Healing met de energie van zon, maan en sterren van een medicijnman

In opleiding voor medicijnman in Afrika (aura-reading)

In de loop van de jaren heb ik veel mensen een aura-reading gegeven. Daar kwamen allerlei bijzondere dingen naar voren en ook bijzondere vorige levens. Dat gebeurde ook toen ik iemand een aura-reading gaf waarin een vorig leven naar voren kwam als medicijnman van circa 5000 jaar geleden. De medicijnman waarover deze aura-reading gaat, leefde in de ‘Hoorn van Afrika’, dat ligt aan de oostkant van Afrika (zie figuur 1).

Figuur 1: Hoorn van Afrika (Bron)

De medicijnman had als jongen al gevoel voor de spirituele kant van het leven en ging vaak bij de dorpsmedicijnman kijken om te zien wat die deed. Wat later werd hij een leerling van deze medicijnman. Die leerde hem met geneeskrachtige kruiden te werken. Hij was een snelle leerling en leerde veel over allerlei kruiden die in die streek groeiden en hoe die gebruikt konden worden (zie figuur 2). Een belangrijke methode bij dit leren was zelf kruiden innemen of opsmeren en het effect daarvan voelen: ‘ervaringsleren’ dus.

Figuur 2: Afrikaanse kruiden, hier: Buchu (Bron)

Eens kreeg hij ’s nachts een droom waarin hij een wandeling maakte door de omgeving. Alle planten en bomen waren in zijn droom stralend, hun energie vibreerde. Hij kon ook met de planten praten. Ze lieten hem voelen hoe ze groeiden en wat ze voor de mensen konden betekenen. Ook hier leerde hij veel van. Deze dromen waren zo intens dat ze als lichtende bakens van kennis en inzicht in zijn geheugen waren gegrift. Op een bepaald moment was hij uitgeleerd met de geneeskrachtige kruiden, maar voelde de sterke behoefte om nog meer te weten te komen van de godheden van de zon, maan en sterren, die als zeer belangrijk in zijn stam werden gezien.

Op weg naar een nieuwe leermeester

Zijn leermeester onderkende hoe belangrijk dit voor zijn  leerling was, en vertelde hem over een andere medicijnman die verder weg woonde en die verbinding had met deze goden. Door die verbinding kon hij zieken helpen en hun geest verhelderen. Dat is precies wat zijn jonge leerling wilde. Hij stuurde hem met een korte ronde stok met inkepingen omwikkeld door een lapje stof (mogelijk gelijkend op het foedraal in de figuur 3) naar zijn collega-medicijnman toe.

Figuur 3: Originele oude Afrikaanse stam foedraal (tribal quiver) (Bron)

Enkele dagen was zijn leerling onderweg en toen hij uiteindelijk bij de medicijnman aankwam, groette hij deze uitgebreid, bracht de beste wensen van zijn leermeester over en vroeg hem om een gunst, namelijk om bij hem in de leer te mogen komen. Hij gaf daarbij de stok met de inkervingen aan de medicijnman. Die begon hem allerlei vragen te stellen over het dorp waar hij vandaan kwam, over zijn leermeester, over zijn kruidenkennis en waarom hij in de leer wilde. Blijkbaar bevredigden de antwoorden de medicijnman en mocht hij hier voorlopig blijven.

Aan de slag bij de nieuwe leermeester

Zijn verblijf bij deze medicijnman begint met meewerken op het land en bij het huis, kruiden zoeken en die gebruiksklaar maken. Dan mag hij bij de dansen zijn voor de goden van de zon, de maan en de sterren. Dat fascineert hem en als hij meedanst, begint hij al wat meer contact te voelen met de bijzondere uitstraling van deze hemellichamen.

Als hij langer bij de medicijnman is, gaat hij hem vertellen hoe de goddelijke metafysische energie-uitstraling van de zon in je door kan dringen als je je daar voor open stelt. Dan kan de energie diep in je lijf doordringen en kan het overal in je gaan stralen! De leerling gaat daarna oefenen met het bewust binnen laten komen van de metafysische zonne-energie. Hij ziet met zijn geestesogen hoe deze energie wervelend in zijn lichaam komt en dat begint op te laden. Vooral het bolvormige zonnecentrum achter zijn navel wordt stralend. (Zelf kun je hiermee gaan oefenen met behulp van de oefening op de website van het KoendalinieNetwerk.

Laten stromen van energie

Van zijn leermeester moet hij ook oefenen in het bewust laten stromen van deze opgeslagen zonne-energie vanuit zijn zonnecentrum naar energiekanalen in zijn armen en handen. Hij ziet met zijn geestesogen hoe de uitstraling van zijn handen toeneemt als hij dit doet. Dan mag hij van zijn leermeester proberen de uitstraling van zijn handen te voelen als hij dit naar zijn handen of zijn lijf richt. Eerst voelt hij er weinig van, maar op momenten als zijn leermeester hem begeleidt, voelt híj het duidelijker. Zijn leermeester laat hem ook de energie van zijn handen naar planten en dieren stralen. Bij planten ziet hij geen duidelijke effecten, maar wel bij dieren. Hij merkt aan hun gedrag dat ze iets ervan voelen. Hij gaat ook met een andere leerling oefenen en soms voelen ze duidelijk de uitstraling van elkaars handen.

De zonne-initiatie

Dan, op een dag, mag hij met zijn leermeester mee voor meer contact met de zonnegod. Ze beklimmen een berg in de buurt (zie figuur 4 waarop bergen in Oost-Afrika staan) en als ze aankomen op een klein rotsplateau, moet hij van zijn leermeester daar wachten, zittend op een rotsblok.

Figuur 4: Bergen in de Hoorn van Afrika, Ethiopië (Bron)

Zijn leermeester begint te zingen en dansbewegingen te maken. De godheid van de zon wordt aangeroepen als de almachtige heerser van het universum. Zijn geest wordt gevraagd om zijn leerling iets van zijn energie en grootheid te laten voelen zodat de leerling de mensen van zijn stam kan dienen om met die energie hen te genezen. Als de leerling zich richt op de zon, ziet die er anders uit dan normaal. Er zit een waas van licht en straling om de zon die hij niet eerder gezien heeft. Zijn leermeester zegt dat hij zich van binnenuit op de zon moet richten en zich met zijn gevoel daarmee moet verbinden. Hij begint in een trancetoestand te geraken waarbij de beelden om hem heen vervagen. Hij voelt hoe vanuit de zon een enorme energie in hem komt, het geeft een branderig gevoel bij zijn maag. Dan zakt de energie verder zijn benen in. Hij kan zijn benen nu nauwelijks meer stil houden, de energie is zo sterk dat hij wil bewegen. Dan gaat de energie naar zijn armen en hoofd. Het voelt alsof zijn hoofd in brand staat, zo sterk is het. De energie  lijkt door te gaan tot boven zijn hoofd aan toe. Alsof het licht boven uitwaaiert en om hem heen komt. Dan begint achter zijn navel zijn zonnecentrum vol met stralende energie, steeds groter te worden. Het voelt gloeiend aan in zijn lijf en hij weet eigenlijk niet of hij het nog wel aankan. De energie van dit zonnecentrum straalt tot buiten de grenzen van zijn fysieke lichaam. En met zijn geestesogen ziet hij dat zijn handpalmen steeds sterker gaan stralen.

“Dank de godheid van de zon voor het geschenk dat je gekregen hebt!” hoort hij zijn leermeester zeggen. Hij begint met dankwoorden te prevelen terwijl hij wat uit zijn trancetoestand komt. En daartoe aangemoedigd door zijn leermeester gaat hij met hem de dans doen voor de zonnegod om die te bedanken voor zijn geschenk van overvloedige energie. Terwijl hij danst voelt hij dat de energie in hem wat meer op zijn plek komt, iets rustiger wervelt, hoewel het nog steeds sterk aanwezig is.

De terugweg

Wat later daalt hij, nog wat dizzy door het hele gebeuren, met zijn leermeester de berg af. Onderweg houden ze stil bij een geneeskrachtige plant die ze gebruiken om een huid te genezen die gewond of geïrriteerd is geraakt. “Straal wat van je zonne-energie naar die plant,” zegt de leermeester. “Die plant heeft ons geholpen en als dank mogen we hem wat energie van de zonnegod geven.” De leerling richt de palmen van zijn handen op de plant en voelt hoe er via zijn armen en handen energie naar de plant stroomt. Met zijn geestesogen ziet hij een stralend lichtwolkje boven de plant verschijnen. Die zal, ziet hij, langzaam doorwerken in de plant en zijn levenskracht vergroten.

Als ze lager bij een rivier komen vraagt zijn leermeester hem om de rivier te zegenen met zonne-energie want de rivier geeft ons drinkwater en we kunnen erin zwemmen en vis vangen. Door de rivier kunnen we hier leven, anders zouden we omkomen van de dorst!” Opnieuw voelt hij hoe er energie van zijn armen en handen uitstroomt. Met zijn geestesogen ziet hij een waas van licht boven de rivier komen. ”Dit zal het water nog sprankelender en levendiger maken” zegt zijn leermeester.

Healing met zonne-energie

Terug in zijn dorp gaan ze wat eten en drinken en op een steen uitrusten van de tocht.

Figuur 5: Medicijnman voor zijn hut (Bron)

Maar dan komt er vanuit de verte iemand aan. Hij loopt moeilijk en heeft zijn handen op z’n zij. Hij spreekt zijn leermeester aan. ”Meester, ik heb toch zo’n pijn in mijn zij. Al dagenlang heb ik er last van en het wordt maar niet minder. Het lijkt wel erger te worden.” De leermeester praat met hem en vraagt wat hij allemaal gedaan heeft voorafgaande aan de pijn. Hoe het met het contact met zijn familie is, is daar nog een probleem? Hij vraagt naar zijn eten en drinken en of híj nog ongelukken heeft gehad.

Dan zegt de leermeester (zie figuur 5 van Afrikaanse medicijnman) aan zijn leerling dat hij wat van de goddelijke zonne-energie bij de man mag instralen. Hij moet zijn handen vlakbij de zij van de man houden, maar mag zijn handen er niet op leggen. Weer voelt de leerling de energie uitstromen. Voor zijn geestesogen ziet hij hoe die energie op één plek in zijn zij terecht komt. De man zegt dat het daar helemaal warm wordt. De leerling moet nog even blijven stralen totdat de man zegt dat het brandt in zijn zij. De leermeester geeft hem een paar kruiden mee om op te kauwen en zegt dat hij morgen moet terugkomen. De man is nog niet van zijn pijn af maar die pijn is wel veranderd.

Die nacht slaapt de man onrustig alsof de zonne-energie in hem worstelt met de pijnplek. Tegen de ochtend valt hij in slaap. Als hij de volgende dag bij de leermeester terugkomt voelt het beter in zijn zij en is de pijnplek kleiner geworden. De meester geeft hem opnieuw kruiden en zegt hem veel te drinken. De daarop volgende dagen gaat het genezingsproces door en krijgt de man een paar keer een donkere, pijnlijke ontlasting. Veel later merkt hij al bijna niets meer van de pijn. De behandeling heeft blijkbaar gewerkt.

Praktijklessen van de leermeester

De eerste behandeling door de leerling van een patiënt heeft dus gewerkt. De dagen na de behandeling krijgt de leerling regelmatig praktijklessen van zijn leermeester. Hij werkt mee aan behandelingen, maar leert ook zich tussentijds weer op te laden met de metafysische zonne-energie. Daar is de aanwezigheid van zijn leermeester essentieel want zonder hem lukt het niet. Het duurt nog een tijd voordat de leerling in staat is zich zelfstandig op te laden.

De maan-energie inwijding

Maanden later volgt een inwijding in de maan-energie door zijn leermeester. Ze gaan naar een open plek in het oerwoud waar hij ervaart hoe de koele maan-energie in hem komt en hem opvult, net zoals bij de zonne-energie. Alleen nu gaat alles veel rustiger. De maan-energie vult zijn armen, benen en lijf op, en komt als een glanzend laagje om hem heen. Dan gaat de energie intenser worden. Bij zijn geslachtsdelen begint de glanzende maan-energie zich op te hopen. Het geeft hem een lastig gevoel. Hij wil wijdbeens gaan lopen om de hevigheid van de energie op te vangen, maar moet van zijn leermeester blijven zitten. De energie bij zijn testikels straalt uit zijn onderlichaam, maar even later uit zijn hele lichaam. Als hij met zijn leermeester daarna de dans doet om de godheid van de maan te bedanken, kan hij weer opgelucht ademhalen. De beweging, het zingen en het dansen brengen hem weer meer in balans.

Healing met maan-energie

Het is nog steeds donker als ze weer terugkomen in het dorp. Als ze aan het rusten zijn en wat drinken, komt uit het duister een vrouw aangelopen. Ze vraagt de meester haar te helpen. Ze heeft kramp in haar onderbuik en pijnscheuten gaan door haar heen. De meester stelt haar vragen over de aard van de pijn, hoe lang ze dat al heeft en nog meer vragen. Hij vraagt nu zijn leerling de vrouw te bestralen. Hij mag haar daarbij niet aanraken. De leerling richt zijn handpalmen op haar buik en voelt de maan-energie via zijn handen uitstromen naar haar buik. Met zijn geestesogen ziet hij drie rode pijnplekken die in haar buik beginnen op te lichten. De vrouw zucht opgelucht. De pijn wordt al minder “Ga door, ga door!” roept ze. De leerling gaat nog even door en moet dan stoppen van zijn leermeester. De vrouw krijgt kruiden om uit te smeren over haar buik, zodat ze zich beter kan ontspannen. De pijn is grotendeels weg. En de volgende dag is ze praktisch pijnvrij.

Inwijding in sterren-energie

De leerling moet in de dagen, weken en maanden die volgen, oefenen met het geven van  behandelingen met zonne- en maan-energie. Die worden al dan niet gecombineerd met kruiden, massages, diëten of andere behandelingen. Hij werkt intussen alweer langere tijd, meer dan anderhalf jaar bij zijn leermeester als deze hem meeneemt voor de derde inwijding. Ze gaan naar een heuveltje, waar ze een prachtig uitzicht hebben boven de bomen uit en in de verte zien ze de hoge bergen (zie figuur 6).

Figuur 6: Uitzicht op de hoge bergen in de verte (Bron)

Als het donker wordt beginnen de sterren zichtbaar te worden aan de hemel. Na verloop van tijd is de hemel een zee van stralende sterren geworden. De leermeester begint nu hardop een soort gebed te prevelen. Hij roept de heer van de sterren aan die de hemel zo rijk bestrooit heeft met sterren. De leermeester zingt een lied voor de heer van de sterren. Hij bezingt hem voor zijn wijsheid, zijn zicht op het leven van de mensen en, als ze ’s nachts slapen, hen in hun dromen begeleidt. Hij vraagt nu om de zegen en energie voor zijn leerling zodat hij mensen kan gidsen op hun weg door het leven, juist als die weg duister is of moeilijk begaanbaar. De leermeester blijft zijn gezangen herhalen en vraagt zijn leerling zich innerlijk te richten op de sterren en de heer van de sterren. De leerling begint een lichte tinteling bij zijn hoofd te voelen. De tinteling gaat nu verder in hem komen, in zijn  lijf, en zijn armen en benen. De tinteling lijkt ook om hem heen te komen als een lichte, prettige waas van energie. Dan wordt de tinteling intenser in zijn hoofd. Midden in zijn hoofd concentreert zich de energie van de tintelingen tot een glanzend lichtcentrum. De leerling heeft daarbij het gevoel dat zijn hoofd opzwelt, wat vreemd en ongemakkelijk aanvoelt. Zo ongemakkelijk dat het lijkt alsof zijn hoofd op barsten staat. Het licht gaat nu ook wat verder door hem heen stromen. Hij ziet met zijn geestesogen hoe zijn handen gaan stralen en dat geeft een heel licht gevoel in zijn handpalmen. In heel zijn lichaam komt een maar net voelbare lichtwaas. Dan hoort hij zijn leermeester een danklied zingen voor de heer van de sterren. Terwijl hij wat uit zijn trance komt, zingt hij mee en begint de langzame dans die bij dit lied hoort.

Vol energie en gewapend met hun speren en messen lopen ze terug naar het dorp. Soms houden ze stil als ze geluiden horen die duidden op de aanwezigheid van een gevaarlijk dier. Ze houden hun speren in de aanslag, maar hoeven niet op te treden. Alleen vlak bij het dorp is er een prooidier dat ze overmeesteren met hun speren.

Healing met de energie van het sterrenlicht

Ze zitten voor de hut (zie figuur 7) van de meester bij een klein vuur uit te rusten als de meester de leerling wijst op een figuur die in schaduwen van een paar hutten verderop loopt.

Figuur 7: Afrikaanse hut (Bron)

“Wat doe je daar?” roept de meester, “Kom hierheen!” De figuur blijft stilstaan en loopt dan wat schuw kijkend naar de meester toe. “Hoe is het met jou?” vraagt de meester. De man antwoordt dat hij last heeft van zijn hoofd. Soms bonkt het in zijn hoofd en lijkt hij stemmen te horen. Die stemmen sturen hem op pad, ook zoals nu, als het avond is.  “Hoe lang heb je dat al?” vraagt de meester. De man vertelt dat hij als jongeman, een jongen eigenlijk nog, daar last van kreeg. Hij at toen veel kruiden die hem in een prettige, maar wat wazige stemming brachten. Hij wist dat het niet goed was er zoveel en zo vaak van te eten, maar het was zo prettig om dat te doen dat hij ermee doorging. Ook toen de stemmen in zijn hoofd steeds duidelijker werden en hem opdroegen er meer van te eten. Nu probeert hij er niet meer van te eten, want hij voelt dat het niet goed voor hem is, maar vanavond zijn de stemmen zo sterk dat ze hem toch weer op pad sturen om de roeskruiden te vinden en op te eten.

“Wil je van die stemmen af?” vraagt de meester. “Ja natuurlijk,” zegt de man, “ik kan er ook niet meer goed door slapen. En mijn vrouw klaagt, die wil geen man die ’s nachts wegsluipt om roeskruiden te halen en ’s morgens pas heel laat wakker wordt. Kunt u me daarbij helpen?” vraagt de man. De leermeester zegt dat dat kan, maar vraagt de man wat hij gaat doen zonder kruiden. De man zegt dat hij nog veel moet doen om zijn huis op te knappen en gereedschap moet maken. “We zullen je helpen,” zegt de leermeester. Hij gaat opzij van de man zitten en vraagt de leerling dat ook te doen aan de andere kant. Dan gaan beiden het hoofd en de nek van de man instralen met de energie van het sterrenlicht. Ze maken vegende bewegingen vanaf de nek en het achterhoofd van de man naar buiten toe alsof ze een storing wegvegen.”  Het wordt rustiger in mijn hoofd,”  zegt de man. De leermeester en de leerling gaan nog even door totdat voldoende is ‘geveegd’. De leerling ziet met zijn geestesogen hoe de ruimte om het hoofd van de man sprankelend is geworden. De man krijgt nog een paar kruiden mee om vannacht en morgenvroeg op te kauwen, daarna moet hij terugkomen. Na deze behandeling krijgt de man nog meer behandelingen om hem vrij te maken van de storingen. Maar ook om te werken aan een leefwijze zonder roeskruiden. De leerling leert veel van de leermeester, niet alleen het werken met energieën en kruiden maar ook het omgaan met patiënten.

De voltooiing

Na drie jaar is de opleiding van de leerling voltooid. Met een feest, rituelen en een trance-sessie wordt hij als medicijnman ingehuldigd. Hij mag naar een dorp gaan een eind verderop waar ze behoefte hebben aan een medicijnman. Krijgers uit dat dorp komen de nieuwe medicijnman ophalen en begeleiden hem naar hun dorp. Daar gaat hij een nieuw bestaan als medicijnman opbouwen. Hij trouwt wat later en krijgt kinderen. Ook krijgt hij nog later leerlingen die hij inwijdt in het werk met kruiden, maar ook in de energieën van zon, maan en sterren zoals ook hij ooit is ingewijd.

Terugblik

Het was voor mij verrassend om ter zien hoe deze medicijnman werkte met de zonne-energie en dan niet een klein beetje, maar heel intens. Hij kan die energie in zijn lijf opslaan en gebruiken voor de zieken die bij hem kwamen. Blijkbaar hebben wij als mens deze bijzondere mogelijkheid in ons! Wel is dan een ervaren leermeester nodig om die in ons te activeren. En natuurlijk een sterke motivatie om dat te leren en er mensen mee te behandelen.

En nog iets anders. Ik zie het als ik me opnieuw helderziend instel op het moment van inwijding in de zonne-energie. Ik zie dat er dan een spirituele gids actief is. Die gids maakt alle verschil. Die stimuleert de toevloed van metafysische zonne-energie en zorgt dat het diep kan doorstromen in het energielichaam van de leerling-medicijnman. Dus er is sprake van een co-productie van de leerling-medicijnman met de geestelijke wereld. Een wereld die heden ten dage nog steeds volop actief is. We hebben daar namen voor als ‘sferen’,  de hemel of het hiernamaals. Interessant hè!

Dit vorig leven als medicijnman was voor mij heel uitzonderlijk omdat de energieën van zon, maan en sterren werden gebruikt. Dit is niet de gebruikelijke training van een medicijnman. Wel is kruidenkennis, net als bij dit vorig leven, heel belangrijk. De kruiden in de natuur waren voor de medicijnmannen de apotheek van de natuur. Daarnaast werd ook gewerkt met bewuste uittreding en toepassing van allerlei spirituele technieken daarbij om invloed uit te oefenen. Dat kwam in dit vorige leven niet naar voren.

Zelf gaan healen

Zelf gaan healen met de energie van zon, maan en sterren? Ga naar Y15 Zonnehealing

Terug naar vorig blogbericht 

Inwerking van de zon op het etherische energielichaam

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *