Verklarende woordenlijst

Misschien vraag je je af wat bepaalde woorden betekenen die op deze website gebruikt worden. Hieronder vindt je een verklaring. Als je een verklaring onvolledig vindt of niet juist, laat het me dan weten! Mail naar contact.

Aarde-energie laten stromen
De energetische uit­straling van de aar­dse polariteit van de kernziel (onder de aura) als een stroom van energie bij je binnen laten komen; meestal via de voetchakra’s. Die energie kan via energiekanalen door het hele energielichaam stromen.
Acupunctuurpunt
Metafysisch energiepunt gelegen aan het oppervlak van het etherische energielichaam met een specifieke functie voor het fysieke lichaam. Dit etherische energielichaam is nauw verweven met het fysieke lichaam zodat aan het oppervlak van het fysieke energielichaam ook de acupunctuurpunten waarneembaar zijn.
Akasha
De Akasha (Sanskriet woord) is een metafysisch energieniveau dat onder andere, een afdruk bevat van alles wat ooit gebeurd is. Het wordt wel het kosmische geheugen genoemd.
Albron
Bron van al wat is in zowel het materiële als het immateriële heelal. Iedere godsvonk van ieder levend wezen wordt constant ‘gevoed’ door de Albron. Ook ieder atoom wordt constant gevoed door de Albron (anders zou het ophouden te bestaan).
Aura-healing
Energetische zuivering en in balans brengen van een aura. Dit kan ook een helend effect hebben op het fysieke lichaam.
Aura
Een energieveld om mens dier, plant of materie heen dat helderziend of heldervoelend is waar te nemen. Bij levende organismen wordt het wel de levensaura genoemd. Ook dode materie zoals stenen hebben een uitstraling. Het woord aura is afkomstig uit het Latijn en betekent letterlijk vertaald ‘uitwaseming’.
Auralaag
Een aura die bij een energielichaam hoort. De overgangen tussen de aura’s kunnen met de hand als energielagen om iemand heen gevoeld worden.
Aura-reader
Iemand die een aura-reading geeft. De meeste aura-readers in Nederland hebben een opleiding van enkele jaren achter de rug op het gebied van aura-healing en aura-reading alvorens ze (professioneel en zelfstandig) aura-readingen kunnen geven.
Aurawand
Buitenste omhullende laag van de aura, het metafysische energieveld dat levende organismen om zich heen hebben.
Aura-reading
Een helderziend gegeven beschrijving van de metafysische energie in iemands aura en energielichaam.
Benedenchakra’s
Zeven energiecentra beneden de stuit tot aan de onderkant van de aura die onder andere te maken hebben met instinctieve vermogens.
Bewustzijnsziel
Bolvormig energiegebied dat ten grondslag ligt aan het spirituele energielichaam en dat circa 15 centimeter boven de kruin is gelegen. Het centrum ervan is verbonden met onze Godsvonk.
Bloemenmeditatie
Ook wel de ‘gouden bloem meditatie’ genoemd. Een meditatie gericht op de tantiëns of hara’s van respectievelijk het emotionele of het mentale lichaam, die je in staat stelt deze energielichamen te overstijgen.
Bovenchakra’s
Zeven energiecentra boven de kruin tot aan de bovenkant van de aura die betrekking hebben op hogere intuïtieve en creatieve  vermogens.
Bovenpersoonlijk
Dat deel van ons wat het persoonlijke overstijgt.
Causaal energielichaam
Lichaam dat het vermogen bezit tot een dieper aanvoelen en begrijpen van ons leven en wat zich daarin afspeelt. Er zijn drie causale energielichamen: het lichaam van het hogere denken (manas in het Sanskriet), het lichaam van het hogere voelen (Buhddi) en het lichaam van voleinding (Atma).
Chakra
Energiecentrum in een van iemands energielichamen dat vaak een ronde vorm heeft. De term chakra is afgeleid van het Sanskriet woord ‘wiel’. Er worden in het energielichaam zeven grote chakra’s onderscheiden en diverse bijchakra’s (bijvoorbeeld hand- en voetchakra’s). Boven en onder het energielichaam worden respectievelijk zeven boven- en zeven benedenchakra’s onderscheiden.
Chi
Chinese naam voor de vitale levenskracht die door de acupunctuurmeridianen stroomt en belangrijk is voor onze gezondheid en ons welbevinden. In het Japans ‘ki’ genaamd.
Christuskracht
Aurische energie van de Christus die hij na zijn kruisdood bewust op aarde heeft achtergelaten. Ook wel Christ-force energie genaamd.
Cool-down of cooling-down
Afkoelen van een geactiveerd energiesysteem.
Droomlichaam
Praktische benaming van dat deel van iemands energielichamen dat uittreedt bij het in slaap vallen en gaan dromen.
Creatieve ringen
Naam voor de eerste drie bovenchakra’s vlak boven het hoofd die in actieve staat ringvormig zijn en een functie hebben met betrekking tot de vorming van nieuwe ideeën.
Eenheidservaring
Vreugdevolle ervaring waarbij iemand zich één voelt.
Emotioneel energielichaam
Lichaam dat in hoge mate correspondeert met onze aardse persoonlijkheid en ons emotioneel leven.
Energie
Met energie wordt op deze website veelal metafysische energie bedoeld. Een immateriële vorm van energie die waargenomen kan worden met ons innerlijk waarnemingsvermogen (bijvoorbeeld heldervoelende, helderziende, helderhorende of helder wetende vermogens).
Etherisch energielichaam
Energielichaam met het laagste trillingstal en nauw verbonden met het functioneren van het fysieke lichaam.
Geest
Mens zonder fysiek lichaam. Dit woord kan ook gebruikt worden voor dieren en planten zonder fysiek lichaam.
Geestesoog
Vermogen van innerlijk zien dat correspondeert met het functioneren van het zesde chakra. Ook wel het derde oog genoemd.
Geheugenschijf
Energieschijf waarin geheugeninformatie is opgeslagen. Een belangrijke geheugenschijf zit vlak boven het hoofd. Het is een extensie (uitbreiding) van het kruinchakra die vooral merkbaar wordt bij een geactiveerd kundalinisysteem.
Genetische tapes
Metafysisch energiesysteem, net onder het achterhoofd dat te maken heeft met het fysiek functioneren in relatie met erfelijke factoren en verwantschappen. In het Engels ook ’genetic entity’ of ‘genetic tapes’ genaamd.
Gevoelsziel
Bolvormig energiegebied dat ten grondslag ligt aan het emotionele energielichaam en waarvan het centrum verbonden is met onze Godsvonk.
Godsvonk
Onze diepste innerlijke bron. Het is een energiecentrum circa 20 cm boven onze aurawand, en dus boven ons Hoger Zelfcentrum. De aardse verankering ervan bevindt zich aan de onderkant van de aura. De energie van de Godsvonk is ook te vinden in het centrum van de zielenkernen die horen bij de energielichamen zoals de gewaarwordingsziel, gevoelsziel, de verstandsziel, de bewustzijnsziel en de zielenkernen van de drie causale lichamen.
Gronden of aarden
Visualiseren van een energetische ver­bin­ding tussen iemands energiesysteem meestal bij de stuit en de voeten, en de aarde. In het Engels: grounding.
Hara
Centrum van dragende energie in het mentale energielichaam. De naam betekent ‘buik’ in het Japans, omdat het verwijst naar het meest bekende haracentrum in de buik. Er zijn drie hara’s in dit energielichaam. In de Chinese traditie worden deze centra tantiëns genoemd.
Healee
Engelse term voor iemand die een healing krijgt.
Healen
Engelse term die gebruikt wordt voor het energetisch in balans brengen van iemand. (vergelijk het Nederlandse woord ‘helen’).
Healer
Engelse term voor iemand die een healing geeft.
Healing-energie
Genezende energie die vaak bij een healing gebruikt wordt.
Healingringen
Basaal systeem van zelfgenezing in de vorm van zeven concentrische ringen gelegen in de kernziel rondom de Godsvonk.  Het is tevens een aangrijpingspunt voor goed gekozen homeopathische middelen
Hogere Zelf
Stralend energiecentrum aan de bovenwand van de aura circa een halve meter boven de kruin. Het is een rond centrum met een diameter van circa 20 centimeter. Het kan beschouwd worden als een schakel tussen de energie van de persoonlijkheid en de Godsvonk. De aardse polariteit van dit centrum, het Aardse Hogere Zelf, bevindt zich circa een halve meter onder de voeten in de onderwand van de aura.
In bezit nemen
Het in gedachten je naam op een deel van je energiesysteem zetten zodat het meer voelt als van jezelf zijnde. Oftewel ‘het baas zijn over het eigen energiesysteem’ of eigenaarschap (ownership).
In het ‘nu’ zetten
In gedachten de huidige datum op een deel van een energiesysteem zetten. Ook wel ‘updaten’ genoemd.
Innerlijk kind
Een deel van ons dat zich gevormd heeft in onze kindertijd. Helderziend kan dat zichtbaar worden in het buikgebied.
Innerlijk licht
Licht dat voor het geestesoog zichtbaar kan worden in de diepte van het hartchakra als manifestatie van ons innerlijk zelf in verbinding met ons Hogere Zelf.
Kaizen
Methode om in hele kleine stapjes iets te veranderen zodat verbetering optreedt.
Karma
Sanskrietwoord voor actie of werk. De kracht die oorzaak en gevolg van een actie met elkaar verbindt en zo de omstandigheden beïnvloedt die inwerken op iemand. Dit woord wordt veel gebruikt voor dingen uit dit leven of uit vorige levens die aangegaan zijn, maar nog niet in balans zijn gebracht. Bepaalde dingen moeten dan nog ervaren, geleerd of afgerond worden.
Kernster
Een energiecentrum halverwege de navel en de onderkant van het middenrif waar de energie vanuit de Godsvonk zich via het metafysische zonnevlechtgebied vertaalt naar het etherische energieniveau.
Kernziel
Bolvormig energiegebied gelegen boven het Hogere Zelf met daarin onze diepste innerlijke bron, de Godsvonk. DeE aardse polariteit van de kernziel (het aards Hogere Zelf) bevindt zich aan de onderkant van de aura,.
Kundalini of koendalinie
Betekent in het Sanskriet letterlijk ‘de opgerolde’. Het verwijst naar een klein, spiraalvormig opgerold energiekanaaltje o.a. in de stuit van iemands energielichaam. Uit deze spiraal stroomt de kundalini-energie. Deze energie kan zich manifesteren als onze oerkracht, maar ook als een energie die onze spirituele ontwikkeling van binnenuit kan stimuleren. Kundalini wordt uitgesproken als ‘koendalinie’.
Kundalini-energiecentrum
In het energielichaam en in de aura zijn een achttal, energetische centra waar kundalini-energie opgewekt en gekanaliseerd wordt. In de stuit is een centrum, bij de kruin is een centrum en 15 – 60 centimeter daarboven zijn er nog drie. Onder onze stuit richting onderwand aura bevinden zich nog drie centra. In ieder centrum bevindt zich een spiraalvormig kanaaltje. In de stuit is dat helderziend meestal het beste zichtbaar.
Kundalini-energiekoepels
Een energiemanifestatie van het kundalinisysteem waarbij een fontein van kundalini-energie is overgegaan in een koepel van energie. Deze koepel kan net over de persoon in kwestie stromen, maar ook zeer uitgebreid zijn en grote gebieden energetisch bestrijken.
Kundalinifonteinen
Een energiemanifestatie van het kundalinisysteem waarbij er een fontein van kundalini-energie uit iemands kundalinicentrum komt. De fontein kan klein zijn zodat deze bijvoorbeeld net boven de stuit uitkomt of groot zijn waarbij deze als een energiestroom uit de kruin komt en zich een eind boven iemands hoofd als een fontein ontvouwt. De fonteinenergie stroomt na het omhoog spuiten door en langs de aura omlaag en stroomt weer terug naar de onderkant van de kundalinicentra.
Kundalinikruincentrum
Driehoekig energiecentrum van het kundalinisysteem dat zich deels in de kruin en deels vlak daarboven bevindt. Als de aardse kundalini-energie omhoog stroomt is de punt naar beneden gericht. Als er geestelijke kundalini-energie omlaag stroomt is de driehoek (op een iets hoger trillingniveau) met de punt naar boven gericht. Tussen het derde en vierde activiteitenniveau van de kundalini draaien de centra om.
Kundalini-ontwaking
Het plotseling zeer actief worden van het kundalinisysteem waarbij grote stromen kundalini-energie door iemand heengaan. Er kunnen dan bijzondere ervaringen van spirituele aard en sterke lichamelijke gewaarwordingen optreden. Het kan zowel (zeer) plezierig als (zeer) onplezierig zijn. Veelal is er een verband met gebeurtenissen uit een vorig leven waarin de kundalini-energie met behulp van bepaalde technieken veelal door een leermeester krachtig geactiveerd werd.
Kosmische energie laten stromen
Energie van boven (uit je kernziel die vlak boven de aura zit) bij je naar binnen laten stromen. Meestal via het kruinchakra. Deze energie kan daarna door energiekanalen verder je energielichaam instromen.
Levensmissie
Datgene wat we van binnenuit voelen als onze weg in het leven en wat helderziend als energie aan de onderkant van het Hogere Zelf is waar te nemen.
Lichamelijke gewaarwordingsziel
Bolvormig energiegebied dat ten grondslag ligt aan het etherische energielichaam en waarvan het centrum verbonden is met onze Godsvonk.
Mahakundalini
Woord in het Sanskriet dat ‘grote kundalini’ betekent. Het heeft betrekking op de kundalini-energie van hemellichamen, het zonnestelsel en zelfs het hele heelal.
Meridiaan
Energiekanaal in het etherische energielichaam waarop acupunctuurpunten.
Metanoia
Grieks woord dat gedachteverandering of ommekeer betekent.
Mock-up
Het woord mock-up betekent ‘bouwmodel’ en wordt gebruikt bij visualisaties om een zo gunstig mogelijke toekomstige situatie te creëren. Je opent je hartchakra en visualiseert bijvoorbeeld een plaatje van wat je wilt en wel zo levensecht dat het lijkt alsof het er al is. Het kan ook een rondje (ballonnetje) zijn met een bepaald positief gevoel erin dat past bij de vervulling van je wens en past bij je levensmissie. Daarna laat je het beeld in gedachten los, waarna het via de bovenkant van je aura in de Akasha terechtkomt. De energie van dit beeld werkt dan zo door dat het helpt om dit in de fysieke wereld tot realisatie te laten komen.
Mudra
Dit is een Sanskrietwoord dat vingerhouding betekent. Deze vingerhoudingen kunnen gebruikt worden voor bevordering van gezondheid en voor meditatieve afstemming.
Piekervaring
Bijzondere, meestal positief gewaardeerde, betekenisvolle ervaring die het ervaren in het ‘gewone’ leven overstijgt.
Pingala-nadi
Sanskrietwoord dat ‘zonnekanaal’ of eigenlijk ‘zonnestroming’ betekent. Energiekanaal in het energielichaam waardoor kundalini-energie kan stromen. Dit kanaal begint rechtsonder bij de stuit en windt zich om de chakra’s langs het middenkanaal (de sushumna) omhoog. Het eindigt in het middenkanaal ter hoogte van het zesde chakra, midden in het hoofd van het energielichaam. Het heeft veel te maken met onze krachtkant.
Prana
Sanskriet woord voor een vitale, onzichtbare levenskracht in de lucht van metafysische oorsprong vanuit de zonne-energie. Naast deze luchtprana is er ook ‘aardeprana’ die vanuit de aarde kan worden opgenomen.
Readee
Engelse term voor iemand die een aura-reading krijgt.
Reflexzones
Parallelle energiegebieden in ons etherisch energielichaam die van top tot teen over onder ons hele lichaam waarneembaar zijn.
Rozen blazen
Een gevisualiseerde roos, als symbool van iets (bijvoorbeeld je energiesysteem) opblazen, dat wil zeggen laten ontploffen (bijvoorbeeld in gouden snippers), meestal via de uitademing, wat een reinigend effect kan hebben op je energiesysteem. Met het ontploffen van de roos ontlaadt je het beeld van vastzittende emotionele energieën die daar nog in kunnen zitten.
Rozen om de aura zetten
Visualiseren van rozen op de grens van je aura, het energieveld ruim een me­ter om je heen. Ze helpen om de energetische ruimte om je heen af te bakenen.
Spiritueel lichaam
Energielichaam waarmee ons ware ik belichaamd kan worden. Het is qua trillingstal gelegen tussen het mentale lichaam en het eerste causale lichaam van het hogere denken (manas).
Spirituele gids
Hoogontwikkelde geest van een mens zonder lichaam die een geïncarneerde mens kan bijstaan in het leven.
Sushumna
Sanskrietwoord dat ‘middenkanaal’ betekent. Groot energiekanaal in het energielichaam ter hoogte van de ruggengraat waardoor de kundalini-energie kan stromen van stuit tot kruin.
Tan tiën
Centrum van dragende energie in het emotionele energielichaam. De naam betekent letterlijk vermiljoen veld, waarschijnlijk omdat bij helderziende waarneming dit centrum als oranjerood wordt waargenomen. In het emotionele energielichaam zitten drie tan tIëncentra. Het grootste centrum zit midden in de buik, het tweede, wat minder grote centrum, middenin de borstkas en het derde en kleinste centraal in het hoofd. Ook in het etherische en de andere energielichamen zitten ook drie, wat minder bekende tan tiëncentra.
Tantra
Naam van een geestelijke stroming afkomstig vanuit India gericht op het bevrijden van de geest van zijn beperkingen en te komen tot het transcendente. Er worden twee varianten onderscheiden: de één gericht op eenwording door geestelijke oefeningen, de andere op eenwording waarbij niet alleen geestelijke oefeningen een rol spelen, maar ook seksueel contact met een geliefde.
Telepathische kanalen
Energiekanalen in het energielichaam die lopen vanuit de zijkanten van de keel omhoog langs de oren en naar het gebied rondom de ogen. Ze hebben een functie bij het opvangen van gedachtes van anderen.
Trance mediumkanaal
Breed energiekanaal vanaf de kruin tot het Hogere Zelf dat bij activering van dat gebied manifest kan worden en als doorgangsmogelijkheid van de geest kan functioneren.
Tweelingzielen
Twee mensen die een nauwe band met elkaar hebben die teruggaat op de band die bij hun eerste incarnatie als ééncellig wezen tussen hen in gevormd is.
Uittredingslichaam
Praktische benaming van dat deel van ons energielichaam dat bij bewuste uittreding buiten de grenzen van ons fysieke lichaam treedt.
Vasana
Sanskriet woord voor de drijvende kracht of het verborgen karma afkomstig van een vorig leven en doorwerkend in dit leven. Een aangrijpingspunt voor deze doorwerking is de aura achter de nek, ook wel de ‘vorige levensaura’ genaamd.
Verlichtingservaring
Bijzondere ervaring waarbij iemand in de een of andere vorm innerlijk licht op een positieve en betekenisvolle manier ervaart. Dat kan een heel sterke ervaring zijn waarbij iemand zich zelfs één voelt met dat licht.
Verstandsziel
Bolvormig energiegebied dat ten grondslag ligt aan het mentale energielichaam en waarvan het centrum verbonden is met onze Godsvonk. De verstandsziel is gesitueerd midden in ons hoofd, maar op een dieper subtieler niveau dan de chakra’s.
Vorig leven
Het gegeven dat we voor dit leven andere levens met andere persoonlijkheden hebben gehad. De energie van deze levens werkt in meerdere of mindere mate door in onze huidige persoonlijkheid als ons onderbewuste en wat er in dit leven op ons af komt. Alle vorige levens zijn terug te vinden in het bolvormige energiegebied van onze kernziel.
Ware ik
Ons innerlijke ik dat met name via het spirituele lichaam tot manifestatie kan komen.
Zespuntige ster
Combinatie van de aards gerichte energiedriehoek en de geestelijk gerichte in één beeld. De zespuntige ster ontstaat als de driehoekige kundalini-centra van de aardse en geestelijke kundalini-energie in één beeld worden samen gebracht.
Zeven fasen van creatie
Universele wetmatigheid die terug te vinden in de vorming (creatie) van allerlei aspecten van het (menselijk) leven en de macrokosmos.
Ziel
Bolvormig energiegebied dat ten grondslag ligt aan ons hele wezen oftewel onze wezenskern. Onderscheiden worden de kernziel bovenop de aura, de aardse polariteit van de kernziel onderop de aura, de lichamelijke gewaarwordingsziel (kern van ons etherische energielichaam) in het bekken, de gevoelsziel (kern van ons emotionele energielichaam) iets hoger in het bekken, de verstandsziel (kern van ons mentale energielichaam) in het hoofd, de bewustzijnsziel (kern van ons spirituele energielichaam) ca. 15 cm boven de kruin en de zielencentra van de drie causale energielichamen ca. 20 – 60 cm boven de kruin. De ziel in niet lichamelijk en bevindt zich ook niet in een energielichaam maar bevindt zich op een dieper, subtieler niveau. In het centrum van onze ziel zit onze diepste innerlijke bron, die ook wel de Godsvonk wordt genoemd. Die innerlijke bron wordt constant gevoed door de energie van de Albron. De ziel verhuist bij iedere incarnatie mee naar een nieuw leven waarbij zich een nieuwe persoonlijkheid ontwikkelt.
Zonnevlecht
Zenuwknopen in de buik, vlak onder het middenrif en voor de ruggengraat gelegen. Naast de lichamelijke zonnevlecht wordt ook een metafysische zonnevlecht onderscheiden. Hier ontspringt ons denk- en voelproces en is de energetische zetel van ons ik-besef.