|

Y11 De energie ervaren van een gebedshouding

Pierjasi en Brigid

Sommige mudra’s lijken erg veel op gebedshoudingen. Zoals de venusmudra die lijkt op de klassieke gebedshouding met gevouwen handen. Of de Indiase namasté houding die lijkt op een gebedshouding die ook in het Christendom gebruikt wordt.  Of de jnana-mudra (wijsheidsmudra) die door yogi’s veel gebruikt wordt.

Van een aantal mudra’s zijn verslagen van aura-readingen te vinden op deze website. Daarin wordt zichtbaar dat een mudra ons energielichaam op bepaalde manieren activeert, vooral het etherische energielichaam. Om na te gaan of dit ook bij een gebedshouding het geval is zijn we op onderzoek uitgegaan. We hebben de klassieke gebedshouding met gevouwen handen onderzocht (zie figuur 1).

Figuur 1: Klassieke gebedshouding

Eerst heb ik (Pierjasi) een aura-reading gegeven aan Brigid als die de gebedshouding van figuur 1 aannam. Daarna zijn we een gebedsmeditatie gaan doen die hier stap voor stap beschreven wordt. Tot slot hebben we ook naar andere gebedshoudingen geleken. Daar wordt kort verslag van gedaan. Al met al is dit bedoeld als stimulans om zelf op onderzoek uit te gaan naar de zeer interessante energetische dimensie van het gebed.

De gevouwen handen houding, verslag van een aura-reading

Ik stel me in op het geven van een aura-reading waarbij ik mij eerst innerlijk zuiver. Daarbij heb ik  mijn ogen gesloten. Daarna richt ik mij met mijn innerlijke ogen op Brigid om een energiebeeld van haar energielichaam en aura te krijgen. Zij zit op een paar meter afstand voor me, zodat onze aura’s elkaar niet storen. Brigid vouwt haar handen, legt die in haar schoot en ik richt me op haar energielichaam. Ik krijg dan de volgende energiebeelden te zien.

“Ik zie dat de gebedshouding meteen een werking heeft op de energiekanalen door je armen heen. Langzamerhand zie ik het verticale energiekanaal van je stuit tot je kruin oplichten. Ook bij je handen wordt het energiebeeld actiever. Ook zie ik een gebiedje boven je kruin actief worden. Dat gebiedje ligt circa 10 cm boven je kruin, het is een wat plat bolvormig gebiedje dat nu begint op te lichten. Dit is een gebied dat te maken heeft met het transcendente. Het gebied waar je ervaringen kunt hebben die het persoonlijke overstijgen. Een gebedshouding stimuleert blijkbaar het zich richten op het hogere.

Heel vaag zie ik de energiestroom vanaf dat bolletje naar de bovenkant van je aura gaan waar het centrum van het Hoger Zelf is. De auralaag die vlak om je heen zit wordt ook een beetje geënergetiseerd. Dan beginnen je beenkanalen mee te doen. Je hele energiepatroon drukt uit dat je je naar binnen richt. In de tekening van figuur 2 is een en ander geïllustreerd. Brigid ervaart het zich inkeren, dat herkent ze ook nog vanuit haar geloofsopvoeding”.

Figuur 2: Energieconfiguratie in het energielichaam bij klassieke gebedshouding

Toelichting:

-Activering energiekanalen in energielichaam (geel)

-Energetisering auralaag vlak om het energielichaam (geel)

-Activering hartchakra (oranje rondje bij borstbeen)

-Activering gebied 10 – 15 cm boven de kruin (afgeplat bolletje)

-Hoger Zelf (oranjegeel zonnetje bovenaan)

 “Ze gaat nu haar gevouwen handen voor haar hartchakra houden, oftewel haar spirituele hart. Dat ligt op het borstbeen circa 12 – 14 centimeter onder het kuiltje van haar hals. Pierjasi: “Ik zie dat je hartcentrum meer geactiveerd wordt. Bij je handen zie ik uitstraling in de aura van ca. 20 cm er omheen die je hartchakra stimuleert. Ook dat wat platte bolletje boven je kruin wordt meer geactiveerd. Bijna of daar een besef komt ‘ik kan dat gebied daarboven verkennen. Om ideeën te krijgen!” Brigid: “Het werkt dus inspirerend! In mijn gevoel is mijn hartchakragebied nu meer op de voorgrond en ook mijn keelgebied. Het voelt gemakkelijker om mijn aandacht naar boven te brengen. Mijn aandacht naar beneden brengen wordt juist moeilijker nu ik mijn handen bij mijn hartchakra houd”. Pierjasi: “Dat zie ik ook. Terwijl de energie aan de bovenkant van je lichaam wat meer wordt, zie ik dat de energie bij je benen juist wat minder wordt.”

Als Brigid het klassieke gebed van ‘Onze vader in de hemelen…’ zegt, zie ik dat er allemaal beelden rondom in haar aura oplichten van allerlei oude ervaringen met bidden! Brigid herkent dat.

Als ze haar handpalmen wat meer tegen elkaar aandrukt, zie ik de energiestroom door haar armen en benen wat breder worden. Boven haar hoofd wordt het niet actiever. Brigid: “Het voelt alsof de centrale energiekolom in mij wat massiever wordt en ik iets meer naar binnen gericht word. Alsof ik mijn binnenwereld wat meer voel en de buitenwereld wat minder”.

Na afloop van deze aura-reading zijn we allebei verrast hoe deze gebedshouding een innerlijke gerichtheid stimuleert en helpt om inspirerend contact te maken met het ‘hogere’. Bij de innerlijke gerichtheid naar het hogere gaat het niet alleen om de energie van het etherische energielichaam. Ook de andere energielichamen (het emotionele, mentale, spirituele en de drie causale lichamen) doen mee.

Zelf de energie van een gebedshouding ervaren

Misschien vindt je het interessant zelf deze energieën te ervaren. De volgende gebedsmeditatie kan je daarbij helpen. Die bevat wat extra stappen om beter de energieën van de klassieke gebedshouding te ervaren. Stap 1, het gronden waarbij je een verbinding met de aarde visualiseert zodat je niet wegzweeft maar beter met beide voeten op de aarde blijft. Ook kan je hierdoor de energieën in je lichaam beter voelen. Stap 2, waarbij je de subtiele energieën van je energielichaam activeert zodat je deze beter kan voelen. Stap 3, een zuiveringsstap waarbij het woord ‘gebed’ centraal staat. Stap 4 een zuivering van het gebied van je kruin tot aan de bovenkant van de aura waar het energiecentrum van je Hoger Zelf zit als een stralend zonnetje. Stap 5, het aannemen van de gebedshouding en voelen wat het je doet. Stap 6 je hartchakra activeren zodat je dat bewust betrekt bij deze gebedsmeditatie. Bij stap 7, een gebedsmeditatie met een geopend hartchakra. Stap 8, gebedsmeditatie met de Christ-force energie. Stap 9, een lichtlijn naar boven visualiseren om het contact met het hogere te versterken.

Daarna, bij stap 10 – 14 kunnen we ons bepaalde vragen stellen terwijl we in de gebedshouding zijn. Daarmee raadplegen we de hogere gebieden van onze innerlijke wereld die nauw verbonden zijn met ons Hoger Zelf en het goddelijke, onze Godsvonk. Met stap 15, sluiten we deze gebedsmeditatie af. Veel succes ermee!

Voor degenen die ook andere gebedshoudingen willen onderzoeken staan achteraan nog wat tips voor verder onderzoek.

Gesproken gebedsmeditatie 1

Stappen in de gebedsmeditatie met extra’s

 Gronden

Laten we eerst even gronden. Doe dit door je wortels voor te stellen van je voeten en je stuit naar het bolvormige centrum van de aarde en maak die daaraan vast. Zet je wortels in het ‘nu’ door de datum van vandaag erop te zetten en zet je naam erin. Dat zuivert je gronding en maakt die steviger.

 1. Energie laten stromen

Laat aarde- en kosmische energie stromen. Meng die in je stuit en laat die energieën door je heen stromen. Dat helpt om in een meditatieve staat te komen. Stel je een vlammetje voor aan de rand van je aura. Als er storingen vrijkomen zoals wolkjes of stof, laat die naar het vlammetje gaan en verbrand die op je uitademing. Dat zuivert je aura.

Stel je een klein kamertje voor in het centrum van je hoofd. Zeg even ‘hallo’ in dat kamertje en misschien dat je beelden ziet van anderen of associaties daarmee krijgt. Als er bezoek is, verzoek dat dan vriendelijk maar dringend je kamertje en heel je energiesysteem te verlaten. Dat geldt ook voor donkere wolkjes. Dat kan meer rust en helderheid in je hoofd geven. Zet de datum van vandaag in je kamertje, op de muren, het plafond en de vloer. Zet je naam erin zodat het jouw kamertje met jouw energie wordt.

 1. Zuivering van het woord ‘gebed’

Stel dat er een luie stoel staat in het midden van je kamertje waar je in kunt gaan zitten en vanwaar je naar buiten kunt kijken. Stel je daar een scherm voor met een grondingskoord eronder en een zonnetje erboven. Laat het woord ‘gebed’ verschijnen op het scherm. Laat alle associaties die je hebt met het woord ‘gebed’ maar dat scherm gaan. Misschien dat je het woord ziet veranderen. Stel je een vlammetje voor vlak onder het scherm. Laat alle lading uit dat woord stromen en verbrand dat in je vlammetje. Zet het woord ‘gebed’ in het nu. Laat ook je naam over dat woord gaan, zodat alle energie van anderen los kan komen en weg kan stromen. Alleen je eigen authentieke ervaring blijft over. Misschien zitten er nog energielijnen van anderen aan dat koord. Als je die ziet, zeg daar dan ‘hallo’ tegen. Richt je vooral op de plek waar een energielijn vastzit aan het woord ‘gebed’. Misschien werd die energielijn ooit gevormd toen je onder de indruk was van iemand die wat zei over gebed en wat je moest doen en laten. Dat kan een energielijn met die persoon hebben achtergelaten. Als je je op de aanhechtingsplek richt en er in gedachten ‘hallo’ tegen zegt, kan die plek ontladen en kan de energielijn losgaan zodat je eigen beleving meer de ruimte krijgt.

Laat energie van je zonnetje over je scherm stromen om alles schoon spoelen en laat daarna het woord ‘gebed’ oplossen. Je hebt je nu gezuiverd van andermans ideeën over wat een gebed is of zou moeten zijn en bent daardoor vrijer om zelf te ervaren wat het je doet.

 1. Zuivering kruingebied en contact met het Hoger Zelf

Je kunt je nu een trappetje voorstellen vanuit je kleine kamertje naar je kruin. Het kruinchakra wat daar is, kun je je ook als een kamertje voorstellen. Als daar bezoek is vraag dat om weg te gaan.

Zeg vanuit je kruinkamertje innerlijk ‘hallo’ tegen een stralend zonnetje bovenin je aura op een armlengte afstand. Dat is het energiecentrum van je Hoger Zelf. Als je geen zonnetje ziet, dan kun je dat daar visualiseren. Daarmee stem je je af op de energie ervan. Dan kun je het gebied tussen je kruin en dat zonnetje in het ’nu’ zetten en je naam erin zetten. Dat zorgt ervoor dat daar geen oude energie (lading van oude herinneringsbeelden) meer is en er geen energie van anderen aan vastkleeft. Dit draagt bij aan een helder contact met de hogere, subtiele gebieden van je aura.

 Gebedshouding aannemen

Neem de klassieke gebedshouding aan (figuur 3).

Figuur 3: Neem de klassieke gebedshouding aan

Kijk eens of je iets gewaar kunt worden van de verticale energiestroom in je die dat opwekt.  Misschien voel je het verschil met als je niet gegrond bent. Als je dan weer opnieuw grondt kun je een sterkere energiestroom bij je hoofd en je kruin ervaren. Gronden versterkt je energiebeleving en vermindert het gevoel van te ‘zweven’.

 1. Het hartchakra activeren

We kunnen nu de gebedshouding even laten gaan en het hartchakra activeren. Stel je voor dat het hartchakra een licht gaat uitstralen van liefde, vriendelijkheid, harmonie en mededogen. De voorkant van het hartchakra is een rondje dat ca. 12 – 14 centimeter onder het kuiltje van je hals zit.

Als je dit doet kun je je voorstellen dat het licht steeds iets dieper uit het hartchakra komt. Steeds diepere lagen uit het hartchakra gaan mee doen en dit zijn steeds diepere lagen in je gevoel. Het hele hartchakra van voor naar achteren, van je borstbeen tot aan je rug, kan zo lichtend worden. Als er nog storingen zitten kun je die naar het vlammetje laten gaan aan de rand van je aura en verbranden op de uitademing.

 1. Gebedsmeditatie met geactiveerd hartchakra

Dan kan je opnieuw je handen vouwen en in de gebedshouding voor je hartchakra houden. Je kan voelen hoe dat de stroom van energie in je beïnvloedt. Houd bij je gevouwen handen de onderkanten van je handpalmen tegen elkaar aan. Dat kan een wat steviger gevoel in je lijf geven en door het geactiveerde hartchakra kan er een steviger stroom omhoog op gang komen. Er kan dan een lichtlijn ontstaan vanuit de diepte van je hartchakra helemaal door je heen naar je kruin en verder naar boven door je aura naar het stralende zonnetje van je Hoger Zelf bovenin je aura. Dat kan een apart gevoel van afstemming, balans en veiligheid geven. Hoe verder die lichtstroom vanuit je hart naar boven gaat hoe universeler die wordt. Op het niveau van je lichaam kan je voelen hoe je vervuld raakt met liefde. En boven je kruin uit kun je voelen dat liefde ook universeel is. Dat die liefde ook voor andere mensen geldt, dat het voor de mensheid geldt en zelfs voor het hele universum. Daardoor kan het contact met de hogere bewustzijnsgebieden intensiever worden. Het contact met de Godsvonk circa 20 centimeter boven het Hoger Zelf in het centrum van de kernziel kan actiever worden en lichtend. Het kan het besef geven dat liefde een natuurlijke manier van zijn is op het niveau van de Godsvonk. De hogere energieën waarmee je zo contact maakt kunnen ook verder in je lijf doorstromen, zodat je je kruinchakra voelt tintelen en je de energie ook in je handen en voeten sterker voelt.

 1. Gebedsmeditatie met de Christ-force energie

Dan kunnen we voorstellen dat in onze meditatie ruimte de sprankelende, transparante roze Christ-force energie binnen komt en ons omhult. We kunnen weer de gebedshouding aannemen en kijken wat de Christ-force energie ons gaat doen. Misschien kun je diep vanuit je hartchakra, een spiralende energie, roze van kleur, gewaarworden die via je innerlijke lichtlijn naar boven gaat en via je kruin naar je Hoger Zelf gaat. Het kan een wat verbredend gevoel te geven naar de wereld: enerzijds kan je meer verbinding met het hartchakra en de hogere gebieden uit de aura ervaren en anderzijds het gevoel dat je hier op de wereld bent met je medemensen. Je kunt het gevoel krijgen dat daar veel mededogen is en het besef dat iedereen die zachte, roze energie kan ervaren. De Christ-force energie helpt om met meer mededogen naar de wereld te kijken.

 1. Lichtlijn naar boven

Als je wilt kan je een lichtlijn visualiseren of volgen van diep uit je hartchakra naar je kruin en naar het zonnetje van je Hoger Zelf en nog hoger naar het zachte licht van je Godsvonk. Dat kan helpen om de essentie van het leven en het gebeuren op aarde meer bewust te worden.

Maak dan je handen weer los en kijk of je een verschil in beleving ervaart. Het kan zijn dat je focus minder wordt en dat je je minder geconcentreerd voelt. En als je je hoofd buigt kan het zijn dat een gevoel van onderdanigheid in je komt. En dat je eigenlijk het contact met de hogere gebieden wat kwijtraakt. Als je je hoofd weer rechtop houdt, kan de verbinding met de hogere gebieden zich herstellen.

Vragen stellen in een gebedsmeditatie

Een gebedsmeditatie kan traditioneel gedaan worden met een vast gebedstekst, maar ook kan er heel bewust met eigen vragen worden afgestemd op hogere gebieden van bewustzijn. Misschien heb je vragen in je leven waarop je graag vanuit de hogere gebieden antwoorden of aanwijzingen wilt hebben. Die hogere gebieden kunnen betrekking hebben op je eigen Hoger Zelf of je diepste innerlijke bron oftewel je Godsvonk. Maar die hogere gebieden kunnen ook een verbinding hebben met wat wel de ‘geestelijke wereld’ genoemd wordt. Gebieden in het hiernamaals waar lichtende entiteiten, engelen en spirituele gidsen aanwezig zijn en de Christus en de Boeddha. Uit aura-readingen weet ik dat bij meditatie vaak een combinatie van eigen spirituele afstemming en hulp vanuit de geestelijke wereld mogelijk is.

Vanuit deze gebedsmeditatie kun je zelf ook vragen stellen aan het ‘hogere’. Als je gegrond bent, je hart geopend hebt en je instelt op het hogere, ben je in de ideale situatie om hogere intuïties te ontvangen als antwoord op je vragen. Hogere intuïties die heel waardevol kunnen zijn , maar die je altijd kritisch moet bekijken. Want de grens tussen hogere intuïties en eigen invulling is soms heel dun en er kunnen ook nog energetische storingen zijn die in de weg zitten. Vandaar de zuiveringen in de voorgaande meditatiestappen.

Gesproken gebedsmeditatie 2

Stappen gebedsmeditatie (vervolg)

 1. Vragen stellen aan het hogere in de gebedshouding

We kunnen opnieuw de gebedshouding aannemen. En de handen voor ons hartchakra houden. Zorg dat je hartchakra geactiveerd is en licht begint uitstraalt. Visualiseer dat er diep vanuit het hartchakra een lichtlijn loopt naar het zonnetje van het Hoger Zelf bovenin je aura. Hierdoor ben je beter doorverbonden met het hogere in je.

 1. Vraag: Op de goede weg?

Je kunt je een vraag stellen of je op de goede weg met een activiteit in je leven. En met die vraag keer je je naar binnen toe en ga je via die lichtlijn in gedachten omhoog. Dan kom je steeds meer in het gebied van het Hoger Zelf. Je kunt zelfs nog iets hoger in de richting van je Godsvonk gaan en blijf jezelf die vraag stellen. Misschien dat je antwoorden krijgt, intuïties of impulsen. Je kunt met die impulsen of intuïties die je gekregen hebt via je lichtlijn teruggaan naar je hartchakra, in het hier en nu.

 1. Vraag: Gaan relaties goed?

Je kunt nu een volgende vraag stellen, bijvoorbeeld een vraag over relaties. Je kunt die vraag in jezelf stellen en daarmee naar boven gaan in je energiesysteem. En je als je intuïties of antwoorden op die vragen hebt gekregen kun je weer via die lichtlijn omlaag gaan, terug in je lichaam en het hier en nu.

 1. Vraag: Wat kun je voor anderen betekenen?

En dan nog een derde vraag over wat je zelf voor anderen kunt doen. Weer kun je omhoog via die lichtlijn omhoog gaan en je ontvankelijk opstellen. Op een bepaald heb je misschien wel voldoende intuïties, impulsen of gevoelens gekregen. Ga dan weer terug naar je lichaam. Het is gewenst als je  indrukken gekregen hebt, hoe vaag ook, die snel op te schrijven zodat je ze niet kwijtraakt.

 1. Tijdslijn naar de toekomst met een lichtwens

Dan gaan we deze meditatiesessie afronden. Stel je weer een vlammetje voor op de rand van je aura en stuur alle storingen die zijn vrij gekomen naar het vlammetje toe en verbrand die daar.

Kijk nog even of het kamertje in je hoofd schoon is en stel je daar een gemakkelijke stoel voor. Kijk vandaar naar buiten en stel je een tijdslijn voor van nu naar de toekomst. Laat een plek oplichten van helemaal in balans zijn en dat het je helder voor ogen staat wat de waarde van gebed is. Dat kan je versterken door die plek nog meer te laten stralen en dan die plek, als een lichtwens los te laten zodat die omhoog zweeft in je aura. Precies aan de bovenkant van je aura zit een kanaaltje naar een nog hoger gebied dat de Akasha heet. Dit is een soort spirituele wereld superbibliotheek waarin onder andere alles wat gebeurd is wordt opgeslagen. Je lichtwens gaat heel snel door het kanaaltje omhoog en wordt dan magnetisch aangetrokken door de juiste plek in de tijd-ruimtestructuur in de Akasha. Als je lichtwens zich daar genesteld heeft, gaan van boven af in je aura pastelkleurige energiebanen naar beneden lopen. Die helpen je je lichtwens de komende tijd te realiseren.

Als na zo’n 20 seconden de lichtbanen van boven zijn aangekomen bij de onderkant van je aura dan sluiten die banen aan op je gronding. Dan blijft je lichtwens geen luchtkasteel maar gaat het een realiteit worden.

 1. Uit je meditatieve toestand komen

Beweeg je tenen en je vingers, en druk met je handen lichtjes op je buik zodat je je buikademhaling voelt. Dat is een geschikte methode om goed in je lijf te komen na deze meditatie. Open je ogen. Dit is het einde van deze gebedsmeditatie.

Heb je iets ervaren?

Niet iedereen zal bij deze gebedsmeditatie hetzelfde ervaren hebben of überhaupt iets ervaren hebben. Dat hangt af van je gevoeligheid, je ervaring met gebedsmeditaties en andere spirituele activiteiten. Maar voor diegenen die nog niet veel ervaren hebben: al doende ontwikkelen zich je spirituele mogelijkheden!

Verder gaan met onderzoek van energie ervaren van gebedshoudingen

Namasté-houding

Behalve een gebedshouding met gevouwen handen is ook de houding met de handen plat tegen elkaar mogelijk, waarbij de vingers naar boven wijzen (zie figuur 4).

Figuur 4: Gebedshouding en namasté houding

Die wordt in Christelijke kerken gebruikt, maar is ook een begroetingshouding en een mudra in India: namasté. Dat betekent in het Sanskriet, de oude taal van India,  zoiets als ‘ik buig voor jou’. In een yoga context heeft namasté, ook namaskara mudra genaamd,  de symbolische betekenis van “ik buig naar de godheid in jou”. Aan het gebruik daarvan worden positieve effecten toegekend zoals: verbeterde focus tijdens meditatie, versterkt het innerlijk besef, geeft rust en brengt de linker- en rechterhelft van ons lichaam (inclusief onze hersenen) in balans. Bij onze verkenning zagen we dat ook hier een energiekanaal midden door het energielichaam naar boven geactiveerd werd. Door deze handhouding voor het hartchakra te doen wordt ook het hartchakra geactiveerd. Dat stimuleert een gevoel van liefde en versterkt het contact met het hogere in ons. Door met stap 6 van bovenstaande gebedsmeditatie het hartchakra te activeren wordt het energiekanaal naar boven nog veel actiever. En daarmee de mogelijkheid om innerlijk goed af te stemmen op het hogere.

Een variant van de namaskara mudra is de atmanjali mudra (zie figuur 5). Daarbij raken alleen de onderkant van de handpalmen, de vingertoppen elkaar en de duimen met de zijkanten tegen elkaar aan.

Figuur 5: Atmanjali mudra

Ook van deze handhouding kun je nagaan wat deze energetisch doet. Van de atmanjali mudra wordt gezet dat deze je hartslag reguleert en daarmee meer een gevoel van innerlijke vrede geeft.

Orante houding

Een heel andere houding wordt in Christelijke kerken wel de orante gebedshouding genoemd. Orante is afgeleid van het Latijnse woord voor bidden: orans. Uit de periode van de Vroege Kerk is deze bekend: bidden met de handen omhoog, ter hoogte van de schouders en handen naar boven gekeerd. Het is een meer open houding dan de klassieke gebedshouding. Al op oudchristelijke afbeeldingen komt deze houding voor (zie figuur 6). Het is een gebaar die in de meer charismatische stromingen of pinkstergemeenten nog steeds gebruikt wordt. Hiermee brengt men tot uitdrukking dat men openstaat voor het Goddelijke. Ook in landen met de Romeinse liturgie wordt deze nog regelmatig gebruikt bij het voorgaan in gebed. Onder invloed van de Germanen is ooit het bidden met gevouwen handen ontstaan (bron: jongprotestant.protestantsekerk.nl)

Figuur 6: Orante gebedshouding (Rome, Comoeterium maius aan de Via Nomentana, einde 3e eeuw na Chr. Bron: Stilus.nl)

Hoewel deze houding niet erg op een bekende mudra lijkt, genereert ze toch speciale energiestromen. Bij onze verkenning zagen we dat de energiestroom tussen onze de kruin en het Hoger Zelf aan de bovenkant van de aura gestimuleerd werd. De houding van onze handen was daarbij van belang. Als onze palmen meer naar boven wezen gaf dat een sterkere spirituele stroom energie in het kanaal tussen de kruin en het Hoger Zelf. Tegelijkertijd kwam een stroom kosmische energie onze handen binnen, wat heel verlichtend aanvoelde. Als de handpalmen meer naar beneden gericht waren werden de gevoelens en beelden die we kregen veel aardser. Dan kwam een stroom van aarde-energie onze handpalmen in wat heel grondend aanvoelde.

Jnana mudra

Een andere bekende houding is de jnana mudra. Yogi’s in meditatie die hun hand op hun benen laten rusten met de handpalmen naar boven en de top van de wijsvinger tegen de top van de duim aan. De andere vingers zijn daarbij gestrekt (zie figuur 7). De naam jnana mudra betekent houding van wijsheid. Ook worden bepaalde gezondheidseffecten eraan toegekend zoals voor een deel van de longen en de organen in de buik en een verbetering van de concentratie.

Figuur 7: Jnana mudra

Eerder is hier al een blogbericht over verschenen op deze website. Bij deze mudra is er ook een variant waarbij de wijsvinger halverwege de duim wordt gehouden. Deze voelde voor ons minder prettig aan.

Hoe nodig zijn gebedshoudingen?

Het was interessant voor ons om via aura-readingen te ontdekken hoe verschillende gebedshoudingen de metafysische energie in het energielichaam enigszins een spirituele gerichtheid kunnen geven. Het zijn hele subtiele energieën maar iemand die gevoelig is kan dat ook gevoelsmatig ervaren.  Maar zijn deze houdingen echt nodig om bewust contact te maken met de hogere gebieden inclusief de geestelijke wereld? Iedereen heeft wel eens van schietgebedjes gehoord waarbij in noodsituaties bliksemsnel een innerlijke hulpvraag wordt gedaan waarbij meestal niet uitgebreid de gebedshouding bij betrokken is. Heb je eenmaal bewust contact met het hogere gemaakt dan kan dat enorm helpen bij een volgende keer van contact maken, los van een bepaalde gebedshouding. Of dat bij jou ook zo werkt, kun je proefondervindelijk nagaan.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *