Stap 1 Kiezen voor een zoektocht naar de ziel

 


Pierre van Eijl

10 – 20 min. leestijd inclusief feedbacklinks


Waar hebben we het over als we het over de ziel hebben? En waar zit de ziel (zie figuur 1.1)?

Figuur 1.1: Waar zit de ziel?

Eeuwenlang wordt al over de ziel gepraat en wordt deze als iets heel belangrijks en essentieels gezien. Het woord ‘ziel’ vindt je in allerlei talen terug. Ter illustratie hiervan zie je in figuur 1.2 vertalingen van het woord ziel in een tiental talen.

Figuur 1.2: Het woord ziel in allerlei talen

Als in allerlei talen mensen vertrouwd zijn met het woord ziel, dan moet de ziel wel iets universeels zijn, zij is in ieder geval geen Nederlandse uitvinding!

 

Wat zeggen filosofen over de ziel?

Filosofen hebben ook zo hun bespiegelingen over de ziel . Ze bedoelen dan de niet-materiële kern van de mens. De ziel wordt wel omschreven als het vitale en ook het spirituele principe, dat het lichaam van een levend wezen (mens, dier of plant) bezielt. In het christendom wordt de ziel als onsterfelijk gezien, wel verbonden met het lichaam, maar zij kan er ook onafhankelijk van bestaan, want na de fysieke dood blijft de ziel bestaan. De Griekse filosoof Heraclitus (zie figuur 1.3) uit de klassieke oudheid heeft de ziel nader onderzocht en zegt daarover:

“Ik heb mijzelf doorvorst! Grenzen van de ziel zul je zeker niet vinden, hoe ver je er ook in doordringt en welke weg je ook bewandelt, zo diep is haar grond.”

Figuur 1.3: Koperen beeld van Heraclitus

De ziel is volgens filosofen blijkbaar een levengevende kern in een levend wezen, niet-materieel van aard, en heel diep is, misschien wel oneindig diep.

 

Wat zeggen dichters, schrijvers en mystici over de ziel?

Door de eeuwen heen zijn er dichters, schrijvers en mystici geweest die het over de ziel en bezieling hebben gehad. Een mooie uitspraak hierover is van Dante Alighieri die de schrijver was van het beroemde ‘De Goddelijke Komedie’ (zie figuur 1.4) in het eerste kwart van de veertiende eeuw. Hij schreef:

‘Schoonheid wekt de ziel om te handelen’

Figuur 1.4: Dante Alighieri presenteert zijn boek ‘De Goddelijke Komedie’ in zijn linkerhand. Met zijn rechterhand wijst hij naar een stoet zondaars die naar de hel gaan. Opzij van hem is het vagevuur. Rechts op het schilderij staat een historisch gezicht op de stad Florence. (Schilderij van Domenico di Michelino, Santa Maria del Fiore, Florence; foto van Jastrow)

Dante suggereert dus met deze uitspraak dat het ervaren van schoonheid onze ziel activeert. Het lijkt een beetje op een uitspraak die ik tegenkwam op het internet van iemand die na de corona lockdown weer in haar geliefde museum kwam: “Ik houd van kunst om de schoonheid, maar het doet tegelijkertijd iets met de ziel”. De volgende tegeltjeswijsheid (figuur 1.5) vat de werking van schoonheid op de ziel nog eens mooi samen:

Figuur 1.5 De ziel en schoonheid

En niet alleen schoonheid kan de ziel activeren maar ook liefde en het goede, zoals de mysticus/trance medium Jozef Rulof antwoordt op de vraag wat met de ziel bedoeld wordt. Hij beschrijft de ziel als de goddelijke kern, de goddelijke afstemming in ons. De geest, dat zijn wijzelf in een fysiek lichaam. De geest omhult de ziel en het lichaam omhult de geest. In deze betekenis bestaat de mens uit lichaam, ziel en geest. Rulof (figuur 1.6) zegt nog het volgende over de ziel:

“Door het goede maken we de ziel wakker, bouwen die op en brengen die naar evolutie door rechtvaardigheid, harmonie en liefde.”

Figuur 1.6: Jozef Rulof

Ook hier komt dus het belang naar voren van het activeren van de ziel. Interessant is dat de grote wijsgeer uit de klassieke oudheid, Plato (figuur 1.7), ook ‘het goede’ noemt als het meest wezenlijke.

Figuur 1.7 Plato (Romeinse kopie van een buste gemaakt door Silanion voor de Academie van Athene (ca. 370 v. Chr) die door Plato is opgericht. Bron: Wikipedia)

De waarheid moet volgens Plato uiteindelijk in onze ziel, in de diepste kern van ons wezen gezocht worden, waar zij door een juiste wijze van zoeken ook te vinden is. Ook de rechtvaardigheid waarover Rulof spreekt, is bij Plato terug te vinden. Plato was tot het inzicht gekomen dat iemand die leeft vanuit zijn goddelijke natuur, niet tegen beter weten in verkeerd kan handelen. Dit inzicht behoort dan ons richtsnoer te zijn bij al onze beschouwingen, ook al zou het onmogelijk blijken om ons in alle momenten van ons leven door onze goddelijke natuur te laten leiden.

Figuur 1.8 Plato’s Academie, mozaïek gevonden in Pompeï, Italië (Bron: Wikipedia)

Plato was de oprichter van de Academie van Athene waarin deze onderwerpen besproken werden. Veertig jaar lang gaf Plato daar onderricht. Deze Academie lag iets ten noorden van Athene. In de figuur 1.8 is te zien dat het een kleinschalig activiteit was. Er waren sprekers en er werden belangrijke filosofische vraagstukken besproken. De toegang was vrij. Ons woord ‘academie’ is afgeleid van de eerste academie die door Plato is opgericht.

Hoe dynamisch is de ziel eigenlijk?

Mystici zoals Helena Blavatsky (figuur 1.9), oprichtster van de Theosofische Vereniging, en de theosoof Charles Leadbeater zeggen het een en ander over de dynamiek van de ziel. Helena Blavatsky:

Figuur 1.9: Helena Blavatsky

‘Na de dood vindt verhuizing van de ziel naar een ander lichaam plaats. Deze zielsverhuizing omvat vele cycli en is de belichaming van het religieuze principe van de onsterfelijkheid van de ziel’ en ‘volgens de Upanishads, het spirituele boek van de hindoes, gaat de ziel van lichaam naar lichaam in een continue cyclus van geboorte en dood.’ Charles Leadbeater heeft het in dat verband over:

‘De groei van de ziel door reïncarnatie.’

De grondlegger van de Antroposofie, Rudolf Steiner (figuur 1.10), gaat verder in op dit ontwikkelingsaspect:

Figuur 1.10: Rudolf Steiner

‘De menselijke ziel is onophoudelijk werkzaam in elk ogenblik van het leven, terwijl je wakker bent of slaapt. In de ondergrond van het leven van elke dag werkt de menselijke ziel alles uit wat wij ons aan vaardigheden verwerven. Zij wordt er diep van  doordrongen, wat ze gedaan heeft aan dingen die onrecht waren en recht, mooi en lelijk. Dat draagt de ziel in zich, zoals een de kiem van een plant de gehele nieuwe plant in zich draagt.  En dan weet je, dat wat zo verborgen in de ziel leeft, een leven doormaakt tussen de dood en een nieuwe geboorte – en weer terugkeert naar het aardse leven.’

Volgens de opvattingen van de Rozekruisersorde AMORC (Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis) is de ziel van ieder mens een individualisatie, verbijzondering van de universele Ziel. De ziel van ieder mens is in deze zin dus een emanatie, een uitstorting van de Godheid zelf. Kenmerk van deze emanatie is dat daarbij de eigen wezenheid of eigenheid van de bron waaruit de uitstorting heeft plaatsgevonden opgaat in het resultaat daarvan. De ziel als emanatie van de Godheid zelf bezit derhalve ook de eigenschappen daarvan en alle kenmerken. Met andere woorden: zij is immaterieel, onsterfelijk en in aanleg volmaakt. Wij kunnen stellen dat zij in feite de uitdrukking is van God in de mens.

Aansluitend een uitspraak van de musicus, schrijfster en rozenkruiser Marie Corelli (1855-1924) over de zoektocht naar de ziel:

Marie Corelli

‘Volgens de oude Griekse wijsgeren is de moeilijkste opgave die er voor de mens bestaat, om de ziel te leren kennen, om in je zelf op onderzoek te gaan om het hogere te realiseren. Als wij de uitdagingen van het Ego tegemoet treden en naar dat hogere op zoek gaan, leren wij geleidelijk de ziele-energie in ons te waarderen, begrijpen en realiseren en staan wij de ziel toe zichzelf tot uitdrukking te brengen. Zonder enige belemmering, helder als een Licht dat schijnt in de duisternis.’

De ziel zou, gezien al deze uitspraken, met onsterfelijkheid en goddelijkheid te maken hebben, maar ook met ontwikkeling door het hele leven heen en zelfs tussen de levens in.

Wat wordt gezegd over bezieling?

Van Plato gaan we nu naar onze eigen tijd. Een tekst van een eigentijds managementbureau geeft een aardig beeld van bezieling: ‘Dat bezieling bestaat zal niemand ontkennen, maar dat die voortkomt uit een bovenpersoonlijke bron, die in alle tradities verbonden wordt aan het begrip ziel, dat ligt vaak gevoeliger en gecompliceerder.’

‘Als individu ervaren we bezieling in ons leven als een soort ‘flow’, een niet te stoppen stroom van inspiratie die vrij door ons heen gaat en ons voortdurend energie geeft.’ 

‘Wie bezieling voelt, voelt echt plezier in wat hij doet en dat plezier smaakt naar meer’. Bezieling heeft betrekking op een motivatie van binnenuit, en de energie die dat geeft om daarmee aan de slag te gaan.

Waar zit de ziel?

Maar wat is de ziel nu precies in gewone mensentaal en waar zit-ie? Je kunt ervoor kiezen om hierover deze interactieve zoektocht naar de ziel te gaan doen. Een zoektocht waarbij je allerlei aspecten van je binnenwereld de revue laat passeren op zoek naar de zetel van de ziel. Eerst gaat de zoektocht langs chakra’s, energielichamen en tantiëns (hara’s) om meer over de plek van de ziel te ontdekken. Om daarna concreter te worden over hoe we de ziel beleven in onze taal. Dan komen we bij onze ervaringen met de ziel: ben je wel eens geraakt tot in het diepst van je ziel, heb je je wel eens bezield gevoeld? Vervolgens verdiepen we ons in zielsverhuizing aan de hand van het verslag van een aura-reading. Daarna kunnen we door middel van een geleide meditatie proberen contact te maken met het energiegebied van de ziel. De zoektocht wordt geïllustreerd met een aantal voorbeelden die helderziend uit aura-readingen verkregen zijn. Bij iedere stap staan vragen die je kunt beantwoorden en waarop je feedback krijgt, vandaar dat dit een interactieve zoektocht is. Ook zijn er tussenstappen met meditaties die je in staat stellen je zoektocht te verdiepen en bewust contact te maken met het gebied van de ziel. Dit is de intensieve zoektocht naar de ziel die je kunt volgen. De eerste tussenstap is een meditatieve zuivering als voorbereiding van je tocht naar de ziel. Mogelijk weet je al veel over de ziel. Maar aansluitend op je voorkennis en ervaring én door je werkelijk via deze zoektocht in dit onderwerp te verdiepen, kun je mogelijk iets nieuws en verrassends over je ziel ontdekken. Bij de laatste stap wordt ingegaan op discussiemogelijkheden over het gebodene.

Meer achtergrond informatie is te vinden in  het boek ‘Tocht van de Ziel‘ van Pierjasi. Op deze website staat meer informatie over dit boek.

Maar voor we beginnen: Wat versta jij onder de ziel?

Je kunt je antwoord in bijgaand document zetten. Als je de zoektocht hebt afgerond (maar ook al eerder als je vragen hebt) kun je mij je verslag opsturen voor feedback.

Verslag van je zoektocht naar de ziel (5)

Feedback en verdieping

Ben je geïnteresseerd in wat anderen onder de ziel verstaan? In deze feedback-link staan voorbeelden van uitspraken van de deelnemers van de testfase van deze zoektocht. Ook staat er ter verdieping een excerpt uit het boek ‘De menselijke ziel’ van Willem Zeylmans van Emmichoven. Alsof dat nog niet genoeg is, staat er voor geïnteresseerden ook nog een verdiepingslink met een bespreking van de ziel in allerlei religies, overgenomen uit de Franse Wikipedia en vertaald in het Nederlands.

Reacties plaatsen

Ervaringen en vragen kun je hieronder plaatsen bij ‘Reactie’! Daar kun je dan weer respons op krijgen van anderen.

Verder

Ga je de zoektocht beginnen? Je hebt de keuze tussen een snelle tocht:

Snelle tocht naar stap 2: Een chakra als ziel kan dat? 

Of, op verzoek van proeflezers,  een intensieve tocht met tussenstappen met geleide meditaties die steeds meer bewustwording van je ziel geven.

► Intensieve tocht naar tussenstap 1 naar 2: Voorbereiding van de Zoektocht naar de Ziel

Succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *