Ervaringen met aura-reading

Hoe is het om een aura-reading te krijgen? Hieronder de ervaring van mensen die al een aantal keren een aura-reading bij mij gehad hebben.

♦ Bereidheid mensen te helpen

Ik ben een fan, van Pierre en van zijn boeken. Waarom? Hij is, in mijn ogen, de kundalini-expert van Nederland. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die het gebied van kundalini zo goed hebben onderzocht en met die kennis zoveel mensen hebben geholpen. Uniek is de combinatie van zijn wetenschappelijke kijk met diepe intuïtieve kennis en vermogens. En de bereidheid mensen te helpen. Ik ken Pierre al meer dan 30 jaar waarvan meer dan 20 als bezielend leider van de kundalinigroep. Persoonlijk heb ik ontzettend veel steun en inzicht ervaren door zijn aura-readingen. Minder verwarring en meer licht en contact met mezelf. Ik Ben er weer, was vaak ’t gevoel, en ik kan weer verder. Bedankt Pierre!!!

Amarja Kamp


 

♦  Echt iets veranderd of geheeld

De readingen van Pierre hebben een heldere precisie en diepgaande uitwerking.

De ondersteuning vanuit de geestelijke wereld is hierbij voelbaar.

Ik ben steeds verrast door de eerste beelden, die dan vervolgens in uiterste concentratie stuk voor stuk worden belicht.

Vaak kan ik voelen dat er echt iets veranderd of geheeld is na een bezoek aan Pierre.

U.d.B


 

♦ Veel inzicht en bewustzijnsgroei

Een aura reading/healing bij Pierre beschouw ik iedere keer weer als zeer waardevol. Het geeft mij veel inzicht en bewustzijnsgroei. Tijdens een reading bij Pierre blijken bijvoorbeeld lichamelijke ongemakken, vaak een energetische oorzaak te hebben. Bewuste maar ook onbewuste signalen van andere mensen uit dit leven (“je moet dit”, “ik wil niet dat”,”je ziet het verkeerd”, etc) of een vorig leven zorgen bij mij vaak voor blokkades in de energiedoorstroming. Of er kan energie vrijkomen doordat een vorig leven aan het uitwerken is, dat zorgt ervoor dat je in situaties terecht komt, die je op dat moment niet kan plaatsen. Tijdens de reading blijkt dan dat, door het uitwerken van dat leven, er energieën vrijkomen en jou beïnvloeden, maar ook reageren de mensen in je omgeving daarop.

Voor Pierre wordt dit zichtbaar en hij maakt het mogelijk dat er heling plaats kan vinden waarbij de blokkades oplossen en de energie weer gaat stromen! De ene keer is dat direct merkbaar en de andere keer heeft dat een aantal dagen nodig. Inmiddels ben ik een aantal readingen verder, zijn er meerdere vorige levens aan bod gekomen (aards, buitenaards, zeer spiritueel, zeer primitief, invloedrijk, niet invloedrijk, lang geleden, redelijk recent, “goed”, “niet goed”. etc.) en heb ik verschillende hulpmiddelen gekregen om mijn energiesysteem te schonen, op te laden en om mijzelf te beschermen.

Pierre gaat altijd heel secuur en ethisch te werk. Heeft veel kennis van de chakra’s en de energetische lichamen. Hij krijgt het pas te zien als het opgelost mag worden, wat inhoudt dat je niet bang hoeft te zijn dat er iets te veel of te snel gebeurt.

Patrick


 

♦ Stukken van mijzelf mogen ontmoeten

Er zijn stellingen die beweren dat het niet nodig is om in je vorige levens te gaan wroeten. Dat zal zeker kloppend zijn. Wat voor mij geldt, is als volgt. We zijn hier om onszelf beter te leren doorgronden. En alles wat daar toe leidt zijn voor mij de stralen van de zon. De zon van wie ik in essentie ben. Dus de wegen om het Zelf helemaal te leren kennen op alle lagen zal ik bewandelen, zodra dit goed voor mij voelt.

In contact met Pierre heb ik stukken van mijzelf mogen ontmoeten uit vorige levens die patronen gaven in dit leven en die een fundamentele rol speelden in mijn huidige besluitvormingsproces. Niet alleen liet ik mij hierdoor onbewust leiden ook voedden zij mijn diepste angsten. Dit te doorzien en te doorvoelen heeft ruimte geboden om op een diepere laag mezelf neer te mogen gaan zetten zonder de ballast van deze onnodige patronen. Pierre heeft me hierin goed begeleid, is doortastend en compleet in  zijn informatievoorziening, daarnaast rondt hij het op een integere en betrouwbare manier met je af zodat het proces volledig geïntegreerd mag worden in je hele wezen. Opmerkelijk vond ik telkens weer dat de reading al dagen van tevoren in mijn leven een rol ging spelen en voelbaar was.

Of het een echt ander leven is geweest of dat het een symbolische waarde heeft gehad; uiteindelijk doet er het niet zo toe. Het zijn zeker delen van wie ik ben. En het voelt alsof ik mijzelf nu nog meer mag gaan ontmoeten in wie ik werkelijk ben.

Marlies van Echteld


 

♦ Dat wat aan bod hoort te komen, komt grondig aan bod

Ik kom al vele jaren bij Pierre, en kan hem van harte aanraden voor een reading of healing.
Pierre is zeer ervaren, en werkt zuiver, onderscheidend, nauwkeurig en gestructureerd. Hij heeft veel kennis van de aura-, chakra-, en kundalini systemen, reïncarnatie ervaringen, en dringt altijd tot de kern door.
Hij werkt tijdens een behandeling als vanzelfsprekend samen met je eigen hoger wezen, dringt zijn eigen persoonlijkheid nooit op en houdt altijd rekening met karmische grenzen. Dat wat niet aan bod behoort te komen, komt niet aan bod, en dat wat wel aan bod mag komen, komt grondig aan bod.

Ik heb vaak bij andere readers meegemaakt dat issues terugkwamen omdat het probleem niet bij de wortel werd aangepakt.. Niet bij Pierre, bij de aanpak van een issue wordt je aura gedicht en de akasha geleegd, zodat het issue definitief verleden tijd is.

Bedankt voor je rol op mijn spirituele pad, Pierre!

Maxim


 

♦ Het leven rijker en mooier hebben gemaakt

Ik heb het afgelopen jaar een tijd gehad die op energetisch level veel dringende boodschappen en ‘afval’ met zich meebracht. Via vriendin Amarja kwam ik bij Pierre en ondertussen heb ik meerdere readingen van Pierre gehad, allemaal ontzettend nuttig en prettig! Pierre heeft waanzinnig geholpen met het schoonmaken van energie en het energetisch in balans brengen van storende vorige levens. Ik had destijds het gevoel dat de readingen me alleen zouden helpen met wat er op dat moment aan de hand was, maar ik heb gemerkt dat de readingen het leven in het algemeen zoveel rijker en mooier hebben gemaakt! Dankzij de readingen heb ik het gevoel dat er iets van mij is uitgezuiverd waarvan ik voorheen het bestaan niet wist, en het geeft heel veel energie en happiness.

Pierre heeft een hele cleane manier van readen, een hele zuivere blik en zijn kunde op het veld is even groot als zijn bescheidenheid eromheen.

Pauline


Super dankjewel!

Het gaat goed. Nu, een paar dagen later, is mijn rug sterk verbeterd. Ook kreeg ik een droom waarin diep verdriet loskwam en waarin ik tegen een persoon zei dat het op aarde zijn soms zo immens pijn kan doen. Werd met tranen in m’n ogen wakker. Is helend denk ik.
Heb de afgelopen dagen zodra ik even aparte pijn voelde in m’n rug ‘het’ (een storende entiteit) weggestuurd en bollen licht om me heen gezet die pijlen met licht van me af schieten. Blijf ik alert op en lijkt te werken.
Zag overigens tijdens onze sessie een gigantische indiaan rechts achter me staan. Voelde o.k.
Voel weer ‘flow’ en hou m’n grenzen goed in de gaten, ook naar andere mensen toe. Survival-gevoel is weg!
Voel me opgelucht en had dit echt niet zelf en alleen kunnen doen. Prettig idee dat ik je kan bellen als ik voel dat er weer iets bij me inhaakt dat niet van mij is. Ik hoop dat het niet nodig is.
Ben onder de indruk van je integere en diepgaande manier van werken. Voel me gesteund en geholpen.
Dus nogmaals dank vanuit het diepste van mijn hart.

Warme groet van A.
► Naar de boeken over kundalini-energie en spirituele ontwikkeling