Piekervaringen en kundalini-energie

Wat is een piekervaring?

Mensen kunnen allerlei bijzondere ervaringen hebben en men kan zich afvragen wat een piekervaring is. De term piekervaring of topervaring is bekend geworden door de psycholoog Abe Maslow die dit in zijn theorie over zelfactualisering een plaats heeft gegeven. Eén van zijn hypotheses is dat mensen die bezig zijn zichzelf (innerlijk) te ontwikkelen, zichzelf ‘actualiseren’, meer piekervaringen hebben dan mensen die dat niet doen. Met zelfactualiseren bedoelt hij persoonlijke en spirituele groei waarbij de eigen mogelijkheden steeds meer gerealiseerd worden.

Hij geeft hier voorbeelden van: ‘ mystieke ervaringen, momenten van groot ontzag, momenten van het meest intense welbevinden, zelfs van vervoering, extase of gelukzaligheid… Dit zijn ogenblikken van een zuiver, positief geluksgevoel, waarop alle twijfels, alle angsten, alle remmingen, alle spanningen, alle zwakheden aan de kant worden gezet. Men is zich niet langer bewust van zichzelf. Alle gescheidenheid en distantie ten opzichte van de wereld verdwijnt, terwijl men het gevoel heeft één te zijn met de wereld, ermee versmolten te zijn, er werkelijk deel van uit te maken, in plaats er van buiten af tegenaan te kijken. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel de vermelding, dat met deze ervaringen het gevoel gepaard gaat, werkelijk de laatste waarheid te aanschouwen, het wezen van de dingen, het geheim van het leven, als worden er sluiers weggerukt’.

Maar wat is de relatie tussen piekervaringen en kundalini-energie?

Werken met kundalinie-energie kan volgens sommigen een extra bijdrage leveren aan het verkrijgen van piekervaringen. Zo wordt door Gopi Krishna, iemand die veel over kundalini-ervaringen geschreven heeft, gesteld dat een actieve kundalini het biologisch-psychologisch-spirituele mechanisme is dat verantwoordelijk is voor mystieke ervaringen, geestelijke ontwakingen, bijna-dood-ervaringen, geïnspireerde creativiteit en genialiteit en, als het ongezond wordt, enkele typen van mentale ziekten met mystieke kenmerken.

De vraag is of dit klopt: hangen piekervaringen en kundalini-energie zo nauw samen? Dit zou verregaande implicaties kunnen hebben op het gebied van spirituele ontwikkeling, creativiteit en de ontwikkeling van zelfinzicht.

Een antwoord op deze vraag is niet zo simpel te geven. Een actief kundalini systeem kan tot allerlei verschijnselen leiden en is voor een onderzoeker moeilijk te herkennen.

Om hier meer zicht op te krijgen is een onderzoeksproject ‘Piekervaringen en kundalini-energie’ gedaan. Met behulp van aura-readingen is nagegaan in hoeverre piekervaringen en koendalinie-energie gekoppeld waren. Op deze manier is het namelijk mogelijk helderziend naar zowel het verschijnsel kundalini-energie te kijken als naar iemands piekervaringen.

►Lees verder over de resultaten van het project Piekervaringen en Kundalini-energie