Stap 2: Een chakra als ziel, kan dat?

[Under construction]


5 – 10 min. leestijd met feedbacklinks


 

Leuk dat je deze zoektocht naar de ziel bent aangegaan. Deze zoektocht kan een onderdeel zijn van jouw persoonlijke, spirituele ontwikkeling. Misschien heb je al ontdekt dat je niet alleen een fysiek lichaam hebt, maar dat we meer zijn dan dat, want we hebben ook een energielichaam. Een doorzichtig lichaam wat niet materieel is. Helderziend en heldervoelend is dit lichaam wel waar te nemen.

Mogelijk heb je ook ontdekt of gehoord, dat er energiecentra zijn in dat energielichaam: chakra’s. Chakra betekent ‘wiel’ in het Sanskriet, omdat die energiecentra helderziend zijn waar te nemen als ronddraaiende energiecentra. In de tekening van figuur 2.1 staat  het energielichaam van een vrouw met daarin zeven chakra’s getekend. Dat zijn energiecentra die niet in het fysieke lichaam zitten, maar in ons energielichaam.

Figuur 2.1: Situering van de zeven chakra’s in het menselijk energielichaam

Activiteit van de chakra’s is afhankelijk van je spirituele ontwikkeling

Een van de eersten in de Westerse wereld die de chakra’s beschreef was de theosoof Leadbeater, in 1927 in het boek ‘De chakra’s’ (The Chakras: A Monograph). Hij beschreef die als krachtcentra die afhankelijk van je spirituele ontwikkeling en je mentale, emotionele en fysieke staat, dof of stralend zijn: ‘Wanneer zij nog volkomen onontwikkeld zijn, lijken ze op cirkeltjes van ongeveer vijf centimeter middellijn, die bij de gewone mens dof oplichten. Maar wanneer ze echter opgewekt en verlevendigd zijn, ziet men ze als vlammende, flonkerende draaikolken, die zeer in grootte zijn toegenomen en op kleine zonnen lijken.’

Functies van de chakra’s

In het schema hieronder staat een overzicht van de functies van ieder chakra.


Functies van chakra’s


7 Kruinchakra/zevende chakra (kruin) >Helder weten, autonomie, contact met het goddelijke in je

6 Voorhoofdchakra/zesde chakra (midden voorhoofd) >Helder zien

5 Keelchakra/vijfde chakra (midden keel) >Helder horen, innerlijke stem

4 Hartchakra/vierde chakra (bij borstbeen, 12 centimeter onder het kuiltje van je hals) >Liefde, mededogen, harmonie, moed

3 Derde chakra (net onder het middenrif, vlakbij de maag, maar wel in het midden van je lichaam) >Wilskracht, zelfbeheersing, mensen aanvoelen

2 Tweede chakra (2 centimeter onder de navel) >Emoties, vader- en moederschap, seksuele gevoelens

1 Stuitchakra (puntje van je stuit) >Aarding, stevigheid

De aangegeven functies van de chakra’s zijn een indicatie. In werkelijkheid hebben de chakra’s nog meer mogelijkheden in zich.Schema: Functies van de chakra’s

De aangegeven functies zijn indicaties. Als je je meer verdiept in de werking van de chakra’s zul je nog meer functies kunnen onderscheiden. Het tweede chakra werkt bijvoorbeeld ook als een soort ‘sociale radar’. Als je een ruimte binnenkomt met een gezelschap daarin, geeft het je een indruk met wie je je op je gemak voelt en bij wie het niet veilig voelt.

Het hartchakra

Sommige van deze chakra’s zijn goed bekend in het dagelijks leven. Het middelste chakra bijvoorbeeld dat voor op je borstbeen zit, is het hartchakra. In de figuur staat het hartchakra groen afgebeeld, dat is de kleur waarin het vaak helderziend zichtbaar is. Dit chakra wordt ook wel het spirituele hart genoemd. Dit is hetzelfde als wanneer we het hebben over ‘een hart vol liefde’, ‘hartelijk zijn’ of ‘je hart voor iemand openen’. In dit chakra zijn helderziend 12 ‘spaken’ te zien in de rondwervelende energie. In figuur 2.2 staat een tekening van dit chakra.

 

Figuur 2.2: Impressie van het hartchakra

Als je een liefdevolle ‘klik’ met iemand krijgt kan dit hartchakra prachtig gaan stralen en kan het warm gaan voelen voorop bij je borst. In de ‘Tussenstap van 1 naar 2‘ heb je al kunnen kennismaken met dit hartchakra en de grote harmoniserende kracht die dat heeft. In de volgende tussenstap (van 2 naar 3) kun je op een meditatieve manier dieper ingaan op de relatie tussen hart en ziel.

Vraag

Wat denk je, zou één van deze chakra’s de ziel kunnen zijn, je diepste kern?

’ Ja, en aan welk chakra denk je dan?  Feedback

’ Nee, maar waarom niet?                    Feedback

’ Misschien: verklaar je nader!              Feedback

Voor ruimte voor toelichting bij je antwoord, zie je persoonlijk verslag van deze zoektocht. Dat verslag kun je hier downloaden als je dat nog niet bij stap 1 hebt gedaan. Klik op de figuur.

Verslag van je zoektocht naar de ziel (3)

De vervolgstappen vind je op de feedbackpagina’s.

Reacties plaatsen

Ervaringen en vragen over deze stap 2  kun je hieronder plaatsen bij ‘Reactie’! Daar kun je dan weer respons op krijgen van anderen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *