15 Huwelijksinzegening in een hunebed (Auf Bruneforths Esch, Duitsland)

Twee in één hunebed

Het hunebed ‘Auf Bruneforths Esch’ aan de kant van de weg ziet er groot uit, maar ook wat eigenaardig. Zittend op het bankje aan de noordkant van het hunebed, zijn er links dekstenen en rechts ook, maar in het midden ontbreken dekstenen en aan één kant ontbreken ook de staande stenen.

Het hunebed met een linker- en een rechterdeel

Bij een energetisch onderzoek, waarbij ik met mijn handen de metafysische uitstraling voel, blijkt het hunebed ook energetisch uit twee delen te bestaan. Aan de zuidkant, precies in het midden, bij een grote eikenboom, zitten stenen die op een toegangspoort duiden. Energetisch zijn daar zelfs twee ingangen waar te nemen.

Dubbele ingang van het hunebed, links en rechts van de eikenboom

Dit is blijkbaar een complexe hunebed. Beide kanten hebben in de centrale middellijn ieder vier à vijf energiepunten die van groot belang waren voor de oorspronkelijk spirituele functie.

Twee toegangswegen
Rondom het hunebed is de oorspronkelijke omvang heldervoelend waar te nemen. Ongeveer een meter rondom de nu nog aanwezige staande stenen moeten de kransstenen gezeten hebben. Het gehele hunebed staat op een verhoging met daarachter nog energetische sporen van twee afzonderlijke toegangswegen naar de twee hunebed ingangen. De toegangswegen lopen nog enkele tientallen meters vanaf het hunebed het bos in. Daar zijn een aantal ondiepe kuilen waar de energiesporen omheen lopen. Waarom  zou dit zo gemaakt zijn? Vooralsnog een raadsel voor mij!
Zittend op de bank voor het hunebed stel ik me in op een aurareading: zal dit hunebed nog iets nieuws te bieden hebben na de aura-readingen van de vorige hunebedden? Ik richt me op een belangrijke gebeurtenis ten tijde van het gebruik van het hunebed, zo’n 5000 jaar geleden.

Een man en een vrouw die willen trouwen
Het eerste beeld dat verschijnt is van een man en een vrouw die bij de rechteringang staan (gezien vanaf het bankje) en in het huwelijk willen treden (zie foto).

Ingang in rechterdeel hunebed (voor de eikenboom)

Ouders staan achter hen en een paar vrienden. Ze worden ontvangen door enkele priesters die zich hierop hebben voorbereid. Ze heten het bruidspaar welkom om naar het grote moment te gaan dat de goden hen op zullen nemen in hun lichtrijk om hun huwelijk te zegenen. Want een zegening van de goden maakt de band  tussen man en vrouw er één van licht. Licht dat zal uitstralen op hen die hen na zijn, hun familie, vrienden en hun toekomstige kinderen. Geluk zal daardoor ook hen deelachtig worden en hen met vreugde vervullen.

Zegening door de priester
De priesters staan voor het bruidspaar en de leidende priester vraagt hen of ze van nu af aan elkaars leven willen delen, willen opgaan in elkaar en in het licht van de goden en de zorg op zich zullen nemen voor hen die van hen afhankelijk zijn. Of ze de zorg voor de gemeenschap als geheel op zich willen nemen of ze de goden indachtig zullen zijn en met offers hun wil om met de goden in contact te blijven zullen laten blijken. Het bruidspaar bevestigt dit.
De man en de vrouw knielen en de priester legt zijn handen op hun hoofden om hen te zegenen: “De goden mogen jullie levens verenigen en in hun licht zullen jullie leven en in liefde zullen jullie één worden.” Een energiestroom gaat door de handen van de priester en straalt uit naar beide echtelieden. Op een wonderlijke manier beginnen ze zich al wat meer één te voelen.

De voorbereiding op de zegening van de goden
Daarna kondigt de priester aan dat het moment van éénwording van man en vrouw met de goden is aangebroken. Ze mogen nu meekomen met de priester het hunebed in. Die geeft hen nog de laatste instructies: “Kom samen, maar blijf de goden indachtig, dan zal hun zegen jullie deelachtig zijn. En dit zal jullie helpen,” en geeft hen beiden een klont van samengeperste en bewerkte kruiden. “Eet dat op en drink er wat water bij en wacht enige tijd. Deze goddelijke kruiden moeten eerst door het lichaam ontvangen worden. Ik blijf tot dat moment is aangebroken, maar richt je nu op de goden, ze verwachten jullie.” Hij geeft ze nog wat instructies en moedigt hen aan om zich op de lichtende goden te richten.
Na enige tijd zegt hij: “Het moment is aangebroken, je hebt nu de gelegenheid om in eenheid tot de goden te komen als man en vrouw verbonden in het huwelijk.” De priester trekt zich terug en sluit de ingang van het hunebed af met een doek. De nog aanwezige bruiloftsgasten maant hij om terug te gaan naar het huis waar de bruiloft verder zal gaan. Ze zijn wat lacherig en ook wel wat nieuwsgierig, maar lopen geleidelijk weg.
De priester blijft op enige afstand van het hunebed en creëert er een energiesfeer omheen, samen met enkele andere priesters zodat een sfeer ontstaat die een hogere innerlijke afstemming mogelijk maakt.

Hunebed gedeelte voor inzegening van het huwelijk door de goden (met scheef gezakte dekstenen)

De inzegening door de goden
De geliefden in het hunebed voelen zich wat wonderlijk door de kruiden en de energie van het hunebed. Ze voelen aantrekkingskracht tot elkaar, maar niet de sterke hartstocht en seksuele drang die ze eerst hebben gevoeld. Gevoelens van liefde en zachtheid komen nu meer naar boven. Ook nadat ze hun kleren hebben uitgedaan en steeds intiemer met elkaar worden, blijft de gedachte aan de lichtende goden door hen heen spelen. Sterker nog, als ze uiteindelijk gemeenschap hebben voelen ze zich ook in hun hart één met elkaar, maar met hun hoofd in een stralend licht. Een liefdevol licht dat ze naar elkaar voelen en naar een lichtend gebied boven hen. Dan, op het hoogtepunt, worden ze omhoog getrokken in een stralende lichtwereld. Ze ervaren een eenheid en intimiteit in een stralend licht. Een licht dat hen helemaal doorstroomt, minutenlang. Ze ervaren een eenheid met een alles doordringend geluksgevoel. De spirituele gidsen van gene zijde, de ‘goden’, hebben hen opgetrokken in hun lichtende sfeer zodat ze dit geluk deelachtig worden.
Langzaam, heel langzaam keren ze weer terug in de ‘gewone’ wereld. ‘Eeuwig zullen we samen zijn’ gaat het door hen heen. In een halfslaap en onder een warm kleed zijn ze lang samen. Dan komen er gedachten aan het bruiloftsfeest in hen op en de gasten die elders wachten. Buiten horen ze de priester roepen: “Het is tijd: de goden hebben gesproken, het huwelijk is voltrokken en de gasten wachten.”

Naar de gasten
De geliefden trekken nog confuus van wat ze ervaren hebben, hun kleren aan en maken zich klaar om naar buiten te gaan. Even later gaan ze door de ingangspoort weer naar buiten. De priester spreekt hen toe: “De onvernietigbare eenheid als man en vrouw is jullie deel geworden. Ga gauw naar je gasten om jullie vreugde te delen. Wees indachtig de goden, dan zullen ze je steunen in het leven als dat nodig is.”
Enkele broers en zussen zijn toegelopen en kijken hen blij en wat lacherig aan: “Was het goed?” vragen ze en het bruidspaar lacht en bloost wat onhandig. “Ja fantastisch” fluistert de bruid.


Aanduiding hunebed

Hun verdere leven
Ik zie dat de ontstane huwelijksband nog lang doorwerkt in hun leven. Een leven dat niet altijd gemakkelijk is want hun persoonlijkheden botsen soms. Af en toe zijn er problemen met de kinderen die ze gekregen hebben. Er zijn jaren dat de oogst tegenvalt en ze alles op alles moeten zetten om op een goede manier verder te leven. Soms zijn er problemen  in de familie en de zorg voor hun ouders die oud worden en niet meer alles kunnen, die op hen drukt. De gedachte aan de inzegening van de goden geeft hen kracht en het uithoudingsvermogen om door te gaan in moeilijke tijden. Een aantal keren worden de hunebedpriesters geraadpleegd voor problemen en ze hebben ook veel te stellen met een conflict dat in hun gemeenschap uitbrak. Maar als ze ouder worden, kunnen ze zittend in de zon bij hun huis en genietend van de warmte, weer even wegdromen naar dat buitengewone gebeuren om opgenomen te worden in het licht.

Terugblik
Bij deze aura-reading komt een nieuwe functie van een hunebed naar voren, namelijk een huwelijksinzegening op een wel heel bijzondere manier, zowel lichamelijk, sociaal als spiritueel. Blijkbaar vervulden het hunebed en zijn priesters en priesteressen een belangrijke functie bij alle hoogtepunten en problemen in de plaatselijke gemeenschap.
Toch blijven er nog veel vragen over de precieze bouw van het hunebed en in dit geval de energiesporen en kuilen in het bos achter het hunebed. Meer informatie hierover in een ander blogbericht.

Meer informatie
Meer verhalen over het verleden van hunebedden die door middel van aura-reading zijn verkregen, zijn te vinden in de rubriek ‘Mijnhunebed’ van het Hunebedcentrum te Borger en op deze website.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *