X7 Healing van de voorouderlijnen

Energetisch hebben we een diepe band met onze voorouders. Onderaan de stuit en bovenaan de kruin lopen er energielijnen die een energetische afdruk van onze voorouders bevatten.


Figuur 1: Voorouderlijnen

Toelichting:
-Van de stuit omlaag naar het centrum van de aarde loopt de aardse voorouderlijn.
-Van de kruin naar het Hoger Zelf (zonnetje)  loopt de geestelijke voorouderlijn.
-In het energielichaam lopen dunne energielijnen die beide voorouderlijnen verbinden en het energielichaam beïnvloeden.

De voorouderlijnen maken een transparante indruk en zijn 4 – 5 centimeter breed. De lijnen zijn gesegmenteerd in schijfjes (zie figuur). Ieder schijfje representeert een paar voorouders. Als de energie van die lijnen helder is, draagt dat bij aan onze fysieke en geestelijke helderheid. Soms zitten aan deze lijnen nog aanklevingen die een grote invloed op ons leven kunnen hebben. Voorbeelden hiervan zijn onverwerkte gevoelens van ouders die hieraan kleven en onbewust invloed uitoefenen. Denk maar aan kinderen waarvan de ouders afschuwelijke dingen hebben meegemaakt die nog niet goed verwerkt zijn zoals bij ‘tweede  generatiekinderen’. Oplossing van die aanklevingen kan bevrijdend werken en heelmakend zijn. In onderstaande oefening staat een healing beschreven waarmee aanhechtingen kunnen worden opgelost en eveneens de effecten van de aanhechtingen op het energielichaam.

Gesproken meditatie (ruim 37 minuten)
Dit is een ‘live’ opname van een healingmeditatie uitgevoerd in de Kundalinigroep. Af en toe hoor je nog geluiden van de groepsleden.

1. Starten (0.00 min.)

Grond jezelf met wortels vanaf je voeten en je stuit tot in het centrum van de aarde. Laat daarna aarde en kosmische energie door je heen stromen. Visualiseer een kaarsvlam (zie figuur 2) en laat daarin storingen in je energiesysteem ‘verbranden’ zodat je aura helder wordt.


Figuur 2: Kaarsvlam

Stel je een kamertje voor in het centrum van je hoofd en zuiver dat.

2. Hartchakra activeren (2.20 minuten)

Richt je op de voorkant van je hartchakra, een rondje circa 12 centimeter onder het kuiltje in je hals. Stel je voor dat daar licht uitkomt van hartelijkheid, liefde, mededogen, vriendelijkheid en harmonie. Stel je voor dat dit licht van diep uit je hartchakra komt, van een plek van licht halverwege de voor- en achterkant van dit chakra. Stel je voor dat deze lichtplek met een lichtkanaal verbonden is met het centrum van je Hoger Zelf bovenin je aura. Dat kun je je voor stellen als een stralend zonnetje (zie figuur 1). Als het niet ziet kun je dat visualiseren. Zeg in gedachten ‘hallo’ naar dit zonnetje en voel als antwoord een heel fijne, zachte energie naar je toestromen. Deze energie laat je hartchakra meer stralen. Laat het licht van je hartchakra door heel je energielichaam stralen, zodat het dit kan harmoniseren. Dit innerlijk licht straalt ook naar voren uit je hartchakra en geeft dit licht een extra harmoniserende kracht. Die is nodig voor de healing van je voorouderlijnen.

3. Kundalinisysteem activeren (5.53)

Om de bewustwording en healing van de voorouderlijnen te vergemakkelijken activeren we het kundalinisysteem. Richt de lichtbundel van je hartchakra naar je stuit, naar je kundalinicentrum aldaar wat je als een lichtpuntje voor kunt stellen. Zet dat lichtpuntje in het ‘nu’ en zet re je naam op. Stel je voor dat dit centrum de vorm heeft van een driehoek met de punt naar beneden. Aan de bovenkant zit een energiekanaal waarin je een regelkropje kunt indenken.

Figuur 3: Kundalinicentrum stuit met gevisualiseerd regelknopje in het uitgaande energiekanaal (Sushumna)

Draai in gedachten dit regelknopje wat open zodat meer kundalini-energie door je heen gaat stromen: door je hele lijf, door je benen en ook door de wortels die je gevisualiseerd hebt naar het centrum van de aarde. Laat storingen die vrijkomen in het vlammetje op de rand van je aura verbranden.

Zet het regelknopje wat verder open zodat de kundalini-energie als een fontein uit je kruin spuit. Dit energieniveau wordt het tweede activiteitenniveau van het kundalinisysteem genoemd.

4. De aardse voorouderlijn in beeld brengen (9.10 min.)

Zet in gedachten een scherm voor je neer. Laat daarop een beeld van jezelf verschijnen (zie figuur 1). Richt je op je stuit en stel je voor dat daar een transparante energielijn omlaag loopt naar het centrum van de aarde. Dit is de aardse voorouderlijn.

Focus op eerste energieschijfje in de voorouderlijn (zie figuur 4). Dit schijfje begint aan de onderkant van de stuit, iets aan de binnenkant ervan.

.

Figuur 4: Bovenste schijfje uit voorouderlijn met een storende aanhechting (bruine wolk). In het schijfje weerspiegelen de verticale lijntjes de energieconstricties die het gevolg van de aanhechting zijn.

Dit schijfje heeft te maken met je ouders. Het kan zijn dat daar nog een energiewolkje of energiekoord aan vast zit. Laat deze aanhechtingen in je beeld naar voren komen. Zeg ‘hallo’ tegen de aanhechting en misschien krijg je associaties waar dit mee te maken heeft.

Verplaats jezelf nu gevoelsmatig in de aanhechtingsplek in het centrum van de voorouderlijn en misschien krijg je een indruk wat voor effect de aanhechting op je leven heeft gehad. Zet dan je hartchakra open en zeg ‘hallo’ tegen de aangehechte energie. Zet die plek in het ‘nu’ zodat aanhechting kan oplossen. Het kan zijn dat je ook herinneringen krijgt uit je eigen leven van het moment dat de aanhechting plaatsvond. Vaak zijn dat een aantal momenten uit de jeugd.

5. Zuivering stuit – kruin connectie van de aardse voorouderlijn (15.40 min.)

Vanaf de kern van je voorouderlijn lopen lichtende draden door je stuit omhoog naar je kruin (de doorgaande gele lijnen in figuur 1). Ga daar langs omhoog en ga onderweg de verschillende chakra’s en omliggende gebieden up-to-date brengen. Daarmee worden oude patronen ten gevolge van de aanhechtingen op de voorouderlijn opgelost en bevrijd je jezelf van die oude programmering. Ondertussen kun je storingen die in de aura zijn vrijgekomen naar je kaarsvlammetje sturen en knetterend laten verbranden op de uitademing.

6. De geestelijke voorouderlijn in beeld brengen (20.30 min.)

Vanaf de achterkant van je kruin loopt een transparante lijn, de geestelijke voorouderlijn, omhoog naar de bovenkant van je aura, naar het gebied van het Hoger Zelf (het zonnetje in figuur 1).

Focus op het eerste energieschijfje in de geestelijke voorouderlijn, vlak boven je kruin. Dit heeft te maken met je ouders. Laat aanhechtingen hier naar voren komen: energiewolken of energiekoorden. Vaak heeft dit betrekking op onverwerkte energieën van je ouders over heftige dingen die in hun leven gebeurd zijn. Zeg vanuit je hart ‘hallo’ tegen de aanhechting en zet die plek en je voorouderlijn in het ‘nu’.

Verplaats je in de aanhechtingsplek en breng die up-to-date brengen zodat aanhechting kan oplossen. Misschien dat je al doende bewust geworden bent waar dit wolkje mee te maken heeft en welke effecten dit op je denken en gedrag heeft gehad.

Laat eventuele storingen in je aura naar je kaarsvlammetje gaan om te ‘verbranden’.

7. Zuivering van kruin tot stuit van de geestelijke voorouderlijn (24.30 min.)

Door het oplossen van een aanhechting in de geestelijke voorouderlijn kan soms ook oude programmering oplossen in je energielichaam. Die kun je opsporen door langs de lichtende lijnen van kruin tot stuit (zie figuur 1) langzaam omlaag te gaan. Bij ieder chakra en omgeving van dat chakra kan oude energie zichtbaar worden en in het ‘nugezet worden. Dit kan een bevrijding geven van oude patronen en ongemak in je leven.

8. Aura up-to-date brengen (26.45 min.)

Laat je aura in je beeld naar voren komen (of visualiseer die om je heen). Straal je liefdeslicht vanuit je hart naar je aura en zet de aura in het ‘nu’.

9. Extra: Volgen van de aardse voorouderlijn naar beneden (27.45 minuten)

Stel je in je beeld weer in op de aardse voorouderlijn en volg die naar beneden. Ieder schijfje daarin heeft te maken met een voorouderpaar. Je kunt ver terug gaan in die lijn, heel ver. Als je een paar honderdduizend jaar terug gaat, waren je voorouders misschien nog behaard! Steeds verder kun je teruggaan in de tijd, bijvoorbeeld de tijd dat je hele verre voorouders meer een vogellijf had, een reptielenlijf en nog verder terug, toen je oudste voorouder als een ééncellig met ene mensenziel voor het eerst incarneerde. (Dat is niet zo vreemd want ons huidige leven zijn we ook als één cel begonnen. Zo zijn in de menselijke foetus het vis- en vogelstadium nog terug te vinden!)

In die eerste incarnatie als een cel vindt ook een eerste contact plaats met een andere cel en wordt wat van de zielenessentie van deze cellen uitgewisseld: zo ontstaan de tweelingzielen. Die zullen elkaar tijdens hun incarnatiecyclus af en toe weer ontmoeten.

Probeer dan te voelen hoe het is als je een gezuiverde, stralend heldere voorouderlijn hebt bij je stuit.

Stel je ook bij de kruin een helder lichtende voorouderlijn voor. Probeer te voelen hoe prettig dat voor je is.

10. Extra: Eigen onverwerkte energie oplossen (34. 10 min.)

Richt je opnieuw op het beeld van je aura en lichaam op je scherm en kijk eens of daar nog ergens onverwerkte energie in zit. Energie die jezelf ook zou kunnen doorgeven aan je kinderen! Als die energie oplicht in je energiesysteem, straal er met je hart naar toe verplaats je erin zodat je weet wat dat inhoudt. Zet die plek in het ’nu’ zodat de energie wat kan oplossen. Je hebt dan een begin gemaakt met een verwerkingsproces. Eventueel kun je ook nog de roze Christ-force energie gebruiken om dit proces te versoepelen.

11. Stabiliseren en afronden (36.30 min. – 37.42 min.)

Tot slot kun je nog wat blauwgroene energie door je heen laten stromen, totdat je het gevoel hebt weer op aarde te landen. Voel je buikademhaling en beweeg je tenen en vingers en kom rustig uit je meditatieve toestand.

Herhaling meestal nodig

Aanhechtingen op de voorouderlijn die daar waarschijnlijk het grootste deel van je leven al gezeten hebben, kun je vaak niet in één keer oplossen. Herhaling van deze healingmeditatie is dan gewenst waarbij iedere keer een laagje kan oplossen. Op die manier bevrijd je jezelf van oude blokkades. Herhaling van deze meditatie is ook gewenst als er de eerste keer onvoldoende duidelijkheid is gekomen over de voorouderlijnen.

Allerlei variaties en ervaringen zijn mogelijk bij deze zuiveringsmeditatie van de voorouderlijnen. Een voorbeeld: er kan een knik in de voorouderlijn naar voren komen. Dat kunnen één of meer levens van voorouders zijn die een gelijkenis hebben met een problematiek in je huidige leven.

► Terug naar: X6 Diepe zuivering van een kundalinicentrum

► Terug naar: Mijlpaal X Ontdekkingsreis Innerlijk Licht

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *