Y8 Love-multiplier-mudra

Op internet kun je tal van interessante mudra’s tegenkomen die veel mooie dingen beloven zoals liefde voorspoed, assertiviteit en stralende gezondheid. Het blijft in de praktijk vaak onduidelijk of ze echt zo werken of dat het wat geïdealiseerd is. Toch is het verrassend dat een aantal mudra’s wel degelijk een helderziend waarneembaar energetisch effect heeft op het etherische energielichaam. Dan wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat één of meer chakra’s of energiekanalen in dit energielichaam of delen van de aura geactiveerd worden. De waargenomen effecten komen vaak aardig overeen met de bedoelde effecten, hoewel de fysiek merkbare effecten vaak heel subtiel zijn. Met één mudra die op liefde gericht is, zijn we als Kundalinigroep aan de slag gegaan. Het is de love-multiplier-mudra, zie figuur 1.

Figuur 1: Love-multiplier-mudra

Die zou volgens een internet bericht van het Yogajournaal te gebruiken zijn om meer liefde in je leven te brengen, liefde te sturen naar anderen, een gebroken hart te helen of jezelf de moed te geven de toekomst met liefde tegemoet te zien.

Een aurascan van de love-multiplier mudra

Om een beter zicht te krijgen op de werking van deze mudra hebben we een aura-reading uitgevoerd op deze mudra. Dat gaf een verrassend beeld. Hieronder volgt een verslag van deze reading.

Reader: “Vanaf je hartchakra zie ik een energiestroom omhoog gaan, je kruinchakra wordt daar geactiveerd. Je hartchakra wordt ook geactiveerd, maar daar gaat de activering dieper je hartchakra in. Ook bij je armen zie ik energiestromen, dat zijn de acupunctuurmeridianen. Vanaf je hartchakra diep naar binnen toe, zie ik een centraal lichaamskanaal oplichten, ook naar beneden met vertakkingen naar je benen toe” (zie auroscan in figuur 2).

Figuur 2: Aurascan van de love-multiplier mudra

“Laat je handen eens laat zakken tot je ze in je schoot houdt, dan kunnen we kijken of dat uitmaakt”. De readee laat haar handen zakken tot aan haar buik. Reader: “Het gebied bij je bekkenbodem wordt actiever en je hartgebied minder. Je beenkanalen worden ook actiever maar de bovenste kanalen in je energielichaam worden minder actief. Readee: “En als ik de mudra voor mijn voorhoofd doe?” Reader: “Ik zie de energie bij je hoofd sterker worden, vooral bij je kruin en het centrale kanaal naar je kruinchakra”. Readee: ”Bij mijn kruin voel ik de energie het meest!” Reader: ”Naar beneden toe wordt de energie-activering wat minder. Kun je nu je handen met de mudra weer voor je hartchakra houden? Nu ga ik kijken op aura-niveau. Ik zie de aurische energie om je handen heen golven, groene, stralenbundel. Het heeft iets vrolijks: ‘Kijk daar is mijn hart!’ Ik zie ook een effect bovenin de aura bij je Hoger Zelf-gebied (bovenste rondje in figuur 2), daar zit een ring van groene hartenergie (figuur 2, bovenkant). De gedachte daar is ‘Ik trek liefde aan!’. Het lijkt of dat gebied in het horizontale vlak energie uitstraalt, een soort vuurtoren effect. Aan je onderkant van je aura bij het Aards Hoger Zelf (onderste rondje in figuur 2) zie ik ook een ring van groene hartenergie (zie figuur 2, onderkant). Die is erop gericht  ‘om stappen te ondernemen om liefde te ontmoeten’. En als iemand anders in je omgeving daar gevoelig voor is, kan het zijn dat die persoon dat voelt en denkt: ‘wat een leuk iemand is dat. Daar wil ik wel mee praten’. Ook het Hoger Zelf niveau werkt mee bij deze contact-impuls. Het hartchakra van die persoon gaat wat warm worden, maar wel heel subtiel. Er kan dan een resonantie-effect optreden: een klik met jouw hartchakra! Het zijn subtiele effecten, of je daadwerkelijk stappen neemt om tot dat contact te komen is aan jou. Stel dat die ander ook de love-multiplier mudra gebruikt dan zou het hartcontact versterkt worden. De ander voelt dan: We hebben een lijntje, een verbinding. Er is iets tussen ons!”

Voor mij was verrassend om te zien dat deze mudra op verschillende niveaus werkzaam is. Energiekanalen worden daarbij geactiveerd (geel in de tekening) het hartchakra en het kruinchakra worden geactiveerd. Voor het hartchakra is in de aura groene liefdesenergie zichtbaar maar ook helemaal bovenin en onderin de aura. Die laatste plekken stralen uit in de geestelijke ruimte en kunnen op die manier anderen bereiken.

Toen we keken hoe vaak zo’n mudra gedaan zou kunnen worden om optimaal effectief te zijn, kwam twee keer per dag naar voren. En dan na 3 – 4 dagen weer net zo lang rusten zodat er ruimte kwam voor een periode van ontvankelijkheid. Daarna kon de mudra weer herhaald worden. Dus drie  à vier dagen zenden en ontvangen afwisselen. Dit tempo kan per persoon anders zijn, dus het is iets om mee te experimenteren.

 

Mudra in combinatie met healingtechnieken

Van deze love-multiplier-mudra zijn een paar varianten in omloop waarbij de middel- en ringvingers wat minder ineengestrengeld zijn. De hier getoonde mudra voelde eigenlijk wel goed aan en bleek bij de aura-reading tot de energetische effecten te leiden waarvoor deze bedoeld was. Daar zijn we verder mee aan de slag gegaan. We hebben de mudra gecombineerd met een paar healingtechnieken om het effect te versterken. En omdat we de audio-opname tijdens de Kerst geoefend hebben, is er ook een afstemming op de Christ-force energie bij. Dat is een heel prettige, zachte, helende energie die veel aura-healers gebruiken bij hun healingwerk. Onderstaande meditatie geeft aan hoe we met de mudra gewerkt hebben. Eerst (stap 1) gaan we gronden om onze energie te stabiliseren en vervolgens maken we ons hoofd energetisch schoon. Daarna (stap 2) gaan we ons op ons hartchakra richten met de love-multiplier-mudra. Die gaan we (stap 3) versterken door ons sprankelende, groene energie voor te stellen bij het hartchakra. Die laten we met de ademhaling via ons hartchakra door en uit ons stromen. De werking van het hartchakra wordt verder (stap 4) geactiveerd met prana-energie uit de lucht om ons heen. Dan (stap 5) gaan we liefde uitstralen naar hen die het naar ons gevoel wel kunnen gebruiken. Daarna (stap 6) stellen we ons in op de Christ-force energie en stralen ook daar onze liefdesenergie naar toe en kunnen zo de interactie met deze energie ervaren. Daar zit nog een zuiveringsactiviteit bij met een vlam waarin we storende beelden van geloof kunnen verbranden. In het licht van de Christ-force energie kunnen we ook een baby’tje voorstellen (het kerstkindje) en ook daar onze liefde naar toe stralen. Ook dit kan een aparte ervaring zijn. Dan (stap 7) houden we op met stralen en kunnen ons ontvankelijk opstellen en de zachte energetische respons ervaren op onze uitgestraalde energie. Om het lange termijn effect van deze mediatie te versterken (stap 8) maken we een mock-up, een gevisualiseerde realisatie van liefdevolle ontmoetingen in de tijd die voort ons ligt. Dan (stap 9) gaan we de meditatie afronden en navoelen wat deze ons gebracht heeft. Klinkt dit alles ingewikkeld? Hieronder staat de meditatie stap voor stap beschreven en kun je luisteren naar de gesproken meditatie. Het luisteren naar deze meditatie kan je helpen je gemakkelijker op de energie ervan af te stemmen. Succes ermee!

 

Gesproken meditatie

  1. Gronden

Laat ‘wortels’ groeien vanaf je voeten en stuit naar het centrum van de aarde. Daar kun je je wortels vastmaken aan het bolvormige centrum van de aarde. Zet je naam op die wortels en de datum van vandaag zodat je ze in het ‘nu’ zet. Meestal als je dat gedaan hebt, voel je steviger op je stoel zitten en krijg je een beter contact met je lichaam.

Stel je een klein kamertje voor in het centrum van je hoofd. Zeg daar innerlijk ‘hallo’ in en als daar bezoekers, wolkjes of wat dan ook zichtbaar of voelbaar worden, stuur ze dan vriendelijk maar dringend weg. Zo kan het helderder worden in je hoofd. Zet je naam in het kamertje en de datum van vandaag zodat de energie ervan up-to-date is.

Als je wilt, kun je op de rand van je aura een vlammetje visualiseren, op ongeveer een armlengte afstand voor je. Alle storingen die je in je energiesysteem (aura en energielichaam) hebt, kun je naar dit vlammetje laten gaan en op de uitademing ‘verbranden’. Dit ruimt lekker op en verheldert je aura.

 

  1. Hartchakra activeren met de love-multiplier-mudra

Richt je nu op de voorkant van je hartchakra, dat is een rondje voorop bij je borstbeen. Dat gebied kun je activeren door je handen in de love-multiplier-mudra te houden.

Figuur 3: Zoom-in love-multiplier mudra

Houd je beide handen tegen elkaar aan: je duimen, je wijsvingers en je pinken tegen elkaar aan en je middel- en wijsvingers vouw je in elkaar (zie figuur 3). Zorg dat je duimen op je hartchakra gericht zijn, dat geeft een prettige energetische gewaarwording in dat gebied. Misschien voel je al wat stroompjes door je armen en je schouders gaan. En dat er heel subtiel iets bij je hartchakra gebeurt, dat je daar een prettige warmte gaat voelen.

 

  1. Activeren hartchakra met groene energie

De werking van het hartchakra kun je nog iets meer versterken door je voor te stellen dat er een wolk van sprankelende, prachtig groene liefdesenergie voor je hartchakra is. Stel je voor dat je die groene energie via je hartchakra inademt in je lijf. En als je uitademt verspreidt deze energie zich verder in je. Door dit enkele ademhalingen te doen verspreidt deze hele prettige energie zich geleidelijk over je hele lijf. Je kunt je ook voorstellen dat deze energie begint uit te stralen over je lijf. Langzamerhand kom je in een groene bubbel van liefdesenergie te zitten. Voel hoe prettig dat is.

 

  1. Verder activeren met prana-energie

Je kunt het hartchakra nog verder activeren door prana-energie in te ademen. Je kunt je voorstellen dat er een oranje waas om je heen zit van piepkleine bolletjes gevuld met prana-energie. Adem die oranje energie in en houd je adem dan enkele seconden in. Terwijl je je adem inhoudt gaat de prana oplossen in je energielichaam. Herhaal dit nog een paar keer. Je kunt dan iedere keer je adem 5 – 8 seconden inhouden, dat is genoeg. Misschien voel je hoe je lichaam energetischer gaat aanvoelen en hier en daar gaat tintelen.

Als je nu weer inademt, stel je dan voor dat de prana via je armen naar je handen gaat. Laat dan de contactpunten van je beide handen diep intens oranje oplichten. Doe dit tenminste drie keer. Hierdoor wordt de love-multiplier intenser en wordt daardoor ook het hartchakra extra actief.

 

  1. Uitstraling van liefdesenergie

Je kunt je nu voorstellen dat er een stroom van sprankelende, groene energie van je hartchakra begint uit te stralen. Een stroom die van binnen wat lichtend is door de prana-energie. Laat die liefdesenergie stralen naar mensen die wel wat daarvan kunnen gebruiken en waarvan je voelt dat ze daar open voor staan.

 

  1. Uitstraling naar de Christ-force energie

Nu kun je de liefdesenergie gebruiken om interactie te krijgen met de Christ-force energie. Stel je voor dat de ruimte om je heen gevuld wordt met de sprankelende, transparant roze Christ-force energie. Voel wat dat je doet. Misschien voel je wat van de helende kracht van deze energie.

Als je je op de Christ-force energie richt kan het zijn dat je beelden krijgt van kerkelijke situaties die je stoorden, van geloofsdogma’s of van andere vervelende situaties uit het verleden in verband met geloof. Stuur al die beelden naar het vlammetje op de rand van je aura en laat al die beelden verbranden. Dat kan je kijk op de Christus-energie veranderen als al die  storingen weg zijn en als alleen het pure licht overblijft dat te maken heeft met de Christ-force energie.

Nu kun je je voorstellen dat er in die Christ-force energie een lichtende kern is. En dat je je hartstraal naar die lichtkern kan sturen en daar ‘hallo’ tegen zeggen. Kijk eens wat het je doet: verandert de intensiteit ervan en/of krijg je beelden? Je kan je voorstellen (bijvoorbeeld als het Kerst is) dat daar het beeld van een baby verschijnt, een pasgeboren baby en daar kun je ‘hallo’ tegen zeggen. Voel wat dit je doet.

 

  1. Respons ontvangen

Laat dan die beelden gaan, maar houd de mudra nog even vast. Probeer de respons waar te nemen van de energie die je uitgestraald hebt. Misschien krijg je een antwoord op je uitgestraalde liefdesenergie.

 

  1. Liefdevolle ontmoetingen stimuleren

Je kunt je voorstellen dat de love-multiplier liefdevolle ontmoetingen stimuleert. Dat kan je versterken door jezelf een tijdslijn voor te stellen van nu naar de toekomst. Misschien zijn er één of meer plekken waar deze ontmoetingen mogelijk zijn en laat die oplichten. Laat die plekken nog wat extra oplichten en stralen. Laat ze dan los als ballonnetjes zodat ze omhoog kunnen zweven in je aura. Als ze boven aangekomen zijn, gaan ze via een energiekanaaltje nog hoger en komen in de Akasha. De lichtplekken gaan dan automatisch naar een bijpassende plek in de tijdruimte structuur van de Akasha. Zo gauw zich daar de lichtplekken in nestelen beginnen pastelkleurige lichtbanen van boven door je aura omlaag te stromen. Die helpen je om je liefdevolle ontmoetingen te versterken. Het duurt zeker tien seconden voordat de lichtbanen beneden in je aura zijn. Daar sluiten ze aan bij je gronding zodat je lichtwens geankerd wordt in de aarde en geen luchtkasteel wordt. Vanaf nu werkt de energie in om je heen gericht op de realisatie van deze liefdevolle ontmoetingen.

 

  1. Afronding

Laat dan de mudra gaan. Richt je aandacht naar je gronding dat helpt om je energie te stabiliseren. Voel dan na wat deze meditatie je gebracht heeft. Voel je je warmer of prettiger of anders?  Je kunt nu je tenen bewegen, je vingers en je buikademhaling voelen door je hand op je buik te houden. Voel je oogleden en kom rustig uit je meditatie. Dit is het einde van deze meditatie.

 

Variatie

Als je wilt, kun je nog een kleine variatie doen bij stap 5, ‘Uitstraling van liefdesenergie’. Door je handen meer verticaal te houden wordt de uitstralende liefdesstroom versterkt (zie figuur 4).

Figuur 4: Uitstralen van liefdesenergie

De vingers wijzen naar voren, maar de duimen blijven op het hartchakra gericht. Je kunt voelen dat de stroom liefdesenergie vanuit je hartchakra sterker wordt, als je je wijsvingers naar voren laat wijzen.

 

Vervolg

Als je deze meditatie gedaan hebt kun je zelf voelen wat deze voor effect heeft. Vaak is dit heel subtiel maar bij deze mudra wel prettig. Het effect van de visualisatie met de tijdslijn (en mock-up maken) zul je even moeten afwachten. Misschien heb je de komende dagen een hele prettige ontmoeting! Het voordeel van deze en andere mudra’s is dat je ze waar dan ook kunt doen, ook als je weinig ruimte en tijd hebt. Je kunt deze meditatie wel twee keer per dag doen, maar wel minimaal een dagdeel na elkaar. Als je alleen de mudra van stap 2 wilt doen, moet je dat toch zeker 7 minuten achter elkaar doen, wil je het maximale effect ervan hebben.

 

Meer informatie over mudra’s

Het boek ‘Mudra’s, gezondheid in onze handen’ van Kim da Silva of het ‘Mudra werkboek’ van Gertrud Hirschi geven interessante en praktische informatie over mudra’s en het gebruik ervan. Ook het boek van Gertrud Hirschi, Mudra werkboek, is zeker de moeite waard. Ook zijn er blogberichten over mudra’s op deze website:

Zou je met een vingerhouding (mudra) rijk kunnen worden?

De assertiviteitsmudra (Ahamkara)

Oefenen met de hartmudra

Healing innerlijk kind met mudra en kleurenhealing

 

Meer informatie over prana

Hoofdstuk 3 ‘Prana, voedsel voor de energielichamen’ in het boek ‘Ontdekkingsreis Innerlijk Licht‘ van Pierjasi
Hoofdstuk 2 ‘Spirituele oefening’ in het boek ‘Innerlijk Licht gaat schijnen‘ van Pierjasi
Hoofdstuk 10 ‘Eenheidservaringen’ in het boek ‘Ontdekkingsreis Koendalinie-energie‘ van Pierjasi
Hoofdstuk 2 ‘Hoe kunnen we het spirituele waarnemen?’ in  het boek ‘Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-energie‘ van Pierjasi

Blogbericht: De weg van de prana

2. Opladen van je energielichaam

3. Bewust prana innemen in drie energielichamen

4. Prana laten circuleren door de kleine hemelse omloop

8. Zuiveren en healen van het droomlichaam

25. Zuiveren van de tantiën

 

Andere oefeningen met mudra’s:

Y3 Een meditatie met een oormudra

Y5 Een meditatie met een oogmudra

Y6 Energetische zuivering van de ogen

 

Navigatie

Naar Y9: Geheugenzuivering en -healing

Terug naar Y7: Hogere kundalini-activering in het etherische energielichaam
Terug naar Mijlpaal Y: Het wonder van het etherische energielichaam
Terug naar de start van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *