Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief KoendalinieNetwerk september 2019

Afgelopen maand zijn er een paar nieuwe ontwikkelingen die in deze nieuwsbrief vermeld worden. Een publicatie over de spirituele kant van een hunebed, een boek over innerlijk licht dat binnenkort uitkomt en het archief van de nieuwsbrieven dat nu up-to-date is.
 
Het verdwenen hunebed bij Mander, Overijssel
Op de website van het hunebeddencentrum te Borger is een metafysische verkenning van het verdwenen hunebed bij Mander, Overijssel, gepubliceerd. Bij deze verkenning kwam een beeld van de energieplekken van het hunebed naar voren en een inwijdingsverhaal van een stamhoofd, van 5000 jaar geleden, die plaatsvond in dit hunebed. Opnieuw wordt duidelijk dat spiritualiteit in de toenmalige cultuur van zeer groot belang was.

Op onderzoek bij het verdwenen hunebed van Mander

https://www.hunebednieuwscafe.nl/2019/09/het-verdwenen-hunebed-bij-mander-overijssel/
 
Nieuw boek op komst over innerlijk licht
De afgelopen week is de kopij voor een nieuw boek, ‘Innerlijk Licht gaat schijnen, spirituele oefeningen met kundalini- en andere energieën’, naar de drukker gegaan. In dit boek staat het komen tot de realisatie van je innerlijk licht beschreven. Met een aantal oefeningen kun je daar zelf aan werken. Oefeningen die zich uitstrekken tot het dagelijks leven want als je je richt op wat je ten diepste wilt in je leven komt de realisatie van je innerlijk licht dichterbij. En leven naar wat je ten diepste wilt, is niet altijd gemakkelijk!
 
Archief nieuwsbrieven is up-to-date gemaakt
Het archief van het KoendalinieNetwerk met de nieuwsbrieven is up-to-dat gemaakt. Alle nieuwsbrieven, behalve deze, zijn er in opgenomen.
https://kundalini-energie.nl/content/nieuwsbriefarchief-koendalinienetwerk
 

KoendalinieNetwerk
 
Deze Nieuwsbrief van het KoendalinieNetwerk is een nieuw initiatief. Als je feedback of ideeën hebt voor toekomstige nieuwsbrieven, laat me dat dan weten: https://kundalini-energie.nl/contact