroom naar je kruin gaan. Als er storingen vrij komen, stuur die naar je vlammetje aan de rand van je aura en verbrand die daar.

Gesproken meditatie gericht op het bewust worden van het beneden- en bovencentrum voor gezondheidsregulatie

 

 

Meditatiestappen (vervolg)

 

  1. Ontdekken van het benedencentrum voor regeling van de gezondheid

Dan kunnen we op zoek naar het interne regelsysteem  van je gezondheid. Richt je op je platte stuitdriehoek die te maken heeft met je etherische energielichaam. Stel je voor dat je trillingsniveau zakt tot bijna het niveau van je fysieke lichaam. Visualiseer of zie dat er in je bekken bij je perineum iets in de vorm van een bloem verschijnt (zie figuur 1). Een bloem met hele smalle bloemblaadjes die lichtbruin zijn. Zeg daar een paar keer ‘hallo’ tegen vanuit je hart en misschien merk je dat ze een wat bewegen, ze zijn niet statisch. Het lijkt een beetje op een paardenbloem met heel veel kleine bloemblaadjes erin of waterplanten die zachtjes bewegen in de stroom.

 

  1. Energiestromen door je lichaam voelen

Breng je je hand in je beeld en probeer die bloemblaadjes aan te raken. Als je dat doet, voel je misschien dat het effect heeft in je lichaam. De energiestroom omhoog vanaf de bloemblaadjes wordt je zo bewust. Doe dat ook door bloemblaadjes rechts in de bloem aan te raken. Dan voel je misschien dat het effect in de rechterkant van je lichaam optreedt. Dat kun je ook links doen en kun je voelen hoe er een energiestroom links in je lichaam stroomt. De randen van de bloem corresponderen met de randen van je lichaam.

 

  1. Healing van energiestromen

Als die energiestromen goed functioneren worden alle delen van je lichaam goed gevoed door die energie. Soms is dat minder het geval. Kijk eens naar dat bloemvormige gezondheidscentrum en kijk of daar een storing zit bijvoorbeeld in de vorm van een blokje, een donkere plek of nog iets anders (zie figuur 4). De storing kan in de bloem zitten maar er ook boven zijn. Als je die storing ziet, kun je die proberen op te lossen. Geef die storing een gronding. Je kunt nu de storing met je vingers aan raken en je krijgt dan misschien beelden of gevoelens van het ontstaan van die storing, mogelijk was dat iets emotioneels. Mogelijk krijg je een indruk hoe die storing je energie beïnvloedt. Mogelijk voel je een hapering ergens in je lichaam van de energiestroom (zie zwarte stukken in figuur 4).

 

Figuur 4: Storingen in gezondheidscentrum beneden en boven en in energiestroom naar boven

Zet de datum van vandaag en je naam in die storing. Vaak smelt zo’n storing dan geheel of gedeeltelijk weg. Laat je hartenergie naar die plek stralen en zeg daar een paar keer ‘hallo’ tegen. Het hartchakra heeft een enorm harmoniserend vermogen waarmee je die storing verder kan oplossen. Die storingen kunnen van heel lang geleden zijn, zelfs nog vanuit je vroege kindertijd. Op die manier kun je storingen van je gezondheidscentrum verder oplossen. Volg dan de stroom vanuit het gezondheidscentrum naar boven. Als daar nog storingen zitten,  probeer die aan te raken, zodat je je er bewust van wordt, en op te lossen.

 

  1. Ontdekken van het bovencentrum voor regeling van de gezondheid

Bij je kruin zit nog zo’n gezondheidscentrum (zie figuur 1). Deze ziet eruit als een bloem die naar beneden is gericht. Dit is de geestelijke pool van je gezondheidscentrum. Zeg daar ‘hallo’ tegen vanuit je hart en zie (of stel je voor) hoe een lichte energie ervan naar beneden stroomt. Stel je dan voor dat de energie van het boven- en benedencentrum met elkaar in balans komt. Dat geeft een prettig gevoel in je lijf. Laat storingen in je vlammetje verbranden. Zet dat bovencentrum in het ‘nu’ en zet er je naam in. Ga even terug naar het benedencentrum en zet dat ook in het ’nu’ en zet er je naam in. Op die manier heb je je gezondheidscentra energetisch opgefrist.

 

  1. Afronding meditatie

Laat de beelden langzaam vervagen. Ga na of je een verschil voelt met voordat je deze meditatie deed? Dat kan een verschil zijn in levendigheid, energie, of een plek die anders voelt. Laat de beelden verder vervagen.

Laat nog eens aarde en kosmische energie door je heen stromen. Zet het regelknopje bij je kundalinisysteem weer in de ruststand en laat koele blauwe energie door je stuitkundalinicentrum stromen zodat het helemaal tot rust komt. Beweeg je tenen en je vingers. Houd een hand op je buik zodat je je buikademhaling voelt. Kom dan rustig uit je meditatieve toestand.

 

Terugblik

De middelen van Alfons Ven hebben me op het spoor gezet van de bovenstaande twee  gezondheidscentra, maar voor de duidelijkheid moet ik zeggen dat ik niet weet of dit het volledige plaatje is. Wel is voor mij duidelijk geworden dat het boven- en benedencentrum belangrijk zijn voor de gezondheid en dat daar heel vaak storingen kunnen zitten die een goede werking ervan kunnen verstoren. Bewustwording en zuivering van dit centrum zie ik daarom als essentieel voor een goede gezondheid. Dat kan met de middelen van Alfons Ven maar ook met aurahealing. Een interessant alternatief is een combinatie van beide benaderingen. Zo gauw door het middel van Alfons Ven een storing begint los te komen, kan deze voor een aurareader beter zichtbaar worden zodat met aura-healing de storing kan worden opgelost.

 

Navigatie

Terug naar Y11 De energie ervaren van een gebedshouding

Terug naar Mijlpaal Y: Het wonder van het etherische energielichaam

Terug naar start van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *