Nieuwsbrief KoendalinieNetwerk april 2020

Beste lezer/lezeres van de Nieuwsbrief

Ben je al wat gewend aan het thuiszitten in deze coronatijd? Misschien heb je nu tijd voor een aparte meditatie in het kader van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht. Deze meditatie is erop gericht om een duik te maken in het verleden en gaat over voorouderlijnen.

 
Voorouderlijnen
Diep in je metafysische  energiesysteem zitten twee voorouderlijnen (zie figuur). Dit zijn energiebanden waar de energie van je voorouders in terug te vinden is. Een soort spiritueel DNA. De ene lijn, de aardse voorouderlijn, loopt vanaf je stuit diep de aarde in en is opgebouwd uit dunne schijfjes. Ieder schijfje is een generatie voorouders waaruit jij ooit uit bent voortgekomen. Deze voorouderlijn gaat helemaal terug tot de allereerste voorouder van je, een eencellig organisme.
Soms kleeft er van ouders of grootouders nog wat energie aan deze lijn. Vaak energie van onverwerkte emoties. Die energieën kunnen een belangrijk, veelal storend effect hebben op je leven, denk maar aan ‘tweede generatie kinderen’. Healing is dan gewenst om je zelf daarvan vrij te maken en je weer lichamelijk en emotioneel prettig te voelen.
Behalve een aardse voorouderlijn bij de stuit is er ook nog een geestelijke voorouderlijn bij de kruin. Die loopt van boven door tot aan het Hoger Zelf centrum bovenin in je aura. Deze lijn bevat eveneens in schijfjes de informatie van je voorouders. Healing van deze lijn kan je helpen je geestelijk helder en rustig te voelen.     
In de figuur staan beide lijnen getekend.

                      Figuur: Imprerssie voorouderlijnen 

In de Pelgrimstocht Innerlijk Licht staat een zuiveringsmeditatie die erop gericht is de voorouderlijnen bewust te worden en te healen. Je kunt die vinden met de volgende link.
https://kundalini-energie.nl/content/x7-healing-van-de-voorouderlijnen
 
Als je op het internet gaat zoeken vind je healing van voorouderlijnen ook aangegeven onder de naam ‘ancestral healing’.
 
Als je vragen hebt, kun je die via de e-mail stellen.
 
Succes ermee en hartelijke groet, Pierjasi

► Naar vorige nieuwsbrief van maart 2020