De metafysische zonne-energie van lente via de zonnewende naar de zomer

De speurtocht uit het vorige blogbericht naar de metafysische energie-uitstraling van de zon heb ik na de dag- en nachtevening rondom 21 maart voorgezet.

Figuur 1: Ruwe schets witte, metafysische energie bij zonnewende

Ik was benieuwd of de lente-energie, die ik zag schitteren in het centrum van de metafysische zonneschijf, zou uitgroeien tot de energie van de midzomerzon waarover ik eerder geschreven heb.  Een energie waarbij de het hele hemelgewelf een zachte, witte, metafysische energielaag krijgt met een heel prettige uitstraling. Toen ik regelmatig helderziende waarnemingen van de metafysische zonne-energie ging doen, bleek toch anders te zijn dan ik gedacht had. Hierbij het verhaal van mijn waarnemingen en misschien dat het je lukt zelf ook wat van deze waarnemingen te doen door je innerlijk op de zonneschijf te richten.

April: Schitterend lichtcentrum in metafysische zonneschijf
De lente-energie begon bij de dag- en nacht evening rondom 21 maart goed zichtbaar te worden als een schitterend lichtcentrum in het midden van de zonneschijf. Het was een energie die ik associeerde met het ontkiemen van zaden en het begin van groei. De hele maand april bleef deze schitterende lente-energie in het centrum van de zonneschijf aanwezig. 

Eind april: De lente-energie wordt minder
Eind april begint het beeld iets te veranderen. De metafysische lente-energie in het centrum van de zonneschijf begint iets af te nemen in plaats van toe te nemen! Iets wat ik niet verwacht had. De lente-energie, begin mei, is steeds meer gericht op groei en veel minder op het ontkiemen van zaden en het begin van groei. De lente energie werkt rechtstreeks op planten in. Ik nam ook waar dat de metafysische zonne-energie vlak boven me ook nog eens gelaagd is. De laag enkele meters boven de grond is het meest energetisch. De lagen daarboven zijn anders energetisch: minder warm en intens.
Een week later, op 11 mei, is de lente-energie in de zon nog wat minder aanwezig, maar wel gericht op groei, het uitlopen van knoppen en het verder groeien van takken. Als ik de lente-energie in me laat komen, geeft mij dat de impuls om erop uit te trekken, elders dingen te gaan doen en niet thuis te blijven. Ik zie nog niet de midzomer energie, blijkbaar moet die nog beginnen.

Begin juni: Klein schitterpunt
Begin juni is de uitstraling van de lente-energie in de metafysische zonneschijf zo sterk gekrompen dat alleen een klein schitterpunt is overgebleven. Als ik me erop instel en helderziend kijk naar het effect ervan, krijg ik het beeld van uitgroeiende takken en stengels. Niet meer het ontkiemen van zaden en ik ook nog geen energie van de zonnewende.
Een paar dagen later is de lente-energie in de metafysische zon tot een speldenknopje teruggelopen. Wel lijkt het of er een lichtrand om de metafysische zonneschijf is gekomen. Misschien het begin van de zonnewende-energie?

Naar de zonnewende-energie
Op 10 juni is de lente-energie is praktisch verdwenen, vaag is nog een puntje zichtbaar, een schaduw bijna van het schittercentrum wat er eerst was.  Rechts van de zonneschijf is nu een stralende zonnewende-energie zichtbaar geworden, als een zacht lichtende witte wolk. Als ik me erop instel merk ik hoe heerlijk het is om die te voelen en ervan te genieten terwijl ik me ook ten volle bewust ben van mijn mogelijkheden tot aan de grenzen van mijn huidige kunnen.
Op 18 juni stel ik me opnieuw in op de zon. De lichtende plekken rondom de metafysische zon nemen in hoog tempo toe (zie figuur 1). Ze zijn van een heerlijk licht. Als ik me daarop instel en de energie in me laat komen, geeft het me een gevoel van volheid en genieten. Tegelijkertijd licht in mijn aura het gebied op van mijn volle groeipotentieel wat op dat moment innerlijk klaar ligt om verder te ontwikkelen namelijk bij mij mijn spirituele afstemming op de hogere, subtiele niveaus in mijn aura. De plekken boven en onderin mijn aura corresponderen met elkaar.

Ook op planten heeft deze energie zijn invloed. Als ik me helderziend instel op een zomermargriet in mijn tuin, lichten de centrale energiekanalen door de stengels op. Ze geven waarschijnlijk nieuwe groeimogelijkheden van de plant aan.

Sint-Jansloten
Iemand maakte me attent op de Sint Jansloten. Dit zijn uitlopers (‘loten’) die rondom de datum van het Sint-Jansfeest (24 juni) zichtbaar zijn bij sommige bomen en struiken. Ze zijn uitgelopen ruim na het uitlopen van de knoppen in het voorjaar. Dat wordt als een tweede vegetatieperiode beschouwd na de aanwas van het voorjaar. Ik kreeg dat goed te zien bij eiken (zie figuur 2).


Figuur 2: Sint Janslot (rood en geelgroen) in een klein eikenboompje

De langste dag duurt ongeveer 16 uur en 48 minuten en valt op 21 juni, vanaf dat moment begint de astronomische zomer. De langste dag is in tal van landen het moment om een groot feest te organiseren. In Zweden bijvoorbeeld is ‘midsommar’ een van de grootste feestdagen van het jaar met feestmaaltijden en dansen rondom de meiboom.
Net na de langste dag
Het is 23 juni en we hebben net de langste dag gehad. Het is vreemd om te zien hoe de metafysische energie van de zon de hemel lichtend heeft gemaakt.  Nu niet als vorig jaar (zie eerder verslag) met lichtende, witte, vlakke lagen, maar als lichtende wolken. Als ik me innerlijk daarop instel en de energie ervan bij me binnen laat komen, voelt dat aan als ‘ten volle genieten’! Het is een hele prettige energie zoals je die ook kunt voelen als je een tijd in de zon gelopen te hebben en ‘doorzond’ bent, helemaal door zonlicht vervuld bent. Als ik me instel op een gebied in mijn energielichaam dat hier veel mee te maken heeft, licht een gebied vlak voor mijn wervels op vanaf de hoogte van mijn navel tot mijn borstbeen. Anders dus dan de lente-energie in de maanden hiervoor.
Toen ik zo opgevuld was door de zonnewende-energie, ontspande ik me en merkte ik dat het gebied boven mijn kruin geactiveerd werd! Net dat gebied met mijn komend groeipotentieel van innerlijke ontwikkeling!

Metafysische energieband aarde-zon
Maar vroeg ik me af, hoe werkt dit, hoe is het mogelijk dat de zon zo’n  bijzondere relatie heeft met de energie op de aarde? Een energie die voor het noordelijk en zuidelijk halfrond sterk verschilt. Ik kreeg toen het beeld van een bijzonder brede en krachtige metafysische energieband tussen zon en aarde (figuur 3). Waar ongehoord intense energiestromen doorheen gaan. Stromen die per plek op aarde een andere uitwerking hebben die passen bij zo’n plek.


Figuur 3: Impressie metafysische aarde–zon energieband

Dus duinen, bossen, steden,  weilanden, bergen en zee. krijgen allen een iets andere metafysische energie van de zon! De metafysische aarde met alles erop heeft dus een hele intense maar ook subtiele interactie met de metafysische zon!

Lichter dan anders
Het viel me op dat het zichtbare licht lichter aandoet deze dagen rondom de zonnewende. Ook als de zon niet schijnt omdat het bewolkt is, lijkt het toch lichter te zijn in de lucht. Ik vraag me af of dit samenhangt met het metafysische zonnewendelicht. Het is een prettig en wonderlijk soort licht. Ik besluit dat nader te gaan onderzoeken.
De volgende dag sta ik middenin de natuur met velden en bomen om me heen en verderop bebouwing. Als ik me richt op hoe het zonnewendelicht op aarde komt, dan krijg ik een wonderlijk beeld. De uitstraling van de zonnewende-energie vormt een witte, zacht glanzende laag energie over bomen, struiken en velden. Bij bebouwing is de witte laag wat dunner, maar zo gauw ik me weer richt op onbebouwde groengebieden, zie ik dat daar de witte waas van prachtige energie toch sterker aanwezig is. Dit is ook deze energielaag die de speciale lichtbeleving geeft tijdens de langste dagen van het jaar. In de loop van de avond wordt de lichtende waas dunner om ‘s nachts helemaal te verdwijnen. 

30 Juni: Naar de zonnekracht van de volle zomer
De stralende witte wolken rondom de metafysische zon zijn bijna opgelost. Sneller dan ik verwacht had. Vorige jaar duurde dat 3 weken! De witte waas over de aarde is heel dun geworden, meer een vage lichtsluier.
Maar er is iets anders: de metafysische zonneschijf is een heel intens licht gaan uitstralen. Een licht dat te maken heeft met de zonnekracht in de zomer. Licht ook dat energetische processen in de plant stimuleert waardoor bijvoorbeeld etherische oliën gevormd worden. Misschien heeft het ook met rijpingsprocessen te maken.
Iemand die nog weinig zon heeft gehad, krijgt wel wat te verduren door deze krachtige uitstraling, maar bouwt daardoor ook intern krachten op. Krachten die nodig zijn om verder het jaar door te komen, als er minder zon is.


Figuur 4: Zomerzon tussen de takken bij een boom met een welkomstgroet

1 juli: Een ervaring van de doorwerking van de zonnekracht
Ik heb lang onder een boom in de duinen in de halfschaduw met een beetje zon gelegen. Er was nog een heel klein beetje witte waas aan de hemel, maar ik voelde de intensiteit van de metafysische zomerzon (figuur 4) dat het vermogen heeft diep door te dringen in mijn lijf tot vlak bij mijn ruggengraat. Door me op de metafysische zon te richten, versterkte ik de energie-opname. Dat was ook hard nodig, het voelde alsof mijn lijf op dat diepe niveau een groot gemis aan energie had. Langzaamaan laadde ik wat op en het voelde tegelijkertijd alsof ik een serie zonnebaden in deze zomerzon nodig had om op een diep niveau volledig op te laden!
’s Avonds bij het slapen gaan, word ik verrast door de grote hitte in mijn lichaam die diep uit me komt, uit het gebied dat overdag juist opgeladen is! Het lijkt erop dat de metafysische zonne-energie van overdag nu als warmte uit mijn lijf straalt. En dat stralen duurde behoorlijk lang. Pas halverwege de nacht, toen ik even wakker was, voelde ik dat de uitstraling minder is geworden. De volgende morgen is die uitstraling gelukkig(!) helemaal verdwenen.

2 juli: Follow-up zon-ervaring
Met de ochtendzon probeer ik me opnieuw op een diep niveau op te laden. Dat gaat wat makkelijker dan gisteren toen mijn hele (energie)lijf er nog aan moest wennen. In de weken hierna kan ik iedere keer de intense metafysische kracht van de zomerzon voelen. Ik laad me er regelmatig mee op tot diep in mijn energielichaam wat een goed gevoel geeft.

8 september: Zachte zonnekracht
Langzamerhand wordt in de maand augustus de zonnekracht wat zachter, heel zacht zelfs. In begin september begint het buiten al wat herfstig te voelen en ook lijkt het of er in de metafysische zonne-energie (figuur 5) weer een verandering op komst is.


Figuur 5: Herfstige zon eind van de middag, begin september

Mogelijk heeft, de naderende herfstequinox, de nieuwe dag- en nacht evening, daar mee te maken. 

Terugblik
Ik ben nog steeds verrast en verbaasd over de verschillen in metafysische uitstraling van de zon gedurende het jaar. Verschillen die nauw samenhangen met de ontwikkelingen in de natuur, vanaf het schitterende energiecentrum bij de dag- en nachtevening in het voorjaar met de nadruk op het ontkiemen van zaden en de groei van planten, tot de prachtige zonnewende energie waarin het volle groeipotentieel van mens en natuur wordt geactiveerd waarna de opvallend sterke kracht van de zomerzon volgt. De interactie van de aardse natuur met de  metafysische zon is veel rijker, subtieler en intenser dan ik ooit vermoed had!
 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *