08 Een hunebeddenkliniek

Het doel van onze tocht die dag in oktober 2016 was het onderzoeken van een groepje hunebedden, D21-25, bij Bronneger in Drenthe. Ik had verwacht dat de gezamenlijkheid van de hunebedden een extra sterke energie zou geven. Het bleek echter verrassend anders te zijn.

Figuur 1: Het ‘Advieshunebed voor levensproblemen’ (D21) met een boom die bijna vergroeid is met het hunebed.

Het hunebed voor levensproblemen

Door middel van aura-reading zie ik dat het eerste hunebed, D21 (zie figuur 1), ten tijde van de trechterbekercultuur (3200-2850 v. Chr.) geleid werd door priesters. Mensen kunnen bij deze priesters terecht voor problemen van geestelijke aard. Zo zie ik bij dit hunebed hoe een man die verward is, begeleidt door enkele familieleden, bij hen komt voor een behandeling. Af en toe gaan waanvoorstellingen door hem heen, waarbij hij de controle over de werkelijkheid wat verliest. Twee priesters staan de man te woord en ook de familieleden worden geraadpleegd om een goed beeld te krijgen van de problematiek. Ze willen niet alleen de verschijnselen horen, maar ook hoe dat begonnen is, welke belangrijke gebeurtenissen er daarvoor plaatsvonden en wat bij zijn inzegening als baby door de goden gezegd is (zie verderop ‘het babyhunebed’). Wat is al geprobeerd en wat heeft meer of minder gewerkt? Dan mag de man het hunebed inkomen met de twee priesters. Een derde priester, die zich niet in het gesprek gemengd heeft, komt ook mee.

De behandeling

De man moet rechtop zitten, zijn bovenkleren uitdoen en krijgt een vochtige doek omgeslagen met kruiden erin. Dat geeft de man een behaaglijk gevoel en mede door de kruiden gaan zijn waanvoorstellingen iets naar de achtergrond. Dat maakt hem rustiger. Een priester gaat in trance om de goden te raadplegen. Hij krijgt daardoor een beter beeld van wat er aan de hand is en hoe nu volgende stappen te zetten. De priester gaat strijkende bewegingen met genezende energie maken over het hoofd van de man en strijkt de energie verder af over zijn schouders. De priester lost met deze energetische behandeling een energetisch donkere plek in het hoofd van de man op. De man voelt dat er ‘iets’ gebeurt in zijn hoofd. De derde priester pakt zijn voeten vast en maakt masserende bewegingen over zijn voeten. De man voelt hoe hij beter in zijn lijf komt, waardoor ook zijn ademhaling weer wat dieper en prettiger wordt. De man krijgt een steun voor onder zijn rug zodat hij wat meer achterover kan leunen. Twee priesters gaan zijn armen en lichaam energetisch behandelen waardoor zijn middenrifgebied zich wat meer ontspant. Tot slot krijgt hij een heel klein beetje van een giftig kruid, maar zo weinig dat hij er niet beroerd van wordt, maar zoveel dat zijn waanvoorstellingen beter onder controle blijven en zijn geestelijke balans meer in stand blijft. Voor hij weggaat krijgen hij en zijn familieleden een aantal adviezen mee en een flesje met het giftige kruid waarvan de man bij ‘aanvallen’ een paar druppels opgelost in water mag drinken. Vlak na nieuwe maan (twee weken later) moet de man weer terugkomen.

Langzaamaan verbetering

Voor de priesters is het behandelen van deze patiënt een uitdaging, want het is ook voor hen een complexe en ondoorzichtige problematiek. Verschillende manieren van  behandelen moeten daarbij worden gebruikt. De problematiek kan ook niet in één keer worden opgelost. In de weken na de behandeling komen de ‘aanvallen’ van waanvoorstellingen af en toe terug. Toch gaat na verloop van een half jaar, de patiënt geleidelijk aan steeds meer vooruit al moet hij zijn leefwijze aanpassen zodat hij niet teveel spannende dingen meemaakt. Zijn familie moet ook accepteren dat de man korte perioden van rust en alleen-zijn nodig heeft om in balans te komen. 

Figuur 2: Het babyhunebed (D22) met een boom erbij

Het babyhunebed

Het tweede hunebed (D22, figuur 2) ligt ca. 20 – 30 meter verderop en staat bekend als het kleinste hunebed van Drenthe! Bij opgravingen zijn hier 41 verschillende stukken aardewerk gevonden. Ik stel me in op het verleden ervan om een beeld te krijgen van een belangrijke gebeurtenis ten tijde van het goed functioneren van deze hunebed, en ben verrast door wat ik zie. Ik krijg het energiebeeld van een priesteres met een prachtige en heel prettige uitstraling. Ik zie dat een vrouw met haar pasgeboren kindje naar haar toe is gekomen om de zegening van de goden voor haar kindje te ontvangen. De priesteres zegt haar dat ze de zegen van de goden zal vragen.

De zegening

Ze neemt het kindje in haar armen en gaat daarmee in het kleine hunebed zitten. Innerlijk vraagt ze aan haar spirituele gidsen (haar ‘goden’) om het kindje te zegenen zodat het een gelukkig mens zal worden die de kracht van de stam zal versterken en indachtig de aanwijzingen van de goden zal gaan leven. Een heerlijke, hele zachte, lichtende energie komt van haar spirituele gidsen over de priesteres en het kindje. De priesteres voelt zich opgenomen in het licht van de ‘goden’. Voor het kindje is de energie als een zachte, prettige omhulling. De priesteres krijgt informatie door, dat het kindje belangrijk voor de stam zal worden, één van de figuren waarop de stam zal kunnen bouwen. Wel moet hij leren zijn kracht en golven van irritatie en agressie te beheersen. Voor de moeder komen aanwijzingen zodat ze dat bij hem (het was een jongetje) van begin af aan kan trainen. Niet door de jongen zijn gang te laten gaan maar bij iedere keer dat hij te agressief wordt of dreigt te worden, in gesprek met hem te gaan zodat hij de oorzaken van zijn gedrag leert zien en beheersen.

Dit en nog meer informatie komt door. De priesteres vertelt even later aan de moeder dat de goden haar kindje hebben gezegend en ze vertelt over de potenties die er in hem liggen maar ook waar ze als moeder extra op moet letten. De moeder is heel blij met wat ze hoort. Onderwijl deelt ook zij ongemerkt wat in de energiestroom van zegening van de ‘goden’. Ze gaat blij en vervuld van licht weer naar haar huis toe.

Figuur 3: Het veterinaire hunebed (D23)

Hunebed voor veterinaire hulp

Na het babyhunebed ga ik naar de drie verderop gelegen hunebedden. Ik stel me in op het D23 hunebed (figuur 3), ook beschadigd, maar daar krijg ik tot mijn verbazing beelden van dieren, die daar behandeld worden door een priester. Eerst is er een gesprek met de eigenaar over de klachten. Daarna wordt het dier, een koe in dit geval, het hunebed ingebracht waar het moet gaan liggen. Daar begint de priester met zijn helpers het dier te behandelen. Helderziend wordt gekeken wat er aan de hand is. Een koe heeft een maagprobleem, althans bij haar maaggebied is de (metafysische) energie sterk verstoord. De priester geeft haar daarvoor een intensieve energetische behandeling. Verder ´ziet´ hij dat de koe een behoorlijke hoeveelheid van een bepaald kruid moet gaan eten, een aantal dagen achter elkaar. Daarnaast zijn er ook specifieke aanwijzingen voor de boer om voor het maaggebied een bepaalde massage te doen. De boer gaat weer terug met zijn koe die al een wat betere indruk maakt. Het hele herstelproces zal echter nog een paar weken duren.

Figuur 4: Het hunebed voor genezing lichamelijke klachten (D24)

Hunebed voor lichamelijke kwalen

Ik ga na deze ´veterinaire hunebed´ naar D24 (figuur 4), een hunebed enkele meters verderop die ook zwaar beschadigd is. Toch verschijnen er beelden als ik me daarop instel. Het is een hunebed om mensen van hun meer fysieke kwalen te genezen. Ik zie hoe daar een man komt met rugklachten ter hoogte van zijn rechternier. De priester van het hunebed stelt de man eerst een aantal vragen om een preciezer beeld te krijgen van de klachten. Daarna mag de man in deze hunebed komen en moet hij op zijn buik gaan liggen.

De behandeling

De priester, geassisteerd door nog enkele andere priesters, richt zich innerlijk op de vraag van de man en ziet helderziend waar het probleem precies is. Een donker stuk in zijn energielichaam waar hij pijn had, verschijnt in beeld. De priester behandelt hem daar en het lukt hem op de een of andere manier de donkere storing weg te halen. Het pijnlijke gebied in zijn rug wordt energetisch weer in balans gebracht. De man krijgt aanwijzingen voor de komende dagen zoals heel rustig aan doen, bepaalde dingen niet eten, maar wel veel drinken). De weken daarna zal hij voorzichtig moeten zijn met zwaar werk. Hij zal ook bepaalde kruiden moeten eten, die goed zijn voor de doorstroming in zijn rug.

De man voelt zich een stuk beter, maar ik zie dat de man na enkele weken weer terugkomt, omdat wervels scheef zijn gaan zitten. De klachten waarvoor hij oorspronkelijk kwam, zijn wel minder geworden.

Figuur 5: Het hunebed voor acute lichamelijke problemen (D25)

Hunebed voor acute lichamelijke problemen

Het vijfde hunebed, D25 (figuur 5), staat weer 20 – 30 meter verderop. De beelden bij deze hunebed laten mensen zien met acute lichamelijke klachten die hier hulp zoeken. Ik krijg het beeld van een man, die hier komt voor hulp. Hij is in een gevecht gewond geraakt in zijn buik en de binnenkant van zijn rechterdijbeen. Met moeite is hij, slepend met zijn rechterbeen, naar dit hunebed gekomen. De priester is niet al te vriendelijk, want hij ziet deze man als een vechtersbaas die al de nodige problemen heeft veroorzaakt. Hij stelt als voorwaarde voor een behandeling, dat de man zich onverkort aan zijn aanwijzingen zal houden, wat de man belooft, ‘als hij maar geholpen wordt!’ Ook moet hij een betaling in voedsel doen, die de man al in een pot heeft meegenomen. De priester checkt de inhoud van de pot en accepteert die met enige aarzeling. want zitten er niet wat takjes tussen de bonen?

De behandeling

De man mag het hunebed inkomen en moet op de vloer (kleden) gaan liggen. Samen met zijn helpers gaat de priester aan de slag. De wonden worden gewassen met water waarin een bepaald kruid zit. Het prikt de man, maar helpt de lichte bloeding en een beginnende infectie tot staan te brengen. Daarna worden kruidenkompressen bij de wonden aangebracht. De man krijgt nu een warm gevoel bij zijn wonden en de pijn trekt wat weg.

Daarna wordt energetische healing toegepast door handoplegging. De priester laat via zijn handen genezende energie door het getroffen deel van zijn dijbeen lopen en masseert energetisch zijn buik in verband met de wonden die daar zitten, en werkt ook met de bovenkant van zijn hoofd. Ook daar heeft de man klappen opgelopen.

De priester krijgt in ‘trance’ via zijn spirituele gidsen nog nadere aanwijzingen. De man mag niet terug naar zijn vertrouwde omgeving maar moet een tijd bij een veraf wonend familielid gaan wonen en werken. Op die manier kan het conflict, waarin de man verwikkeld is geraakt, wat afkoelen.

Een waarschuwing

Hij krijgt de waarschuwing dat de ‘goden’ hun handen van hem zullen aftrekken, als hij in een conflict weer gaat vechten. In plaats daarvan moet hij bij een conflict snel een met name genoemde raadsman opzoeken, om af te koelen. Die zal hem helpen conflicten minder gewelddadig op te lossen. De priester dreigt nog met wat de ‘goden’ allemaal kunnen doen als hij zich hier niet aan houdt, bijvoorbeeld hem met een bliksemflits doormidden klieven! De man krijgt kruiden mee om de kompressen voor zijn wonden te verversen en vertrekt onder veel dankzeggingen.

Kinderproblemen

Later zie ik dat de priesteres van het babyhunebed en enkele andere priesteressen, in dit hunebed af en toe kinderen behandelen.

 

Bijdrage aan energiesfeer van het hondsruggebied

Mijn aanvankelijke idee van een krachtige energiesfeer, die door deze vijf hunebedden gegeneerd zou worden, is toch niet helemaal onjuist. Later zie ik hoe ook deze hunebedden ten tijde van de trechterbekercultuur krachtig bijdroegen aan de algehele energiesfeer in dit gebied, het middengedeelte van het Hondsruggebied. Nu zoveel hunebedden beschadigd zijn is dat minder, maar is deze sfeer voor sensitieve mensen nog steeds enigszins voelbaar als prettig en licht. Een paar kilometer buiten het Hondsruggebied met zijn vele hunebedden, is een energetische overgang voelbaar en houdt deze sfeer weer op.

 

Terugblik op de hunebeddenkliniek

Nog kijk ik met verbazing terug op deze hunebedden. Met elkaar vormden ze een bijzondere kliniek voor mens en dier. De mens kon hier niet alleen terecht voor lichamelijke klachten, maar ook voor geestelijke problemen. En zelfs voor het zegenen van pasgeboren baby’s! Om dit alles te kunnen, moesten de priesters en priesteressen niet alleen aanleg hebben voor dit soort werk, maar ook een behoorlijke opleiding. Blijkbaar was er veel ‘know how’ bij de priesters aanwezig om op zoveel verschillende vragen goed te kunnen ingaan. Veel leerden ze in een meester-gezel verhouding, maar ze moesten ook leren hoe in trance te komen om hun ‘goden’ te raadplegen en om daarna hun boodschap op een goede manier te presenteren aan degenen die bij hen kwamen voor advies en genezing.

Lichtend tijdperk komt ten einde

Enkele honderden jaren hebben ze hun werk kunnen doen, steeds weer met nieuwe generaties priesters en priesteressen. Toen kwam er een ander volk, dat hen verdrong met priesters, die niet meer de kennis hadden van het bouwen van hunebedden en die wat ruwer waren ingesteld. Minder op het licht ingesteld en meer hardheid hadden. Mogelijk kwam toen een opvallend lichtend tijdperk ten einde.

 

Meer informatie

Meer informatie over de ligging van de verschillende hunebedden is te vinden bij de hunebedwijzer: http://www.hunebeddenwijzer.nl/hunebedden/hunebed-d22-bij-bronneger/

Meer informatie over aurareading en healing is te vinden op de website van het KoendalinieNetwerk: https://kundalini-energie.nl/

Andere verhalen over het verleden van hunebedden die door middel van aura-reading zijn verkregen, zijn te vinden in de rubriek ‘Mijnhunebed’ van het Hunebedcentrum te Borger en op deze website.  

► Vorig blogbericht: De drie wijzen uit het Oosten

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *