Tussenstap 2 naar 3: Relatie hart en ziel

[Under construction!]


25 min. lees- en meditatietijd


Wat hebben de chakra’s met de ziel te maken? Verschillende testlezers wezen er op dat voor hen de ziel geen chakra is maar dat de ziel werkt door de chakra’s heen. We gaan met één chakra, het hartchakra, na hoe het contact met de ziel kan verlopen, althans één aspect van de ziel. Hazrat Inayat Khan (zie figuur 1), stichter van de internationale soefi-orde, muzikant en mysticus, had daar lang geleden een mooie uitspraak over: ‘Het hart is de poort van God, zodra je erop klopt, komt het antwoord’.

The heart is the gate of God; as soon as you knock upon it, the answer comes’

Figuur 1: Hazrat Inayat Khan (1882 – 1927)

Om dit aspect van de ziel meditatief te verkennen, richten we ons op het hartchakra. Bij activering van dit chakra kan dit lichtend worden. Halverwege de voor- en achterkant van dit chakra kan zich een speciale lichtplek ontwikkelen: de plek van het innerlijk licht. In de meditatie gaan we vanuit deze lichtplek omhoog naar de bovenkant van de aura, waar in de aurawand het lichtende zonnetje zit van het Hogere Zelf. We gaan dan nog een stap verder. Boven de aura is een bolvormig gebied van zeker een halve meter doorsnede. Dit gebied wordt hier de kernziel genoemd. In het centrum daarvan is een zacht licht aanwezig, je diepste innerlijke bron die ook wel ‘godsvonk’ wordt genoemd.

Figuur 2: Kernziel (bolvormig energiegebied) bovenop de aura met daarin een lichtend gebied: de Godsvonk. Het ronde energiegebied in de aurawand boven is het Hogere Zelf. Aan de onderkant van de aura is in een zachtgroene kleur de aardse polariteit van deze energiegebieden te zien. Het lichtende gebied in de borst is het geactiveerde hartchakra.

Het gebied bovenin en boven de aura met de kernziel en de godsvonk kunnen we gaan verkennen met de volgende meditatie. Misschien geeft dat wat meer informatie en een gevoel hoe zielenenergie  doorwerkt naar het hartchakra.

Gesproken meditatie

 

  1. Gronden

Zorg dat je lekker zit op een stoel en visualiseer dan wortels vanaf je voeten en je stuit naar het centrum van de aarde.

Gronden met denkbeeldige wortels in de aarde

Maak op je eigen manier de wortels vast aan het bolvormige centrum van de aarde. Zet op de vastmaakplek je naam en de datum van vandaag en eveneens in de wortels en de aanhechtingsplekken onder je voeten en je stuit.

2 Aarde – en kosmische energie laten stromen

Laat aarde energie binnenkomen door je voetchakra’s, rondjes midden onder je voeten die je in gedachten wat open kunt draaien. Laat kosmische energie via je kruin binnen komen, maar zet wel je naam en de datum van vandaag op je kruin. Laat de kosmische energie tot in je stuitgebied stromen en meng die daar met de aarde energie in een prettig aanvoelende mengverhouding. Laat die gemengde energie door je heen stromen en als fonteintjes uit je handpalmen en je kruin komen. Dat heeft een zuiverend effect waardoor allerlei storingen als vrij kunnen komen. Stel je een vlam voor op een armlengte afstand voor je, aan de rand van je aura. Laat dan op je uitademing de wolkjes daarin verbranden. Die worden dan getransformeerd tot zuivere neutrale energie.

Storingen laten verbranden in een vlam

3 Centrum van je hoofd zuiveren

Stel je een kamertje voor in het centrum van je hoofd en zeg ‘hallo’ in dat kamertje.

Kamertje centrum van het hoofd voorstellen

Als je gezichten , figuren, wolkjes of wat dan ook ziet opdoemen, vraag dat bezoek dan vriendelijk maar dringend je kamertje en je hele energie systeem te verlaten. Zet je naam en de datum van vandaag op de muren van het kamertje, de vloer, het plafond en middenin je kamertje. Dat helpt om meer helderheid in je hoofd te krijgen.

4 Activeren van het hartchakra

Richt je dan op je hartchakra. De voorkant daarvan is een rondje op je borstbeen circa 12 – 14 centimeter onder het kuiltje in je hals. Laat een bundel van liefdesenergie en harmonie uit de voorkant van dat chakra komen en laat dat stralen.

Activering van het hartchakra

Laat die stralende energie steeds dieper uit het hartchakra komen, zodat het hele hartchakra lichtend wordt. Zet ook de datum van vandaag in je hartchakra. Als daar  nog mensen zijn die je in je hart gesloten hebt, laat die lekker zitten.

5 Lichtlijn activeren naar je hogere zelf

Stel je halverwege de voor- en achterkant van het hartchakra een lichtende plek voor, de plek van het innerlijk licht. Stel je een lichtlijn voor vanaf die plek naar de bovenkant van de aura. Stel je voor dat daar in de aurawand een zonnetje zit, het centrum van het Hogere Zelf. Zeg in gedachten een paar keer ‘hallo’ tegen dat zonnetje en voel hoe dan een hele zachte, prettige energie vanuit dat zonnetje  op je neerdaalt.

6 Naar het Hogere Zelf

Richt je op de lichtplek in je hartchakra en stel je in de lichtlijn naar boven een liftje voor. Stap daarin en ga met dat liftje langzaam omhoog door het keel-, voorhoofds- en kruinchakra naar boven. Ga verder omhoog door de subtiele gebieden van de aura boven je hoofd, naar het stralende zonnetje bovenin de aurawand, het Hogere Zelf.

Lichtlijn van het hartchakra naar het Hogere Zelf (bolvormig gebied bovenin de aurawand)

Als je dat zonnetje niet ziet, kun je het visualiseren. Op die manier krijg je ook al wat afstemming op het Hogere Zelf. Voel daar de straling van dat gebied en hoe dat voor jou licht brengt.

7 Naar de godsvonk en de kernziel

Dan gaan we nog hoger, stappen uit het liftje en maken als het ware een sprongetje omhoog naar een zacht lichtende plek zo’n 15 – 25 cm boven de aura. Daar zit je diepste innerlijke bron.

Bewust contact maken met de Godsvonk (middenin in de kernziel, het bolvormige gebied bovenop de aura)

Die plek zit In het midden van een groter bolvormig gebied, je kernziel. Verplaats je in de zacht lichtende plek en probeer te voelen wat die plek, je diepste innerlijk bron, je doet. Misschien ervaar je dat dit zielengebied, de kernziel, je diepste innerlijke bron bevat, die ook wel je Godsvonk wordt genoemd.

8 Weer terug in het lichaam

Dan gaan we langzamerhand weer terug. Je ervaringen die je opgedaan hebt, kun je meenemen. Neem ook wat van het licht mee als je langzaam omlaag gaat in het liftje, terug gaat naar de lichtende plek in je hartchakra.  Verplaats je in die innerlijke lichtplek. Probeer te voelen wat die plek voor je betekent. Misschien maakt dit duidelijker waarom mensen soms hun hart als de plek van hun ziel zien.

9 Terugkomen in het hier en nu

Richt je weer op de wortels bij je voeten en stuit naar het centrum van de aarde. Laat de beelden van die lift weer oplossen. Richt je nog even op het vlammetje op de rand van je aura. Stuur daar eventuele storingen naartoe en laat die verbranden op je uitademing. Beweeg je tenen wat en je vingers en misschien wel je oren. Houd je hand even op je buik zodat je je buikademhaling kunt voelen. Geef wat tegendruk met je hand. Op die manier kom je op een prettige manier terug in het hier en nu.

10 Energie verzamelen en opvullen

Stel je een zonnetje voor vlak boven je hoofd met een magneetje erin waar je naam op staat. Laat alle energie van jou die elders is blijven hangen, terugkomen naar dat zonnetje en zet er de datum van vandaag op. Straal ook vanuit je hartchakra naar het zonnetje zodat dat gaat stralen. Vul je dan weer op met de energie uit het zonnetje.

11 Terugblik

Voel ook wat deze meditatie voor je heeft betekend. Is er iets veranderd? Je besef van de ziel of van je innerlijke bron?  Dat je aan het denken gezet bent? Zucht diep, rek je eens uit en kom in je eigen tempo uit de meditatie.

Op zoek naar een ander zielsdeel

Bovenstaande meditatie laat zien hoe het hartchakra en de kernziel een bijzonder contact met elkaar kunnen hebben. Die kernziel lijkt trouwens op wat een testpersoon het Zielchakra noemde: ‘Er is mij verteld dat er (plm 80 cm) boven het kruinchakra ook een chakra zit, het Zielchakra. Ik denk daar ook wel eens wat te voelen.

Maar de kernziel is niet het enige zielsaspect. In ons is een zielsaspect, dat als veel voelbaarder en dynamischer kan worden ervaren. Daarop richt zich deze ‘Zoektocht naar de Ziel’.

In het WORD-document voor het persoonlijk verslag van je zoektocht naar de ziel, dat je kan downloaden bij stap 1, zit ruimte om je ervaringen met deze meditatie op te schrijven.  

Terug naar stap 2

Verder naar stap 3 Een energielichaam als ziel?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *