Diagnose overactiviteit kundalini

Als iemand verschijnselen heeft die wijzen op een ontregeld kundalinisysteem is het in de eerste plaats belangrijk om een goede diagnose te stellen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
 

Soms zijn de energieverschijnselen zo duidelijk (sterke energiestroom door de ruggengraat, gevoel van een slangvormige energie die in de rug omhoog komt) dat het waarschijnlijk met kundalini-energie te maken heeft. In een aantal andere gevallen ligt het minder duidelijk. Bij lichamelijke problemen kan het raadzaam zijn om een arts te raadplegen. Bepaalde problemen kunnen heel goed een lichamelijke oorzaak hebben. Als er sprake is van een spontane kundalini-ontwaking is het prettig als een arts wat afweet van symptomen van kundalini-ontwakingen, dat praat een stuk gemakkelijker en kan helpen een goede diagnose te stellen.
Als je een aurareader kent die bekend is met kundalini-energie kan het een goed idee zijn een aura-reading te laten doen. Dit kan extra informatie opleveren die je kan helpen een goed beeld te vormen van jouw situatie. Dan kan weer duidelijker worden of er sprake is van een erg actief kundalinisysteem of iets anders. Niet iedere aurareader is overigens bekend met kundalini-energie. In de meeste aura-reading opleidingen wordt, voor zover mij bekend, er maar weinig aandacht aan besteed!
Verder heb ik van diverse mensen met spontane kundalini-ontwakingen gehoord hoe belangrijk het is daar eens een boek over te lezen. Aanraders zijn ‘Koendalinie en Transformatie’ van Bonnie Greenwell, ‘Koendalinie’ van Gopi Krishna, ‘
Ontdekkingsreis Koendalinie-energie‘ en ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie
‘ van Pierjasi en ‘Kundalini’ van Denish Dutrieux. Het eerste boek beschrijft een onderzoek (literatuur en interviews) van mensen met spontane kundalini-ontwakingen of ervaringen die daarop lijken, het tweede boek beschrijft de heftige, persoonlijke ervaringen van Gopi Krishna met de ontwaking van zijn kundalinisysteem. Het derde en vierde boek geven uitleg over wat kundalini-energie eigenlijk is, hoe het meditatief te stimuleren en tot rust te brengen is. Vooral het boek ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie’ bevat veel tips voor het omgaan met kundalini-energie. In het vijfde boek geeft Denish Dutrieux zijn ideeën over kundalini-energie en het bevat voor een aantal mensen nuttige tips. Ook op het internet zijn veel websites en discussielijsten te vinden met informatie over kundalini-energie.

Op de website van het KoendalinieNetwerk is ook een test te vinden waarmee je na kunt gaan in hoeverre je spirituele ontwikkeling in balans is en een mogelijk effect van de kundalini-energie op die ontwikkeling. Hier kun je klikken voor deze test.

►Lees hier verder voor 20 tips bij een overactieve kundalini