Gesproken meditaties bij Ontdekkingsreis Innerlijk Licht

In het boek ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’ van Pierjasi, staan een aantal meditatieve oefeningen die je in staat stellen je spirituele ontwikkeling krachtig  te stimuleren. Als hulp bij het doen van deze oefeningen zijn alvast twee oefeningen bij wijze van proef ingesproken. De eerste ingesproken oefening is nr. 5.2 ‘Activering van je geestelijke kundalini-energie’ op bladzijde 98 van het boek.

Activering van de geestelijke kundalini-energie

Behalve een omhoog stromende aardse kundalini-energie is er ook een omlaag stromende geestelijke kundalini-energie. Vlak boven de kruin is er een kundalinicentrum waaruit deze geestelijke kundalini-energie kan stromen. Deze energie voelt veel lichter aan dan de aardse kundalini-energie. Terwijl de kundalini-energie vanuit het stuitcentrum meer als een vitaliserende en verwarmende kracht merkbaar is, geeft de geestelijke component een heel licht en verheffend gevoel. Door niet alleen je stuitcentrum te activeren maar ook je kundalinicentrum een eindje boven je kruin, gaan beide kundalini-energieën stromen en versterken daarmee een evenwichtige, spirituele ontwikkeling. In de volgende oefening staat hoe je dat kan doen. In figuur 5.4 staan twee geestelijke kundalinicentra afgebeeld: bovenop je kruin en een eindje (15 cm) erboven. Beide centra kun je activeren maar we richten ons nu op het bovenste centrum. Indien geactiveerd geeft deze een prettig aanvoelende, lichte stroom geestelijke kundalini-energie die je na enige oefening gevoelsmatig steeds beter kan waarnemen. Het blauw en het groen in de benen van de vrouw in de figuur hebben respectievelijk te maken met haar meditatieve kant en haar genezende kwaliteiten. Het rood heeft met de vitaliserende werking van de kundalini-energie te maken. Een eindje boven haar kruin is het geestelijke kundalinicentrum te zien waaruit geestelijke kundalini-energie omlaag stroomt. De geestelijke kundalini-energie gaat bij de volgende oefening pas stromen als je het met een open hart en een gevoel van liefde doet.

Figuur 5.4 Geestelijke kundalini-energie

Als de geestelijke kundalini-energie meer gaat stromen krijg je gemakkelijker toegang tot de hogere energiegebieden in je energiesysteem. Samen met de aardse kundalini-energie vanuit je stuit kunnen ze een bijzonder meditatief gevoel van balans creëren. Een gevoel waarbij je een vorm van innerlijke eenheid met het zijnde kunt ervaren. In het boek staat de oefening beschreven en hieronder staat de gesproken oefening. Ze bevat nog enige extra toelichting vergeleken met de boektekst..

Gesproken meditatie bij oefening 5.2 ‘Activering van de geestelijke kundalini-energie’ (blz. 98)

Het geheim van de Gouden Bloem

De tweede ingesproken oefening is de Gouden Bloem meditatie. De tekst van de Gouden Bloem meditatie is bekend geworden door de vertaling van Richard Wilhelm uit het Chinees en de toelichting van Carl Jung daarop uit de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw. Het is een wonderlijke, mystieke tekst van meester Lü Dsu waarin gesproken wordt over het ontdekken van het geheim van de gouden bloem. Met de gouden bloem wordt het Ene bedoeld, het Tao, het ene wezen oftewel de oergeest die de polariteiten overstijgt.

Figuur 16.1 Gouden bloem

De tekst is geschreven vanuit een zeer oud referentiekader van zeker achttienhonderd jaar geleden is er een waarvan het moeilijk is de volledige waarde te bepalen. Toch komen er een aantal universele elementen naar voren die ook in de bijbehorende meditatie terugkomen.

Voor het vinden van het geheim van de gouden bloem (zie figuur 16.1) wordt het belang benadrukt van het gebruik van de naar binnen gerichte blik om tot innerlijk schouwen te komen. Bij het toepassen van deze meditatie moet de ‘vruchtbloesem van het mensenlichaam zich naar boven in de lege ruimte concentreren’. Hierin zou dan de onsterfelijkheid besloten liggen en de overwinning op de wereld. Hiervoor is dagelijkse meditatie nodig al is het maar een kwartier per dag. Hierdoor worden volgens deze oude tekst de ‘wijdheid van de hemel en de diepte van de zee bereikt’. Het hart moet bij deze meditatie op het gele midden of het centrum te midden van de voorwaarden worden gericht. Gezegd wordt dat als gedurende rust de geest ononderbroken en voortdurend een gevoel van grote blijdschap heeft, dat een teken is dat het lichte beginsel in het hele leven harmonisch is: dan begint de gouden bloem te ontluiken. Hoe verder het werk voortgaat, des te meer gaat de gouden bloem bloeien.

 

Op zoek naar de Gouden Bloem in jezelf en het overstijgen van het emotionele lichaam

Je kunt op zoek gaan naar de gouden bloem in jezelf. Hieronder staat een meditatie die via de weg van de inspiratie doorkwam, en waarin een gouden bloem centraal staat en tot een bijzondere transcendente ervaring kan leiden in contact met je oerbron. Dat wil zeggen het bolvormige gebied aan de bovenkant van je emotionele aura waar deze gevoed wordt door de energie vanuit je hoger gelegen godsvonk, je meest diepe innerlijke bron.

Deze meditatie begint ermee dat je eerst je kundalini-energie, en je tan tiën (of hara) centra moet activeren. Daarna kun je de tan tiën lijn activeren door een breed centraal, verticaal energiekanaal door je tan tiën centra te visualiseren (zie figuur 16.2). Door middel van een Chi Kung oefening wordt dit kanaal verder geactiveerd. Vervolgens stel je je voor dat aan de onderkant ervan, in je bekkenbodem, een gouden bloem van gelukzaligheid gaat bloeien. Door je daarin met een geopend hart te verplaatsen, kun je met je bewustzijn vanuit die bloem opstijgen door de tan tiën lijn heen tot je je oerbron aan de bovenkant van je emotionele aura bereikt en daar een gevoel van eenheid en thuiskomen kunt ervaren.

Afhankelijk van je ervaring met meditatie en de mate waarin je spiritueel ontwikkeld bent zul je misschien een glimp opvangen van het transcendente, van dat wat in het ‘midden’ of ‘het midden van het midden’ ligt besloten. Of misschien is het wel meer dan een glimp…

In het boek ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’ staat op bladzijde 278 e.v. een geschreven versie van deze meditatie. Hieronder en gesproken versie.

Gesproken meditatie ter voorbereiding oefening 16.1 Gouden Bloem meditatie

Dit is een diepgaande activerings- en zuiveringsmeditatie waardoor je in staat gesteld wordt met succes de Gouden Bloem meditatie te doen.

 

Hoofdgedeelte van de Gouden Bloem meditatie waarbij de tan tiëns (hara’s) op een bijzondere manier geactiveerd worden waardoor de overstijgende ervaring van de ‘Gouden Bloem’ mogelijk wordt.

Afronding Gouden Bloem meditatie

Wat je nog meer kunt doen

Elders op deze website staat een reeks spirituele oefeningen die gericht zijn op de realisatie van je innerlijk licht. Deze oefeningen overlappen deels de oefeningen in de boeken van Pierjasi (‘Ontdekkingsreis Koendalinie-energie‘, ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie‘, Ontdekkingsreis Innerlijk Licht‘, ‘Innerlijk Licht gaat schijnen‘ en ‘Tocht van de Ziel‘). Meer informatie over deze boeken is op deze website te vinden..

► Start Pelgrimstocht Innerlijk Licht
► Terug naar het boek ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *