Ben je spiritueel nog in balans?

Ervaringen van zesenveertig mensen met hun spirituele ontwikkeling

aan de hand van de Spirituele OntwikkelingsTest

Verslag van Pierre van Eijl

Actief werken aan je spirituele ontwikkeling is fascinerend. Je kan geleidelijk aan merken dat je spirituele en intuïtieve mogelijkheden zich verruimen en daarmee je leven  verrijken en verdiepen. Dat kan eraan bijdragen om de ‘droom’ van je leven te vervullen.

Maar deze spirituele ontwikkeling gaat evenwel niet bij iedereen altijd soepel en zonder problemen. En soms weet je eigenlijk niet zo goed waaraan je allemaal kunt merken dat je je spiritueel ontwikkelt. Daar gaat dit artikel over.

Maar wat is nu eigenlijk spirituele ontwikkeling?

Hiermee bedoelen we dat je je steeds meer van je innerlijke ‘ik’ bewust wordt en dat bewustzijn laat doorwerken in je leven van alledag. Dus dat je steeds meer probeert de dingen te doen die je eigenlijk wilt doen, van binnenuit. Je hoeft dus niet per se aura’s, chakra’s of ‘energie’ te zien om toch spiritueel ontwikkeld te zijn. Maar het betekent wel dat je meer vanuit je hart gaat leven, hoe lastig dat ook kan zijn. Hier hebben we het niet over het fysieke hart maar het spirituele hart of hartchakra, het centrum van liefde en mededogen. Dat zit precies midden op je borstbeen maar dan niet in je fysieke lichaam maar in je energielichaam. Hoe meer je je bewust wordt van het innerlijk hartgevoel en contact maakt met de diepere gebieden van het hartchakra, hoe meer je innerlijk licht kan gaan stralen.

Spirituele ontwikkeling zichtbaar maken

Hoe weet je dat je op de innerlijke weg van het hart bent, dat ‘het lukt’ en niet stagneert of dat je helemaal verkeerd bezig bent? Je kunt in de eerste plaats op je eigen gevoel afgaan maar soms kan de feedback van anderen een nieuwe impuls geven of je ogen voor iets nieuws openen.

Terugkijkend op de ervaringen opgedaan bij het geven van vele aura-readingen en ook bij het uitwisselen van ervaringen met anderen op het gebied van counseling en therapiesessies, kwamen tal van voorbeelden naar voren waaraan je kunt zien of het proces van spirituele ontwikkeling goed verloopt. Het gevoel van ‘in de flow zijn’ kan daarbij horen, het merken dat de dingen om je heen parallel met je innerlijke ontwikkeling gaan lopen of dat je een steeds dieper besef van je innerlijke bron begint te krijgen.

Maar in een proces van spirituele ontwikkeling is het ook belangrijk te kijken of je goed in balans bent. Spirituele ontwikkeling kan ook te snel gaan waarbij je het gevoel krijgt niet meer goed in je lijf te zitten, jezelf achterna te lopen of zelfs dat je merkt dat je energetisch instabiel wordt.

Een dergelijke onbalans kan bijvoorbeeld ontstaan als je zo hard bezig bent met meditaties, energetische schoonmaakoefeningen of vormen van healing dat je lichaam en je geest dat niet goed meer kunnen verwerken. Juist ook mensen die een (zeer) actief kundalinisysteem hebben waarbij de spirituele ontwikkeling gestimuleerd wordt, kunnen hiermee problemen krijgen.

Wat is kundalini-energie?

Kundalini-energie is een natuurlijke energie die in ieder mens een rol speelt maar het is niet hetzelfde als prana (chi of ki), aarde-energie (opname via de voetchakra’s), kosmische energie (opname via het kruinchakra) of healing-energie. Het is de oerkracht in ons leven en de kracht die zowel lichamelijk als geestelijk helpt om datgene te realiseren wat we aan mogelijkheden in ons hebben. Het is actief op de belangrijke momenten van in ons leven (geboorte, ziekte, het kiezen van een nieuwe weg in je leven). Een belangrijk centrum van de kundalini-energie zit in de stuit van ons energielichaam. Het vereist enige oefening en ervaring om kundalini-energie te kunnen onderscheiden van de andere energieën. Bij het bewust werken met kundalini-energie tijdens meditaties zul je snel of na enige tijd merken dat je spirituele ontwikkeling meer merkbaar wordt. Langzamerhand wordt je gevoeligheid voor spirituele zaken groter en breidt ook je spirituele bewustzijn bij meditatieve oefeningen, healingen en/of consultaties van anderen zich uit. Een aura-reader met ervaring met kundalini-energie kan informatie geven hoe deze energie doorwerkt in je leven.

Piekervaringen

Als je spirituele ontwikkeling goed op gang gekomen is en je in staat bent je balans daarin te houden dan is de kans groot dat je af en toe ‘piekervaringen’ ervaringen hebt. Bijvoorbeeld een ervaring van bijzondere eenheid met de natuur, met een partner, met jezelf of met het goddelijke dat door alles heen straalt. Meestal gaat het om kortdurende ervaringen van enkele ogenblikken en soms om langer durende ervaringen. Het zijn ervaringen die je je nog lang herinnert en je meestal als bijzonder hebt ervaren, als een geschenk. In een binnenkort te verschijnen boek ‘Piekervaringen met kundalini-energie’ wordt daar verder op ingegaan. Het boek bevat meditatieve oefeningen om meer open te gaan staan voor piekervaringen en daar meer bewust van te worden.

Stagnatie in je ontwikkeling

In tegenstelling tot piekervaringen zijn er ook tijden dat er geen schot zit in je ontwikkeling en dat je er eigenlijk meer aan zou willen doen maar er niet toe komt. Zo kun je oefeningen doen volgens voorschrift of er bepaalde denkbeelden over spiritualiteit op na houden waarvan je na verloop van tijd merkt dat je er niet veel verder mee komt. Kijkend naar jezelf kun je ook ontdekken dat je soms vast blijft zitten in bepaalde emoties: je kunt een ander maar niet vergeven voor iets of je kunt jezelf niet vergeven voor wat je gedaan hebt. Vergeven wil overigens niet zeggen dat je goedkeurt wat een ander (of jezelf) gedaan heeft maar wel dat je vanuit je van binnenuit de ander kunt begrijpen en dat met je hart kunt accepteren en niet vast blijft zitten in rancune.

Het kan ook zijn dat je snel oordeelt over een ander, een oordeel dat je belet die ander te begrijpen en daarmee jezelf beter te begrijpen. Vast blijven zitten aan oordelen of oude emoties ten aanzien van bepaalde mensen kan remmend werken op de ontwikkeling van je innerlijk gevoel en weten. En vaak heeft dat een diepere reden. Soms blijkt tijdens een aura-reading bijvoorbeeld dat iemand een voorgaand leven had waarbij de rollen omgekeerd lagen en jezelf net die dingen deed die je in dit even de ander niet kunt vergeven!

Waarom zoeken naar balans?

De ervaring van mensen die (erg) actief zijn met spirituele ontwikkeling is dat het ‘door blokkades heen breken’ om snel op te schieten en om ‘eindelijk eens van alle problemen af te zijn’ niet zo goed werkt of beter gezegd, helemaal niet werkt. Iedere blokkade heeft iemand iets te zeggen, heeft een reden dat die daar is. Een blokkade is een stuk van je eigen energie, tenminste meestal, dat je kunt proberen te ‘breken’ maar als je niet weet en niet voelt waarom die blokkade daar zit, zal je misschien even iets kunnen forceren maar vervolgens zit je met een ontregeld energiesysteem dat tijd nodig heeft om in balans te komen. Tijd die nu verloren gaat voor spirituele ontwikkeling. En als je weer in balans bent moet je alsnog met je blokkade aan de gang!

Achteraf, en die ervaring hebben velen, is de snelste manier van ontwikkelen er één waarbij je kleine stapjes neemt. Maar hoe kom je er nu achter dat je in balans bent? Dat is niet altijd gemakkelijk, eigen ongeduld kan daarin een rol spelen, of onbekendheid met waar je op moet letten of onwetendheid hoe dat bij anderen gaat.

Spirituele OntwikkelingsTest

Om mensen een hulpmiddel te bieden voor hun eigen spirituele ontwikkeling is er door de schrijver in samenspraak met anderen een spirituele ontwikkelingstest ontwikkeld. De test bestaat uit 32 vragen: 9 vragen die indicaties geven voor stagnatie, 14 voor indicaties voor een goede spirituele ontwikkeling die in balans is en 9 vragen die verwijzen naar het uit balans zijn.

Daarnaast zijn er ook nog open enquêtevragen opgenomen over hoe belangrijk iemand zijn of haar spirituele ontwikkeling vindt en of iemand met een erg actieve kundalini te maken heeft. De test staat op de website van het KoendalinieNetwerk.

Het is de bedoeling dat een deelnemer aan de test deze zelf invult en dan via de feedbackpagina uitrekent hoe zijn of haar balans volgens deze test is, welke antwoorden duiden op piekervaringen, wat je mogelijkheden zijn je balans energetisch te herstellen en in hoeverre je ook maatschappelijk in balans blijft. Dat laatste is belangrijk omdat bij het leven vanuit je hart het ook belangrijk is om maatschappelijk goed te blijven functioneren zodat je je innerlijk weten handen en voeten kan geven.

Verschillende mensen hebben bij wijze van proef de test gedaan en van commentaar voorzien. Ook is de test toentertijd op een discussieforum ‘Kundalini’ van Yahoo besproken. Naar aanleiding hiervan is de test op enkele punten bijgesteld.

Wat scoren de deelnemers nu op deze test?

Wat scoren mensen nu op deze test? Wat valt daarin op? In hoeverre zijn ze in balans? En in welke opzichten juist niet? De eerste 46 mensen die de test gedaan hebben konden die mailen naar mij om daarop feedback te krijgen. Volgens een bepaalde systematiek rekende ik de scores uit van de verschillende testonderdelen en bracht die in verband met het in of uit balans zijn.

Door een dubbele computercrash ontstond een achterstand bij de verwerking van de testen waardoor ik de helft van de deelnemers verwezen heb naar een feedbackpagina op het internet. Deze feedbackpagina is nog steeds beschikbaar voor mensen die na het maken van de test hun eigen feedback willen uitrekenen.

Een van de eerste dingen die opviel bij de antwoorden op de enquêtevragen is dat de deelnemers bijna zonder uitzondering spirituele ontwikkeling in hun leven belangrijk vinden: geldt dit misschien ook voor jou, als lezer?

Over stagnatie, het in balans en het uit balans zijn leverde de test heel interessante gegevens op.

Stagnatie

Stagnatie in de eigen spirituele ontwikkeling lijkt bij 4 op de 10 deelnemers vooral op te treden omdat men er niet aan toekomt. Men wordt ook af en toe neerslachtig omdat men te weinig ontwikkeling ervaart in het eigen leven. Een aantal deelnemers heeft spirituele denkbeelden waarmee men niet verder komt of men kan geen betekenis geven aan de dingen in het eigen leven. Snel oordelen over anderen en moeilijk kunnen vergeven worden ook veel genoemd. De tabel geeft een overzicht van de gemiddelde scores op de vragen. Bij de eerste 6 vragen geeft ca. 40 % van de deelnemers aan hier af en toe of soms regelmatig mee te maken te hebben. Bij de laatste drie vragen zijn dat nog maar 30% of minder voor wie dit af en toe speelt. De sterretjes in de tabel geven aan hoe hoog een vraag gemiddeld scoort: 10 sterren is de maximale score. De deelnemers scoorden op een schaal van ‘meestal niet’ (1) tot ‘regelmatig’ (3).

Testvragen over ‘stagnatie of strubbelingen spirituele ontwikkeling’

Gemiddelde score
1. Ik vind dat ik te weinig met spiritualiteit doe ***
2. Ik geef snel een oordeel over het gedrag van anderen ***
3. ’t Lijkt alsof ik voortdurend achter de ontwikkelingen in m’n leven aan loop ***
4. Ik word soms neerslachtig omdat er te weinig ontwikkeling zit in m’n leven ***
5. Ik heb allerlei spirituele denkbeelden waarmee ik eigenlijk niet verder kom ***
6. . Ik merk dat er veel dingen in mijn leven gebeuren waar ik geen betekenis aan kan geven **
7. Ik heb moeite om te vergeven **
8. Mijn leven voelt grijs en uitzichtloos aan *
9. Ik doe precies bepaalde voorgeschreven oefeningen maar ik merk geen enkel effect *

Balans in spirituele ontwikkeling

Veel deelnemers, meer dan 4 van de 5, proberen spiritualiteit te ‘leven’. Dat wil zeggen dat ze proberen hun innerlijk gevoel zoveel mogelijk te vertalen naar hun daden, vanuit hun hart te leven en de zin van de dingen om hen heen in te zien. Ze merken ook steeds weer nieuwe ontwikkelingen in hun innerlijke leven en kunnen het spirituele een plek in hun leven geven. Ze kunnen goed bij zichzelf blijven en een ander aanvoelen zonder zichzelf daarin te verliezen. De ontwikkeling van het eigen spiritueel bewustzijn uit zich ook af en toe en voor sommigen zelfs regelmatig in het hebben van gevoelens van eenheid en het gevoel van in de stroom (‘flow’) te zijn. Velen ervaren af en toe hulp vanuit de geestelijke wereld. Een beperkt aantal mensen kan zichzelf of anderen ook energetisch in balans brengen.

Testvragen gericht op ‘in balans zijn’

Gemiddelde score
1. Ik probeer mijn innerlijk gevoel over wat goed is, zoveel mogelijk te vertalen naar mijn daden *********
2. Ik probeer steeds meer de zin van de dingen die ik ga aanpakken bewust te worden *********
3. Ik probeer zoveel mogelijk vanuit mijn innerlijke hart te leven ********
4. Iedere keer komen er nieuwe ontwikkelingen in mijn innerlijk leven, net wanneer ik aan iets nieuws toe ben ********
5. Ik voel steeds beter andere mensen aan zonder mezelf daarin te verliezen ********
6. Ik heb een steeds dieper besef van mijn innerlijke bron ********
7. Ik kan steeds beter mijn spirituele ervaringen een plaats in mijn leven geven ********
8. Ik merk dat de ‘geestelijke wereld’ me af en toe helpt zonder dat dat opgedrongen wordt ********
9. Ik heb steeds meer het gevoel in de stroom (´flow´) te zijn in mijn leven *******
10. Af en toe heb ik ervaringen van eenheid (met bijvoorbeeld de natuur, het goddelijke, de ander) ******
11. Sommige ontwikkelingen in mij en in de wereld om mij heen blijken soms wonderlijk parallel te lopen ******
12. Ik kan mijn spirituele energieën bewust activeren en tot rust brengen ******
13. Vervelende gebeurtenissen probeer ik steeds meer als uitdagingen te benaderen *****
14. Ik kan mijzelf en ook anderen helpen energetisch in balans te komen ****

Uit balans

Tweederde van de deelnemers heeft af en toe het gevoel dat zijn of haar energiesysteem instabiel is en wordt soms ongerust daarover. Voor 4 op de 10 deelnemers gaat de spirituele ontwikkeling af en toe zelfs zo snel dat ze het niet goed kunnen bijhouden. Ook heeft circa 4 op de 10 deelnemers moeite om grenzen aan te geven, worden ze door anderen af en toe ‘zweverig’ gevonden of hebben af en toe moeite met het functioneren in het dagelijks leven. Relatief weinig deelnemers hebben wel eens het gevoel ‘gek’ te worden of hebben last van storende, spirituele ‘gidsen’.

Testvragen gericht op ‘uit balans zijn/te snelle ontwikkeling’

Gemiddelde score
1. Ik heb het gevoel dat mijn energiesysteem instabiel is wat me wel eens ongerust maakt ******
2. Ik heb moeite mijn grenzen te voelen en aan te geven *****
3. Ik heb het gevoel energetisch niet goed in mijn lijf te zitten *****
4. Ik merk dat ik zo intensief met het spirituele bezig ben dat anderen me zweverig vinden ****
5. Mijn spirituele ontwikkeling gaat zo snel dat ik het niet goed meer kan bijhouden ***
6. Ik voel soms sterke energiestromen door me heen gaan die me storen **
7. Ik heb moeite in het dagelijks leven te functioneren **
8. Ik heb af en toe het gevoel gek te worden **
9. Ik heb een spirituele gids die me soms aanzet om dingen te doen die ik eigenlijk niet wil nihil

In balans of eruit?

Over het geheel genomen scoren de vragen die duiden op balans in de spirituele ontwikkeling veel hoger dan vragen die duiden op stagnatie of een verstoorde balans. Gemiddeld is het ‘in balans zijn’ doorslaggevend voor deze deelnemersgroep. Per vraag en per persoon ligt dit evenwel verschillend. Dan kan de balans op bepaalde punten uitgesproken duidelijk zijn maar op andere punten te wensen overlaten. Bijvoorbeeld over het geheel genomen hebben een aantal deelnemers veel indicaties voor een goede balans in de eigen spirituele ontwikkeling maar merken deze deelnemers ook dat het moeilijk is om grenzen aan te geven of dat ze spirituele denkbeelden hebben die niet meer inspirerend werken.

Waar zijn de deelnemers in hun spirituele ontwikkeling?

Op een enquêtevraag bij de test naar wat op dit moment belangrijk in hun spirituele ontwikkeling aan het worden is kwamen een aantal antwoorden die duiden erop duiden dat een aantal deelnemers bezig zijn te leren om spiritualiteit te ‘leven’: “laten zien wie ik ben, theoretisch weet ik het allemaal wel door vele spirituele ervaringen, maar nu het een plek geven”, of “aanvoelen” of, wat uitgebreider, ”ik zou graag volledig uit mijn hart willen leven. Dit betekent voor mij volledig uitgaan van mijn intuïtie en opgedane waarden en normen van buitenaf afleggen en mijn eigen volledig ontdekken.”

Voor een aantal deelnemers stond de eigen spirituele weg naar binnen centraal: “inzicht in het eigen ik krijgen”, “innerlijke groei”, “zelfontwikkeling”, “overgave aan mijn innerlijke liefde, mijn innerlijke kern” of “mijn eigen kern vinden en er naar terug kunnen keren op afroep.”

Expliciet werd een aantal keren het vinden van de eigen balans in spirituele ontwikkeling genoemd.

Hulp bij de eigen spirituele ontwikkeling?

Hulp waar men behoefte aan heeft kan voor een aantal deelnemers van buiten komen: “feedback van anderen, ervaringsdeskundigen, leerstof uit bijvoorbeeld boeken”, “een mentor”, “ik ben benieuwd naar verhalen van anderen over deze energie-ervaringen”, “de connectie met anderen/zielsverwanten” of “meer contact met mijn gids en mijn intuïtie.”

Soms ligt het accent meer bij iemand zelf, hulp van binnenuit dus: “vertrouwen, loslaten, overzicht en een goede agenda”, “begrip maar vooral rust in mijzelf”, “toewijding aan mijzelf”, “eigen balans” en “op dit moment dus niets dan alleen maar de verbondenheid te blijven voelen.”

Anderen helpen?

Groeien heeft vaak iets wederkerigs in de relatie: al doende op de spirituele weg kan je ook andere mensen helpen of is dat zelfs een essentieel onderdeel van die weg. Sommige deelnemers geven echter aan dat ze naar hun gevoel nog niet ver genoeg zijn om anderen te kunnen helpen: “aangezien ik een beginner ben op dit gebied weet ik niet of ik veel voor anderen kan doen” of “ben zelf nog niet ver genoeg maar vertel wel dat meditatie & affirmaties heel goed helpen.”

Anderen zien mogelijkheden om op kleine schaal wat te kunnen bieden aan anderen: “Vrijblijvend advies/informatie doorgeven, die voor hen belangrijk of behulpzaam kan zijn.”

Sommigen doen dat professioneel via: “raad en advies geven, behandelen van de aura door magnetiseren en werken met visualisatietechnieken om geestelijke balans te creëren.” Enkele deelnemers geven lessen en workshops.

Enkele deelnemers geven aan dat ze hun spiritualiteit willen ‘leven’ en dat ze op die manier anderen bereiken: “door zo goed mogelijk te doen wat ik doe en ook in mijn dagelijks leven te laten zien wat de praktijk van spiritueel leven is.”

Invloed van kundalini-energie

Apart is nog gevraagd naar voorbeelden van de invloed van kundalini-energie op de eigen spirituele ontwikkeling voor zover dat van toepassing was. Voor een aantal mensen bleek ze genezend te zijn of spiritueel stimulerend: “kundalini is een heerlijke energie, toen het voor het eerst kwam schrok ik van het bewegen en rillen maar het helpt je te genezen van innerlijke gevoelens, ideeën en angsten en daar ben ik blij om” en “kundalini-energie is voor mij samen met mijn dromen belangrijk voor mijn ontwikkeling.” Van enkele andere deelnemers kwamen voorbeelden van een pas onlangs (extra) actief geworden kundalinisysteem, bijvoorbeeld: “tijdens het mediteren krijg ik regelmatig een krachtige energiestraal die begint in mijn onderrug, zich vervolgens omhoog werkt naar mijn nek en terug loopt via de voorkant van mijn lichaam. Het is aanwezig in allerlei variaties tussen heftig en zwak.” Een ander voorbeeld: “een soms pulserend gevoel dat begint bij mijn stuitje en steeds hoger tracht te komen totdat het blokkeert.”

Wanneer de kundalini meer gaat stromen is het ook prettig dat mensen uit je omgeving daar goed op reageren: “gelukkig werd ik goed opgevangen door de mensen om mij heen toen ik vertelde dat ik op een ochtend wakker werd met een actief kruinchakra, het voelde aan alsof er een lichte bries over en door mijn kruin heen kwam.”

Voor één deelnemer was de kundalini spiritueel stimulerend én soms pijnlijk.

Tips bij een erg actieve kundalini

Ook worden er enkele tips gegeven voor mensen met een (erg) actief kundalinisysteem om weer in balans te komen. Dat kan vooral interessant zijn voor mensen die onverwachts met deze energie te maken krijgen bij een zogenaamde ‘spontane kundalini-ontwaking’: “Je er aan overgeven, het niet proberen te controleren. Ik voel zelf de hevigheid van de energie vooral als ik op bed lig, zodra ik druk ergens mee bezig ben houdt de energie zich vaak wel rustiger”, “jezelf stevig gronden”, “veel mediteren en yoga-oefeningen”, “door zeer ontspannen te gaan zitten of liggen en dan goed met de buik ademen en door te ademen. Ik bedoel écht doorademen, dan worden de blokkades minder pijnlijk”, “rustig en bij jezelf blijven, advies vragen aan iemand die er verstand van heeft en/of die energetisch werkt”, “rust, wandelen in de natuur, tai chi, chi qong, yoga, niet te veel mensen om je heen, bij jezelf blijven en ontspannen leven is een spiritueel leven. En verantwoord eten. En luisteren naar je zelf en voorbij aan technieken en methoden gaan.”

Een deelnemer vroeg juist om tips om de kundalini te activeren: “Mijn ervaring met kundalini-energie is minimaal, maar meer dan de moeite waard. Bij bepaalde gebeurtenissen waarbij ik keuzes moet maken (wat te doen in de toekomst op spiritueel gebied), voel ik een aangename warmte in mijn onderrug die opkruipt tot iets onder mijn schouderbladen. Op die momenten ben ik een ander mens: lichter, warmbloediger, zachter, liefhebbender en uitermate vrolijk (ben al jaren redelijk depressief van aard). Op websites met informatie over kundalini-energie, kan ik alleen informatie vinden hoe de energie te verminderen of te temmen. Kun je me vertellen hoe ik deze energie vaker kan laten ontstaan of kan laten groeien?” (N.B. Ik heb haar verwezen naar het boek ‘Ontdekkingsreis Kundalini-energie’ waarin een veilige methode beschreven wordt om je kundalinisysteem meditatief te activeren en weer tot rust te brengen).

Feedback als spiegel

Met deze feedbackpagina kan iedereen zelf zijn of haar scores bepalen en er zijn voordeel mee doen. De resultaten kunnen een spiegel zijn voor de eigen spirituele ontwikkeling. De meeste mensen die in deze spiegel keken, vonden het wel interessant, sommigen hadden aanmerkingen of mailden me juist enthousiast terug:

“In eerste instantie zag ik de test als een leuk grapje om even te proberen, maar het resulteerde in gedachten over de plaats van energiebeleving in mijn leven.

Interessant…

Ik ging me afvragen hoe het kwam, dat ik op de ene vraag antwoordde dat ik prima in balans kan komen als ik dat wil en op de andere vraag de moeite moest erkennen met het functioneren in het dagelijks leven. Sommige zaken in het leven vereisen iedere keer weer zo’n omschakeling, dat daar veel energie naartoe gaat. Eén vraag vond ik lastig geformuleerd, n.l. de vraag over energiestromen. Ik vind bijvoorbeeld sterke energiestromen die plots opkomen niet storend maar kan er juist erg van genieten…..

Ik wil je graag bedanken voor deze dieper gaande test, die me stof heeft gegeven tot nadenken en navoelen…….”

►We stellen het op prijs als je wat over je eigen ervaringen met de Spirituele Ontwikkelingstest kunt vertellen zoals “Wat vind je nuttig aan deze zelftest en wat zijn punten van verbetering?” Met die feedback kunnen we de test mogelijk verbeteren.

►Meer informatie over kundalini-energie en piekervaringen