Nederlandse boeken en andere bronnen over kundalini-energie en aanverwante onderwerpen

Tocht van de Ziel, spirituele oefeningen met kundalini-energie en andere energieën. Voor degenen die daaraan toe zijn, biedt dit boek oefeningen die een overstijgende ervaring mogelijk maken die gaat tot in de diepte van de ziel maar ook tot aan onze Godsvonk. Daarmee kan de weg van spirituele ontwikkeling een stralend perspectief krijgen.

Innerlijk Licht gaat schijnen, spirituele oefeningen met kundalini-energie. Dit is een boek van Pierjasi met oefeningen om werkelijk bewust te worden van je eigen innerlijke licht. Daarmee wordt ook je relatie met je Hoger Zelf steeds duidelijker. Stapsgewijs wordt je door de oefeningen meer bewust van dit licht en wordt het belangrijk in je leven als een lichtend, innerlijk kompas. Dit maakt het ook mogelijk je innerlijk kind intensief te healen en diepe, innerlijke rust te ervaren.

Ontdekkingsreis Innerlijk Licht, spirituele oefeningen met kundalini-energie, Dit boek van Pierjasi (uitgekomen in 2015) bevat oefeningen om meer bewust te worden van het eigen innerlijke licht. Drie energielichamen die essentiële delen van ons leven belichamen worden bewust gemaakt en gezuiverd. Door speciale oefeningen waarbij ook een milde activering van de kundalini-energie een rol speelt, kunnen deze lichamen worden overstegen en kan contact worden gemaakt met onze diepere bron en daarmee met een grotere, innerlijke werkelijkheid.

Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-Energie (2006) van Pierjasi over kundalini-energie waarin ingegaan wordt op piek- en verlichtingservaringen die met het werken met kundalini-energie gepaard kunnen gaan. Ze kunnen een keerpunt markeren in iemands leven! Met de in het boek beschreven oefeningen kunnen lezers zelf op een harmonieuze manier hun kundalini-energie meditatief activeren en piekervaringen in hun leven ‘uitnodigen’.

Transpersoonlijke psychiatrie, realiteit in beweging (2002) van Gradus van Florestein. De schrijver is psychiater en docent van ‘The School of New Directions’. Deze school geeft allerlei spiritueel gerichte cursussen en lezingen o.a. op het gebied van het ’transpersoonlijke’. Het is een interessant boek waarin vanuit een psychiatrische invalshoek geprobeerd wordt een systematische benadering van het begeleiden van mensen met spirituele problemen te bieden. In enkele hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de verschijnselen waarmee een ‘spontane kundalini-ontwaking’ gepaard kan gaan en de schrijver gaat in op de begeleiding van iemand die daar problemen mee heeft. Lezenswaard! Uitgeverij Akasha te Eeserveen

Ontdekkingsreis Koendalinie-energie, lees- en oefenboek voor spirituele ontwikkeling (2003) van Pierjasi Dit boek beschrijft een meditatieve methode om in stappen het kundalinisysteem te activeren om zo tot een diepgaande spirituele ontwikkeling te komen. Oefeningen worden geïllustreerd met tekeningen en ervaringen van proeflezers. Uitgave: Gopher Publishers daar kun je het boek rechtstreeks via de website van de uitgever bestellen. Dit boek is ook als ebook beschikbaar voor 7,99.

Kundalini. Goed omgaan met het innerlijk vuur. Denish Dutrieux (2004) Handzaam boekje over kundalini-energie geschreven door iemand die daar veel ervaring mee had. De invalshoek is de Indiase traditie en denkwijze over kundalini. Uitgave van Ankh Hermes.

Spiritualiteit en energie. De kundalini-kwestie van Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven. Uitgeverij ‘De Driehoek’. (2009) Boek met interessante casestudies van mensen die energieverschijnselen hebben die met kundalini te maken hebben. Daarnaast een theoriebeschrijving die zeker voor mensen die meer weten van dit onderwerp herkenningspunten maar ook discussiepunten geeft.

Spirituele Ontwikkelingstest (SOT): in hoeverre ben je in balans? Als je in een proces van spirituele ontwikkeling zit kan het goed zijn er af en toe bij stil te staan of je nog goed in balans bent. Op deze website staat een test die je daarvoor kunt gebruiken. Het zijn 32 testvragen met wat aanvullende vragen. Met behulp van de aanwezige feedback pagina’s kun je zelf het resultaat berekenen. -Koendalinie/kundalini in encyclopedieën en naslagwerken: de vrije encyclopedie Wikipedia, de Encyclopeadia Brittannica online of een theosofisch woordenboek.

Hooggevoeligheid Boeken over hooggevoeligheid kun je vinden op deze site over hooggevoeligheid of dit forum. Hooggevoeligheid verwijst volgens Elaine Aron naar een bepaald ’type’ mens (1 op de 5 volgens Aron). In de praktijk blijkt dat hooggevoeligheid ook als één van de mogelijke gevolgen van een actief kundalinisysteem kan optreden. Toch is het de vraag of hooggevoeligheid en een actief kundalinisysteem oorzakelijk met elkaar gekoppeld zijn, mogelijk gaat het over twee verschillende dingen. Hoewel er misschien een paar overeenkomsten zijn tussen hoog sensitieve personen (HSP’s, Highly Sensitive Persons) en mensen met een actieve kundalini, zijn er ook veel verschillen te noemen.

Testen over hooggevoeligheid Een lange test van 100 vragen kun je hier vinden. De betrouwbaarheid van deze test schijnt volgens de website waarop ze staan discutabel te zijn! De testvragen zijn wel interessant en kunnen je helpen je eigen mening beter te vormen. Elaine Aron biedt ook een Engelstalige test voor volwassenen aan op haar website en een voor kinderen.

Chakratest Deze Nederlandstalige test van Ewald Berkers (Eclectic Energies) bestaat uit een aantal vragen die maatgevend zouden moeten zijn voor de openheid van je chakra’s. Leuk om te doen. Mogelijk geven ze eerder een indruk in welk chakra de energie goed ‘stroomt’ dan de openheid daarvan.

Religietest Als je nog vraagtekens hebt naar welke religie je het meeste neigt is deze link wel leuk om aan te klikken. Het brengt je naar een test in het Engels van 20 vragen die je alleen maar hoeft aan te vinken. Het kan zijn dat je van sommige religies waarvan je een redelijke hoge score hebt, nog nooit gehoord hebt!

Hunebedquiz In het boek ‘Magische Stenen, korte verhalen uit de hunebedtijd‘ wordt de functie van hunebedden beschreven zoals die naar voren is gekomen in een serie van aura-readingen. Veel van deze informatie is ook te vinden op deze website en die van het Hunebedcentrum in Borger. Misschien wil je de uitdaging aangaan om een quiz over deze nieuw ontdekte functie van hunebedden te doen?

Hoe oud kun je worden? Om je spiritueel goed te ontwikkelen heb je wel tijd nodig. Hier een test, de longevity game, waarmee je na kunt gaan hoe oud je zou kunnen worden. Je hebt Adobe Flash Player nodig om deze test te doen. Het is natuurlijk leuk als je in goede gezondheid oud kunt worden. Op internet zijn ook hier tests over te vinden.

►Klik hier voor buitenlandse boeken (deels in Nederlandse vertaling)