Leesfragment Tweelingzielen en zielsverwanten

Hoofdstuk 4 Tweelingzielen en zielsverwanten

 Focuspunten van dit hoofdstuk: Waarschijnlijk heeft iedereen wel het verlangen gekend naar de ideale partner. Degene waarmee het op een bijzondere manier klikt en die je leven en relatie vervulling geeft. In de mystiek wordt dat wel de tweelingziel genoemd. Ook de term zielsverwantschap wordt wel gebruikt. Maar wat is eigenlijk een tweelingziel en hoe kun je een indruk van hem of haar krijgen? Dit hoofdstuk geeft je daarvoor aanwijzingen en meditatieve oefeningen om hier iets van te ervaren.

 

De afstemming op de tweelingziel geeft een heel oud en vertrouwd gevoel,

van een contact dat er altijd is geweest en er altijd zal zijn

De ideale geliefde

In de mystiek bestaat al lang het bijna mythische verhaal van de ideale geliefde, de tweelingziel, degene waarvan velen hopen die ooit in hun leven te zullen ontmoeten om er werkelijk gelukkig mee te worden. Naast de term tweelingziel worden in dit verband ook andere termen gebruikt zoals tweelingvlam, tweelingstraal en zielsverwantschap.

Als in een aura-reading gekeken wordt naar wat een ontmoeting met iemands tweelingziel teweeg brengt, blijkt dat de gevoelsziel daarbij energetisch erg in beweging komt. Het centrum van de bol van de gevoelsziel kan oplichten, en in het kanaal vanuit de Godsvonk naar dit centrum kan de energie extra gaan stralen. Ook kan in de aura vlakbij het Hoger Zelf en het gebied bij de Godsvonk de energie sterk gaan oplichten.

Wanneer men zich meditatief hierop instelt kan ook een symbolisch beeld van tweelingzielen verschijnen, bijvoorbeeld twee stemvorken die samen trillen. Voor degenen die echt hun tweelingziel ontmoet hebben (en daar eventueel ook door een aura-reading in bevestigd werden) kan dat een bijzondere ervaring zijn. Ze merken dat ze door elkaar aangetrokken worden. En steeds, als ze elkaar na lange tijd weer zien, voelt het vertrouwd aan en hebben ze onmiddellijk weer het gevoel van contact. Je tweelingziel hoeft trouwens niet iemand van hetzelfde geslacht te zijn, allerlei vormen van contact zijn mogelijk.

Wat zijn tweelingzielen?

De regressie- en reïncarnatietherapeut Hans ten Dam[1] omschrijft tweelingzielen als zielen die van dezelfde oorsprong zijn en die hun individuele bestaan op hetzelfde moment zijn begonnen. Dit sluit aan bij een omschrijving die het medium Jozef Rulof[2] daarvan geeft. Bij hem gaan tweelingzielen terug tot de tijd van de eerste incarnatie van een ziel in dit zonnestelsel in een eencellig organisme. Bij de eerste keer, en ook alleen dan, dat deze cel met een andere cel contact maakt en is er een uitwisseling van zielsenergieën. Hij zegt daarover[3]: “En dat deel, een vijf procent, gaf u aan een andere vonk.” Dit eerste zielenpaar wordt tweelingzielen genoemd. In de cyclus van incarnaties zullen deze zielen (nog steeds volgens Rulof) elkaar regelmatig tegenkomen. Soms in een aantal levens niet, en dan weer in levens in verschillende relaties en van een verschillend of van hetzelfde geslacht. Degenen die na hun aardse reïncarnatiecyclus verder evolueren in de lichtsferen van het hiernamaals gaan daar verder met hun tweelingziel (einde verwijzing naar Rulof).

De beelden die ik zelf van tweelingzielen gehad heb tijdens aura-readingen en meditaties bevestigen in hoge mate de ideeën van Jozef Rulof. Om zelf innerlijke waarnemingen te kunnen doen van de connectie met je tweelingziel, staat verderop een oefening.

Contact met je tweelingziel kan behoorlijk stimule­rend zijn, maar ook confronterend of problematisch. Als je je tweelingziel (nog) niet ontmoet hebt in dit leven kun je je toch meditatief instellen op je tweelingziel die je ooit in vorig levens ontmoet hebt. Dat kan een heel oud en vertrouwd gevoel geven: alsof het een contact is dat er altijd is geweest en er altijd zal zijn, ook al ben je niet in dezelfde periode geïncarneerd.

Bij een aura-reading die speciaal gericht was op de ziel komt ook dit thema over de ‘tweelingziel’ naar voren.

 “Ik zie dat vanuit de centrale, verticale as in je gevoelsziel in je buik een energieband naar opzij loopt naar een andere ziel elders. Deze heeft bij jou de betekenis van ‘je geliefde die altijd op je wacht’. Die ander is overigens nu niet geïncarneerd.

Het lijkt wel of je heel diep van binnen voelt of weet van al die levens waarin je die ander gekend hebt. Die ander is je tweelingziel. Het kennen van deze tweelingziel gaat heel diep door. Ik zie reeksen van incarnaties die zelfs aan het aardse vooraf gingen. Steeds verder terug, naar steeds primitievere levensvormen. Het gaat door tot je eerste incarnatie in een celletje waar je je eerste celcontact hebt. Jouw ziel en een andere net geïncarneerde ziel hebben intens contact, waarbij er een uitwisseling op zielenniveau plaatsvindt. Hieruit komt een nieuwe cel voort met een nieuwe ziel die incarneert. Als de korte leventjes van die eerste twee cellen ten einde zijn, gaan jij en je tweelingziel allebei verder met iets van de uitgewisselde zielenenergie van de ander. Het doet denken aan het Taoïstische Yin-Yang symbool met in beide helften een stukje van de ander (zie figuur 4.1).

Figuur 4.1 Taoïstisch Yin-Yang symbool[4]

Iedere keer als je weer geïncarneerd bent, trek je elkaar aan en kan er een ontmoeting komen met die ander. Allerlei relatievormen zijn dan mogelijk. Enkele duizenden jaren geleden bijvoorbeeld heb je een incarnatie gehad waarin je tweelingziel je broer was. Daarvoor heb je nog een vrouwelijk leven gehad, waarin je tweelingziel je kind was.”

Zielsverwanten

Behalve met onze tweelingziel kunnen we gevoelscontacten met anderen hebben tijdens ons leven, met wie we ons in hoge mate vertrouwd voelen en op een diep, wezenlijk niveau verwant voelen. Dat kan betrekking hebben op degenen die ons na zijn: geliefden, goede vrienden, kinderen en ouders. Vaak kennen we deze personen van andere levens waar we kortere of langere tijd met elkaar opgetrokken zijn. Mogelijk zelfs dat we oorspronkelijk in dezelfde periode onze incarnaties in dit zonnestelsel gestart zijn, ooit, heel lang geleden.

Bij een aura-reading kan een zielsverwantschap onder meer zichtbaar worden als een energielijn, die van de gevoelsziel van de ene persoon naar die van de ander loopt.

Een dergelijke zielenband geeft voor de betrokkenen een bijna direct gevoel van afstemming en vertrouwdheid met elkaar.

Een proeflezeres zei me dat “zielenbanden met zielsverwanten en tweelingzielen diepere lagen in ons zelf en van onze liefde in ons openen”. Ze schrijft verder dat ze met haar dochter een speciale band heeft net als vele ander ouders die zeggen dat ze met het ene kind een andere band hebben dan een ander kind, Ze zegt: “Ik krijg sporadisch beelden door wanneer  ik in gesprek ben met mijn dochter van diepe vriendschap en sisterhood. Er is geen twijfel mogelijk voor mij dat we deze ervaring van een diepe band in eerdere levens hebben gehad. Er is een soort basisvertrouwen die onbeschrijfelijk is, waardoor onze liefde een totaal gevoel van vrijheid geeft tussen twee vrouwen.”

De band van zielsverwanten is wel wat minder permanent als bij tweelingzielen. Als een relatie met iemand waar we zo’n connectie mee hebben, uitgaat, komt deze connectie in beweging en kan steeds dunner worden: geleidelijk vertrekt iemand gevoelsmatig uit ons leven. Bij een tweelingziel blijft deze connectie altijd aanwezig, ook al is de andere ziel niet geïncarneerd. Wel kan ook deze relatie meer of minder intens zijn.

Bewust worden van zielencontacten

Maar met wie hebben we nu een zielenband? Je kunt in een meditatieve toestand bekenden uit je leven voor je geestesoog de revue laten passeren om dat na te gaan. Je kunt het ook, zoals in onderstaande oefening, in direct contact met je gevoelsziel doen. Dan kun je je gericht instellen op bijvoorbeeld je tweelingziel of een verwante ziel. Misschien ontdek je dan, dat je je tweelingziel al veel langer kent dan je dacht!

Oefening 4.1: Contact met zielsverwanten

  1. Gronden en contact met je gevoelsziel maken

Grond jezelf en stel je opnieuw in op het transparante bolvormige gebied van je gevoelsziel. Laat dat beeld op je scherm verschijnen. Maak met je fysieke hand voorzichtig contact met het beeld op je scherm. Geef deze gevoelsziel een kleine healing door deze liefdevol energetisch ‘af te stoffen’ met je handen.

  1. Verkennen van je gevoelsziel

Blijf met je hand contact houden en denk dan eens aan de volgende zielsaspecten. En kijk wat je daarbij ervaart en welke beelden je voor je geestesoog ziet verschijnen:

  • Zielsveel van iemand houden

Misschien kun je je momenten herinneren dat je zielsveel van iemand hield. Voor je geestesoog kunnen herinneringen verschijnen van lang geleden, dat je heel blij was met iemand of heel erg van iemand hield. Misschien was je sommige van deze momenten al lang vergeten. Het centrum van je gevoelsziel kan oplichten. En soms ook je hartcentrum of andere plekken. Mogelijk zie je een energieverbinding met die ander naar voren komen.

  • Je zielig voelen

Stel je eens in op momenten dat je je alleen en verlaten voelde. Dit kan een beeld geven alsof je gevoelsziel inkrimpt en zich wat terugtrekt. Het voelt dan aan alsof er weinig plaats voor je in de wereld is.

  • Zielscontact met iemand hebben

Stel je in op herinneringsbeelden en gevoelens van momenten waarop je je echt begrepen voelde, en een wezenlijk contact met een ander ervoer.

Je kunt met en aura-reading beelden krijgen van doorzichtige energielijnen die vanuit de bol van je gevoelsziel naar iemand anders lopen. Die persoon is mogelijk als een zielsverwant te beschouwen, zeker als je die persoon al langere tijd kent en hij of zij vertrouwd voor je aanvoelt.

  • Contact met je tweelingziel

Stel je in op een oud vertrouwd gevoel in het contact met iemand anders, een gevoel dat teruggaat naar heel, heel lang geleden. Misschien is het met iemand die je kent in dit leven, maar dat hoeft niet.

Het centrum van je gevoelsziel kan sterk oplichten en een energieverbinding kan zichtbaar worden vanaf de kern van je gevoelsziel naar een ander, mogelijk je tweelingziel. Figuur 4.2 illustreert een zielenband tussen tweelingzielen. Er kan ook een symbolisch beeld verschijnen.

  1. Afronding

Maak aantekeningen van je ervaringen en sluit deze meditatie af.

 

Figuur 4.2 Zielenband tussen tweelingzielen

Deze oefening kan niet alleen worden uitgevoerd met je gevoelsziel, maar ook met de andere zielenniveaus. Je zult dan andere beelden kunnen krijgen, maar ook beelden die overeenkomen. Zo zal de zielenband naar je tweelingziel bij alle zielenniveaus naar voren kunnen komen. Met personen met wie het contact spiritueel is, zul je mogelijk op het niveau van je bewustzijnsziel energielijnen of herinneringsbeelden kunnen waarnemen.

[1] Hans ten Dam (1994). ‘Een ring van licht’. Bres, Amsterdam

[2] Jozef Rulof (1939). ‘Het ontstaan van het heelal’. Den Haag, Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap De eeuw van Christus’’ .

[3] Jozef Rulof (1951, uitgave 2004). ‘Vraag en antwoord, deel VI’. Blz. 117. Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap: De eeuw van Christus

[4] Het hier getoonde symbool wordt ook wel het T’ai chi symbool genoemd