Nieuwsbrief KoendalinieNetwerk januari 2021

Hallo lezer(es) van deze nieuwsbrief

Januari, een nieuw begin van het kalenderjaar. Voor sommigen een tijd om goede voornemens te maken en voor anderen om eens een moment stil te staan bij het afgelopen jaar en zich in te stellen op het nieuwe wat komt. Zo hebben we in een meditatiegroep, de Kundalinigroep,  een Oud-en-Nieuw meditatie gedaan. Daarbij hebben we de energetische ballast van het afgelopen jaar opgeruimd en ook voor het komend jaar de energie van allerlei verwachtingen wat teruggehaald in het hier en nu. Maar ook hebben we door middel van een visualisatie het goede voor het komend jaar versterkt. Hieronder staat de hyperlink naar deze meditatie. Het is een verkorte versie van meditatie 33 voor degenen die niet te lang met een meditatie bezig willen zijn!
Verder is er nog een meditatie die erop gericht is om je liefdesenergie meer te laten stromen. Daarvoor gebruiken we de love-multiplier-mudra in combinatie met prana en een visualisatie. Op de website staat ook een korte aura-reading over de werking van deze mudra. Het was verrassend om te zien hoe sterk zo’n vingerstand kan doorwerken op de liefdesenergie in ons en om ons heen!
 
33a Oud en Nieuwmeditatie kort
Dit is een korte versie van de Oud en Nieuwmeditatie nummer 33. Met deze meditatie kan je bij oud- en nieuwjaar je innerlijke ballast van het afgelopen jaar opruimen en zorgen dat je helder en goed in het ‘hier en nu’ komt. Deze meditatie kun je ook doen op andere bijzondere momenten in je leven wanneer een nieuwe periode aanbreekt en het tijd is voor innerlijke reiniging. Bijvoorbeeld bij je verjaardag als een nieuw levensjaar aanbreekt, of als er een nieuwe periode begint in je leven. Bij deze verkorte versie van meditatie 33 hoef je je kundalini-energie niet op te starten.
 
Y8 Love-multiplier-mudra
Op internet kun je tal van interessante mudra’s tegenkomen die veel mooie dingen beloven zoals liefde voorspoed, assertiviteit en stralende gezondheid. Het blijft in de praktijk vaak onduidelijk of ze echt zo werken of dat het wat geïdealiseerd is. Toch is het verrassend dat een aantal mudra’s wel degelijk een helderziend waarneembaar energetisch effect heeft op het etherische energielichaam. Dan wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat één of meer chakra’s of energiekanalen in dit energielichaam of delen van de aura geactiveerd worden. De waargenomen effecten komen vaak aardig overeen met de bedoelde effecten, hoewel de fysiek merkbare effecten vaak heel subtiel zijn. Met één mudra die op liefde gericht is, zijn we als Kundalinigroep aan de slag gegaan. Het is de love-multiplier-mudra, zie figuur 1. 
 

Figuur 1: Love-multiplier-mudra

Die zou volgens een internet bericht van het Yogajournaal te gebruiken zijn om meer liefde in je leven te brengen, liefde te sturen naar anderen, een gebroken hart te helen of jezelf de moed te geven de toekomst met liefde tegemoet te zien.
 
Eigen ervaringen?
Mocht je zelf ervaringen hebben met een leuke en effectieve oefening voor healing van het etherische energielichaam, dan hoor ik dat graag! Mail dan naar contact.
 
Hartelijke groet, Pierre van Eijl

                                                 

                                              KoendalinieNetwerk

Navigatie

► Terug naar de nieuwsbrief van december 2020