Y4 Opwekken van de warmtekundalini in het etherische energielichaam

Tummo  [Under construction]

Diep verborgen in het kundalinisysteem van ons etherische energielichaam zit een energie die te maken heeft met Tummo, de warmtekundalini. Die energie doet denken aan de verhalen van Tibetaanse monniken die wedstrijden deden over hoeveel natte lakens ze in de vrieskou om zich heen konden slaan en droog konden dampen! De winnaar kon wel 20 lakens droogdampen in de vrieskou. Tummo (Wikipedia) is de naam van de woeste godin van hitte en passie in de Tibetaanse Boeddhistische traditie. Tummo is ook een Tibetaans woord voor innerlijk vuur.
Bij het werken met deze tummo-energie kun je zelf weer beelden en gevoelens krijgen met betrekking tot je eigen warmte-ervaringen en momenten van verhitting.  Het is een energie die bijvoorbeeld actief kan worden als je in het dagelijks leven het erg koud hebt. Het kan je dan helpen de koude te overleven.
De tummo, of warmtekundalini zoals het hier genoemd wordt, kun je bewust activeren door in je stuit na het activeren van de kolommen van de alertheidskundalini en de krachtkundalini door te gaan met activeren. Dan wordt een smalle oranje kolom kundalini-energie, de warmtekundalini, innerlijk zichtbaar binnen de kolom van de krachtkundalini. De kolom van de warmtekundalini loopt van je stuit naar je kruin met aftakkingen naar armen en benen. Met de volgende meditatie kun je leren zelf deze warmtekundalini te activeren. Daarvoor gaan we eerst de alertheidskolom en de krachtkolom in het etherisch lichaam activeren.

1 Start: activeren van je energiesysteem
Ga lekker zitten op een gemakkelijke stoel met je voeten plat op de grond. Laat ‘wortels’ groeien vanaf je voeten en je stuit naar het bolvormige centrum van de aarde en maak ze daar vast. Je kan dan het gevoel krijgen steviger te zitten op je stoel. Zet je naam in je wortels en de datum van vandaag. Laat aarde-energie binnen komen door je voeten en kosmische energie door je kruin. Meng beide energieën in je stuit en laat de gemengde energie door je heen stromen. Stel je een vlammetje voor op de rand van je aura, op een armlengte afstand. Laat storingen in dat vlammetje knetterend verbranden met de uitademing.
Stel je vervolgens een klein kamertje voor in het centrum van je hoofd. Zeg innerlijk ‘hallo’ in dat kamertje en als daar bezoek is of als er wolkjes hangen, stuur die vriendelijk maar dringend weg uit je hele energiesysteem. Zet je naam en de datum van vandaag in je kamertje zodat de energie ervan echt van jou is en in het ‘nu’ staat.  Activeer tenslotte je hartchakra door je voor te stellen dat het straalt met een licht van liefde, vriendelijkheid, harmonie, hartelijkheid en mededogen.


Figuur 1: Geactiveerd hartchakra

Stel je voor dat het licht diep uit je hartchakra komt vanuit een lichtpunt halverwege de voor- en de achterkant van dit chakra. Dit lichtpunt wordt gevoed door een lichtkanaal vanaf de zon van het Hoger Zelf bovenin je aurawand naar je hartchakra toe. Zeg ‘hallo’ tegen dat zonnetje en voel als antwoord de prettige lichte energie ervan op je neerdalen. Misschien merk je dat je hartchakra meer gaat stralen en het daar prettig warm wordt.

2. Activeren van de kundalini tot energiekolommen in het etherische energielichaam
Stel je je een klein lichtpuntje voor in het uiteinde van je stuit of neem het waar. Richt de bundel lichtende hart-energie op het lichtpuntje in je stuit en zeg daar een aantal keren innerlijk ‘hallo’ tegen. Dat activeert dit kundalinicentrum op een harmonische manier. Stel je voor dat het lichtpuntje in een vrij platte driehoek zit wat typisch is voor het etherische energielichaam. De bovenkant daarvan is vlak. Op die bovenkant kun je je een draaischijf voorstellen waarmee je dit kundalinicentrum in je etherische lichaam kunt regelen.


Figuur 2: Kundalinidriehoek in de stuit van het etherische energielichaam met een gevisualiseerde draaischijf

Draai in gedachten de schijf een eindje waardoor de alertheidskolom van oefening Y1 ontstaat van stuit tot kruin. De kolom bestaat uit spiraliserende energie. Het stromen van deze energie kan je lijf een gevuld gevoel geven. Laat de kundalini-energie ook door aftakkingen vlak onder je nek naar je armen en handen stromen. En ook door je beenkanalen. Als storingen zijn vrijgekomen laat die dan naar je vlammetje gaan en knetterend verbranden.
Draai de schijf nog een eindje waardoor er in de alertheidskolom de smallere en iets donkerder kolom ontstaat van de krachtkundalini. Deze kolom loopt ook van stuit tot kruin met zijkolommen naar armen en benen. Laat opnieuw storingen naar je vlammetje gaan en daar knetterend verbranden.

Figuur 3: Geactiveerde krachtkundalini

Gesproken meditatie voor stap 3 en 4

3 Activeren van de warmtekundalini
Draai opnieuw aan de draaischijf boven de stuitdriehoek. Dan verschijnt daar binnenin een energiekolom van oranjerode energie die van je stuit tot je kruin gaat met aftakkingen naar je armen en je benen.

Figuur 4: Warmtekundalini (figuur volgt nog)

Probeer de subtiele energie van de warmtekundalini te voelen die door je heen stroomt. Krijg je associaties met warmte en zelfs hitte?

4 Zuivering van de warmtekundalini
Laat de oranje kolom van warmtekundalini door heen uitwaaieren zodat de energie ervan door heel je energielichaam gaat. Zet een scherm voor je neer en kijk of er nog storingen zijn in deze energie. Bijvoorbeeld geladen herinneringsbeelden van verbranding, blaren oplopen, hitte en je lijf e.d. Ontlaad die beelden door ze te ‘verbranden’ in je kaarsvlam. Daar kan je warmtehuishouding bij gebaat zijn. Misschien merk je dat je intussen ervaringen van warmte in je lichaam hebt: dat je warme handen of warme voeten krijgt.

[Einde gesproken meditatie]

5. Afronden
Nu kun je je kundalinisysteem weer tot rust laten komen. Draai de schijf aan de bovenkant van de driehoek weer langzaam en met aandacht terug naar zijn ruststand en voel hoe de kundalini meer tot rust komt. Stel je boven je kruin een bol voor met koele blauwe energie. Laat in gedachten daaruit wat blauwe energie door je kruin, rug en stuitgebied lopen en vul de kundalinidriehoek in je stuit hiermee op. Ga door totdat het in je prettig rustig voelt.
Stel je dan een zonnetje voor boven je hoofd met een magneetje daarin met jouw naam erop. Stel je voor dat er nog energie van jou elders rondzweeft en laat dat terugkomen, aangetrokken door het magneetje. Zet dan de energie in je zonnetje in het ‘nu’ en houd daar dan je aandacht even bij zodat dat zonnetje gaat stralen. Vul je dan op met de energie uit dit zonnetje. Misschien voel je je nu meer compleet. Voel na wat deze activering en zuivering van je warmtekundalini je gedaan heeft. Voelt het wat anders in je lijf, is je gemoedstoestand veranderd? Is er nog iets wat anders is?
Druk tot slot met je hand lichtjes tegen je buik en voel je buikademhaling. Dat is een manier om prettig uit je meditatieve toestand te komen. Beweeg je vingers en je tenen wat en kom dan weer in het hier en nu. Einde van de meditatie.

Navigatie

► Naar: Y5 Ooghealing met een vingerstand (mudra) en ademhalingsenergie (prana)
► Terug naar Y3 ‘Oorhealing’
► Terug naar Mijlpaal Y ‘Het wonder van het etherische energielichaam’
►Terug naar start van de Pelgrimstocht Innerlijk Licht

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *