De weg van de prana

Dit is een verkorte versie van een artikel in het tijdschrift Mantra van zomer 2018
 
De metafysische energie die je inademt: prana
Bij de inademing krijgen we iets bijzonders in ons lichaam. Niet alleen gaan zuurstof en stikstof naar onze longen, maar ook een speciale energie. Die energie werd al duizenden jaren geleden door yogi’s onderkend en prana genoemd. Het woord prana (ook gespeld als prāna en prāná) wordt uit het Sanskriet vertaald als levenskracht, levensadem of vitale adem. Prana wordt daarbij niet alleen bij de mens als een essentiële, leven brengende energie gezien, maar ook bij de dieren of eigenlijk bij alle levensvormen. Maar prana is niet hetzelfde als de ziel. In de yoga wordt de prana als zeer belangrijk gezien en er zijn allerlei ademtechnieken, de pranayama, om de prana te beheersen. Een bekend voorbeeld is een ademhalingstechniek (nadi sodha(na) pranayama) waarbij afwisselend door het linker- en rechterneusgat geademd wordt. 

Figuur 1: Afwisselend ademen door het linker- en rechterneusgat

Dat kan in een bepaald ritme waarbij even met ademen gestopt wordt bij volle longen en na een uitademing. Deze afwisselende neusademhaling kan ons opladen met energie, onze geest tot rust brengen en de linker- en rechterkant van ons lichaam in balans brengen (Lamotte, 2017). Vele mensen gebruiken deze ademhalingstechniek. Zo vertelt Hillary Clinton in een interview met CNN dat deze ademhalingstechniek essentieel voor haar is om bij te komen van de stress van de presidentsverkiezingen.

Dezelfde gedachte over het belang van prana is terug te vinden bij Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Hij beschrijft prana als een kosmische, scheppende oerkracht die al het leven op aarde bezielt en in zowel mens als dier stroomt. Verder karakteriseert hij prana als de eeuwig vloeiende stroom van leven met de kleur van perzikbloesem (zie figuur 2).

Figuur 2: Prana heeft volgens Rudolf Steiner de kleur van perzikbloesem (bron foto Pixabay)

Over de oorsprong van prana wordt in de yoga-filosofie en het Hindoeïsme ook wat gezegd. Daar wordt verwezen naar ‘atman’, het gebied van de ziel (Anthrowiki, 2018). De theosoof Charles Leadbeater gaat in zijn boek ‘De Chakra’s’ (1902) in op de structuur van de prana. Hij beschrijft dat prana de vorm aanneemt van zeer kleine bolletjes (‘vitality globules’) die worden opgeladen door zonnekracht. Verder zou de milt in het menselijk lichaam een belangrijke functie vervullen bij het transformeren van de prana en het doorsturen van de getransformeerde energieën. Hij onderscheidt zeven varianten van getransformeerde prana die ieder een eigen kleur hebben. Ook in de yogafilosofie wordt gesteld dat prana zich in het menselijk lichaam onderverdeelt in een aantal varianten (Anthrowiki, 2018waarbij de milt een belangrijke rol vervult. Ze worden ook wel vayu’s genoemd, oftewel stromen of aspecten van prana.

Niet alleen in de yoga wordt gewag gemaakt van prana. In de ‘Traditional Chinese Medicine’ wordt gesproken over chi als de energie die door de meridianen van ons energielichaam stroomt en heel belangrijk is voor onze gezondheid. Bij bewegingskunsten als Tai Chi en Chi Kung is de chi zo belangrijk, dat ze er zelfs naar vernoemd zijn. In het Japans wordt over ‘ki’ gesproken als het om deze energie gaat, denk maar aan aikido! Veel meer is nog in de mystieke en filosofische literatuur te vinden over prana, maar wat kan prana eigenlijk in ons dagelijks leven betekenen?

 

Werken met prana

In theorie is prana blijkbaar heel belangrijk, maar is het niet mogelijk dit zelf bewust te ervaren? Met een groep aura-healers ben ik een aantal jaren geleden hiermee aan de slag gegaan. We maakten daarbij in eerste instantie gebruik van een bekende techniek om jezelf met prana op te laden: je ademt in, houdt je adem 5 tot 10 seconden in en ademt weer uit. Dat herhaal je nog twee of drie keer en je voelt al een verschil. Tenminste, als je je handen daarbij los van elkaar houdt anders krijg je ‘kortsluiting’ en vloeit de prana-energie weer weg. Je kunt na deze ademoefening je lichaam als levendiger ervaren en je energetischer voelen met tintelingen over je hele lijf. Voor de één zal dit gemakkelijker voelbaar zijn dan voor de ander. Toen ik me door middel van aura-reading ingesteld had op de prana, kreeg ik helderziend een beeld van een nevel om ons heen van hele kleine oranje bolletjes. We stelden ons daarom deze prana voor als piepkleine, oranje energiebolletjes. De vitaliteitsbolletjes dus waar Charles Leadbeater over sprak. Achteraf gezien met een kleur die heel dicht bij die van perzikbloesem was waar Rudolf Steiner over sprak. We stelden ons deze bolletjes voor vlak om ons heen, ademden ze in en merkten hoe ze in onze longen oplosten. Het energetisch effect bleek sterker te zijn dan zonder deze visualisatie (Pierjasi, 2003)! Nadat we ons opgeladen hadden met deze energie, gaven we onszelf en elkaar kleine healingen door in opgeladen toestand met de vingertoppen een plek aan te raken waar respectievelijk jezelf of de ander behoefte had aan healing. De overmaat aan prana in onze handen stroomde zo naar een plek die wel wat extra prana kon gebruiken. Dat gaf een prettig gevoel in ons lichaam, maar ook de bevestiging dat deze energie wat in ons deed. Probeer het trouwens zelf maar eens: laad je op met prana, stuur daarna die energie in gedachten naar je rechterhand en houdt je vingertoppen op een plek op je gezicht, terwijl je je adem inhoudt. Het gezicht is een gevoelig gebied, dus daar kan je goed het effect van de prana voelen. Na afloop adem je een aantal keren gewoon door, terwijl je je handen tegen elkaar aanhoudt. Breng nogmaals je vingertoppen, die nu niet meer opgeladen zijn, naar dezelfde plek toe: voelt dat anders dan met prana? Door hiermee te experimenteren kun je zelf het effect van prana leren waarnemen! 

 

In het volledige artikel ‘De weg van de prana’ wordt uitgebreid ingegaan op de bron van de prana, de pranakringloop en hoe de prana te gebruiken is voor healing en als stimulans voor spirituele ontwikkeling. Het artikel bevat de onderstaande paragrafen:
 
  De metafysische energie die je inademt: prana (in dit blogbericht)
  Werken met prana (in dit blogbericht)
  De bron van prana
  Prana aanmaak afhankelijk van de omgeving
  De pranakringloop
  Het miltcentrum
  Healing van de pranakringloop
  Prana als stimulans voor spirituele ontwikkeling
  Prana en kundalini
  Werken met prana als ondersteuning bij spirituele ontwikkeling

 
Het is gepubliceerd in Mantra zomer 2018

Vorige blogbericht:
► De spirituele functie van hunebedden komt in beeld

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *