Tweede Mijlpaal Pelgrimstocht Innerlijk Licht

Tweede Mijlpaal

Fantastisch dat je tot hier gekomen bent met de oefeningen! Maar de vraag is natuurlijk of je er voldoende van hebt opgestoken. Om dat na te gaan, staat hier een zelftest. De zelftest bestaat uit een gesproken meditatie aan de hand waarvan je onderstaande vragen kunt beantwoorden. Het is een meditatieve zelftest (zie figuur).

Figuur: Meditatieve zelftest

In deze meditatie komen veel spirituele technieken aan de orde die in de oefeningen 1 t/m 14 staan. Het gaat erom of je al dan niet een effect daarvan merkt, dat kunnen gevoelens zijn, beelden of zelfs geluiden of geuren.  Houd zelf je score bij!

► Download hier de scorelijst (pdf)

De hokjes ‘Extra oefening’ pas aanklikken aan het eind van de test wanneer je de feedback leest.

Omdat het een intensieve test is, bestaat deze uit twee delen: a en b van ieder 20 minuten. Na vraag 11 kun je pauzeren.

Gesproken meditatie deel a

A. Opstarten en activeren

(1) Ik merk bij het gronden dat het effect heeft op hoe ik mijn fysieke lichaam voel. Bijvoorbeeld dat ik beter in mijn lijf kom te zitten.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje               merk het goed
(2) Ik merk het als ik aarde- en kosmische energie laat stromen. Bijvoorbeeld een zachte golf aarde energie die omhoog komt in mijn benen of een hele lichte kosmische energie die langs mijn rug omlaag komt.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje              merk het goed             Extra oefening
(3) Ik merk verschil in mijn ‘kamertje’ in het centrum van mijn hoofd voor en na het schoonmaken. Bijvoorbeeld: het ziet er schoner uit en het is rustiger in mijn hoofd.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje               merk het goed            Extra oefening
(4) Ik merk dat als ik mijn hartchakra activeer, het lichter voelt ter hoogte van mijn borstbeen.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje               merk het goed            Extra oefening

B. Zuivering en opladen

(5) Als ik een kaarsvlam visualiseer kan ik daar donkerte in mijn energiesysteem in laten ‘verbranden’. Ik merk dat er dan wat in mij verandert, het gaat prettiger voelen.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets      een beetje                merk het goed            Extra oefening
(6) Als ik mijn aura afgrens en energie uitwissel met anderen, voel ik het verschil. Ik voel me bijvoorbeeld helderder in gedachten.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje              merk het goed
(7) Als ik me met prana uit de lucht oplaad, voel ik het effect ervan. Bijvoorbeeld een tintelend gevoel in mijn lichaam.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets        een beetje              merk het goed            Extra oefening
(8) Als ik me met aardeprana oplaad voel ik het effect ervan. Bijvoorbeeld een zachte energie die me van binnen opvult.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje               merk het goed            Extra oefening
(9) Als ik luchtprana door mijn middelste meridiaan laat circuleren  terwijl ik de ‘tongschakelaar’ gebruik (‘Kleine Hemelse Omloop’), voel ik dat. Bijvoorbeeld als een stroom energie midden over mijn rug omhoog en over mijn buik omlaag.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets         een beetje            merk het goed              Extra oefening

C. Activeren van de kundalini-energie

(10) Ik merk bij het activeren van mijn kundalinicentrum in mijn stuit dat er een energiestroom door me heen gaat. Bijvoorbeeld door mijn rug omhoog en uitstromend naar mijn hoofd, handen en voeten.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje              merk het goed               Extra oefening
(11) Als ik mijn aardse en geestelijke kundalini-energie in een gouden bol voor me laat samenkomen, merk ik dat ik daarmee storingen kan oplossen. Bijvoorbeeld: ik voel me dan lichter van binnen.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje              merk het goed               Extra oefening

Gesproken meditatie test deel b

D. Opvullen met vitale levenskracht en auralagen voelen

(12) Als ik me met vitale levenskracht opvul, voel ik het verschil. Bijvoorbeeld een prettig gevoel van opgevuld te zijn met een zachte energie.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje              merk het goed                  Extra oefening
(13) Ik voel met mijn hand waar de verschillende auralagen en de aurawand zitten. Bijvoorbeeld door een verschil in dichtheid of warmte.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje              merk het goed                  Extra oefening

E. Healing

(14) Als ik innerlijk om toestemming vraag voor een healing merk ik of ik dat krijg. Bijvoorbeeld met de stoplichtmethode: rood of groen.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje              merk het goed                   Extra oefening
(15) Ik merk het in mijn fysieke lichaam als ik een gevisualiseerd beeld van mijzelf met een aura om mij heen, een kleurenhealing geef.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets      een beetje               merk het goed
(16) Als ik een vorig levensring schoonmaak met kleuren, voel ik het effect in mijn fysieke lichaam. Bijvoorbeeld een gevoel van opluchting.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje              merk het goed                   Extra oefening
(17) Als ik een gevisualiseerd beeld van mijn droomlichaam een kleurenhealing geef, voel ik dat in mijn lichaam. Bijvoorbeeld doordat ik beter kan ontspannen.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje               merk het goed                  Extra oefening

F. Afronding meditatie

(18) Als ik mijn energie van elders terughaal en me daarmee opvul, voel ik het verschil. Bijvoorbeeld het gevoel meer compleet te zijn.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje               merk het goed                   Extra oefening
(19) Als ik mijn kundalini-energie in mijn stuit afkoel, voel ik het verschil. Bijvoorbeeld: ik voel me dan rustiger worden.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje               merk het goed                   Extra oefening
(20) Als ik de healingmeditatie afrond, voel ik het verschil met daarvoor.
1 ————————-2 ————————-3
merk niets       een beetje               merk het goed

Feedback: Totaalscore


Tel al je scores bij elkaar op. De totaalscore geeft de volgende indicatie:
50 – 60: je hebt het heel goed gedaan! Je hebt een behoorlijk repertoire aan spirituele technieken voor meditatie en zelfhealing. Dat zal je zeker helpen in je proces van spirituele ontwikkeling.
40 – 49: je hebt het redelijk tot goed gedaan. Met extra oefening heb je nog wel wat te winnen. Je kunt tevens doorgaan naar de volgende mijlpaal.
30 – 39: Bij een aantal oefeningen heb je wat gemerkt van het effect ervan. Met extra oefening kun je het hier gepresenteerde repertoire van spirituele technieken beter leren beheersen.
20 – 29: Bij sommige oefeningen heb je mogelijk iets gemerkt van het effect ervan. Door regelmatig te oefenen kun je waarschijnlijk binnen enkele weken of maanden leren om de hier gepresenteerde spirituele technieken merkbaar effectiever te gebruiken.

Het geheel van afzonderlijke scores op je scorelijst geeft jouw profiel weer van je beheersing van een aantal spirituele technieken op dit moment.
Alle scores van ‘2’ en ‘3’ zijn voldoende tot goed. Het is een indicatie dat de betreffende spirituele techniek je redelijk tot goed afgaat. Vooral de vragen waar je een ‘3’ hebt gescoord, geven sterke kanten in je spirituele repertoire aan! Die zullen je helpen bij (zelf)healing en spirituele ontwikkeling.
Alle scores van ‘1’ zijn een aanwijzing dat je de spirituele techniek óf nog niet beheerst óf het effect ervan nog niet goed merkt. Je kunt deze technieken meer oefenen door te klikken op ‘extra oefening’ bij een aantal van de bovenstaande vragen. Je kunt ook deze zelftest nog eens over doen, nu je weet wat je te wachten staat, kun je je daar beter op instellen en waarschijnlijk beter scoren. Ook een ‘live’ cursus op het gebied van aura-healing kan een goede stimulans zijn.
Als je meer wilt weten over de achtergrond van de hier gepresenteerde spirituele technieken kun je de pagina’s met boeken op deze website raadplegen.

Op weg naar de Derde Mijlpaal

Je kunt nu doorgaan naar de vervolgoefeningen. Deze geven nieuwe mogelijkheden voor healing en spirituele ontwikkeling op je ‘Pelgrimstocht naar het Innerlijk Licht’. Succes!

► 15 Zelfhealing van de aura
► 16 Geluidshealing hartchakra
► 17 Kleurenhealing chakra’s
► 18 Energie scheiden na een healing
► 19 Zuivering oor- en oogchakra’s
► 20 Zuivering telepathische kanalen
► 21 Zuivering en versterking van de aura
► 22 Opbouwen van een auraschild
► 23 Een energiekoord oplossen

Je kunt ook nog een video zien van een lezing over het waarnemen van aura’s en chakra’s. Het was een lezing voor een publiek in het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden.

Rechtstreeks doorgaan naar de Derde Mijlpaal

► Derde Mijlpaal Pelgrimstocht Innerlijk Licht
► Terug naar de start van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht
► Terug naar de eerste Mijlpaal Pelgrimstocht Innerlijk Licht

Voor gevorderden die toe zijn aan complexe oefeningen met innerlijk licht:

► Naar Vierde Mijlpaal Pelgrimstocht Innerlijk Licht
► Mijlpaal X Pelgrimstocht Innerlijk Licht 
 Verklarende woordenlijst

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *