17 Voorkamer van de Koningskamer: de confrontatie

Op de weg van spirituele ontwikkeling kunnen zich bijzondere ervaringen voordoen en nieuwe vergezichten in beeld komen. Maar niet altijd zit het mee, soms stagneert de ontwikkeling en lijkt alles tegen te zitten.     Figuur 17.1: Dwarsdoorsnede Voorkamer van de Koningskamer met rechts de bovenkant van de Grote Galerij en Links de toegang tot…

16 De hogere kamers in de piramide: Bijzondere uitvindingen op weg naar eenheid

Misschien herinner je je nog uit de televisieserie Star Trek het commando ‘Beam me up Scotty’, waarbij iemand wordt geteleporteerd door de ruimte. Of misschien heb je wel eens gedroomd of gefantaseerd dat allerlei wonderlijke dingen mogelijk zouden zijn waardoor je de gebruikelijke grenzen van tijd en ruimte zou kunnen overschrijden. Dit hoofdstuk geeft een…

15 De Grote Galerij: Pelgrimstocht naar het licht

Innerlijke ontwikkeling gaat vaak moeizaam. Iedere keer als we een nieuw inzicht krijgen of een nieuw voornemen hebben en dat enthousiast willen toepassen, kan de praktijk tegenvallen en krijgen we lastige dingen die ons veel meer tijd kosten dan we verwacht hadden. Of we zijn toch weer te zwak gebleken om een hoog ideaal in…

14 Dalende gang: De zwaarte van de levensmissie en de kracht om die te dragen en te volbrengen

Heb je dat wel eens gehad, dat je als een berg tegen iets opzag? Dat je al je energie en moed bij elkaar moest rapen om eraan te beginnen? En hoe je je er uiteindelijk toch doorheen gewerkt hebt. Daar gaat deze fase van de inwijdingstocht over. De dalende gang In de gebruikelijke beschrijvingen van…

13 Afstap (links) in gang Koninginnekamer: Confrontatie met de natuur

Het piramidecomplex heeft onder andere te maken met de ontwikkelingsweg van de mens, maar de mens is niet alleen op deze planeet. De natuur speelt een cruciale rol in ons leven, zonder de dieren en de planten zouden we hier niet kunnen leven. Ook de natuur komt in deze inwijdingstocht naar voren. In de volgende…