Tussenstap van 4 naar 5 Gouden Bloem meditatie

[Under construction]


35 min. lees- en meditatietijd


Dit is een Gouden Bloem meditatie waarbij de tantiëns geactiveerd worden en naar hogere spirituele niveaus van eenwording gebracht worden.

Gouden Bloem

De oorspronkelijke tekst van de Gouden Bloem meditatie is bekend geworden door de vertaling van Richard Wilhelm uit het Chinees en de toelichting van Carl Jung daarop uit de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw. Het is een wonderlijke, mystieke tekst van meester Lü Dsu, waarin gesproken wordt over het ontdekken van het geheim van de gouden bloem. Met de gouden bloem wordt het Ene bedoeld, het Tao, het ene wezen oftewel de oergeest die de polariteiten overstijgt.

De tekst is geschreven vanuit een zeer oud referentiekader van zeker achttienhonderd jaar geleden. Het is een tekst waarvan het moeilijk is de volledige waarde te bepalen. Toch komen er een aantal universele elementen in naar voren die ook in de bijbehorende meditatie terugkomen.

Voor het vinden van het geheim van de gouden bloem wordt het belang benadrukt van het gebruik van de naar binnen gerichte blik om tot innerlijk schouwen te komen. Bij het toepassen van deze meditatie moet de ‘vruchtbloesem van het mensenlichaam zich naar boven in de lege ruimte concentreren’. Hierin zou dan de onsterfelijkheid besloten liggen en de overwinning op de wereld. Hiervoor is dagelijkse meditatie nodig, al is het maar een kwartier per dag. Hierdoor worden volgens deze oude tekst de ‘wijdheid van de hemel en de diepte van de zee bereikt’. Het hart moet bij deze meditatie op het gele midden of het centrum temidden van de voorwaarden worden gericht. Gezegd wordt, dat als gedurende rust de geest ononderbroken en voortdurend een gevoel van grote blijdschap heeft, dat dan een teken is dat het lichte beginsel in het hele leven harmonisch is: dan begint de gouden bloem te ontluiken. Hoe verder het werk voortgaat, des te meer gaat de gouden bloem bloeien. Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 16 in ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht’ van Pierjasi.

Gesproken meditatie Start Gouden Bloem meditatie

 

Gronden

Zit lekker op een stoel met je voeten plat op de grond. Laat vanuit je voeten en je stuit denkbeeldige wortels groeien naar het lichtende, bolvormige centrum van de aarde en maak daar je wortels aan vast.

Wortels (grondingskoorden) visualiseren

Zet je naam en de datum van vandaag op die vastmaakplekken. Zet je naam en de datum ook in de wortels zelf en op de vastmaakplekken onder je voeten en bij je stuit. Misschien voel je je nu steviger op je stoel zitten!

Aarde- en kosmische energie laten stromen

Stel je voor dat er rondjes zitten midden onder je voeten. Draai die in gedachten wat open, laat de aarde-energie binnenstromen en vul je daarmee op. Laat kosmische energie via je kruin binnenstromen. Zet je naam op je kruin en de datum van vandaag, en laat dan de sprankelende kosmische energie binnenkomen en doorstromen naar je stuit. Meng bij je stuit de aarde-energie en de kosmische energie met elkaar in een optimale, prettig voelende mengverhouding. Laat de gemengde energie helemaal door je heen stromen en als fonteintjes uit je handpalmen en je kruin komen.  Dat versterkt de zuivering, waarbij storingen als wolkjes kunnen vrijkomen.

Transformeren van storingen

Ruim de wolkjes met storingen op door op een armlengte afstand voor je je een vlam voor te stellen. Laat daarin op je uitademing de storingen verbranden, zodat die energie getransformeerd wordt naar neutrale energie.

Storingen verbranden in een vlam

Stel je in op het centrum van je hoofd en stel je daar een kamertje voor. Zeg daar in gedachten ‘hallo’ en misschien  dat er bezoek opdoemt: gezichten, figuren en wolkjes. Vraag al het bezoek vriendelijk maar dringend uit je kamertje en je hele energiesysteem weg te gaan. Zet de datum van vandaag en je naam in het kamertje. Dat kan daarna meer opgeruimd en helderder voelen in  je hoofd.

Hartchakra activering

De voorkant van het hartchakra zit op je borstbeen. Dit chakra loopt helemaal door tot aan je rug. Stel je voor dat dit chakra een licht uitstraalt van liefde, harmonie, hartelijkheid en mededogen.

Activering hartchakra

Stel je voor dat deze lichtbundel steeds iets dieper uit het hartchakra komt zodat je uiteindelijk uitkomt bij je rug. Zet ook de datum van vandaag in dit chakra, zodat oude emotionele ladingen gemakkelijker kunnen oplossen; dat geeft meer ruimte in je hartchakra. Voel hoe nu een sterke stralenbundel uit de voorkant van je hartchakra komt. Die hebben we nodig voor het vervolg van deze meditatie.

Gesproken meditatie: Activering tantiëns (hara’s) en opstijgen van de Gouden Bloem

 

Kundalini-activering

Richt de bundel hartenergie op je stuit, waar een kundalinicentrum zit in de vorm van een driehoek. Zeg in gedachten een aantal keren ‘hallo’ tegen je stuit, totdat je daar een lichtpuntje ziet. Visualiseer eventueel dat lichtpuntje. Stel je voor dat het lichtpuntje een driehoekige vorm heeft met de punt naar beneden, en zet de datum van vandaag in die driehoek.

Driehoekig kundalinicentrum in de stuit met daarin een regelknopje gevisualiseerd

Stel je voor dat er energiekanalen aan de voorkant omhoog gaan. Stel je daar, vlak boven de driehoek, een regelknopje voor. Zet dat in gedachten wat meer open, zodat de kundalini-energie helemaal door je heen gaat stromen. Die energie activeert je hele energielichaam, zodat je gemakkelijker contact kunt  maken met hogere spirituele niveaus.

Activering tantiëns door kundalini-energie

Richt nu je aandacht op je buik, 3 – 4 centimeternet onder je navel. Stel je daar een oranje bol voor van ca. 15 centimeter doorsnede, de buiktantiën.

De tantiëns en de tantiënlijn

Richt je op die bol en stel je voor dat de kundalini-energie vanuit je stuit naar die bol stroomt en die activeert. Die bol kan dan wat groter worden. Zet de datum van vandaag in die bol, zo actualiseer je de energie ervan en kunnen oude emotionele ladingen wegstromen. Doe hetzelfde met een kleinere oranjegele bol achter je borstbeen ter hoogte van je hartchakra, en activeer deze borsttantiën ook met de kundalini-energie. Misschien gaat het daar wat warmer voelen, net als in  je buik. Richt je ook op een nog kleiner tantiëncentrum in je voorhoofd. Activeer dit ook met kundalini-energie en zet het in het ‘nu’. Door al die tantiëncentra loopt een energiekanaal, de tantiënlijn. Die gaat door je energielichaam en van beneden tot boven door je aura. Laat ook de kundalini-energie door die lijn stromen en zet die lijn in het nu. Zo wordt ook die lijn geactiveerd.

Activering tantiëns door prana-energie

We gaan nu de tantiën centra verder activeren met de prana-energie uit de lucht. Die prana-energie kun je je voorstellen als een waas van piepkleine bolletjes in de lucht rondom je heen.

Waas van oranje pranabolletjes

Adem die waas met oranje bolletjes in en houd je adem enkele tellen in. Herhaal dit nog twee keer zodat je lichaam goed wordt opgeladen door de prana. Je voelt het hier en daar misschien al tintelen in je lijf.

Adem weer prana in en stuur die oranje energie naar je buiktantiën. Adem nogmaals de oranje waas in en laat die rechtstreeks naar je buiktantiën gaan. Adem dan weer uit. Herhaal dit nog een keer. Het kan nu nog wat warmer in je buik gaan voelen. De buiktantiën is de dragende energie in je fysieke leven.

Het opstijgen van de Gouden Bloem

Richt je bundel liefdesenergie vanuit je hartchakra op je buik, zodat dat gebied ermee doorstraalt wordt.

De Gouden Bloem

De Gouden Bloem bij de buiktantiën

Stel je voor dat daar een bloem is, een prachtige bloem, een goud stralende bloem. Zeg daar ‘hallo’ tegen vanuit je hartcentrum. Als je nog een paar keer ‘hallo’ zegt kan die bloem nog meer gaan stralen en langzaam opstijgen in je langs de tantiënlijn.

Het opstijgen van de Gouden Bloem door de tantiënlijn naar het Hogere Zelf (stralend zonnetje bovenin de aurawand) en resonantie met de godsvonk in de kernziel (rond gebied bovenop de aura). De ronde centra onderin de aura zijn de aardse polariteiten van respectievelijk het Hogere Zelf en de kernziel.

De Gouden Bloem bij de borsttantiën

Op een bepaald moment komt de Gouden Bloem bij de borsttantiën aan: die te maken  hebben met de dragende kracht voor je sociale leven.

De Gouden Bloem bij de hoofdtantiën

Maak weer contact met die bloem, zodat die hoger kan komen en aankomt bij je hoofdtantiën, zetel van  de dragende kracht voor je mentale activiteiten.

De Gouden Bloem vlak boven de kruin

Ga verder met ‘hallo’ zeggen tegen de bloem, zodat die opstijgt tot ca. 10 centimeter boven je kruin Die plek heeft veel te maken  met de dragende kracht voor je spirituele leven. Laat die bloem daar stralen en fonkelen.

De Gouden Bloem hoger boven de kruin

Maak weer contact vanuit je hart met die bloem, en laat de bloem nog 10 centimeter hoger gaan. Dat gebied heeft te maken met de dragende kracht voor de energieën van de hogere gebieden in  de aura, die al wat meer te maken hebben met de godsvonk, je diepste innerlijke bron. Zet die bloem in het ‘nu’.

De Gouden Bloem ca. 10 cm onder de bovenkant aura

Laat de bloem nog hoger gaan tot ca. 10 centimeter onder bovenkant van de aura. Die plek heeft nog meer te maken met het kunnen dragen van de energie van eenwording met het goddelijke in je.  Stel je voor dat die bloem aan alle kanten straalt.

De Gouden Bloem in het Hogere Zelf

Zeg weer ‘hallo’ vanuit je hartcentrum zodat de bloem precies aan de bovenkant van de aura komt bij het energiecentrum van het Hogere Zelf. Dat heeft te maken  met eenwording met het licht van het Hogere Zelf. Het Hogere Zelf ziet eruit als een stralend zonnetje.

De Gouden Bloem in resonantie met de Godsvonk

Zeg nog een paar keer ‘hallo’ tegen die bloem. Dan kan een stroom op gang komen tussen de Gouden Bloem en de godsvonk, je diepste innerlijke bron die ca. 20 centimeter boven  je aura zit middenin je kernziel. De Godsvonk kan zichtbaar worden met een zacht licht. Bewustzijn en  energie kunnen daar nu samenvloeien, een goddelijke eenheid. Voel die energieën en laat die door je heen stromen.

Afronding

Neem het gevoel van het samenvloeien van bewustzijn en energie mee, terwijl je langzaam met de Gouden Bloem weer naar beneden gaat. Weer ga je door alle stadia waar je bij het opstijgen langs gekomen bent, en je komt terug bij je hoofd-, borst- en buiktantiën. Laat het gevoel van het samensmelten van bewustzijn en energie helemaal door je heen gaan.

Stel je in op je leven, op momenten waarop die energie voor jou belangrijk kan zijn in je leven en voel wat het je doet. Laat tot slot die beelden langzaam weer gaan. Voel je voeten, handen en je tenen. Houd je hand even op je buik en druk als je inademt, met je buik wat tegen je hand en geef met je hand wat tegendruk. Herhaal dit een paar keer. Dat is een prettige manier om uit je meditatieve toestand te komen. Rond rustig je meditatie af.

Terugblik

Deze stap geeft je een kennismaking met de tantiëns en de mogelijkheden om je met behulp van de Gouden Bloem meditatie bewust te worden van de hogere spirituele niveaus in je energiesysteem. Het hoogste en tegelijk het diepste niveau is de godsvonk in het centrum van de kernziel bovenop de aura. Net als bij vorige tussenstappen kun je zo kennismaken met de kernziel. Toch is dit niet het zielengebied wat in deze zoektocht centraal staat. Dat is een zielengebied waarnaar we verwijzen in ons gewone taalgebruik als we het over de ziel hebben. BIj de volgende stap ‘Wat bedoelen we met de ziel?’ staat dat centraal.

In het WORD-document voor het persoonlijk verslag van je zoektocht naar de ziel, dat je kunt downloaden bij stap 1, zit ruimte om je ervaringen met deze meditatie te beschrijven. 

Terug naar: Stap 4: De tantiën (hara) als ziel?

Verder naar stap 5: Wat bedoelen we met de ziel?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *