Links naar webites kundalini-energie

Op het internet zijn veel plaatsen waar je meer informatie over kundalini-energie kunt vinden. Vaak zijn dat websites van mensen die plotseling sterke stromen energie in hun energielichaam ervaren hebben en in een intensief spiritueel proces zijn geraakt. Dit kan kundalini-energie zijn, maar dat hoeft niet. Ook andere metafysische toestanden zijn mogelijk of er kan sprake zijn van een combinatie van een sterk stromende kundalini-energie en andere problematieken. Hieronder een lijst met websites:

Een interessante Canadese website van Shared Transformation is gericht op de uitwisseling van informatie tussen mensen die spontane kundalini-ervaringen hebben. Op deze site staan tal van voorbeelden beschreven die het mogelijk maken om beter na te gaan of bij iemand sprake is van spontane kundalini-ervaringen of heel iets anders.

In Haarlem geeft René Tol, yogaleraar, individuele consulten en oefengroepen op het gebied van kundalini-energie. Hij heeft veel ervaring met yoga maar ook wat je met behulp van yoga kan doen bij een verstoorde kundalini-energie. René Tol en Pierre van Eijl hebben in 1995 een ‘Zelfhulpgroep’ georganiseerd voor mensen die problemen hadden met hun kundalini-energie. Zie voor meer informatie Yuj.

Veel nuttige tips en informatie zijn verder te vinden op een Scandinavische website (Kundalini-Network &Information) van Marja Savola.

Interessant is ook de Duitse website ‘Kundalini‘ van Alfred Ballabene. Op deze site staan ook allerlei verwijzingen naar de Indiase mythologie in relatie met kundalini.

Op de Amerikaanse website van Kurt Keutzer staan ook verwijzingen naar mailing lists en verwijzingen naar andere informatiebronnen.

Op de Nederlandstalige site Kundalini en Spirituele crisis worden voorbeelden gegeven van mensen die een crisis hadden die mogelijk samenhing met het uit balans zijn van hun kundalinisysteem.

Ook van Bob Boyd zijn op diverse plaatsen interviews en artikelen te vinden. Hij heeft een kundalini survival guide op het internet gepubliceerd.

Een Engelstalige mailing list met allerhande informatie met betrekking tot kundalini-energie vindt je bij Kundalini Gateway

►Links over spirituele ontwikkeling