09 De ondergrondse kamer: Basiskrachten van het bestaan

 

Ben je er zeker van dat je de oerkracht die je als mens op aarde kunt beleven, ook aankunt? Dat je in balans kunt blijven als de oerkrachten van binnenuit of van buitenaf op je inwerken? Of ga je ‘door het lint’ als het te sterk wordt? Of ga je erin mee als aardse verleidingen te sterk worden? Misschien wordt deze ondergrondse kamer daarom wel de ‘Kamer van het Centrale Vuur’ (Chamber of Central Fire) genoemd. Deze kamer van de Grote Piramide bevat deze enorme uitdaging voor de inwijdingskandidaat.

Figuur 9.1: Schematische doorsnede van de Grote Piramide met onderaan de ondergrondse kamer. (bron tekening: Metron Artiston)

De ondergrondse kamer ligt ongeveer 30 meter onder de basis ( A – B) van de Grote Piramide. De afdalende gang (zie figuur 9.1) gaat beneden over in een horizontale gang van circa 9 meter. Aan het eind hiervan is een voorportaal (ca. 1,83 meter lang) en dan de grote ondergrondse kamer (ca. 14 meter) die beiden uit de rotsen gehouwen zijn. Deze kamer is de grootste kamer van deze piramide. De hier genoemde afmetingen zijn een ruwe benadering. Meer informatie over de precieze afmetingen is op een website elders te vinden. Daar wordt aangetoond dat belangrijke afmetingen en verhoudingsgetallen van de gehele Grote Piramide met grote precisie ook in deze kamer zijn terug te vinden. Rechts in de kamer is een ruw stenen verhoging te zien (figuur 9.2), in het midden is een verlaging met daarin een put, links zijn twee doodlopende lage gangetjes en er zijn enkele mooi afgewerkte stukken muur te zien. De langste doodlopende gang is ruim 16 meter. 
Het hele piramide-complex, en dus ook de ondergrondse kamer, laat zich op energieniveau lezen als een ‘ervaringsboek’. Ieder deel van de piramide weerspiegelt een aspect van het mens-zijn. (Daarnaast weerspiegelt het eveneens de ontwikkeling van de hele mensheid op aarde.) Door meditatieve afstemming kan dat aspect ook voelbaar worden en werd het door de ‘inwijdingskandidaten’ indringend ervaren.

Veronderstellingen over de betekenis van de ondergrondse kamer
Naar de betekenis van de ondergrondse kamer in de piramide is door verschillende mensen gezocht. Zo wordt gedacht dat het een onaffe ruimte is omdat muren en plafonds nog maar ruw bewerkt zijn. Het zou onaf zijn, werd verondersteld, omdat men hier eerst de sarcofaag wilde plaatsen en toen bedacht heeft dat deze hoger in de piramide zou moeten komen.
Ook over de doodlopende gangetjes in de wanden van deze ruimte zijn veel vraagtekens want waarom zou men dat hier doen? Evenals een diepe put midden in deze ruimte. De vraagtekens zijn heel begrijpelijk als je zelf in deze ruimte staat, want waarom zou iemand dit soort gangetjes maken en zulke ruwe steenconfiguraties (zie figuur 9.2)?


Figuur 9.2: Ruwe steenconfiguratie in ondergrondse kamer

Het vervolg van de inwijdingstocht loopt door deze kamer waarbij de verschillende onderdelen ervan ieder een eigen functie blijken te hebben voor de inwijdingskandidaat. En iedere keer worden basiskrachten in de mens uitgedaagd en moet de inwijdingskandidaat die overwinnen. Maar eerst moet hij door een deur, een voorportaal en nog een deur om in de ondergrondse kamer te komen. Deuren die er overigens al lang geleden zijn uitgebroken, net als op andere plaatsen in deze piramide.

Terug in zijn fysieke lichaam
Nadat Jezus met zijn droomlichaam weer teruggekeerd is in zijn fysieke lichaam onderin de piramide, verschijnt voor zijn geestoog de hoofdpriester in beeld als een lichtende verschijning en hij hoort: “Ben je klaar om als goddelijke mens naar het leven op aarde te gaan dat zo vol beweging en strijd is? Ben je gereed om je goddelijke missie te volbrengen? Ben je ge¬reed om dat hoe dan ook vol te houden? En bij de ergste tegenwind vast te hou¬den aan je innerlijke doelen, je eigenlijke missie? Zeg me, wat is je antwoord?” Jezus zegt na innerlijke raadpleging: “Ik ben bereid om hoe dan ook door te gaan om mijn innerlijke missie hier op aarde te brengen. Ik zal alles doen wat daarvoor nodig is. Sta mij toe om door te gaan.” De hoofdpriester: “Je kunt je weg vervolgen.”
Jezus loopt door de lage gang verder (gedeelte in figuur 9.1 waar een S bij staat) verder in de richting van de ondergrondse kamer. Rechts ziet hij de steil opgaande doorgang naar de ‘ver¬borgen kamer’, maar opnieuw verschijnt het beeld van de hoofdpriester: “Je tijd voor deze gang is nog niet gekomen. Al wie door willen gaan omhoog, zullen zich eerst de (oer)krachten van het leven op aarde eigen moeten maken, om niet te bezwijken onder de druk die anders bij het vervullen van hun levensmissie op hen komt te liggen.” Jezus stelt zich intuïtief in en krijgt het beeld om eerst naar de ondergrondse kamer te gaan en zich daar ook mentaal op voor te bereiden. Hij betreedt de ruimte voor de kamer en voelt de volle kracht van zijn lichaam.

Het voorportaal van de ondergrondse kamer
Jezus staat voor de stenen deur (van het voorportaal) aan het eind van de lange gang naar beneden en stelt zich in op de volgende fase van zijn tocht. Hij voelt de krachten in zijn lichaam, in zijn bekkenbodem en eerste chakra wakker worden die met deze plek te maken hebben. Hij voelt ook hoe sterk en rauw die krachten kunnen zijn, krachten die kunnen verscheuren. Steeds sterker voelt hij de energie door zich heen gaan, hele fysieke energie. Energie die te maken heeft met spierkracht en vitaliteit. Gevoelens van primitieve kracht komen er in hem naar boven. Hij voelt de behoefte om zijn stem te gebruiken om geluid te geven aan de energie in hem. Dan ziet hij het beeld van de hoofdpriester en hoort hij:
“Weet dat je hier overgeleverd kunt worden aan de krachten die alles willen vernietigen, alles kapot maken”, hoort hij de stem van de hoofdpriester en ziet ook zijn gezicht. “Als je deze krachten niet aankunt zullen ze jou overweldigen en vernietigen. Heb je de kracht om die te weerstaan?”
Onrustbarende impulsen zijn voelbaar bij zijn stuitgebied waar een belangrijk kundalinicentrum zit dat alles met zijn oerkracht te maken heeft. Jezus: “Ik zal ze weerstaan en God de Hemelse vader is bij mij en zal mij leiden”.
Zijn aandacht richt zich nu op de schuifdeur van de ondergrondse kamer. Weer verstrijkt er tijd voor hij zich gereed heeft gemaakt om verder te gaan. Alsof hij energie moet opbouwen als voor een grote fysieke krachtsinspanning. Dan staat hij vlak voor de deur en zegt: “Ik wil naar binnen.” Het beeld van de hoofdpriester verschijnt opnieuw: “Wil je volgens de aardse wetten leven? De gevoelens en energieën die horen bij het leven op deze aarde respecteren, zodat je met je lichaam één bent met deze aarde?” Jezus: “Ja, dat wil ik. Ik wil volledig op deze aarde als mens leven!” De hoofdpriester: “Ga naar binnen!”
Jezus pakt de deur vast en probeert deze weg te schuiven. Het lukt niet. Hij stelt zich in op zijn intuïtie. Hij voelt kracht en energie vanuit zijn voeten omhoog komen en drukt vervolgens rechtsboven tegen de stenen deur. Dan kan hij, met een enorme inspanning van zijn krachten, de deur openen door die om zijn lengteas te draaien. Hij stapt voorzichtig de donkere ruimte in. Het lijkt of flarden duisternis langs hem heen komen. “Wij zullen je vermoorden!” hoort hij, “We zullen je vernietigen.” Hij voelt dat deze donkere spookachtige krachten hem proberen te ondermijnen. Hij stelt zich extra in op zijn eigen kracht, met beide benen stevig op de grond en vermant zich. Dan voelt hij hoe het om hem heen rustiger wordt.
Hij loopt naar rechts, naar het eerste ruwe rotsblok dat uitsteekt vanaf de vloer. Hij heeft de intentie de krachten van de aarde te overwinnen, zoals die in de mens voelbaar kunnen zijn. Hij stelt zich aan de zijkant van de steen op met de wens toegang te krijgen tot de krachten van de aarde. Hij pakt de steen aan de onderkant vast en probeert die omhoog te tillen. Het lukt niet. Hij stelt zich in op zijn intuïtie en voelt dat hij eerst in zichzelf contact moet maken met de krachten van de aarde. Hij voelt die nu omhoog komen door zijn benen, in zijn lijf en in zijn armen. Weer probeert hij het en met een enorme krachtsinspanning lijkt er een verschuiving van de steen te komen. De energie gonst en golft door hem heen. Met de verschuiving van de steen worden bij hem de krachten van de aarde opgeroepen, de oerkrachten die al het leven op aarde kracht geven. Jezus loopt verder naar de tweede steen, met de gedachte om deze oerkrachten te beheersen. Hij klimt nu op de steen en probeert zich nu schrap te zetten tussen de steen en het lage plafond. Hij stelt zich in op een innerlijke, lichtende, geestelijke energiestroom van boven. Een stroom vol informatie over het beheersen van deze oerkrachten. Zich schrap zettend probeert hij uit alle macht deze steen omlaag te duwen. Het lukt niet, de steen blijft onwrikbaar staan. Hij stelt zich in op zijn intuïtie. Hij voelt dat hij zijn oerkracht moet gebruiken, wat hij ook doet. Eerst laat hij de oerkrachten van de aarde in hem omhoog komen en dan, in de stroom geestelijke energie van bo¬ven, drukt hij de tweede steen naar beneden. Het lukt, de oerkrachten van de aarde zijn onder zijn be¬heersing gebracht!
Voor hem wordt een tweede stenen deur zichtbaar. Hij voelt dat daar achter krachten liggen die een schat kunnen zijn, maar ook een verschrikking. Zijn spirituele hartcentrum straalt en hij voelt dat hij door moet gaan. Hij drukt rechtsonder tegen de stenen deur en klapt die open over zijn breedte-as. Hij kruipt er onder door naar binnen en komt in een grote ondergrondse kamer en is vol verwachting voor de dingen die komen gaan.

Figuur 9.3: Ingang ondergrondse kamer (gezien vanuit de ondergrondse kamer)

Intermezzo: kleine meditatie op oerkrachten
Ga nu voor jezelf na of je in je leven een situatie hebt gehad waarbij je je eigen oerkrachten hebt weten te beheersen. Hoe herkenbaar is dat gevoel? In hoeverre kon je je hart daarbij openen? Als je nu bij deze beelden je hart opent, wat gebeurt er dan met je? In hoeverre geeft dat meer begrip en verzachting van de krachten? En geeft het ook meer controle?

De nis rechts in de muur van de ondergrondse kamer: kracht van handelen
Hij wendt zich naar rechts en voelt zich aangetrokken door een plek in de muur die mooi gepolijst bewerkt is. De ‘kracht van het handelen’, gaat er door hem heen. Deze plek is de confrontatie daarmee. Maar hoe moet hij daarmee contact krijgen? Zich intuïtief instellend zet hij zijn handen op twee plekken in de muur en schuift met veel moeite een stenen schuifpui uit de muur. Hij stapt in de vrijgekomen ruimte, wat maar net past, kruipt in die ruimte nog wat omhoog en gaat ondertussen steeds meer de energieën voelen van deze plek. Hij legt zijn handen op twee plekken voor hem en voelt de kracht ervan steeds sterker via zijn handen door hem heen vloeien. Hij voelt dat dat een verscheurende, woedende kracht kan worden die vernietigt en niet heelt. Hij concentreert zich op zijn innerlijk zelf en zijn spirituele hart en na verloop van tijd krijgt het innerlijk gevoel steeds meer de overhand op deze krachten in zijn handelen. Dan lost de enorme stuwing van de krachten in hem op en hij beseft dat de krachten geen vat op hem hebben gekregen. Hij stapt uit de nis en schuift de stenen pui terug in de muur.

Tweede nis: woede en wilskracht
Hij loopt verder, rechts door de ruimte en houdt stil bij een andere bewerkte plek van de muur. Een gevoel van woede komt in hem op, maar ook assertiviteit, de kracht om je punt te maken. Hij houdt zijn elleboog en onderarm in een uitsparing in de muur en oefent daar nu kracht uit. Dan trekt hij een tuimelsteen om zijn horizontale as uit de muur en kruipt daar onderdoor naar binnen. Binnen kan hij weer rechtop staan hoewel het heel smal is. Hij zet zijn rechtervoet op een plek in deze nis en drukt daar stevig tegenaan. Krachtige energieën stromen door zijn benen die ervan gaan trillen. Het voelt voor hem als een energie om hoe dan ook je wil door te zetten, ‘koste wat het kost’. Terwijl hij deze enorme energieën door zich heen voelt gaan die met hem op de loop willen, focust hij meer en meer op zijn innerlijk. Dat transformeert uiteindelijk de energieën en maakt ze rustiger en beter hanteerbaar. Dan vloeien ze weg en hij stapt zelfbewust de nis uit en sluit die. Ook deze kracht die met woede en wilskracht te maken heeft, is overwonnen.

De twee stenen verhogingen: de kracht van de voortplanting
Hij stapt nu naar een hoger stuk rechts in de kamer. Hij voelt intuïtief dat dit te maken heeft met de energieën van de voortplanting. Terwijl hij daar rechts omhoog loopt, komt er vanuit zijn testikels een vurige stroom energie omhoog zijn lichaam in. Hij voelt de drang tot voortplanting. Hoe hoger hij komt hoe sterker, een drang die hem bijna gek maakt. De plek waar hij nu is, is ruw net zoals deze kracht. Hij probeert die te beteugelen door haar te onderdrukken, maar dat geeft instabiliteit en nare gedachten. Hij verbindt nu de voortplantingskracht meer en meer met zijn spirituele hart. De kracht begint langzaam een warme gloed in zijn lijf te worden. Hij gaat liggen tussen twee bulten van stenen. Hij voelt hoe op deze plek de gloed zich in het horizontale vlak om hem heen uitbreidt. Het lijkt alsof hij aan de rand ervan stemmen hoort die hem seksueel benaderen: “ik wil wel met jou” en “kom bij me vanavond”. Hij laat de stemmen voor wat ze zijn en focust op zijn hart. Even nog gaan de stemmen door, dan vervagen ze.

Hij staat weer op, voorzichtig want hij is nog wankel van de energieën die door hem heen gingen. Weer voelt hij een energiestroom vanuit het gebied van seksuele energie omhoog komen als hij naar voren loopt. En hij voelt dat hij de neiging heeft iedereen in zijn armen te sluiten en krachtig tegen zich aan te drukken. De energiestroom is nu ook in zijn armen sterk geworden. Hij wordt bijna vernietigend sterk alsof hij met die kracht iemand kan platdrukken. Weer focust hij op zijn hart en de kracht in zijn armen gaat over in hitte en dan in een aangename warmte. Hij loopt nu iets verder naar beneden tussen de twee stenen verhogingen in deze kamer. Het lijkt alsof de kracht van de voortplanting hem niet heeft kunnen overheersen.

Dan, als hij bijna beneden is aangekomen, voelt hij hoe hij zich om moet draaien naar de verhoging. Hij voelt hoe zijn lippen gaan branden, branden van verlangen. Een verlangen dat zo sterk is dat hij voelt dat het hem naar gekte kan drijven, maar hij gaat terug naar de verhoging om de voortplantingskrachten helemaal te beleven. Hij beheerst zich en verbindt zijn hart met zijn lippen en ogen die ook geactiveerd raken. Na enige tijd gaat het heftige verlangen in zijn lippen over in warmte. Hij draait zich weer om en daalt weer iets verder af.
Zijn ogen gaan nu aandacht vragen en hij keert zich weer om. Ze gaan branden van verlangen, ze tasten als vurige schijnwerpers naar een bevredigingsmogelijkheid van dat verlangen. Zinderend intensief wordt zijn blik totdat hij zich weer op zijn innerlijk licht instelt, dat verzacht zijn blik, geeft het weer een prettige warmte.
Weer keert hij zich om en gaat iets naar beneden. Weer voelt hij krachten in hem actief worden. Hij draait zich om en voelt sterk via zijn tong sterk de behoefte en het verlangen naar een partner. Een partner om aan te raken en ermee te versmelten. Energieën lijken nu lager langs zijn tong naar buiten te stromen op zoek naar een partner. De kracht is bijna misselijkmakend, zo sterk. Dan focust hij op zijn innerlijk en voelt na enige tijd zijn tong weer aangenaam warm worden in zijn mond.

Weer gaat hij iets meer naar beneden maar nu komen zijn geslachtsdelen volop in zijn aandacht. Hert hele gebeid van seksuele energie vraagt om een partner. Het verlangen wordt hevig en heel fysiek. Hij verbindt dit gevoel met zijn hart en zijn innerlijk licht en zijn onderlijf komt tot rust in intense warmte. Hij voelt zijn lijf nog nazinderen van de ervaring. Langzaam maakt hij zich los van deze plek van de voortplantingsenergieën en keert zich om naar beneden.

Achterin de ondergrondse kamer: het opgaan in aardse rijkdom
Hij krijgt het gevoel alsof er een dikke, zacht oplichtende lijn vanaf zijn middenrif naar de achterkant van deze ondergrondse kamer gaat. Hij voelt de aantrekkingskracht ervan en stapt voorzichtig naar de plek achterin die hem aantrekt. Vlak ervoor voelt hij de aarde gebondenheid die met deze plek samenhangt. Het geeft hem een prettig gevoel van genieten van aardse rijkdom, geld, eten, drinken, je wentelen in weelde en er helemaal in opgaan. Hij voelt hoe deze plek hem helemaal probeert op te zuigen zodat hij zich volledig naar materieel aards geluk gaat richten. Als hij het gevoel verbindt met zijn spirituele hart en de verleiding van het aardse overwint,  gaat hij zich weer goed in zijn lichaam voelen. De binding van de lichtlijn met zijn middenrifgebied begint op te lossen en hij voelt zich bevrijd van de aardse gerichtheid die ermee samenhing.

Vierkant gat in de achterwand ondergrondse kamer: bouwen met aardse middelen
Hij begint een nieuwe energielijn te voelen die loopt van hem naar een volgende plek aan de achterkant van deze ruimte. Hij loopt daar naar toe. Er zit een vierkant gat in de zijwand. Als hij zich intuïtief instelt, voelt hij de uitdaging om met aardse middelen een huis te bouwen: een ruimte om te verblijven die bescherming kan bieden.
Hij kruipt met enige moeite het vierkant in en schuift er op zijn zij dieper in. Verderop drukt hij met zijn handen tegen het plafond van deze ruimte waardoor de plafondsteen gaat kantelen. Hij kan hier rechtop zitten en zelfs bijna staan in de vrijgekomen ruimte. Hij drukt krachtig op de zijkanten van deze ruimte. Ook die gaan kantelen en de beide stenen vormen als het ware een puntdak boven hem. Hij drukt vervolgens met zijn rechtervoet voor op de muur terwijl hij zich met zijn rug afzet tegen de muur achter hem. Ook de muur voor hem kantelt en vormt als het ware een uitgang van zijn ‘huis’ in wording. Hij draait zich om naar de steen waar hij met zijn rug tegenaan drukte en drukt nu met zijn beide handen links op de zijkant van de steen en draait die steen over zijn lengteas links naar achteren. Er wordt een venster op de wereld buiten het huis zichtbaar, dat is althans de associatie.
Nog is de uitdaging van deze plek niet helemaal aangegaan. Hij schuift rechts naast het laatste gedraaide paneel tegen een liggend blok. Door de kracht die hij erop uitoefent draait dat om zijn (liggende) lengteas en er ontstaat een ruimte als voor een slaapplaats. De hele ruimte krijgt nu, zij het rudimentair, steeds meer het karakter van een huis. Hij drukt tegen een stenen blok rechts van het ‘bed’. Ook hier krijgt hij een steen aan het kantelen, een tafel, een ontmoetingsplaats voor samen eten aan tafel en contact wordt zichtbaar. De uitdaging is nu volledig aangegaan en heeft tot een ‘huis’ geleid om in te wonen. Dan trekt hij boven zich een steen van links naar rechts en schuift andere stenen weer terug in hun beginstand. Daarna kruipt hij terug in de richting van het vierkante gat waardoor hij gekomen is. Hij trekt nog een paar stenen terug in hun beginpositie zodat alles weer in zijn oude staat komt. Hij kruipt uit het gat en heeft met deze uitdaging laten zien dat hij de kracht heeft om met aardse middelen een plek voor wonen, ontmoeten en bescherming te bouwen.

Lage gang achterin ondergrondse kamer: de uitdaging van de schatten van de aarde
Als hij weer in de ondergrondse kamer staat, voelt hij zich aangetrokken tot een plek verderop bij de achterwand. Hij komt daar bij een laag gangetje aan de achterwand. Die staat tegenwoordig wel bekend als de doodlopende gang (dead end passage). Mediterend op de betekenis ervan komen de ‘schatten van de aarde’ naar boven, de rijkdommen die verborgen zijn in de aarde. Het vinden en met mate tot je nemen van deze rijkdommen van de aarde is hier de uitdaging. Het gaat er overigens niet om de rijkdommen van de aarde te beschouwen als echte, wezenlijke rijkdommen, want die zijn het domein van de geest.
Hij kruipt het vierkante gangetje in en als hij verderop in een iets grotere gang terecht komt draait hij zich op zijn rug en duwt met zijn handen aan de bovenkant van de gang. Hij gaat er gehurkt voor zitten. Dan plotseling draait het bovenstuk van de gang mee in het horizontale vlak en andere vlakken worden zichtbaar. Het geeft even een flits alsof er kristallen schitteren. Hij voelt met zijn handen langs de wanden van dit bovenstuk. De kristallijnen structuur geeft een prettige sensatie aan zijn handen. Het lukt hem een zijwand van het bovenstuk los te trekken. Een schittering van edelstenen komt hem tegemoet. Hij beseft dat ze voor juwelen gebruikt kunnen worden om zo jezelf mooi te maken, maar wel met mate, gaat er door hem heen. Hij laat de schitteringen even op hem inwerken totdat hij voelt dat het voldoende voor hem is. Dan sluit hij de wand weer.
Hij trekt nu de tegenoverliggende wand los. Glimmende metalen schijnen hem tegemoet, metalen die de mens voor bescherming kan gebruiken, voor geld en voor goederen. Ze geven rijkdom maar wel een materiële rijkdom. Hij sluit na een korte tijd van contemplatie ook dit paneel weer. Hij opent een derde paneel rechts en ziet daar bruinkool en zwarte kolen die bij verbranding warmte kunnen geven. Ook die schat heeft de aarde. Hij sluit ook dit paneel weer en opent een vierde paneel. Hij ruikt de geuren die hem uit dit paneel tegemoet komen. Hij ziet een olieachtige vloeistof die kan branden en glad kan maken. Hij sluit daarna ook dit paneel.
Dan draait hij aan het plafondpaneel erboven, een rood licht schijnt hem toe en aarde/stof valt uit dit paneel. Hij voelt de fysieke, energetische uitstraling van dat licht en moet zich ervoor afschermen, zo sterk is het. (Het lijkt op de stralingsenergie van radioactieve aarde). Hij legt de aarde die eruit viel terug en draait de plafondsteen weer dicht. Hij draait daarna de hele bovenkant in de uitgangsstand. Hij kruipt terug door de smalle vierkante gang naar de ondergrondse kamer en klopt zijn tuniek af.

De put: de oerkracht
Nu begint het centrum van de ruimte hem aan te trekken. Hij loopt daar naar toe en mediteert over die plek waar de vloer verlaagd is en waar in het midden van die verlaging een put te vinden is. Tot hem komt: “De diepste oerkrachten van de aarde voor de mens zijn hier te vinden. Stel je erop in want die krachten zijn heel erg sterk. Als je die krachten beheerst kun je het aardse hanteren, anders lukt dat niet goed. Weet wat je doet!”
Hij voelt nu enorme, bijna dierlijke krachten in zich opkomen. Krachten als van een wild dier dat tot de aanval over wil gaan. Krachten die bijna niet uit te houden zijn. Hij nadert de rand van dit verdiepte gedeelte van de ondergrondse kamer (figuur 9.4). De energie in zijn lichaam wordt ongelooflijk sterk en van een dierlijke aard, vooral bij zijn stuitgebied. Bijna als een dier loopt hij langs de ovale rand van het verdiepte gedeelte. De energie, die nu vanaf zijn stuit hoger langs zijn ruggengraat loopt, is bijna niet uit te houden. Halverwege richt hij zich op de energie, die nu ook in zijn hoofd is gaan stromen. Na driekwart rond te zijn gegaan wordt het lopen moeilijker, zwaarder lijkt het. Als hij bijna rond is, voelt hij dat het voltooid is: de dierlijke krachten hebben door zijn lichaam gewoed en komen nu in balans. Als hij het verdiepte deel heeft rond gelopen, dankt hij het goddelijke voor deze ervaring. Al staande komt de energie in hem tot rust en voelt hij zich weer krachtig en stabiel.

Figuur 9.4: Ondergrondse kamer met links de put waar nu een hek omheen staat (Bron: https://seniorplaza.nl/wereldwondergizeh/ )

Nu richt hij zich op het binnenste van het verdiepte gedeelte waarin een put zit, de diepste plek van de Grote Piramide (zie figuur 9.1). De energie van deze plek doet zijn benen en  zijn lijf trillen. Hij loopt langzaam naar de put toe. De energietrillingen worden zo sterk dat hij nauwelijks vooruit kan komen. Bij iedere stap dichter naar de put toe worden deze trillingen sterker. Hij krijgt de neiging om hard weg te rennen van deze plek, zo sterk wordt de energie. De adem wordt hem bijna ontnomen. Met alle energie die in hem is, richt hij zich op de put, als centrale plek van de confrontatie met de oerkrachten van de aarde en van de mens. Terwijl hij deze sterke energieën voelt, moet hij controle houden over zijn lichaam.
Dan vlakbij de put gekomen lijkt het of een enorm lichtende metafysische energiestroom door deze put omhoog gaat en een zuil van energie vormt. Hij gaat aan de rand van de put staan en voelt dat die de krachtigste energie herbergt die hij tot nu toe ervaren heeft. Hij gaat op de rand zitten en vraagt zich af hoe hij hierin kan afdalen, want hij voelt dat dat nodig is voor deze inwijdingstocht. Dan strekt hij beide benen uit naar voren om met zijn voeten houvast te voelen op de wand van de put. Dan laat hij zich zakken en klemt zich met zijn voeten, rug en handen achter vast in de putschacht. Hij mobiliseert daarbij grote krachten in zichzelf om dit voor elkaar te krijgen.
Vervolgens verplaatst hij zijn rechtervoet schuin rechts naar beneden en schuift met zijn andere voet bij en met zijn lichaam schuin links naar beneden. Daarna verschuift hij opnieuw zijn rechtervoet en langzaam in een spiraalbeweging draaiend daalt hij af in de putschacht. Voortdurend met al zijn aandacht bij de bewegingen en het zich vastklemmen, want één verkeerde beweging kan fataal zijn. Bij het omlaag gaan, breekt het zweet hem steeds meer uit. Met zijn geestesoog ziet hij hoe bij zijn stuitgebied het centrum van zijn oerkracht (de kundalini) steeds meer geactiveerd wordt en oplicht.
Na twee spiralen omlaag licht niet alleen zijn stuitgebied op maar ook zijn handen, benen en de rest van zijn lijf. En nog is hij er niet, zijn rug brandt bijna van de energie en het zweet druipt van hem af. Dan, na nog anderhalve spiraal omlaag, komt hij aan bij de bodem van de put.
Als hij op de bodem van deze put aankomt, lijkt zijn hele lichaam in brand te staan van de geweldige energie die door hem heen stroomt. Hij kan nauwelijks rechtop staan door de intense energie. De voet waarop hij het meest steunt gaat iedere keer de sterkste energiestroom geven. Hij moet zich beheersen om niet overmand te worden door deze sterke energiestroom.
Hij weet zich toch in te stellen op zijn innerlijk en zijn hartenergie. De energie in zijn lichaam blijft intens, maar wordt nu wat zachter en verandert voor zijn geestesoog van rood naar geel. Hij blijft gefocust op zijn innerlijk licht en voor zijn geestesoog beginnen blauwe en groene energieën van boven af door hem heen te stromen (de geestelijke kundalini-energie). Hij voelt zich bijzonder krachtig en op een goede manier opgeladen met energie. Een nieuw gevoel komt in hem op, alsof hij elektrisch is opgeladen met wonderbaarlijke superkrachten, alsof hij zo uit de put zou kunnen springen.
Hij voelt dat hij deze geactiveerde oerkracht is gaan beheersen en dat hij nu weer naar boven moet gaan.
Hij klemt zich weer vast in de putschacht en schuift opnieuw spiraalsgewijs door de put, maar nu omhoog. Hij voelt dat het opgeladen zijn met de oerkrachtenergie hem helpt om uit de put te komen en door met uiterste krachtsinspanning in 3½ spiraal omhoog te klimmen door de put, komt hij boven aan. Daar weet hij over de rand van de put te schuiven en op de vloer van de ondergrondse kamer te komen. Hij neemt even de tijd om zijn tuniek af te kloppen en bij te komen van de bijna bovenmenselijke krachtinspanning die hij heeft moeten leveren.

Nis achterwand: beheerst spreken en luisteren
Hij wordt even later aangetrokken tot de laatste zijwand van de kamer. Hij loopt naar de plek van aantrekking: een mooi bewerkte en gepolijste plek. Hij stelt zich in op deze plek en voelt weer de kracht om handelend op te treden maar nu in interactie met mensen en met proportioneel gebruik van zijn kracht daarbij. Hij buigt voorover en zijn hoofd raakt de plek van aantrekking in de wand en met zijn handen houdt hij links en rechts dit stuk muur vast. Dan lukt het hem dit stuk muur naar links te draaien. Door zijn hoofd tegen de draaideur te houden, gaat het draaien niet scheef. Er komt een nis vrij rechts waar hij inschuift, het is er nauw. Hij drukt licht vanachter tegen de deur aan die daardoor wat naar voren schuift. Hij kan hierdoor nog verder in de nis staan met zijn gezicht richting de kamer die overigens door de deur grotendeels aan het zicht onttrokken wordt. Hij strekt zijn armen uit schuin boven zich en pakt de bovenranden van de nis vast. Hij trekt de bovenranden naar zich toe zodat er links en rechts openingen komen. Hij kruipt de rechterruimte in die hierdoor ontstaan is. Drukkend tegen de bovenwand van die ruimte brengt hij een tuimelsteen in beweging waardoor hij rechtop kan staan. Hij houdt zich vast aan een richel voor hem. Hij voelt dat zijn kracht in zijn middenrifgebied tot iets voorbij zijn navel toeneemt. Hij krijgt het gevoel tegenover mensen te staan en om ze krachtig en vastberaden toe te spreken. Hij beseft dat hij niet met zijn energie ‘over’ hen heen moet gaan maar wel kracht, zelfbewustheid en vastberadenheid moet uitstralen. Hij voelt hoe deze kracht uit het gebied van zijn middel komt en indruk maakt op mensen. Ze voelen dat wat hij zegt waarde heeft, daar kunnen ze niet zomaar onderuit!
Als hij deze kracht met zijn hart verbindt wordt zijn energie  inspirerender. De mensen die zo toegesproken worden, voelen zich ook spiritueel aangesproken en bij sommigen resoneert het zo sterk dat zij geïnspireerd raken.

Dan vervagen de beelden en hij kruipt terug en zet de tuimelsteen weer terug. Hij kruipt daarna in de horizontale nis aan de linkerkant. Ook hier zit aan het eind een tuimelsteen waarvan het hem lukt die in beweging te krijgen. Hij gaat rechtop in de vrijgekomen ruimte staan. Opnieuw houdt hij zich met zijn handen vast aan een richel voor hem.
Hij krijgt beelden van mensen waarnaar hij luistert. Ze vertellen hem wat ze op hun hart hebben, ze geven hun meningen en maken hun strevingen kenbaar. Het gebied van zijn middenrif en navel voelt aan als een stevige plaat, zelfs als een schild. De lading in wat mensen zeggen lost daarin op, maar hij kan de mensen heel goed horen, ze werkelijk horen. Hij verbindt dit schild met zijn spirituele hart waardoor het stralender en lichter wordt. Het lijkt alsof door wat mensen hem zeggen, iedere keer een lichtje uit het schild naar hen toekomt. Het geeft hen het verrassende gevoel begrepen te worden en ook gerustgesteld of ze diep van binnen gehoord worden. De beelden vervagen en hij kruipt uit deze opening en draait de tuimelsteen terug. Terug in de nis drukt hij aan de onderkanten van de opgeklapte zijwanden die daardoor weer terug klappen. Hij schuift uit de nis de kamer in en sluit de draaideur zodat de wand van de kamer weer één geheel wordt.
Hij voelt dat hij de uitdaging van de persoonlijke kracht naar mensen in zowel spreken als luisteren tot beheersing heeft gebracht, een goed gevoel.

De laatste nis: De kracht opbrengen om inspiratie te kunnen dragen
Weer wordt hij aangetrokken tot een plek verderop in de wand, vlak bij de ingang van de kamer. Hij loopt rustig naar die plek toe en staat daarvoor stil. Ook dit is een mooi bewerkte plek die er weer wat anders uitziet dan de vorige plekken. Door zich intuïtief in te stellen, voelt hij dat deze plek met inspiratie te maken heeft, de kracht om inspiratie aan te kunnen. Hij gaat vlak voor deze plek staan, knielt dan en houdt zijn handen iets boven zich op een richel. Hij kan met veel moeite een draaiende beweging maken met zijn handen, waardoor een rond stuk van de muur draait, wat naar voren komt waardoor een ruimte zichtbaar wordt. Hij kan er net inkruipen en verderop gekomen in de cilindrische ruimte drukt hij rechts in de wand een richel naar beneden. De achterwand van de cilindrische ruimte opent zich en hij kan in de vrijkomende ruimte stappen. Daar, in het rechter achtergedeelte, kan hij rechtop staan. Hij steekt zijn armen schuin opzij naar boven en dan helemaal naar boven. Hij voelt de kracht in zijn voeten en benen toenemen, terwijl hij bij zijn hoofd de energie steeds lichter en stralender gaat voelen. Dan krijgt hij beelden van mensen die zich voor hem open stellen. Hij spreekt hen toe terwijl een stroom van inspiratie van bovenaf in hem komt. Hij voelt de kracht in zijn benen en in zijn lijf die het hem mogelijk maakt ‘steady’ te blijven. Stevig en met beide benen op de grond, ook energetisch, zodat hij niet wegzweeft door de hoge energie van de inspiratiestroom. Hij focust op zijn spirituele hart en voelt dan dat diepe, groenkleurige energieën van beneden in hem komen en om hem heen gaan stromen in zijn aura en hem omhullen. Zijn hart ziet er nu voor zijn geestesoog uit als een schitterende, levende diamant.
Mensen worden geïnspireerd door zijn woorden, maar worden er niet zweverig van en blijven gevoelsmatig met beide benen op de grond staan.
De beelden verdwijnen weer en hij laat zijn armen zakken. Hij klimt uit deze ruimte in de cilindrische holle verbindingsnis. Hij trekt de geopende tuimelsteen weer achter zich dicht en draait daarna deze tuimelsteen weer in het ‘slot’. Hij kruipt uit de cilindrische ruimte, schuift het stenen luik wat omhoog zodat het ‘klikt’ in de cilindrische opening en draait het geheel dicht.

Weer naar het voorportaal

Hij staat weer in de ondergrondse ruimte en voelt zich aangetrokken tot de uitgang. Het lijkt erop of hij de krachten van de aarde die in een mens werkzaam zijn, heeft overwonnen en een aantal schatten van de aarde zichtbaar gemaakt heeft. Zijn basis, zijn bekkenbodem voelt erdoor gesterkt. Hij kruipt over de bovenkant van de geopende tuimeldeur uit de ruimte, sluit die deur achter zich en staat weer in de voorkamer van de ondergrondse ruimte. Hij neemt de tijd om de spanning van zich af te laten glijden, wat lichamelijke oefeningen te doen en zijn stemgeluid te laten klinken. Geestelijke ener­gieën stromen daarbij van bovenaf door hem heen. Hij voelt zich rustig worden en de spookachtige energieën van het begin doen zich niet meer gelden. Gesterkt door zijn ervaringen komt de wens in hem naar boven om verder te gaan, de piramide in. Hij loopt langs de draaideur van de voorkamer naar de lange omhooggaande piramidegang en sluit ook deze draaideur achter zich. Zijn aandacht wordt getrokken door een rond gat verderop links in de gang dat hij in het halfduister waarneemt. Daar zal zijn inwijdingstocht verder gaan.[Einde van de reading]

Ervaringen van readees met de inwijdingstocht door het piramide-complex
Ook de mannelijke en de vrouwelijke readee (iemand die een aura-reading krijgt) die in het eerste hoofdstuk van dit boek genoemd worden, hebben in een vorig leven een confrontatie met de krachten van de ondergrondse kamer meegemaakt. De mannelijke readee volgde praktisch dezelfde inwijdingstocht door de ondergrondse kamer als Jezus. Bij de beschrijving van de inwijdingstocht van Jezus komen echter veel meer details naar voren. Bij de inwijdingstocht van de vrouwelijke readee komen min of meer dezelfde uitdagingen naar voren, maar, en dat is heel opmerkelijk, in omgekeerde volgorde. Haar Egyptische incarnatie gaat linksom door de ondergrondse kamer.
Je kunt de ruwe verslagen van deze readingen nalezen op de bijbehorende pagina’s: reading mannelijke readee en vrouwelijke readee.

Terugblik
De bijnaam van de ondergrondse kamer als de ‘Kamer van het Centrale Vuur’, krijgt door deze aura-readingen een extra betekenis. Helderziend was voor inwijdingskandidaten in het midden van de kamer bij de put, een vlam waar te nemen, die stond voor het kundalini-vuur. De diepste kracht die we als mensen in ons hebben. Dat gegeven weerspiegelt tevens de enorme intensiteit van dit deel van de inwijdingsweg. Jaren geleden kon ik als bezoeker in deze ondergrondse kamer rondlopen zonder in deze intensiteit van energieën terecht te komen, dat was anders bij de inwijdingen. Zoals ik dat innerlijk kan zien, werd bij de inwijdingen door de priesters van het piramidecomplex samen met de geestelijke wereld, een speciale energietoestand gecreëerd. Die toestand was ook op de desbetreffende persoon afgestemd en verschilde dus per persoon.  Bij de mannelijke readee was deze gericht op het als farao besturen en verenigen van de twee delen van Egypte en bij de vrouwelijke readee op het creëren van een healing tempel. Bij Jezus was dit een alles overkoepelende levensmissie die de gehele mensheid betrof.
Overigens zijn veel van de uitdagingen die in de ondergrondse kamer zijn ingebouwd nog niet ontdekt, verkeerd geïnterpreteerd of vernietigd. Een probleem hierbij is dat de ‘know how’ op het gebied van spiritualiteit in onze cultuur niet erg ontwikkeld is. Daardoor missen we een spiritueel referentiekader om te begrijpen wat in dit piramidecomplex gedaan werd en waarvoor het diende. 
 
Effect voor de readees en reader
De aura-readingen hadden zowel voor de readees als voor mij als aurareader, een grote impact. Voor de beide readees was het heel intens. In mijn aantekeningen zie ik de daarover de volgende notitie: “Mijn mannelijke readee had voorafgaand aan beide readingen een slapeloze nacht. ’s Middags voor de eerste reading, kreeg hij een energie-impuls waardoor hij zich ’s avonds bij de reading, alert en vol energie voelde. De tweede keer verliep het anders. Bij het begin van de reading voelde hij zich moe en slaperig. Het was voor hem een opgave om niet tijdens de reading in slaap te vallen. Hij had het gevoel niet goed gegrond te zijn en eigenlijk op luchtkussentjes te lopen. Toen tijdens de reading het ondergrondse deel van de tocht tussen de piramides aan bod kwam, gebeurde er iets opmerkelijks. Hij voelde zijn energie terugkomen maar ook zijn gronding, alsof de diepere krachten vanuit de aarde weer in hem begonnen te stromen. Aan het eind van de reading was hij vol energie en voelde hij zich prima. Hij maakte zelfs een grapje dat hij misschien weer niet kon slapen, maar nu van de energie.”
Tijdens de aura-reading moest ik me als aura-reader instellen op het hoge energieniveau van de piramide-inwijding en maakte ik iets van de energieën van de inwijding mee. Voor mij was het een uitdaging om daarbij toch energetisch stabiel en neutraal te blijven tijdens de readingen. Hier een paar van mijn aantekeningen hierover: “Na de tweede reading over deze inwijdingsweg merkte ik dat het ook voor mij, als reader, een intense ervaring was geweest. De volgende dag zag ik nog regelmatig beelden verschijnen van de kamers in de piramides en van nauwe doorgangen in het piramidecomplex waar de inwijdingskandidaat zich doorheen moest werken. Ik besefte dat ik in de week voor de eerste inwijdingsreading ook al beelden had gekregen waardoor ik merkte dat ik me de energie van het piramidecomplex meer eigen moest maken en moest proberen te omvatten in mijn gevoel. Dat lukte tot mijn verbazing, terwijl ik wist en weet dat het complex nog zoveel meer bevat dan in de readingen is langs gekomen. Wel vormen de inwijdingsverhalen een afgerond geheel met een zinvolle voltooiing.”
Tijdens de reading vond ook een wonderlijk proces van ‘merging’ plaats waarbij het leek of mijn readees iets van de spirituele vermogens van deze vorige levens konden laten versmelten met hun huidige energielichaam. Ik kon daar als reader een begeleidende rol in vervullen. Opnieuw een paar fragmenten van de geluidsopname van de reading van de vrouwelijke readee: “Pierjasi zegt dat het net is of de energie van de incarnatie nu voor mij weer toegankelijk moet worden. Hij helpt bij de afstemming daarvan en brengt mijn huidige energiesysteem in overeenstemming met die van de Egyptische incarnatie, zodat die kwaliteiten ook in mijn huidige leven kunnen stromen.” En even later “Hij brengt mijn energiesysteem weer in balans met het vorig leven. Het vorige leven wilde er graag zijn maar gaf voorafgaand aan de reading stress in mijn lichaam, dat lost nu op.”
 
Meer informatie over de afmetingen van de ondergrondse kamer
Meer informatie over de afmetingen en de wiskunde van de ondergrondse kamer is te vinden op de website van Anton Winsor Lignell. Opvallend daarbij is dat in deze kamer de ‘gulden snede’ wordt teruggevonden en allerlei maten die ook elders in de Grote Piramide gebruikt zijn. Blijkbaar is in deze ondergrondse kamer, die er volgens velen ruw en onafgewerkt uitziet, toch een heel strikt bouwplan aanwezig.

► Verder naar hoofdstuk 10: De Grotto en de Bronschacht: De aantrekkingskrachten tussen man en vrouw en het verwekken van nieuw leven

► Terug naar hoofdstuk 8: Bovenop de piramide: de krachten van de aarde

Vergelijkbare berichten

5 reacties

 1. Bloemlezing reacties
  Diverse mensen die hoofdstuk 9 ontvangen hebben, mailden mij erover. Hieronder staan kort een paar reacties.

  Lovende reacties
  Een aantal reacties was zonder meer lovend, zoals een korte reactie ‘Mooie tekst!’ maar ook een meer uitgebreide reactie:
  “Hartelijk dank voor het toesturen van dit hoofdstuk. Ik heb het met veel plezier gelezen. Het is ongelooflijk hoe gedetailleerd je de uitdagingen hebt kunnen opschrijven. Vooral de aardse uitdagingen vond ik spannend om te lezen. Bovendien is het interessant om te lezen van de mannelijke en vrouwelijke readees. Ik zag dat je die van de vrouwelijke readee ook al hebt uitgewerkt op de site. Daarnaast is het interessant om te lezen wat dit met jou als reader en begeleider heeft gedaan in de dagen voorafgaand en na afloop van de reading. En, is het indrukwekkend dat die energieën zo op en neer gingen van de readees. Ik vind het een prachtig hoofdstuk met een goede flow die prima te volgen is voor iemand die de ervaringen en beelden niet kent (zoals ik). Wat ik een ander pluspunt vond, was de oefening (intermezzo) aan het begin. Heb je mogelijk nog één of twee oefeningen die lezers kunnen doen in dit hoofdstuk? Mogelijk kan het dan nog iets rijker worden qua eigen belevingen.”
  Een andere readee: De toevoeging over de ervaringen van andere readees met de inwijdingstocht geven het verhaal veel kracht. Een goed idee. Al met al weer een mooi hoofdstuk. Alle respect voor het readen ervan en het maken van een boek hierover.
  Readee: “Ik bewonder je doorzettingsvermogen om jouw ervaringen tot boeken om te zetten.”

  Foto’s
  Op mijn verzoek om foto’s op te sturen als je die nog had van een bezoek aan de piramides van Gizeh kreeg ik ook een paar reacties voorzien van foto’s. Mijn hartelijke dank daarvoor!

  Andere functie van de piramide
  Ook kreeg ik een reactie van iemand die een andere mening heeft over de functie van de piramide namelijk meer als wateropslagplaats en energiecentrale. Ik heb hem gemaild dat “water symbolisch in de inwijdingstocht een paar keer naar voren komt, maar ook, en dat is pas tegen het eind, als leven brengend element. Misschien komt ook de elektriciteit naar voren in de Grote Piramide maar dat zou ik dan na moeten gaan.” We waren het er wel over eens dat deze piramide in ieder geval geen graftombe is geweest.

  Voorstel voor tekstuele wijzigingen
  Eén lezer stelde een aantal tekstuele wijzigingen voor, (hartelijke dank) waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt bij het taalkundig bijwerken van de tekst.

  Extra vragen
  Een readee zette mij aan het denken met een paar interessante vragen:
  “Ergens vlak voor of bij dit onderdeel vroeg ik me af of hij dit allemaal achter elkaar heeft gedaan of dat er hier en daar langere pauzes tussen hebben gezeten om zijn lichaam rust te geven. Heb je hier informatie over en zou je hierover iets (meer) willen schrijven als er daadwerkelijk meer pauzes tussen de onderdelen hebben gezeten?” (P: dit ga ik uitzoeken. Mijn eerste indruk is dat er ‘recuperatiemomenten’ waren tijdens de inwijdingstocht)

  Een andere readee vroeg of er meer oefeningen mogelijk waren.
  P: Met de kundalinigroep ()groep van aura-healers) hebben we aan de hand van geleide meditaties de hele inwijdingstocht gedaan. Dit was een fantastische en indrukwekkende ervaring. Mogelijk dat er nog wat oefeningen uit de verslagen hiervan zijn over te nemen.

  Weer een andere readee: “Ik vroeg me af waarom er niet een onderdeel is dat te maken heeft met energieën om andere mensen te genezen? Of komt dat in een ander hoofdstuk van het boek naar voren?”
  P: Ik snap je vraag en zal nagaan in hoeverre ik daarvan nog beelden kan krijgen. Indirect komt het wel naar voren bij de vrouwelijke readee die als levensmissie had een healing tempel te bouwen in Egypte waar het volk van Egypte terecht kon.

  Discussiepunt: openbaarheid van deze informatie over Jezus
  Een readee mailde me over het volgende: “ik heb er moeite mee dat de meest innerlijke en intieme roerselen van Jezus aan de grote klok worden gehangen. Het gaat hier niet om een fictief personage maar om een kwetsbaar mens, bij velen bekend, die in beslotenheid een hele zware en eenzame inwijdingsweg zou hebben gevolgd. Middels jouw gaven ben je in staat zijn aanvechtingen, in hoofdstuk 9 zeer gedetailleerd beschreven, openbaar te maken. Zou iemand die deze weg gaat, dat willen?”
  P: Dit vind ik een essentieel punt en heb daar dan ook lang over nagedacht. “Dank voor je reactie. Het was en is geenszins mijn bedoeling afbreuk te doen aan Jezus. Hij was een menselijke incarnatie die de goddelijke realisatie van de kwaliteiten van zijn godsvonk, zijn diepste bron, in alle opzichten had gerealiseerd. Maar blijkbaar moest hij voor zijn missie op aarde zich de aardse krachten tot in alle diepten en hoogten in zijn aardse lichaam bewust worden en overwinnen, anders zou het niet goed kunnen gaan met zijn missie. De ondergrondse kamer bevat de meest basale en woeste krachten van het menselijk bestaan. Die horen onvervreemdbaar bij deze inwijdingstocht. Alleen bij het beschrijven ervan heb ik een aantal keren geaarzeld hoe ik de beelden die ik gekregen had op zou schrijven om duidelijk te zijn zonder mensen af te stoten. Gezien jouw reactie is dat niet helemaal goed gelukt. Intussen kreeg ik wat tips om formuleringen hier en daar aan te passen wat ik intussen gedaan heb, zodat sommige dingen er wat milder staan. Dat gold met name het gedeelte dat over de kracht van voortplanting ging.”
  Wat later in discussie met iemand anders hierover kwam de gedachte naar voren dat de basiskrachten van de ondergrondse kamer in ieder mens in meer of mindere mate spelen. Ieder mens zal zich hiermee moeten verhouden. De inwijdingstocht demonstreert deze basiskrachten en de strijd die de mens ermee kan aangaan. De tocht van Jezus is daarbij een voorbeeld.”

  Reflectie op het eigen leven
  Readee: “De verschillende uitdagingen die beschreven worden, vind ik interessant. Herkenbaar als uitdagingen die ikzelf en ook andere mensen in het leven krijgen. En niet allemaal met goed gevolg doorstaan.”

  Discussiepunt: weten we alles al?
  Een readee mailde me dat hij geen sterke verbinding voelde met de Piramides. “Voor mij zijn ze een (klein) deel van de totale wereldgeschiedenis. Interessant, maar we dragen naar mijn gevoel alle informatie al in ons.” Over dat laatste en zeer interessante punt hebben we vervolgens een discussie gehad: wat ligt al in ons besloten en wat leren we erbij?

 2. bijzonder
  Hoe zijn deze teksten ooit tot stand gekomen is het eerste wat me bij blijft als ik het eenmaal heb gelezen. Hoe authentiek zijn ze derhalve. Toch heel bijzonder en heel herkenbaar. Jezus als ankerman, vind ik heel fijn omdat hij voor mij mens en god in een is. Een voorbeeld waar we uiteindelijk allemaal naar toe streven om die balans in ons zelf te krijgen. Dank Pierre, ik zie uit naar de volgende tekst.

  1. Bijzonder
   Je vraagt je af hoe authentiek de teksten zijn. Ze zijn afkonmstig van aura-readingen die ik gegeven heb aan twee readees die in een vorig leven allebei deze inwijdingstocht hebben gedaan. En verder aura-readingen en meditatieve oefeningen die ik gedaan heb met de kundalinigroep, een groep van healers die samen met mij meditatief de inwijdingstocht gevolgd heeeft in een lange serie sessies. En verder aparte aura-readingen waarbij ik afgestemd was op de Christ-Force energie en zo helder kreeg hoe Jezus deze inwijding gedaan heeft. Dit gaf de meest duidelijke en uitgebreide beelden. Ik heb geprobeerd de beelden en gevoelens die ik kreeg zo goed mogelijk te verwoorden, wat best nog een hele klus was. Ik sta niet in voor ieder detail van het verhaal, maar naar mijn gevoel geeft de beschrijving zoals die nu is essentiële beelden van de menselijke ontwikkeling weer en geeft het ook meer inhoud aan de figuur Jezus in relatie met de wereld. Verderop in de inwijdingstocht zal dat duidelijker worden. Zelf noem je al Jezus als ankerman en god en mens ineen.   

 3. De stem van de hoofdpriester
  De stem van de hoofdpriester is erg doordringend. Vanaf de eerste alinea voelde ik opgaande golven aan mijn rug.

  Voor mij was het bijzonder om van bepaalde energieen bewust te worden. Ik begreep dat ik me bewust op deze aspecten kan afstemmen. Dan kunnen ze voor mij als het ware ontvouwen zodat ik me hierin kan onwikkelen.

  “Wil je volgens de aardse wetten leven? De gevoelens en energieën die horen bij het leven op deze aarde respecteren, zodat je met je lichaam één bent met deze aarde?” Dit is de moeilijkste opgave – volgens de aardse wetten leven terwijl je weet dat er meer is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *